Exempel på industrikorruption som uppdagats tack vare whistleblowers

publicerad 30 juni 2011
- Torbjörn Sassersson red.

Läkemedelsföretaget Astra Zeneca tar initiativet att upphöra med att muta läkare med presenter och bjudresor till konferenser och tillställningar på attraktiva orter. Det är ett tecken på att den växande kritiken mot läkemedelsbranschen börjar ge effekt,  skriver Inger Atterstam på SvD. Andra liknande exempel på korruption har avslöjats av journalisterna Bo Valhjalt, Bo Zackrisson och Mona Nilsson.

Text: Torbjörn Sassersson, uppdaterad 2011-06-30 och 2011-07-01

SvD listar kritiserade inslag i “marknadsföringen”, som länge varit kända:

 1. Spökskrivning: PR-bolag ­eller läkemedelsföre­tagens egen PR-personal skriver “vetenskapliga rapporter” som sedan publiceras i ledande tidskrifter.
 2. Opinionsledare: Metoder för att knyta ­ledande forskare – läkare – till läkemedelsföretagen, så kallade opinionsledare som ska marknadsföra läkemedel för kollegor. De får höga arvoden för föreläsningar, för att sitta i rådgivande kommittéer, för att skriva ­artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Många gör forskningsuppdrag betalade av företagen, mer eller mindre dolt.
 3. Bjudluncher: Läkemedelskonsulenter som besöker vårdcentraler, sjukhus och kliniker bjuder på luncher. Har blivit färre i.o.m. med etisk avtal. Verksamhetscheferna måste godkänna besöken.
 4. Destruktiv rykteshantering glömmer SvD bort helt att nämna. Det finns många exempel på hur tex läkemedelsindustrin investerar i att förstöra ryktet för individer och en konkurrerande alternativmedicin som hotar deras vinst.

Atterstam skriver:

“Företagen har stått för allt: resekostnader, hotell, kongressavgifter, ofta dyrbara middagar med underhållning, barnotor, nöjesaktiviteter som golf och tennis, inte sällan också för medföljande make eller maka. Företagen har konkurrerat om att bjuda på de finaste restaurangerna och lyxigaste hotellen. Vid de större internationella medicinkonferenserna har merparten av de tusentals deltagande läkarna fått allting bekostat av läkemedelsföretagen.”

Anledningen till att läkemedelsbolagen nu äntligen kanske upphör med att muta läkare för att öka försäljningen beror på en ackumulerande kritik mot “Big Pharma” (det medicin-industriella komplexet) under lång tid som nu återverkar på lagstiftningen.

I Storbritannien införs from juli 2011 en hårdare lagstiftning mot mutor och i USA har kongressen beslutat om en lag som innebär att läkemedelsföretagen tvingas rapportera alla utbetalningar överstigande 10 dollar till enskilda läkare och forskare, skriver Atterstam.

Länge kallades dessa bindningar mellan industrin och läkare för “konspirationsteorier”.  Men under de senaste tio åren har kritiken vuxit i takt med att läkemedelsindustrins förtroende rasat, skriver Atterstam. Återstår dock att se om “Big Pharma” verkligen avser att minska sin egen korruption eller om detta endast är ytterligare ett PR-trick för skydda den skenbara bilden av “Big Pharma” som världsräddare.

Fler exempel på avslöjanden

I Sverige har vi sett liknande bindningar inom telekomindustrin. Journalisten Mona Nilsson avslöjade nyligen att den internationellt erkände strålskyddsexperten Anders Ahlbom hade en bindning till lobbyism för telekomindustrin. Avslöjandet ledde till att Ahlbom tvingades lämna en expertgrupp inom WHO samt ett råd inom den Svenska Strålskyddsmyndigheten (SSM).

Ett annat exempel är professor Hans-Olov Adami som var ledamot i den församling som utser Nobelpristagare i medicin. Samtidigt arbetade han för den internationella kemiindustrin och han förkastade ofta olika cancerlarm. Det var whistleblower’n Bo Valhjalt som gjorde avslöjandet, men vetenskapsskribenten Karin Bojs på DN vägrade skriva om det, enligt Valhjalt. Istället tog Aftonbladet upp skandalen i två artiklar.

Ytterligare ett exempel är Bo Zackrisson som avslöjade att professor Dan Larhammar hade en styrelsepost i bolaget Larhammar Consulting. Larhammar är styrelseledamot i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning vars mission bland annat handlat om att fördriva alternativmedicin från marknaden. Samtidigt arbetar Larhammar Consulting med att hjälpa läkemedelsindustrin att snabbare få ut sina nya produkter på marknaden genom att bearbeta Läkemedelsverket.

Vi känner redan till örebroaren Peter Rost som från sin VD-position inom Pfizer 2007 avsöjade korruption. Han skrev böckerna “Sjuka pengar – En svensk insider skakar läkemedelsindustrin” och “Vargflocken”. Den senare boken handlar bland om att läkemedelsbolagen börjar attackera varandra för att överleva i en värld [som blir allt mer upplyst om vad som egentligen leder till hälsa och välbefinnande, undertecknads antagande]. Böckerna ges ut av Optimal Förlag. VD, Lennart Medin där berättar att Peter Rost levt flera år på en whistleblower-belöning som den amerikanska staten ibland ger till personer som avslöjar korruption.

En känd avslöjare i USA är Mike Adams som nästan dagligen publicerar artiklar om korruption inom läkemedelsindustrin och amerikanska FDA, dvs motsvarigheten till en kombination av Läkemedelsverket och Livsmedelsverket i Sverige.

Återstår att se hur många ytterligare avslöjanden som kommer att ske i denna Wikileaks-liknande våg pådriven av enskilda journalister och whistleblowers. Den mest effektiva metoden att terminera alla former av korruption är att ljus kastas på den för korruption tål inte det.

Text: Torbjörn Sassersson

Referenser

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det här är ett otroligt viktigt område att täcka. Förut förvillade kyrkan om hur världen fungerade. Idag har den rollen tagits över av stora rika industrikoncerner.
  Tänk t ex när Fox news före Jul skrev om en saga, där ett oljebolag skadade miljön. Fox news dömde ut det och sa att det var “kommunism” .
  Sagan påminde om BPs fusk i mexikanska gulfen, och efterföljande olycka.
  Men att skriva om sådant karakteriseras av Fox news som “kommunism” och det betyder att sådant inte skall få framföras. Fox
  news försöker stoppa kritik mot storföretag.
  Det finns många exempel på att storföretag försöker manipulera informationsflödet.

  I sverige har vi kost debatten med “professor Barilla” med vänner som bekämpar obekväma sanningar om hög kolhydratkosten.
  Naturligvis också mobilindustrins försök att tysta diskussionen om faror med mobilstrålning.
  Senast nu voffarnas attack mot “elöverkänsliga” där de försöker slå fast att “elalergi” är en psykosomatisk ålomma, fastän inte forskningen
  har lyckats bevisa det.

  De skriver:
  “Med så kallad elsanering eller omriktning av sändare befäster man en felaktig tolkningsmodell…”
  Vo F hävdar felaktigt att nämnden tagit ett beslut.
  VoF skriver.: “Men inget tyder på att deras lidande påverkas av elektromagnetiska fält.”
  Det är onekligen en rejäl överdrift vof gör sig skyldig till, eftersom de drabbade upplever ett sådant samband.

  VoF skriver också:”Nämnden har inte fäst något avseende vid att läkare inte kunnat hitta något fysiskt fel på den klagande, eller vid att upprepade vetenskapliga tester inte kunnat hitta något samband mellan elektromagnetisk strålning och de besvär som åberopats.” Källor till det här påståendet anges ej.

  VoF har en felaktig beskrivning av forskningsläget. De blundar totalt för IARCs åsikter( http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf ).

  Vof skriver också:” Med så kallad elsanering eller omriktning av sändare befäster man en felaktig tolkningsmodell som inte gagnar de drabbade personerna.”

  VoF ger sig på en grupp sjuka människor, för att de vill “whitewasha” strålning från mobilindustrin.
  De säger att deras problem inte kan bero på strålning, men det finns naturligtvis ingen forskning som kan fastslå det med säkerhet. Det är bara en hypotes.

  Men att trakassera en grupp sjuka, för att friskriva mobilindustrin från ansvar är naturligtvis inte grundat på vetenskap, utan VoF agerar megafon åt lobbyisterna inom mobilindustrin.

  Solveig Silverin skriver kunnigt i ämnet på sin blogg:
  http://solveig21.mpbloggar.se/2011/12/29/alla-som-har-en-overtygelse-att-nagot-ar-skadligt-blir-sjuka-av-det-detta-kallas-for-nocebo-effekt-vilket-betyder-att-alla-som-ar-overtygade-om-att-det-ar-skadligt-att-bli-pakord-av-en-bil-far-pa/

 • Bjudresor behöver inte stoppas! under namn av “vidareutbildning” kan kostnaden läggas över på Landstingen. För de yngre kanske det går lika bra med “bjudpizzor”, för det är nog inte många som frågar efter vem som betalar för pizzan.

 • Det är bra att AstraZeneca stoppar bjudresor, men John Virapen har sagt att de redan har läkarnas lojalitet, så det behövs kanske inte längre mutas läkare. Lätt för AstraZeneca att säga att man slutar med någonting som i alla fall inte längre behövs.

  Och på läkarutbildningen utbildar dessa övertygade läkare nya studenter så de också blir trogna industrin.

 • Vilken underbar artikel och även kommentaren av Bo Valhjalt. Tack för det!
  Underbart att ljus-strimmor äntligen börjar nå de mörka garderobshärvorna. Det som pågår “i garderoberna” bromsar kraftigt all utveckling och jag tror en del av allmänheten misstänkt att saker inte står rätt till heller.
  Så än en gång, tack!
  Mvh!

  • Jag gjorde ett journalistiskt grävjobb, ett slags research som vetenskapsjournalisterna helst avstår från. de är ju beroende av välvilligt inställda forskare för att få veta de spännande “nyheter”, deras upptäckter kan generera, och då är det bäst att agera reklampelare, för då bjuds allt på silverfat, jobbet blir enkelt och kräver ingenting utom ett bra rättstavningsprogram.

 • Whistleblowers är förvisso viktiga! De sitter på insiderinformation, som andra inte har tillgång till Många har intressant kunskap av allmänintresse, men vill absolut inte berätta. Birgitta Forsman gjorde en undersökning, intervjuer med en rad professorer, som samtliga kände till fall av grov oredlighet i forskningen, samtliga vägrade att uppge vad de visste och ställde på villkor att de fick vara anonyma.

  Jag vill å det bestämdaste avvisa att jag är en whistleblower! Jag använde mig enbart av öppna källor och offentlighetsprincipen, vilken strax slöts som en mussla, när man upptäckte vad den kunde ställa till med om någon ställde obehagliga frågor! Det jag fick veta som en vetenskapsjouranalist på en tidning med sting inte ville veta, så kunde vem som helst ha tagit reda på samma saker. DN har haft en del förtjänstfullt material om tveksamheter i forskarvärlden, politiker och forskare som sover i samma säng, men inte på vetenskapssidorna, utan på ekonomisidorna, så har vi då fått reda på vad som är viktigt här i världen placerarna, inte allmänheten! Detta kryperi för att få sprätta under Cancerfondens kristallkronor är en skamfläck för kåren vetenskapsjournalister. Området skulle må väl av att strutsar med prålande fjädrar ersattes av fågelskådare med falkögon!

  Så får man inte glömma att vetenskapliga sällskap/organisationer, tidskrifter och offentliga organ är en del av spelet för gallerierna. Tex skrev Adami och hans vapenbroder Trichopoulos, bå´da på både KI och harvard, en ledare om den oskyldiga strålningen från mobiltelefoner i den ytterst ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine, då Adami satt i tidskriftens ledning (editorial Board). Skulle man granska listorna på de vetenskapliga granskare som tidskrifterna anlitar, skulle en bild av lobbyisternas paradis framträda. T ex satt en konsult som granskare av en mot mobilstrålningen kritisk undersökning. Han skvallrade för Motorola, och hyrdes sedan in av dåvarande SSI-chefen, nu chef för socialstyrelsen, för att såga samme forskare jäms med fotknölarna. Änmer pikant blir det när denne konsult med kollegor från samma firma gör gemensamm forskningsprojekt med adamis institution och kommer fram till att silikonimplantat i brösten inte ger några komplikationer. Undersökningen betald av tillverkaren av implantaten, Dow Corning. Dow hyrde också Adami via en annan konsultfirma för att manipulera en dansk undersökning av kemikalier som brukas på kemtvättar. en del forskare tycks “alltid redo! staten tittar tacksamt och tyst på, för de vill ju så gärna se alternativ finansiering, men det ska inte allmänheten veta ngt om!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *