Medialitet – en sällsamt stark intuitiv förmåga

publicerad 26 juli 2011
- Robert Hahn

Medialitet kan ses som en sällsamt förstärkt intuitiv förmåga. Jag skall i en serie bloggar diskutera medialitetens möjigheter och begränsningar.

Min fru är medial. Denna förmåga utvecklades flera år efter vårt giftermål varför jag i detalj kunde följa hur medialiteten uppstod. Plötsligt kunde hon höra meningar och förnimma saker som hon inte haft förmåga till förut. De låg helt enkelt utanför sinnenas normala räckvidd.
I min roll som forskare blev jag intresserad av att få veta vad man kan få ut av medialitet. Det visade sig finnas möjlighet att få svar på frågor, ja i princip på vilka frågor som helst. Hur det gick till har vi beskrivit i boken Klara svar från andevärlden från 1997. Därefter tillkom ytterligare tre böcker som är fördjupningar av ett andligt tänkande och analysen av den lite annorlunda världsbild som framkom i Klara svar-boken.
Andlig filosofi
Viktiga bärande idéer är bland annat att människan fortsätter att leva efter döden i form av en ande. Så småningom kommer denna ande att åter ta boning i en kropp. Det vi uppfattar som vårt medvetande är alltså en andlig upplevelse, även om det krävs en hjärna för att anden skall kunna fungera i vår kropp. Därutöver tillkommer ett övermått av andlig filosofi i böckerna vars innehåll och skönhet jag inte skulle vilja vara utan.
De här principerna finns på olika sätt i flera religioner. Det är mönster som återkommer, även om återfödelsen rensades bort ur kristendomen någon gång på 300-talet.
Många människor har tyvärr fokuserat alltför mycket på hur andliga visdomar kommit till istället för att försöka förstå vad de försöker säga oss. Medialitet kan man inte styras av, menar de. Då missar de poängen. Medial kommunikation ger oss idéer och hypoteser som sedan måste prövas. När det gäller andliga frågor så är det en inre prövning som gäller. Det som känns helt sant för oss är också av betydelse för oss. Man kan känna inom sig att något är helt sant utan att själv haft förmågan att formulera det. När man som känns sant så blir man mer hel som person. Detta är ett mycket viktigt syfte med andliga texter.
Om man frågar om något vetenskapligt så utgör svaret en hypotes som sedan skall prövas vetenskapligt. Men att finna bra hypoteser kan vara svårt för en vetenskapsman så hjälpen är potentiellt viktig.
Men många kan inte uppskatta andligt tänkande och en andlig världsbild utan bevis. Vad säger jag om det?
 
Personliga bevis
Det man i första hand kan få är personliga bevis. Medier brukar ha olika profil och arbetssätt. Vissa medier kan vara skickliga på att kommunicera med döda anhöriga. Sök upp ett skickligt medium och se om du får kontakt med en död anhörig. Fråga då om något som bara du och den döde känner till. Så har jag gjort flera gånger.
Här skall jag berätta om en tidig händelse som bidrog till att få mig intresserad av medialitet. Ett par år före Klara svar från andevärlden kom till besökte jag Terry Evans som långt senare blev känd i TV. Han fick kontakt med min farfar som bland annat gav kommentarer kring hur jag var klädd. Ja, farfar var skräddare och därför noga med hur man klädde sig. Sedan sade han att min klocka behöver repareras. Jag fattade ingenting, för mitt armbandsur fungerade ju perfekt.
Först på vägen hem klarnade bilden av vad farfar ville framföra. Mitt enda arvegods från farfar var en fin väggklocka från 1910-talet. Jag hade under hela min skoltid uppskattat pendels gång och klockans slag varje timme. Klockan hade därför hängt ovanför min säng. Men nu hade den inte gått på många år, och jag var faktiskt beredd att kasta bort den såsom odugligt gods.
Jag sökte i telefonkatalogen efter reparatörer av gamla klockor, och det fanns faktiskt en mitt i Stockholm. Det visade sig att klockan var ”helt slut i lagren” och bara behövde smörjas upp. Sedan dess går farfars klocka perfekt och hänger ovanför mitt arbetsbord. Jag tror att farfar är nöjd i sin himmel. Han tyckte också om klockan, och hans tips till mig var ju korrekt.
Så här kan ett personligt bevis se ut. Jag tror inte man skall ha förväntningar på att det ser mer dramatiskt ut är så här. De främsta personliga bevisen för att medialitet fungerar har jag dock fått under seanser med min fru. Det känns som att någon annan ser rakt igenom en. Det är en märklig känsla att bli ”intonad” av ett skickligt medium.
Men den som inte söker efter personliga bevis, eller är öppen för att de kan finnas, hittar dem heller inte. Den som förkastar andliga tankesätt utan att ha lyssnat till dem har inte utsatt dem för någon inre prövning och förblir novis. Ett sökande men med bibehållet förnuft ingår i konceptet.
Efter våra böcker började ges ut har medialitet blivit mer accepterat genom en lång rad TV-serier. Som jag ser det frågar fokuserar man dock aldrig om de riktigt ”heta” saker vi berört i böckerna – hur ser världen ut, vad händer när vi dör, vad är rätt och fel? Här letar man efter gengångare som ställer till problem i hus eller också ”tonar” mediet helt kort in en hälsning från enstaka personers döda anhöriga. Det blir lätt upprepningar. Programmen har visserligen bidragit till att i viss mån avmystifiera mediala personer, men samtidigt har man svårt att föra frågorna framåt.
 
Vetenskapliga bevis
Undre min frus seanser har jag flera gånger frågat hur man skulle kunna bevisa den andliga världens existens och att medialitet fungerar med hjälp av vetenskap. Frågan kommenteras faktiskt ganska mycket i våra böcker. Temat i svaret har varit att vår uppgift är att sprida det andliga tänkandet. Världen skulle dock inte bli andligare av att dessa saker bevisades. Man möter också en dubbel syn på vetenskap. Det är ofta bra men har en tendens att vilja begränsa och likrikta människors fria tänkande.
Det kryllar av människor som påstår att TV-programmen med medier är bluff. De är tvärsäkra och säger att inget kan bevisas. Med statistik skulle man dock rätt snabbt kunna belägga att medialitet fungerar bara genom att följa några enstaka TV-program. Inom medicinen krävs att risken är mindre än 5% att ett samband eller en skillnad skall kunna förklaras av slumpen. I programmen görs ganska ofta uttalanden där ett enda påstående skulle uppfylla denna gräns.
Jag tänker på ett tillfälle när Terry Evans lutade sig mot en person som var kock och sa ”du skulle ha tagit det här erbjudandet från Kanada”. Det isade sig i den efterföljande intervjun att kocken verkligen fått erbjudande om ett jobb från Kanada. Men lika (eller mer) sannolikt var det att erbjudandet hade kommit från Finland, Danmark eller Norge. Eller varför inte Australien eller England? Om han bara fått ett erbjudande om utlandsjobb så utesluter enbart detta påstående slumpen med sannolikheten 1/20.
Jag tänker ofta statistiskt eftersom det är en del av mitt jobb som forskare. Jag ser inga problem i att kunna bevisa att skickliga medier har en utomsinnlig förmåga med hjälp av deras mer specifika påståenden. Visserligen säger de saker som är mindre specifika och som kan tolkas på flera sätt, men förvånansvärt ofta dyker det upp mycket detaljerade utsagor som visar sig vara korrekta.
 
Avgörande faktorer
Medier inga maskiner. Alla kan ha en dålig dag. Som jag redan sagt har de dessutom olika profil på sin förmåga. Att pressa eller stressa dem till att ge svar på en viss fråga är inte bra, då kan stoltheten förleda dem till att gissa. Detta är lättare att acceptera om man förstår att svaret inte kommer från dem. Medier är ju kanaler för någon eller något annat. Vill den ”andra sidan” inte hjälpa till så blir resultatet noll.
Vad man frågar ett medium om har betydelse. Om du frågar vad du skall göra för att slippa svälta så får du säkert ett bra svar. Om du frågar vad du skall göra för att bli rik få du sannolikt inget svar alls. Pengar har nämligen ingen betydelse i andevärlden, och de har ingen betydelse för oss heller om vi redan har vad vi behöver. Sådan är filosofin. Svar ges där vi som människor verkligen behöver dem, ur ett övergripande perspektiv.
Min fru påstår är att det är betydligt svårare att använda sin andliga kanal om människor i rummet har skeptiska tankar. Det uppstår som störningsbrus i radiomottagningen. Omgiven av andligt upplysta och intresserade människor kan det vara hur lätt som helst. Kyrkor är mycket andliga platser medan medeltida slott brukar vara för hemska för ett medium att koppla på sin andliga kanal i. Vad som förevarit på en plats historiskt sett har betydelse och de omgivande människornas tankar har betydelse för om det skall bli lätt eller svårt att tona in.
Nästa blogg skall handla om vad kan söka svar på från ett medium samt beröringspunkter mellan medialitet och schizofreni.


Relaterat
SvD: Schamaner göre sig icke besvär

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq