Den nya gröna totalitarismen ska ena världen – Alla världsreligioner ersätts

publicerad 16 juli 2011
- Michael Delavante

Tveklöst pågår det en vanvettig miljöförstöring på vår jord men lösningen är inte att uppfinna en ny dogmatisk religion eller ett auktoritärt samhälle där man försöker tysta de som är av en motsatt åsikt än IPCC & Co. Ett religiöst alternativ till kristendomen och islam skapas nu av den gröna rörelsen och New Age. Alternativet innebär en transcendent Gud som kan straffa och belöna, styrd av överstatliga intressen, varnar Michael Delavante.

Text: Michael Delavante, delavante[at]hotmail.com

Al Gore Global Warms
Al Gore Global Warms

David Shearman är emeritus professor i medicin vid universitetet i Adelaide och även gästforskare vid Institutet för naturgeografi och miljövetenskap och lag. Shearman var också en av bedömarna för Intergovernmental Panel on Climate Changes (IPCC) tredje och fjärde utvärderingsrapport och alltså en hängiven anhängare av tanken att människan är ansvarig för den globala uppvärmningen.

I boken “Green or Gone” från 1997 beskrev David Shearman mänskligheten som en “elakartad eko-tumör”. I nya boken “The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy” hävdar han att auktoritärt styre är det naturliga för mänskligheten. För att rädda planeten från klimatförändringarna bör man skapa ett ledarskap av ekologiska elitkrigare, menar David Shearman.

Paul Joseph Watson, redaktör och medarbetare till Alex Jones på infowars.com skriver att:

“En del av striden handlar om att ersätta traditionella religioner som islam och kristendom med en ny grön religion som också skulle passa bättre med en auktoritär regering”.

Watson citerar från professor Shermans nya bok:

“Det är inte omöjligt att ett religiöst alternativ till kristendomen och islam kommer att uppstå från den gröna rörelsen och delar av New Age-rörelsen och det är inte alltför svårt att föreställa sig vilken form denna nya religion skulle kunna ta. Den skulle kräva en transcendent Gud som kunde straffa och belöna, eftersom människor verkar behöva en morot och en piska.”

Watson skriver även om den finske ornitologen och ekosofen Penti Linkola som uttalat sig positivt om nazismen och som tycker att lösningen på miljöproblemen bland annat är ett totalitärt samhälle som styrs av en liten elit där större delen av världens befolkning har en levnadsstandard som motsvarar medeltidens.

Paul Joseph Watson menar att både Linkola och Shearman utgör exempel på hur globala uppvärmningsalarmister själva avslöjas som farliga eko-fascister: “Spearman’s transcendenta Gud är Staten, som straffar de förslavade medborgarna för varje eko-överträdelse enligt den nya gröna totalitarismen”, skriver han och fortsätter:

“Han förespråkar öppet en krystad tillverkning av en ny Gud och en ny religion som massorna av förslavade medborgare under hans planerade eko-envälde ska vara tvingade att följa som en del av ett globalt hjärntvättsprogram. Det har naturligtvis sina rötter i gamla föreställningar att barbariska uppoffringar är nödvändiga för att blidka moder jord”.

Ännu mer skrämmande, menar Watson, är att Shearman också förespråkar inrättandet av specialiserade ungdomsvårdsanstalter där “eko-zombier” utbildads för att bli en del av en grön armé av tillsynsmyndigheter. Professor Sherman skriver:

“Kapitel 9 kommer att beskriva mer i detalj hur vi kan påbörja processen med att konstruera sådana universitet för att träna ekokrigare att kämpa mot livets fiender. Vi måste åstadkomma utbildning med samma hängivenhet som man förr använde för att utbilda krigare. Liksom i Sparta kommer denna naturliga elit tränas från barndomen för att möta utmanande problem i vår tid.”

Nu hörs dock allt fler röster som menar att det verkliga syftet med att driva igenom detta är att de enskilda nationerna ska lämna över sitt självbest-ämmande till en överstatlig myndighet med hänvisning till “klimathotet”. Lord Christopher Monckton, tidigare vetenskaplig rådgivare åt Torys under Thatcher sa i en intervju för tidskriften 21st Century Science & Technology 2009 att “det verkliga syftet med pratet om en påstådd klimatförändring har aldrig handlat om klimatet, utan alltid om att införa en världsregering”.

På sidan 134 i sin bok “The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy” beskriver Shearman sin vision av en auktoritär global regering vars elit ska härska över planeten:

“Regeringen i framtiden kommer att grundas på ett högsta ämbete, vars kontor kommer att bestå av specialutbildade filosofer/ekologer. Dessa väktare kommer antingen styra sig själva eller meddela ett auktoritärt styre.”

Grunden för en politisering av klimatfrågan lades redan i början av 70-talet av Aspen Institute for Humanistic Studies och Romklubben som sen fick olika underorganisationer. Finansieringen kom bland annat från Rockefeller, Ford och Agnelli Foundations. Flera av EU-kommissionens presidenter var medlemmar av Club of Rome, Aspen Institute och Trilaterala Kommissionen.

Anledningen till att eliten engagerade sig i detta berodde inte på någon oro över miljön utan på att klimat och miljö var ett av flera områden som man kunde exploatera för att sedan lättare uppnå globala styrelseformer för att centralisera makten över världens befolkning. På sidan 75 i 1993 års utgåva av Romklubbens bok “The First Global Revolution” skrev man:

“I jakten på en ny fiende för att ena oss kom vi på idén om att miljöförstöring, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa agendan.”

Stephen Schneider, som är professor vid Stanford och medarbetare till IPCC sa redan i oktober 1989 följande i tidskriften Discover:

“För att fånga publikens uppmärksamhet så måste vi komma upp med några skrämmande scenarier, dramatiska uttalanden och ge föga uppmärksamhet kring de eventuella tvivel vi kan ha. Var och en av oss måste bestämma rätt balans mellan att vara effektiv och att vara ärlig.”

Läs och begrunda ovanstående två citat noga.

I förordet till “The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy” skriver Shearer och medförfattaren Joseph Wayne:

“Demokratin är ofta en olyckshändelse och opportunisterna tar ofta makten under såna förhållanden. Minskningen av utsläppen av växthusgaser är nu brådskande och vi föreslår att en del auktoritära åtgärder kan vara nödvändiga precis som de är i krig.”

Tveklöst pågår det en vanvettig miljöförstöring på vår jord som inte kan fortgå länge till utan förödande konsekvenser för natur, människor och djur och tveklöst har religioner bidragit till mycket lidande på jorden, men jag tror inte att lösningen är att uppfinna en ny dogmatisk religion för att ersätta de gamla, vare sig det handlar om kristendom, islam, judendom eller någon annan. Jag tror inte heller lösningen är ett auktoritärt samhälle där man försöker tysta de som är av en motsatt åsikt än IPCC & Co.

Så här gick det till på klimatkonferensen i Köpenhamn när en journalist ställde frågor om e-mailen som uppdagat att de ledande forskarna för den officiella klimatteorin fifflat och olagligt förstört data:

Så mycket för demokrati och yttrandefrihet alltså. När till och med journalister blir utkastade för att de frågar “fel” saker så borde väl alarmklockorna hos demokratiskt funtade människor börja ringa. Kanske en liten försmak av vad som komma skall i den “sköna gröna värld” som Al Gore och hans gelikar vill skapa med hjälp av bland annat en ny religion. Må sen vara att de flesta som ansluter sig till deras uppvärmningsteori gör det i bästa välmening.

Personligen tror jag att det är först när vi människor befriat oss från patriarkala, vidskepliga, skuld-beläggande, dogmatiska och sexualfientliga religioner och när vi får ökad självkännedom, börjar undersöka saker på egen hand och har rätt att yttra även “obekväma” åsikter och tänka självständigt, som vi kan öppna upp för den kraft och visdom som bor inom oss. Om vi blir i harmoni med oss själva blir vi det nog också med moder jord.

Problemet är inte i första hand CO2 eller överbefolkning, utan problemet är att den här planeten styrs av adrenalinstinna, maktfixerade, vinstmaximerande oligarker med noll kärlek för de stressade massor som sedan länge hypnotiserats till att vara lydiga löneslavar och energiresurser till denna elit, i ett system som är onaturligt inte bara i förhållande till människors nervsystem, utan även till planetens ekologiska system som sådant.

Det finns med andra ord skäl att misstänka att denna elit vill använda “klimathotet” för att få folk att köpa deras agenda om en ny världsordning, vilken i slutändan kommer att innebära adjöss till den nationella självständigheten, adjöss till att röra sig fritt och adjöss till att uttrycka “fel” åsikter, det vill säga politiskt inkorrekta åsikter.

Vi behöver ett nytänk, därom råder ingen tvekan, och vi behöver ställa om till ett mer ekologiskt samhälle, det är helt klart. Men om filosofin och ideologin för detta nytänk läggs fram av samma krafter som varit med om att förvärra tidigare problem på jorden, då finns det anledning att vara misstänksam. Precis som det finns anledning att dra öronen åt sig när makthavare utan att blinka utser samma krafter som har kraschat ekonomin till att fixa den.

Text: Michael Delavante

Källor

IPCC Professor Calls For “Elite Warrior Leadership” To Rule Over Eco-Dictatorship
The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy (bok på Amazon UK)
UN Climate Reports: They Lie
Thoughts leading to action” – Jacob Nordangård, Linköpings Universitet, Tema Teknik och Social förändring (PDF)
Monbiot Jumps The Shark and Other Stories

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Nu har Sveriges riksdag (lydhund under globalisterna) förklarat “krig” mot sin befolkning genom att föreslå en klimatlag som kan ses som en del av de auktoritära åtgärder som författarna Shearer och Wayne propagerar för. Varför ska Sverige hela tiden gå i täten för allt ond social ingenjörskonst?
  Vi betackar oss för elitens “ekokrigare” som bara skulle innebära än mer djävulskap utöver det som eliten redan ställt till med. De ska hålla sig borta från all förvaltning av vår härliga planet.

  Varför utbilda “ekokrigare” när det finns massor av naturliga ekokrigare i befolkningen, vilka har traditionella föreställningar om bevarande av naturen. Vi behöver ingen syntetisk religion. Räcker det inte med att de förgiftat vår mat, luft och vatten? Ska de nu in och mecka med våra autentiska, inre själsliv och kacka ned dem också med förgiftade själsfrukter?
  Den nya gröna totalitarismen är ett ideologiskt gift som sprider sig över hela jorden likt en otäck cancersvult. Finns det något liv kvar alls efter 2030?

 • Ruben hade rätt från början
  New Age är ett av många flummiga ideer som har sitt ursprung i det Brittiska imperiets strävan efter att fånga upp och kontrollera människor för att kunna använda dom mot konkurrerande nationer. 1800-talet var redan fullt av Brittiskt styrt skapande av flummiga ideer och även Britternas främsta vetenskapsmän lånade sig till sånt. Att anhängare till New Age inte har ont i sinnet håller jag med om, liksom anhängare till socialism. Men likväl har båda sina rötter i en elitkonspiration. Och New Age är inte harmlöst om det bringar folk att ersätta traditionellt vetenskapligt tänk med flummigheter. Även om dom som engagerar sig i det ibland har glädje av det så bör det inte tränga undan rationell vetenskap. Det handlar om att inte låta de resursstarka eliterna manipulera fram förändringar som handlar om makt till skillnad från enskilda människors djupt kända behov. Dessa eliter fruktar en upplyst befolkning och har aktivt underminerat kvaliteten i västvärldens utbildningssystem just för att försvaga all opposition. Det har idag konkreta dåliga konsekvenser för kvaliteten i läkarvetenskapen och hindrar samhällsnyttig teknologi att tas i bruk. Samma eliter har också byggt upp reaktionär Islam i MÖ och slagit ner sekulär nationellt lojal utveckling i arabvärlden.

 • RM: Jag kan inte annat än hålla med. Jag blandade ihop begreppen när jag skrev detta. Menade “Grön rörelse” elit.
  New Age har jag läst en del om och också uppfattat att det i grunden handlar om en fredligt inställd tanke om människans egna inre vägval. Så visst skulle det vara främmande att en New Age rörelse skulle verka som en dogmatisk overhöghet. Det finns inte i min verklighet heller.

 • Inte bara en olustig tanke utan enligt min mening en orimlig tanke då just decentralisering med individens egen väg i centrum, är det fundament som “New age” utgår ifrån – så påståendet om att “New age” skulle skapa en gemensam och dogmatisk religion, är för mig väldigt främmande.

 • Jag håller med om att det verkar vara en olustig tanke att en New Age-elit skall skapa en gemensam “religion”. Brrrr…
  Eva och RM! Ljusa inspirerande kommentarer. Tack!
  De insikterna väljer jag utan tvekan att bygga vidare på!

 • Påståendet om att en auktoritär och dogmatisk religion skapas av “New Age” är något jag inte finner någon evidens för. För den nya tidsåldern (“New age”) så handlar det om att hitta gudomen i sig själv framför att överlämna sig till en dogmatisk religion. Ett centralt tema i detta är tillåtande och acceptans av sig själv, en icke-dömande syn på sig själv och omvärlden som en reaktion på kristendomens synd och dömande. Här finns många olika vägar för att öka själskontakten inåt – och det kan göras med inspiration från de urgamla kulturerna i både öst och väst, i norden och i syd. Meditation, inre resor i trance, och personlig uteckling och helgande av naturen omkring oss är vanliga aktiviteter.

  Den nya tidsåldern har även ett nyväckt intresse för ekobyar, mindre communities där likasinnade samlas för att i kollektivets form bo och leva tillsammans så ekologiskt och resurssnålt som möljigt. Flera av dessa har vegetarianism eller veganism som central förutsättning för kollektivet. Här finns även intresse för att bygga mer miljövänligt och resurssnålt, bara att söka på nätet det kryllar av ekohus som ser ut som hämtat ur Sagan om ringen.

  Decentralisering från förstagligandet till mindre samhällen, mindre byar, där människor bor, arbetar och lever tillsammans utifrån en gemensam ekologisk värdegrund med andligt intresse – det är vad jag ser kommer mer och mer i den nya tidsåldern.

  Människor har tröttnat på den straffande, dömande och dogmatiske guden och söker sig istället inåt och upptäcker att allt är energi och denna energi är medvetande och gudomlig och den är vi alla inuti oss själva och i allt som finns omkring oss.

  Så nej, jag tror inte en ny dogmatisk religion och ännu mindre en skapad av människor med intresse för “new age”.

  Den nya religionen som kommer är en kärleksreligion och det är också revolutionen som pågår, en kärleksrevolution för alla på den här planeten och mellan männskor, djur och Jorden i balans och harmoni. En tillåtande och accepterande religion där människor får vara sig själva och hitta sin egen väg till Gud.

 • Jaha, genom att skylla på “klimathotet, global uppvärmning” ska man införa världsregeringen för det kommer vara det enda som kan rädda oss. Och tackar så mycket vi ska få en religion också.

  Allt är utträknat. Först skapar de kaos, inbillar oss att vi har en global uppvärmning, förstör vår religion, tar bort reinkarnationsläran från bilbeln. Gör vetenskapen enkelspårig som inte vågar släppa in nya saker och tar bort förståelsen att eterenergier finns mm.

  Sedan när allt med vett och sans är borttaget och folket går omkring som zombies och varken vet ut eller in, världsekonomin har kraschat och pensionärerna ligger och dör i sina sängar för att hemstjänsten har gått i konkurs, då kommer ödlorna från världsregeringen och säger lugn bara lugn allt kommer att ordna sig.

  Folket kommer säga, Åh Gode Gud, (det vill säga de som fortfarande lever) änteligen får vi litet lugn och ro, god mat och kultur. Och sist men inte minst vi får en tro, änteligen får vi en Gud att tro på, sedan om han är auktoritär och straffar oss när vi inte lyder, spelar ingen roll. Allt är bättre än det vi har haft senaste tiden.

  Sedan när lugnet har sänkt sig på jorden. Finns det ca 500 miljoner shippade människor och naturen kommer sakta att återhämta sig. Ödlorna lever i högönskelig välmåga medan jordmänniskor arbetar som slavar i deras tjänst.

  Men stopp och belägg!!!

  Detta kommer inte att ske. Människor vaknar upp runt hela världen med rasande takt – hoppas att ödlorna börjar bli oroliga. Ödlorna som tillhör ett reptilsläkte tillhör inte jordens evolution och de ska ta sitt pick och pack och sina skepp och fara härifrån. De har varit här tillräckligt länge på planeten jorden och ställt till problem.

  Vi människor vill leva fredliga liv, ta hand om varandra, djuren och naturen. Odla vår mat, fostra våra barn och se årstiderna komma och gå och vi vill ha något högre att tro på. Och de högre som finns där ovan, de väntar på oss och kommer välkomna oss med kärlek, och önska oss välkommen hem när den dagen väl kommer.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *