Medialitet – en sällsamt stark intuitiv förmåga

publicerad 26 juli 2011
- Robert Hahn

Medialitet kan ses som en sällsamt förstärkt intuitiv förmåga. Jag skall i en serie bloggar diskutera medialitetens möjigheter och begränsningar.

Min fru är medial. Denna förmåga utvecklades flera år efter vårt giftermål varför jag i detalj kunde följa hur medialiteten uppstod. Plötsligt kunde hon höra meningar och förnimma saker som hon inte haft förmåga till förut. De låg helt enkelt utanför sinnenas normala räckvidd.
I min roll som forskare blev jag intresserad av att få veta vad man kan få ut av medialitet. Det visade sig finnas möjlighet att få svar på frågor, ja i princip på vilka frågor som helst. Hur det gick till har vi beskrivit i boken Klara svar från andevärlden från 1997. Därefter tillkom ytterligare tre böcker som är fördjupningar av ett andligt tänkande och analysen av den lite annorlunda världsbild som framkom i Klara svar-boken.
Andlig filosofi
Viktiga bärande idéer är bland annat att människan fortsätter att leva efter döden i form av en ande. Så småningom kommer denna ande att åter ta boning i en kropp. Det vi uppfattar som vårt medvetande är alltså en andlig upplevelse, även om det krävs en hjärna för att anden skall kunna fungera i vår kropp. Därutöver tillkommer ett övermått av andlig filosofi i böckerna vars innehåll och skönhet jag inte skulle vilja vara utan.
De här principerna finns på olika sätt i flera religioner. Det är mönster som återkommer, även om återfödelsen rensades bort ur kristendomen någon gång på 300-talet.
Många människor har tyvärr fokuserat alltför mycket på hur andliga visdomar kommit till istället för att försöka förstå vad de försöker säga oss. Medialitet kan man inte styras av, menar de. Då missar de poängen. Medial kommunikation ger oss idéer och hypoteser som sedan måste prövas. När det gäller andliga frågor så är det en inre prövning som gäller. Det som känns helt sant för oss är också av betydelse för oss. Man kan känna inom sig att något är helt sant utan att själv haft förmågan att formulera det. När man som känns sant så blir man mer hel som person. Detta är ett mycket viktigt syfte med andliga texter.
Om man frågar om något vetenskapligt så utgör svaret en hypotes som sedan skall prövas vetenskapligt. Men att finna bra hypoteser kan vara svårt för en vetenskapsman så hjälpen är potentiellt viktig.
Men många kan inte uppskatta andligt tänkande och en andlig världsbild utan bevis. Vad säger jag om det?
 
Personliga bevis
Det man i första hand kan få är personliga bevis. Medier brukar ha olika profil och arbetssätt. Vissa medier kan vara skickliga på att kommunicera med döda anhöriga. Sök upp ett skickligt medium och se om du får kontakt med en död anhörig. Fråga då om något som bara du och den döde känner till. Så har jag gjort flera gånger.
Här skall jag berätta om en tidig händelse som bidrog till att få mig intresserad av medialitet. Ett par år före Klara svar från andevärlden kom till besökte jag Terry Evans som långt senare blev känd i TV. Han fick kontakt med min farfar som bland annat gav kommentarer kring hur jag var klädd. Ja, farfar var skräddare och därför noga med hur man klädde sig. Sedan sade han att min klocka behöver repareras. Jag fattade ingenting, för mitt armbandsur fungerade ju perfekt.
Först på vägen hem klarnade bilden av vad farfar ville framföra. Mitt enda arvegods från farfar var en fin väggklocka från 1910-talet. Jag hade under hela min skoltid uppskattat pendels gång och klockans slag varje timme. Klockan hade därför hängt ovanför min säng. Men nu hade den inte gått på många år, och jag var faktiskt beredd att kasta bort den såsom odugligt gods.
Jag sökte i telefonkatalogen efter reparatörer av gamla klockor, och det fanns faktiskt en mitt i Stockholm. Det visade sig att klockan var ”helt slut i lagren” och bara behövde smörjas upp. Sedan dess går farfars klocka perfekt och hänger ovanför mitt arbetsbord. Jag tror att farfar är nöjd i sin himmel. Han tyckte också om klockan, och hans tips till mig var ju korrekt.
Så här kan ett personligt bevis se ut. Jag tror inte man skall ha förväntningar på att det ser mer dramatiskt ut är så här. De främsta personliga bevisen för att medialitet fungerar har jag dock fått under seanser med min fru. Det känns som att någon annan ser rakt igenom en. Det är en märklig känsla att bli ”intonad” av ett skickligt medium.
Men den som inte söker efter personliga bevis, eller är öppen för att de kan finnas, hittar dem heller inte. Den som förkastar andliga tankesätt utan att ha lyssnat till dem har inte utsatt dem för någon inre prövning och förblir novis. Ett sökande men med bibehållet förnuft ingår i konceptet.
Efter våra böcker började ges ut har medialitet blivit mer accepterat genom en lång rad TV-serier. Som jag ser det frågar fokuserar man dock aldrig om de riktigt ”heta” saker vi berört i böckerna – hur ser världen ut, vad händer när vi dör, vad är rätt och fel? Här letar man efter gengångare som ställer till problem i hus eller också ”tonar” mediet helt kort in en hälsning från enstaka personers döda anhöriga. Det blir lätt upprepningar. Programmen har visserligen bidragit till att i viss mån avmystifiera mediala personer, men samtidigt har man svårt att föra frågorna framåt.
 
Vetenskapliga bevis
Undre min frus seanser har jag flera gånger frågat hur man skulle kunna bevisa den andliga världens existens och att medialitet fungerar med hjälp av vetenskap. Frågan kommenteras faktiskt ganska mycket i våra böcker. Temat i svaret har varit att vår uppgift är att sprida det andliga tänkandet. Världen skulle dock inte bli andligare av att dessa saker bevisades. Man möter också en dubbel syn på vetenskap. Det är ofta bra men har en tendens att vilja begränsa och likrikta människors fria tänkande.
Det kryllar av människor som påstår att TV-programmen med medier är bluff. De är tvärsäkra och säger att inget kan bevisas. Med statistik skulle man dock rätt snabbt kunna belägga att medialitet fungerar bara genom att följa några enstaka TV-program. Inom medicinen krävs att risken är mindre än 5% att ett samband eller en skillnad skall kunna förklaras av slumpen. I programmen görs ganska ofta uttalanden där ett enda påstående skulle uppfylla denna gräns.
Jag tänker på ett tillfälle när Terry Evans lutade sig mot en person som var kock och sa ”du skulle ha tagit det här erbjudandet från Kanada”. Det isade sig i den efterföljande intervjun att kocken verkligen fått erbjudande om ett jobb från Kanada. Men lika (eller mer) sannolikt var det att erbjudandet hade kommit från Finland, Danmark eller Norge. Eller varför inte Australien eller England? Om han bara fått ett erbjudande om utlandsjobb så utesluter enbart detta påstående slumpen med sannolikheten 1/20.
Jag tänker ofta statistiskt eftersom det är en del av mitt jobb som forskare. Jag ser inga problem i att kunna bevisa att skickliga medier har en utomsinnlig förmåga med hjälp av deras mer specifika påståenden. Visserligen säger de saker som är mindre specifika och som kan tolkas på flera sätt, men förvånansvärt ofta dyker det upp mycket detaljerade utsagor som visar sig vara korrekta.
 
Avgörande faktorer
Medier inga maskiner. Alla kan ha en dålig dag. Som jag redan sagt har de dessutom olika profil på sin förmåga. Att pressa eller stressa dem till att ge svar på en viss fråga är inte bra, då kan stoltheten förleda dem till att gissa. Detta är lättare att acceptera om man förstår att svaret inte kommer från dem. Medier är ju kanaler för någon eller något annat. Vill den ”andra sidan” inte hjälpa till så blir resultatet noll.
Vad man frågar ett medium om har betydelse. Om du frågar vad du skall göra för att slippa svälta så får du säkert ett bra svar. Om du frågar vad du skall göra för att bli rik få du sannolikt inget svar alls. Pengar har nämligen ingen betydelse i andevärlden, och de har ingen betydelse för oss heller om vi redan har vad vi behöver. Sådan är filosofin. Svar ges där vi som människor verkligen behöver dem, ur ett övergripande perspektiv.
Min fru påstår är att det är betydligt svårare att använda sin andliga kanal om människor i rummet har skeptiska tankar. Det uppstår som störningsbrus i radiomottagningen. Omgiven av andligt upplysta och intresserade människor kan det vara hur lätt som helst. Kyrkor är mycket andliga platser medan medeltida slott brukar vara för hemska för ett medium att koppla på sin andliga kanal i. Vad som förevarit på en plats historiskt sett har betydelse och de omgivande människornas tankar har betydelse för om det skall bli lätt eller svårt att tona in.
Nästa blogg skall handla om vad kan söka svar på från ett medium samt beröringspunkter mellan medialitet och schizofreni.


Relaterat
SvD: Schamaner göre sig icke besvär

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ni har skrivit 4 böcker om medialitet mm. När kommer nästa bok? Den första boken kom 1997, därefter 1999…. Sedan ett långt uppehåll till 2004, därefter 2007…
  Nästa bok 2012? Ger ni ut den på eget förlag?
  Även om du inte kan/vill svara på frågorna… Snälla visa att du sett frågan åtminstone…
  Dessutom rekommenderade ni en annan bok på er andliga hemsida tidigare i år… Jag hittar inte den rekommendationen längre… En svensk bok (tror jag)…

 • Finns det alltså vetenskaplig instanser här i världen som väljer vad de vill ha bevisat, för att undertrycka bevis som hotar deras prestige och position?
  Alla människor tror ju att vetenskapen är ärligheten själv, då den alltid ”ifrågasätter sig själv och testar allting”.
  Jag är inte medial, men jag har EN förmåga som anses “övernaturlig”: Jag kan använda slagruta.
  Jag kan alltså gå med en trädklyka över gräsmattan, och på vissa ställen dras klykan neråt, även om jag håller emot – klykan knäcks!
  Detta är faktiskt rätt vanligt, men trots detta är det alltjämt enormt kontroversiellt att tala om.
  Och jag ser med stilla förtvivlan på hur Richard Dawkins och James Randi arrangerar sina ”bevis”: Någon får förgäves försöka detektera vattendunkar gömda bakom skynken; en del är fyllda med vatten, andra är tomma.
  Som utövare vet jag att slagrutan funkar bara med strömmande vatten – ådror – under jord. Experimenten är arrangerade, fejkade. Och man kan inte göra något åt det.

 • En undran här…med tanke på de budskap var och en av oss ser som “klockrena”. Kan man få fram dessa via cold resp hotreading?

  • För den som gissar är risken för fel enormt stor.
   I fallet min fru – no way. Hon kan berätta om mina innersta hemligheter, sådant jag aldrig yppat eller ens verbaliserat för mig själv. Men som är helt sant. Och det gäller inte bara mig, utan även andra.
   Om vi tar exemplet i min blogg – hur skulle Terry Evans kunna ha “läst av” kocken och fått fram att han blivit erbjuden jobb i Kanada? Om det gällde endast ett sådant pricksäkert påstående kanske det kunde bero, men inte om människor leverera sådant dag efter dag. Då är det för bra för att vara”reading” som ju innehåller en stor portion gissning vad gäller människors livsväg och problem. Därmeot kan nog få fram en del av en människas personlighet på det viset.
   Det är föreningen Vetenskap och folkbildning (VoF) som påstår att medialitet skulle vara cold reading. Det är bara påhitt – de vet och förstår absolut ingenting om medialitet. De påstår sig förstå, men gör det inte.

 • Min syster träffade Terry Evans under en tillställning i Ö-vik, där han talade inför en fullsatt lokal. Min syster ställde en fråga till Terry om något, varvid Terry svarade “I have your father here. He wants to answer your question”
  Och vår avlidne far började tala genom Terry. Han skojade och använde den speciella humor han hade. Terry var inte alls informerad om att vår far var avliden.
  Otroligt starkt, särskilt inför en fullsatt lokal. För mig är detta bevis nog.

 • Hej. Ja…Terry är suverän.!! VoF:arna bortförklarar med cold och hot reading….
  Jag har också varit på privatsittning hos honom och det är tokklara budskap som verkligen inte går att läsa in nej…det är från andra källor han får till sig!!
  Ett av budskapen handlade om att jag skulle bli handplockad till en ny tjänst vilket jag inte trodde på…men…10 månader senare så blev det så….
  Viktigt att få sittningen inspelad på band så man inte analyserar och filtrerar under tiden.
  mvh
  Monica

 • Det finns medier som har en osannolik förmåga att ge information. Jag har vid två tillfällen fått enskilda readings av Terry Evans. I båda fallen var det en avliden släkting, min morfar, som kommunicerade. Det gavs detaljerade uppgifter som det är högst osannolikt att Terry kunde gissa sig till. Som att jag och morfar spelade schack. Att jag och min fru funderade på att tapetsera om i sovrummet. Och att jag nyligen pratat med en person om att starta en specifik affärsverksamhet. Det gavs andra uppgifter också, alla korrekta. Jag fick besked om att jag skulle flytta till en annan, mindre stad, ändra mitt sätt att leva och arbeta. Och upptäcka vem jag själv egentligen var. Då framstod det som högst osannolikt, men det var så det blev. Jag har själv utvecklat en stark intuition som dock inte omfattar att kanalisera (såvitt jag vet). Jag får en tydlig inre känsla om människor och säger spontant vad jag känner är sant. Det jag säger upplevs vanligtvis som sant. Jag ger aldrig detaljer för att bevisa, men jag kan gå djupt in i en människas sanning och “känna” vem dom egentligen är och vad dom behöver få höra om sig själva.
  Statistisk analys av utsagor är bra – det tillbakavisar skeptikarnas kritik och visar validiteten i det som sägs. Sedan finns det en mängd teorier och trossystem som söker förklara hur det för oss osynliga är beskaffat. Jung, hindusim, astrologi, kvantfysik, energilinjer, etc. MItt intryck är att de flesta teorier har en del förklaringsvärde, men knappast mer än så, även om ambitionerna finns. Helhetsintrycket är fragmentariskt. Ibland undrar jag om inte sanningen är högst individuell, att den skiftar beroende fokus och intention. Reki fungerar för den som utövar med fokus och intention. Likaså astrologi eller psykoanalys.
  Hälsningar Anders

 • Tack Robert
  För att du förespråkar den andliga och medial sidan av den mänskliga sidan- som doktor är det mycket viktig del att framföra att vi består av fler sidor en den fysiska kroppen!
  Hoppas fler som du i position kan göra sig hörda:-)))
  Jag följer din blogg med intresse då jag själv arbetar som medium! Vi har möts en gång a ditt yrkes vägnar, men det var lääänge sedan! Men våra vägar har ju korsats om inte fysikt så energimässigt igenom Ramsbergsgården:-)
  Vänligen Jane Lyzell

 • Såå jag väntat på denna blogg om medialitet!!
  Apropå Kanada…för 10 år sen var jag på en storseans med Terry och jag fick ,för mig, klockrena bevis…men när jag satt där och han sa: Någon i familjen ska åka till Kanade viftade jag bort det med: nej du har fel…Men…i maj året efter då jag mådde urdåligt pga sjukdom i familjen kom min man hem och sa: pappa ska åka till Kanade….de orden hjälpte mig på fötter kan jag lova!!
  Kanske även en VoF:are skulle bli omskakad i sina grundvalar av ett sådant besked…maybe…
  Jag känner också att jag gärna vill delge min morfars upplevelse som han hade någon vecka innan han “gick över”-79 då han berättade för min mamma:
  – Jag vill att du lyssnar på mig nu då jag ska berätta något märkligt för dig. ..han fortsatte…Jag har varit över på andra sidan och pratat med Gud och jag kan inte med ord beskriva hur vackert det är och den underbara musiken och färgerna.
  Nu vill jag att du går ut i tidningar och radio och berättar för alla att “det inte är farligt att dö”.
  Det gjorde hon inte…skulle förmodligen bli tokförklarad eftersom klimatet i samhället inte var öppet för sådana tankegångar och upplevelser…att hon delgav mig och min syster ska hon dock ha cred för och vad morfar anbelangar så var det det bästa arv han kunde efterlämna till oss…jag är oerhört tacksam för det.Trög som jag är tog det mig 15 år innan jag på allvar sökte kunskap om vad det egentligen var för upplevelse han hade haft….
  Att han förmedlat budskap till mig via Terry efter det ger tyngd, för min del ,att det finns något mer som vår vildaste fantasi inte ens kan drömma om…och det glädjer mig.Mitt skeptiska sinnelag har fått ge vika…gång på gång.
  Jag ska följa denna blogg med stort intresse och rekommenderar den till många av mina vänner!
  Tack

 • Hej!
  Andliga medium tycker jag är spännande ämne och jag är övertygad om att det är en stor tröst för många människor att de finns. Det är nästan helt accepterat av den stora allmänheten nu också. Hade släkt i uppväxten som hade en del mediala förmågor och stark andlig kontakt.. Ser fram mot kommande blogg om detta.
  Fråga:
  Om du tycker det är fel forum eller tidpunkt för frågan, så strunta i den eller radera den. Då förstår jag det!
  Jag blir nyfiken på om din fru, försökt ta in några svar från andevärlden om hur och varför en sådan person som massmördaren nu i Norge kunde finnas eller uppstå?
  Var han kraftigt psykiskt sjuk utan att någon uppfattat det?
  …hade han byggt upp sånt vansinnigt djupt hat under lång tid, eller var det annat än hat?
  Kan vi förebygga i samhället att det inte blir såna katastrofalt sorgliga följder av en galning igen?
  Kan vi förebygga att inte människor när och bygger upp sånt hat, eller vad det är som kan driva någon till sånt “medvetet” kallsinnigt våld och skapa sån sorg?
  Finns det okända saker/orsaker med i bilden?
  Ja jag har många frågor, men det beror förmodligen på att jag inte vet svaren på de jag ställt nu.

  • Hej! Jo, du har rätt. Jag har bett henne att göra en medial intoning av Norge-historien, och den blir gjord ikväll. Den lägger jag ut framför allt på vår andliga sajt http://www.hahnbooks.com. Jag tycker själv att det finns en del att kommentera om Norge-massakern. Jag skall skriva en blogg om det snart, kanske redan idag.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *