Parapsykologi – intresse att komma åt 30 miljoner kr bakom Lundaprofessuren

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 juni 2011
- Torbjörn Sassersson

Expressen-Lund-professur-parapsykologi

Journalisterna  Malin Rothenborg och Uf Fahlén påbörjade sin undersökning av Lundaprofessuren i parapsykologi och hypnos redan innan de examinerats från sin journalistutbildning. Idag publicerades deras “gräv” i Expressen. Resultatet visar ett politiskt bakgrundsspel, mygel och åtrå till 30 miljoner kronor.

Text: Torbjörn Sassersson, uppdaterad 2011-06-03 kl 16:15

Lärarförslagnämndens ordförande Sune Sunesson vid Lunds Universitet klargör varför den förmodligen mest kompetente forskaren i Sverige, Adrian Parker, inte fick professuren. Sunesson sa: “Vi tyckte inte om honom, helt enkelt”. Uttalandet finns i ett mail enligt journalisterna. Det förklarar varför Lunds universitet istället valde nummer två på kandidatlistan, Etzel Cardeña, en hypnosforskare från Texas, USA.

etzel-cardena
Klicka för förstoring

Etzel Cardena fick en tuff start skriver Rotehnborg och Fahlén. Han intervjuades av Aftonbladet inför sin roll som stundande professor i Europas och förmodligen världens första professur i parapsykologi och hypnos. Med en privat finansiering, ett testamenterat belopp från en person vid namn Thorsen, på hela 30 miljoner kr hade Etzel Cardeña skäl att ha självförtroende. Han sa i juni 2005 till Aftonbladet i artikeln:Han är proffs – på spökerier”, att det finns vetenskapliga bevis för telepati och förmågan att påverka materia med tanken samt bevis för förmågan att förutse framtiden.

Cardeña menar att han felciterats, men Aftonbladet vägrar ändra i artikeln för de anser att han sa som artikeln redogör.

ArcanumSkolan 2024

Det innebar en del obehag för Etzel Cardeña som i början inte kände till det låga taket i Sverige när det gäller parapsykologi. Han ifrågasattes kraftigt för sina uttalanden från en rad akademiker och kunniga. Han visste inte att vad som anses vara vetenskapligt bevisat i de flesta andra länder inte är det i Sverige.

Adrian ParkerAdrian Parker som idag är professor i psykologi vid Göteborgs Universitet befarade att det egentliga syftet med att välja en utländsk forskare, som inte hade erfarenhet av paraspykologi, var att Cardeña skulle bli lättare att undanmanövrera. Parker som känner till fulspelet berättade för undertecknad om flera exempel på hur donationer till just parapsykologi “förskingrats” i tidigare fall. Istället slussas pengarna till andra projekt på universitet som tagit emot liknande donationer.

Metoden att använda pengarna för andra ändamål än avsett brukar ske genom omtolkningar av donationhandlingarna. Malin Rothenborg och Uf Fahlén konstaterar att i detta fall har papper “försvunnit”. De skriver att brevet med Thorsens slutgiltiga godkännande av universitetets tolkning av vad professuren ska innebära är spårlöst borta.

Nu förstår vi kanske bättre varför Lunds dåvarande rektor Philip Sandblom i en artikel på Lunds Universitets hemsida sagt att: “de kunde få glädje av de här pengarna framöver”. Det kan tolkas som en anklagelse, men om Lunds Universitet inte “förskingrat” pengar bör en offentlig redovisning av Lundaprofessurens 30-miljonerskonomi motbevisa den misstanken. Ekonomin i projektet måste rimligen klara av transparens.

I den betydligt längre originalartikeln skriven av Malin Rothenborg och Uf Fahlén framgår mer av spelet bakom ridån. Ekonomin i projektet redovisas dock inte, enligt vad undertecknad erfar. NewsVoice hoppas på att få publicera artikeln så snart som möjligt.

Text: Torbjörn Sassersson


Referenser

Vetapedia: Parapsykologi

Malin Rothenborg finns på Vagabond

Uf Fahlén finns på Expressen

Adrian Parkers hemsida

Etzel Cardeñas hemsida

Aftonbladet: “Han är proffs – på spökerier”

 

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Det ser ut som att den etablerade “lärarvärldens” toppskikt inte har råg i ryggen att tänka fritt.
    Med till synes förfalskade sinnen går de i den mörka dimman av sin egen framgång och ser inte vad som är på riktigt. Längtar efter lite säkerhet och tydlighet och i synnerhet mod, i det här fallet om beslut hur man skall förvalta donationer med tydligt budskap.
    Har svårt se upp till den sortens handlande som ser ut att vara mygel. Har de ingen känsla av stolthet att vara upplysningens frontfigurer undrar jag?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *