Mona Nilsson: Mobilbranschens cancerförnekelse är slutligen motbevisad

publicerad 6 juni 2011
- Mona Nilsson
Mona Nilsson Strålskyddsstiftelsen

ELEKTROSMOG. WHO-organet IARC har meddelat att de bedömer att mobil- och DECT-telefoner, dvs trådlösa telefoner, kan orsaka malign hjärntumör. Att mobilanvändning ökar risken för cancer har klargjorts. Orsaken till att riskökningarna tonats ner står att finna i de gigantiska ekonomiska intressen som stod på spel vid bedömningen av mobilens cancerrisker.

Text: Mona Nilsson, författare och journalist

WHO-organet IARC meddelade [2011-06-01] att de bedömer att mobil- och DECT-telefoner, dvs trådlösa telelefoner, kan orsaka malign hjärntumör. De baserar sin slutsats på studier som visar att mobil- och DECT-telefonanvändning ökar risken för hjärntumör.

Under en vecka har 31 forskare gått igenom i stort sett all forskning på området mobilstrålning och cancer. Studierna som i första hand nu ligger till grund för ställningstagandet från IARC och som lyftes fram under presskonferensen i Lyon den 31 maj, var epidemiologiska studier från cancerläkaren Lennart Hardell vid Örebro Universitetssjukhus samt resultaten från den internationella WHO-studien Interphone, publicerad i maj 2010.

Professorerna Anders Ahlbom och Maria Feychting förnekar ökad risk

När den sistnämnda studien presenterades i Sverige uppgav professorerna vid Karolinska Institutet, Anders Ahlbom och Maria Feychting, att den inte visade någon förhöjd risk. Det ledde i sin tur till att de flesta svenska medier felaktigt för ett år sedan rapporterade att studien visade att mobilen inte orsakar cancer och att P1 morgon fortfarande den 1 juni 2011 hävdade att studien inte skulle visat någon ökad risk.

Jag har i upprepade artiklar under förra året [2010] pekat på att studien i själva verket visade en ökad hjärntumörrisk för dagens normalanvändare samt att projektledaren för hela studien ansåg att resultaten var oroväckande då de visade att dagens normalanvändare löper ökad risk. Orsaken till att riskökningarna tonades ner står att finna i de gigantiska ekonomiska intressen som stod på spel vid bedömningen av mobilens cancerrisker.

Professor Anders Ahlbom var tänkt att leda den nu genomförda epidemiologiska cancerutvärderingen hos IARC, men lämnade sin expertstol i sista stund innan mötets start. Orsak: Jag kunde avslöja att han hade bildat ett konsultbolag med sin bror, Gunnar Ahlbom AB, där han var såväl firmatecknare som styrelsemedlem. Firman skulle enligt verksamhetsbeskrivningen rikta sina tjänster, bland dem lobbying och Public Relations, specifikt till telekomindustrin. Dessutom har brodern arbetat för Telia Sonera i Bryssel i minst 13 år.

IARCs klassificering innebär ett totalt underkännande av professorerna Anders Ahlboms och Maria Feychtings budskap till myndigheter, media och allmänheten de senaste åren. Anders Ahlbom sade exempelvis i en intervju i Sveriges Radio (Kropp och själ) i Februari 2011:

“Interphone visar samma saker som all annan forskning har visat tidigare nämligen att det inte finns något att vara orolig för”.

I andra sammanhang har han påstått att forskningen inte visat några risker alls under alla år som man forskat på mobiltelefonins hälsorisker.

IARCs bedöming står också i stark kontrast till Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM, budskap som i sin tur hänvisar till bedömningar som Anders Ahlbom gjort åt myndigheten sedan åtta år tillbaka. Ahlbom har också lett alla andra utredningar som gjorts i Sverige (Forskningsrådet för arbetsliv och Socialvetenskap, FAS). SSM har hävdat att DECT-telefoner är helt ofarliga.

Det är hög tid att SSM samt, FAS, utser nya verkligt oberoende och opartiska experter eftersom man under hela 2000-talet anlitat experter med stötande intressekonflikter. Det är dessutom bråttom att tillsätta en parlamentarisk granskning av SSM:s bedrövliga och tydligt mobilindustritillvända hantering av mobilriskfrågan under många år.

SSM har låtit bli att informera allmänheten om att forskningen sedan flera år sett en förhöjd risk för malign hjärntumör. SSM har också, på ett skandalöst sätt, helt ignorerat de alarmerande resultaten från Hardell om särskilt förhöjd risk för ungdomar. I stället har myndighetens företrädare hävdat att barn och ungdomar inte skulle vara särskilt känsliga för strålningen ”på något sätt”, en hållning som är i stort sett världsunik.

Vi har förlorat många år av förebyggande insatser med information och skydd av allmänheten som i stället har lurats att tro att mobilen och DECT-telefonen friskrivits från hjärntumörrisker och därför använder dem obegränsat, liksom i stort sett alla barn och ungdomar i Sverige. Vad blir konsekvenserna? Vi vet att hjärntumörer ofta har 10 års latenstid.

Ansvaret vilar tungt på Strålsäkerhetsmyndigheten, regeringen, mobilindustrin och Anders Ahlbom samt hans kollegor på Karolinska Institutet. Ansvaret vilar också tungt på de tongivande medierna som inte kritiskt granskat vare sig experterna eller myndigheterna – trots uppenbara och upprepade lögner och bindningar till industrin. Och cancer är tyvärr långt ifrån den enda hälsorisken med mobiltelefonstrålningen.

Text: Mona Nilsson

RATSIT

Bolaget [Anders Ahlboms] skall bedriva konsultverksamhet, public affairs, marknadsföring, corporate communication, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet inom områdena: EU affairs, reglering, telekommunikation, IT, miljö- och energireglering samt medicinsk teknik.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jag orkar inte registrera mej så jag säger det här.
  Angående
  http://svtdebatt.se/2011/06/ssm-fortsatter-att-vilseleda-om-mobilstralningens-risker/
  Kommenterar jag:
  Michael Karnerfors
  Jag anser att Mona Nillson har rätt. På det viset att hon inte godtar att vissa förespråkar ofarlighet. Nu har EU godtagit att det inte är ofarligt heller.
  Har du din mobiltelefon påslagen bredvid din eventuella baby?
  Vill du lägga den påslagen i barnvagnen bredvid ditt eventuella spädbarn?
  Jag menar enkla känslor av hur vi tycker i grunden, brukar sällan vara fel. Du talar högmodigt om att alla andra inte förstår.
  Mvh

 • Ruben

  Du är fastlåst vid dina idee’r.Du vägrar förstå vad jag skriver.

  Denna debatt förs ju också på. svtdebatt.Det är mycket bättre att diskutera där. Här är debatten väldigt ensidig. Detta verkar vara en sida för konspirationsteoretiker.

 • Marcus:
  Just det, man söker sanning när man inte vet och är intresserad av att veta.
  Ok! För mej har ett homeopatisk medel fungerat men jag vet inte varför. Jag vet inte vad du menar med bevis, men för mej räckte det med att bli frisk utan biverkningar. Att jag har bristande analysförmåga så jag inte kan förstå om jag blivit frisk, påstår du. Många gånger får man tro på folks ord om den egna upplevelsen av att känna sig frisk. Det brukar räcka i normala fall.
  Den seriösa debatten du efterlyser börjar väl bra med Mona Nilssons artiklar tycker jag. Jag ser också fram mot att man äntligen kan ta den frågan på allvar.

 • Ruben!

  Att söka sanningen inebär väl att man inte kan veta sanningen på förhand!

  Du har väl skrivit att du anser det bevisat att homeopati fungerar, Det säger väl en del om din analysförrmåga.

  Själv är jag väldigt försiktig när det gäller mobiltelefoni men jag efterlyser en seriös debatt.

 • Du har tydligen svårt förstå och vill inte läsa

  SSM har låtit bli att informera allmänheten om att forskningen sedan flera år sett en förhöjd risk för malign hjärntumör. SSM har också, på ett skandalöst sätt, helt ignorerat de alarmerande resultaten från Hardell om särskilt förhöjd risk för ungdomar. I stället har myndighetens företrädare hävdat att barn och ungdomar inte skulle vara särskilt känsliga för strålningen ”på något sätt”, en hållning som är i stort sett världsunik.

  Vem har påstått att jag försöker bevisa något? Här gäller att söka sanningar!
  Det är just det som stollar inte gillar.

 • Ruben!

  Du har tydligen svårt att förstå! Läs vad jag skriver och svara på det istället.

  Jag har inte uttalat mej i sakfrågan.

  Jag påpekade bara att om man inte debaterar seriöst så hamnar man i samma “fålla” som stollarna som påstår att man bevisat att homeopati fungerar.

  Man måste vara trovärdig om man vill bevisa något.

 • Marcus: Vad har homeopati med det här att göra? Är du riktig? Varför vill du framhålla att de som påstår mobiltelefoni är farligt har fel? Skulle du lägga en påslagen mobiltelefon nära din baby varje dag? Förklara det du vet! Förklara varför du tycker man förvirrar sanningen. För upp det i ljuset så blir allt lugnt och eventuella myter spricker och går upp i rök.

 • Om man tror på att mobilstrålning är farlig bör man väl argumentera ärligt och inte förvirra. Annars gör man mer skada än nytta!

  Det finns ju galningar som anser artt man kan bevisa än det ena än det andra. T. ex. hoeopati.

 • Så vad blir resultatet. Total tystnad? Min största eloge till Mona Nilsson som orädd gräver vidare i den förpestade frågan. Som vanlig “Svensson” har jag betraktat mobil strålning som farligt och inte trott på lakejerna som fört fram annan lögnaktig propaganda. Jag tror många tycker som mej där.
  Det vore ju trevligt om det kom en enda signal från ledande myndighet någon gång.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *