Mässlingsfallen hade försvunnit med 90% innan mässlingsvaccinet existerade

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 juli 2011
- NewsVoice redaktion
Mässling vaccin i kanada

Mässling vaccin i kanada

GRANSKNING. Den 6 januari 2011 publicerades en sammanställning av grafer som visar att läkemedelsbranschen bluffat en hel värld om vaccinernas påstådda förträfflighet. Graferna avslöjade nämligen att en rad farsoter från mässling till kikhosta redan försvunnit till c:a 90% innan vaccinerna uppfunnits och introducerats på marknaden.

Skeptiker kritiserade snabbt dessa grafer och de koncentrerade sig bland annat på grafen med mässlingens nedgång i Kanada åren 1935-1984.

Så här skrev en skeptiker:

“Du tycks ha missat att nästan alla av dina grafer visar mortalitet, inte incidens. De visar alltså antalet som dött, och inte antalet som insjuknat. Det är då märkligt att du påstår att sjukdomarna ”försvunnit” innan vaccinationerna började. Så är det inte.”

“Enda undantaget är grafen för mässling i Canada, som faktiskt visar incidens. Den grafen är grovt förenklad och bygger på den mer detaljerade graf jag länkat till som min website, och som du kan se registrerades inte några mässlingsfall under perioden 1959-1968. Det är därför mässlingsincidensen till synes minskar innan vaccinationsprogrammet påbörjades. Det beror inte på att incidensen verkligen minskade, utan på att mässlingsfallen inte rapporterades.”

I denna artikel jämförs de två grafer som avhandlar mässlingens nedgång [incidens]. Skeptikern påstår att mässlingsfallen innan vaccinationsprogrammen påbörjades 1964 till synes minskade pga av att mässlingsfallen inte rapporterades åren efter 1934. Någon förklaring till varför den framväxande vetenskapliga medicinen skulle minska inrapporteringen av mässling åren 1934-1964 framgår inte i skeptikerns kommentar.

Istället förefaller det som att skeptikerns graf stärker den graf som publicerades i min tidigare artikel från 6 januari 2011. Det blir tydligt när graferna läggs på varandra. Skeptikerns graf har även undvikit att redovisa hur antalet fall av mässling påverkades av vaccinet. Kan mässlingen rent utav ha ökat efter att mässlingsvaccinet introducerades?

Se originalgraf 1 och originalgraf 2

Vaccin skolmedicinIncidens, av latinets incidens, perfekt particip av incidere – infalla är ett epidemiologiskt begrepp som anger antalet händelser i en viss population under en avgränsad tid. Händelserna är vanligen nya fall av en sjukdom men kan också vara symptom eller händelser vid en klinisk prövning. Ibland uttrycks incidensen som ett absolut tal (till exempel 500 nya fall av influensa i november), men för att kunna jämföra incidenser är det bättre att den beräknas som en proportion.

Text: NewsVoice


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq