EU:s örtdirektiv slår hårt mot all alternativmedicin – konsekvenserna utreds

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 1 juni 2011
- Torbjörn Sassersson red.

big pharma

Under flaggan “konsumentskydd” försvåras marknaden för naturläkemedel inom EU. Traditionell kinesisk och aurvedisk medicin riskerar att försvinna helt. Jag som privatperson och konsument av “traditionell växtbaserad medicin” och kosttillskott ser detta som ett försök att begränsa konkurrensen till läkemedelsindustrin “Big Pharma” som säljer syntetiska läkemedel.

Text: Raphael Mabo

Från 1 maj 2011 trädde ett nytt EU direktiv i kraft om växtbaserade läkemedel, det beslöts redan hösten 2004. Läkemedelsverket är en myndighet bestående av läkare och representanter från läkemedelsindustrin, vars syfte är att övervaka marknaden för läkemedel i Sverige. Enligt deras hemsida är uppdraget: “Läkemedelslagen är överordnad livsmedelslagen, och om Läkemedelsverket bedömer att en produkt är ett läkemedel påverkar det villkoren för både tillverkning, distribution och försäljning.”. Och läkemedel definieras som : “Läkemedel definieras enligt lag som produkter som antingen innehåller läkemedelssubstanser eller påstås förebygga eller behandla sjukdom.”

Detta innebär att det är Läkemedelsverket, och inte producenten, som avgör om en produkt är ett läkemedel eller inte. Så, om en producent säljer ett kosttillskott och Läkemedelsverket finner att det innehåller en “läkemedelssubstans” så kommer Läkemedelsverket att begära att det registreras som läkemedel, även fast producenten hävdar att det är inget läkemedel – det är ett kosttillskott.

Med “läkemedelssubstans” menas en substans som har “medicinsk verkan” och som finns registrerat hos Läkemedelsverket – exempelvis genom att det finns i ett existerande och registrerat läkemedel. Detta innebär att om ett läkemedelsbolag inspireras av naturen och gör en syntetisk kopia av en substans i en naturlig växt eller ört och använder denna i ett syntetiskt läkemedel, så ska nu alla produkter som innehåller denna substans registreras som läkemedel. Om den naturliga växten eller örten säljs så är det en produkt, och därför ska klassificeras som läkemedel och genomgå samma registreringsprocedur som läkemedel.

Men inte alla produkter med “läkemedelssubstans”, eller som marknadsförs ha läkande egenskaper kan registreras, för det finns fler krav.

Ett absolut krav är att produkten som ska registreras som “traditionellt växtbaserat läkemedel” ska ha funnits på marknaden i minst 30 år, varav 15 år inom EU. Jag tror att detta kommer att hämma forskning och utveckling av nya växtbaserade läkemedel inom Europa.

Ett annat krav är att tillverkningsproceduren ska möta samma krav som syntetiska läkemedel inom EU. Detta innebär att de produkter som registrerats består av alkoholextrakt av enskilda örter och har stabiliserats i en kemisk bas som påminner om konventionella syntetiska läkemedel.

Traditionen med alkoholextrahering är västerländsk från 1900-talets början, medan man i många andra traditioner använder extrahering genom vatten eller torkade substanser. Så kraven på tillverkningsmetoden har lett till att inga läkemedel enligt traditionell kinesisk medicin, aurveda, sydamerikansk, sydafrikansk eller tibetansk medicin har registrerats. Detta innebär att det i dag inte längre är möjligt att vara fullt verksam som aurvedisk-läkare eller läkare inom TCM – traditional chinese medicin, inom EU.

Dessa regler gäller inom hela EU så jag kan inte köpa ett medel i ett annat EU land och ta med hem till Sverige. De medel som redan finns på hyllorna kommer att få säljas tills lagret tar slut. Att köpa dessa medel utanför EU via internet är olagligt, eftersom import via postförsändelse av icke-registrerade läkemedel är olagligt även för eget bruk. Däremot kan du få tillåtelse att ta in medlet för ditt eget personliga bruk om du personligen åker utomlands och köper det på plats i ett land och tar med dig hem.

Enligt Läkemedelsverkets prislista så är avgiften för ansökan om registrering 100 000 kr, och om produkten godkänns för registrering tillkommer sedan en administrativ registerhållningsavgift om 14 000 kr per år. Detta gäller per produkt.

Jag ser det som logiskt att de produkter som kommer från samma producent möter samma krav på tillverkning och hygien, men ändå kräver myndigheterna att varje produkt ska registreras separat istället för att skapa ett certifieringssystem av tillverkning och produktion (som man har i flera andra branscher). De höga avgifterna gör att små producenter nu försvinner från marknaden och endast de mest sålda läkemedlen får finnas kvar för det saknas ekonomiska resurser till att ansöka om registrering av andra.

Jag upplever detta nya direktiv som en ökad kommersialisering och monopolisering av marknaden som stärker de redan ekonomiskt starka genom att de mindre tillverkarna och producenterna försvinner. Istället för att vara en fråga om hälsa så har det blivit en fråga om pengar, vilket för mig minskar förtroendet för politikerna och stärker medborgarnas negativa attityd gentemot det som kan kallas för EU’s “överförmynderi”.

Som konsument upplever jag att min valfrihet nu begränsas och jag ser det som ett definitivt handelshinder att reglernas utformning är till nackdel för utomeuropeiska läkemedel. Jag hittar ingen evidens för att västerländska läkemedel och tillverkningsmetoder är bättre och säkrare än utomeuropeiska.

Människor söker sig till naturläkare och örtmedicin av flera orsaker och självfallet ska vi som konsumenter ha möjlighet att ha kvar alternativen till syntetiska läkemedel. Det handlar om människors frihet!

Naturläkemedel har redan tidigare varit reglerade och jag menar att de regler som redan fanns var tillräckliga och marknaden var konsumentstyrd och fungerade. Dvs, konsumenten använder de alternativ som konsumenten upplever fungerar. Och fungerar de inte för konsumenten så försvinner alternativen. Jag anser det är viktigt att respektera konsumentens personliga upplevelse.

Jag tycker personligen att det är både märkligt och ledsamt att man tillåter exempelvis ett vaccin mot svininfluensa med grava biverkningar som narkolepsi hos barn, och samtidigt försvårar för alternativen till syntetiska läkemedel.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • “Att köpa dessa medel utanför EU via internet är olagligt, eftersom import via postförsändelse av icke-registrerade läkemedel är olagligt även för eget bruk.”
    Tack för en bra artikel och genomgång. Vad händer om Tullen stoppar paket med varor som klassas som kosttillskott i försäljningslandet, men som enligt EU är ett läkemedel och därmed ett icke registrerat? Jag har hört att om det är avsett för privat bruk skickas försändelsen tillbaka till försäljaren. Eller finns det en straffskala och lägger verkligen åklagare ner tid på att åtala privatpersoner för detta?

    • Jag vet inte vad som händer eller hur åklagare i Sverige hanterar det, för jag har inte hört om något fall än där tullen har hittat ett sådant paket. Men det är klassningen i EU som bestämmer över produkter i EU så klassningen i ursprungslandet saknar betydelse. Är det klassat som läkemedel inom EU så räknas det som import att få hem det via post och det får inte privatpersoner göra. Det räknas bara som “användas för eget privat bruk” om man personligen besöker landet utanför EU och tar med medlet hem. Brukandet är inte förbjudet, utan reglerna gäller import och försäljning.

  • Marta, jag arbetar inte med läkemedel – varken traditionella eller alternativa. I min profesionella verksamhet används aldrig läkemedel eller några preparat överhuvudtaget och jag är alltså ingen utövare eller försäljare av någon form av preparatbaserad medicin, varken traditionella eller alternativa, och jag ger aldrig rekommendationer gällande dessa. Däremot konsumerar jag alternativa preparat som privatperson och som privatperson vill jag fortfarande ha rätten att välja vilka preparat jag konsumerar. EU:s direktiv har ingen som helst påverkan på min yrkesutövning, däremot påverkar det mig som privatperson och jag har därför skrivit min artikel utifrån det perspektivet.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *