John Perkins on globalization, powerty, corpocracy and predatory capitalism

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 15 juli 2011
- NewsVoice redaktion
John Perkins - Photo: GprojectORG

John Perkins blev känd genom sin bok “Confessions of an economic hitman” som handlar om hans liv som ekonomisk konsult. Hans uppgift var att övertyga tredjevärlden-länder att starta storskaliga och publika projekt med målet att bygga upp länderna. Finansiärer bakom dessa projekt var och är alltjämt Världsbanken och “International Monetary Fund” (IMF).

Text: Torbjörn Sassersson

När Perkins genomskådade att de egentliga bakomliggande syftena med dessa projekt handlade om att berika stora amerikanska och multinationella bolag, förslava folk och samtidigt skapa invalidiserande skuldbördor för utvecklingsländernas ekonomier hoppade han av som “ekonomisk torped”. En personlig transformation ägde rum inom Perkins 1981.

Istället startade han den ideella organisationen “Dream Change Coalition” som arbetar i nära samarbete med ursprungsfolken i Amazonas och andra områden med målet att skydda och bevara deras kulturer.

I denna intervju talar John Perkins fritt ur hjärtat om vad han anser globalisering egentligen handlar om, hur fattiga länder förslavas i allt högre grad och hur en styrande ekonomisk elit idag tagit kontrollen över all väsentlig storpolitik och världssamhället i allmänhet.

www.johnperkins.org

More interviews – do you see the pattern?

Greg Palast warns Condoleezza Rice teaming up with Chevron means big trouble in third world

Thierry Maysan: USA och EU har börjat erövringen av den Afrikanska kontinenten

John Perkins on globalization, powerty, corpocracy and predatory capitalism

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *