Därför startar vi Gröna partiet – det vassa alternativet i svensk politik

publicerad 1 juni 2011
- Torbjörn Sassersson red.

Gröna partiet

Miljöpartiet de gröna valde härom dagen ny partiledning med ambitionen att etablera sig som det breda alternativet i svensk politik. Därför bildades Gröna partiet (GP) som står för ekologism, solidaritet, grön ekonomi, livsrespekt, jämlikhet, pacifism, social rättvisa och direktdemokrati.

Text: Joakim Pihlstrand-Trulp, Gunilla Röhr, Torbjörn Gannholm, Kristoffer Arponen, Maria Carlén, Erik P-A Ejdeholm, Peter Englund, Kim Nilsson, Peter Widell
Originalartikel i SvD återpublicerad med tillstånd av Joakim Pihlstrand-Trulp

Det behövs ett vasst och djuplodande grönt parti i svensk politik. Ett alternativ som i första hand går in för medvetandegörande och verklig samhällsomställning. Därför har vi startat ett nytt grönt parti som bygger på sådana gröna grundbultar som ekologism, solidaritet, grön ekonomi, livsrespekt, jämlikhet, pacifism, social rättvisa och direktdemokrati.

Vi har också av respekt valt att vänta till efter Miljöpartiets kongress då vi inte har velat störa eller skapa ont blod i onödan.

Miljöpartiets kongress tog en del glädjande beslut och de nya språkrören kommer säkert att röna nya framgångar åt partiet. Däremot lever många av partiets brister fortfarande kvar när det gäller demokratiska strukturer och ideologisk bärkraft. Partistyrelsens gröna dimension har knappast förbättrats. Det somliga betecknar som stora kliv i rätt riktning ser andra som mindre korrigeringar av ytan. Många av oss som utgör Gröna partiet tillhör den senare kategorin.

Gröna partiets organisering är direktdemokratisk, vilket i sig innebär en radikal skillnad gentemot de klassiska partierna. Demokrati är vad vi gör det till och det bör vara mer än bara ett fint ord. Partiet tar även tydligt ställning mot korruption och maktmissbruk och går klart längre än de etablerade partierna när det gäller att mota fulspelet i grind. Det är ok att teater är politisk, men det är tragiskt när politik blir teater.

Gröna partiets främsta mål är att skapa kanaler och former för att medvetandegöra människor om nödvändigheten och möjligheten av den gröna samhällsomställningen. Eftersom det är ett parti vi talar om, så siktar vi även på att nå representation i kommuner, landsting och riksdag i samband med valet 2014.

Samtidigt vill vi motverka den maktcentralisering som bildats kring personval och de stereotypa föreställningar om hur och i vilka former makt ska bedrivas. Ett ytterligare syfte är att göra Miljöpartiet mer angelägna om att behålla sitt gröna väljarklientel eftersom partiet i dag verkar se sina kärnväljare som alltför självklara.

Det är hopp och visioner som ligger till grund för Gröna partiets tillblivelse och verksamhet. Detta kan verka naivt, men höjden av naivitet är att tro att vi påverkar något genom att förtränga det vi har att säga.

Den största faran vi kan se för Miljöpartiets räkning är därför att om partiet ska ”få så många röster som möjligt” och ”växa sig så stort som möjligt” så kommer det tveklöst anse sig behöva fortsätta skala bort det som är obehagligt och konstigt i det rådande etablissemangets ögon. Det försiggår med andra ord en fortsatt gradvis slakt av den ideologiska grunden och kärnfrågorna. För den här processen finns det ingen egentlig gräns. Ungefär som en lök.

En förhoppning vi har är att Miljöpartiet istället väljer att hålla integriteten hög i sina kärnfrågor och på så vis signalerar till människor att partiet är ett meningsfullt alternativ i svensk politik. Med den utgångspunkten kan partiet växa utan att förlora sig självt. Förhållningssättet går dock stick i stäv med att makten sätts i främsta rummet. Inom partipolitiken låter det ständigt som att det viktigaste här i världen är väljarstöd och medlemsantal.

Gröna partiet är skiljaktigt och strävar till att framöver vara det mest meningsfulla alternativet i svensk politik. Vi kommer att lyckas med det eftersom tröskeln är så låg. Faktum är att vi nog redan har lyckats med det.

Vi vill lyfta de stora frågorna till levande samhällsdiskussion. Vi vill bidra med ett innehåll som ger politiken nya dimensioner. Det gröna alternativet är en radikal kraft som förändrar både inifrån och utifrån med nya förhållningssätt och som står stadigt på ett fundament av genuina kärnvärden och insikter om vad samhället och världen verkligen behöver.

Vi tror och hoppas att det här nya gröna partiet kommer att leda till samverkan med Miljöpartiet de gröna snarare än splittring. Vi ser därmed förutsättningar för synergieffekter.

Vi är övertygade om att fler gröna partier kan göra mer för den behövliga samhällsomställningen än färre. Mångfald är rikare än enfald. Till syvende och sist så riskerar vi hellre att misslyckas med något vi helhjärtat tror på än att vi lyckas med något som gnager och skaver.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag tror det, när jag ser, hör och känner det, inte annars.
  De svarar inte på mina frågor angående chemtrails (det som sprids i vårt Luftrum av omärkta flygplan) i alla fall, det borde de göra.
  Ligger det inte i deras intresse?? eller vad?
  Jag har skrivit till Maria W. Peter E. och Fridolin … men inte ett ord till svar.
  De borde skämmas istället för att stå där och skrävla om hur bra de är och vad de vill
  med miljön.
  Jag känner och vet fler som undrar om detta med chemtrails och skrivit till dem men nej…
  inga svar… Fy skäms!!!

 • Idag har jag läst många kommentarer till nybildandet av det gröna partiet men alla tycks flagrant missa själva huvudpoängen dvs.att det handlar inte om någon splittring vad gäller de gröna grundväderingarna utan snarare om en framåtsträvande idélogism och en fusion av olika sådana kopplade till egenvärden och möjligheter till aktiv påverkan.En sann demokrati bygger ju på aktiva medborgares engagemang-men nu gäller det att se mångfalden och rikedomen i att kunna tänka och agera inom ramen för en form av direkt demokrati där målen verkligen realiseras.
  För att kunna sträva mot verkliga miljömål och verkliga insatser så måste vi se styrmekanismerna bakom dagens politiska handlande. Att vara radikalt grön är att ta rättigheter och demokratin på allvar. Det är att förstå den verkliga inneboende meningen med politik dvs. att verka för det gemensamma och beakta framtida behov för alla utifrån ett human-ekologiskt perspektiv där värden fått sina rätta namn.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *