Tommy Cederholm smutskastar alternativmedicin

publicerad 20 juli 2011
- av Torbjörn Sassersson red.
Tommy Cederholm, professor - Pressfoto: Uppsala Univ

Alternativmedicin utsatt för smutskastningskampanj

OPINION. Den 19 juli 2011 publicerar SvD artikeln: “Experten varnar för bluffprodukt” som fokuserar på preparatet Glaktozym för allergiker. Det var ytterligare en SvD-artikel i en omfattande och just nu pågående smutskastningskampanj riktad mot alternativmedicin i Sverige. “Experten” som SvD intervjuat denna gång var Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, som anser att preparatet sannolikt är verkningslöst.

Tommy Cederholm som 2008 var ute i hetluften i en brevväxling med LCHF-specialisten Annika Dahlqvist ansåg då att det saknades bevis för att den fettrika LCHF-kosten fungerar. I den debatten uttalade han sig på ett lika avfärdande sätt.

Cederholm hänvisade då till “vetenskapliga studier” och en “expertgrupp” i sin argumentation, men utan att specificera exakt vad. Annika Dahlqvist begärde att få veta källan till studierna, men hon fick inget svar. Några år senare blev det tydligt att Tommy Cederholm hade fel i och med den ökande acceptansen och forskningen på fördelarna med LCHF-kost.

Tommy Cederholm en voffare?

Med ledning av att “experten” Tommy Cederholm haft fel förr finns det anledning att misstänka att han åter uttalat sig förhastat. Cederholm är dessutom sannolikt kopplad till skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som har ett högsäte på Uppsala Universitet.

I SvD-artikeln: “Orimligt ge skattemedel till bluffmedicin” från den 10 juli 2011 uttalar sig bland annat Uppsalaprofessorn Dan Larhammar från VoF negativt om homeopatika. Larhammar är dock inte medicinsk expert utan apotekare och professor i molekylär cellbiologi. Det sker strax efter att astronauten Christer Fuglesang i samarbete med VoF misslyckats med att bevisa homeopatisk medicin som verkningslös. Christer Fuglesang tog då en överdos av preparat Coffea Alfaplex vilket tycktes resultera i en sluddrande och “hög” astronaut i direktsänd TV (se video). Många frågade sig hur en påverkad astronaut helt plötsligt blev “expert” på alternativmedicin.

Svenska Dagbladet har i själva verket perioden 7 juli 2011 och fram till dagens datum låtit publicera en lång rad artiklar (minst 6-7 st) som angriper homeopatin. Man kan fråga sig om det är SvD:s sätt att kompensera för att SvD fick VoF:s förnedringspris Årets förvillare för att de år 2006 publicerat en artikelserie om sk energimedicin.

“Skolmedicinen är mycket bra och ofta livräddande, men det utesluter inte att någon form av seriös komplementär medicin kan ges vid lämpliga patientfall”, Anders Pettersson, legitimerad läkare.

SvD och VoF sysslar med ryktesdestruktion

Syftet med SvD-artikelnExperten varnar för bluffprodukt” samt de övriga artiklarna på SvD är uppenbart.

Det handlar inte om en renhårig debatt om alternativ- och skolmedicinens fördelar och nackdelar utan om en ren och skär smutskastningskampanj med syftet att ingjuta maximalt tvivel hos allmänheten. Styrkan i kampanjen ligger i ryktesdestruktion genom ett spridande av tvivel baserat på spekulationer om att alternativpreparat är skadliga och att alternativmedicin är värdelös per se. Man vill att en uppskrämd allmänhet ska kasta sig i famnen på skolmedicinen. 

Allmänhetens misstro till vanebildande och “bivärkande” läkemedel från läkemedelsindustrin som saluförs av skolläkare eskalerar. Människor har börjat tänka allt mer kritiskt på piller som vägen till hälsa. Allmänheten känner sig även lurade av hetskampanjen för massvaccination mot svininfluensa, en kampanj som renderade hjärnskadan narkolepsi och förmodligen en rad vaga immunologiska och neurologiska störningar i en hel population.

Vi måste se smutskastningskampanjen mot alternativmedicin ur ett ekonomiskt-ideologiskt perspektiv som handlar om en kamp om att ta makten över kunder och att vidmakthålla en statlig hälsoideologi. 

Allmänhetens tilltro till skolmedicinen som enda vägen till bot och hälsa är emellertid redan sargad. Svenska staten, svensk sjukvård, myndigheterna och deras grindvaktförening VoF är oroade för att förlora kampen om allmänhetens “korrekta” uppfattning om vägen till hälsa och bot. Därför används desperata fulmetoder istället för hederlig debatt och folkbildning om fördelar och nackdelar med olika typer av medicin och läkekonster.

Text: Torbjörn Sassersson, artikeln är uppdaterad

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Det tycker jag. Bortsett från det här med yttrandefriheter m m – så har jag själv upplevt ett slags tomrum efter att Fawtly Towers och Monthy Pythons Flying Circus slutade sändas.. Men nu finns VoF – uttalas VOFF, ungefär som en galen hund som skäller

 • En aspekt jag ibland funderar på i dessa sammanhang är att lakejer till “Vetenskapen” avfärdar alternativa behandlingars effekt som: “det är bara en Placebo-effekt”. Med ett sådant uttalande erkänner de ju faktiskt att Placebo är en effekt. Men de har ingen kunskap om den, än mindre någon förklaring. Inbillning försöker de med, men det är ju knappast ett sakligt argument för att komma från en “vetenskapsman”!

  • Exakt, bra iakttagelse. Jag tänkte på samma sak. Förr var det minsann inget som tydde på att placebo var något att räkna med. Placebo kallades för inbillning. Nu erkänner man att folk blir friska av placebo och därmed har lakejerna erkänt placebo = mind over matter = tankens och trons helande förmåga. Vi som är inne på alternativmedicin har därmed flyttat fram debattfronten rejält i rätt riktning mot en hälsorevolution som kommer utav att folk får kunskap om vad det egentligen är för faktorer som leder till hälsa och välbefinnande.

   • Intressant med placebo är att det även fungerar på djur…
    Min hund blev av med noskvalster genom homeopati, som alltså bara handlar om placebo enligt skeptikerna. Fina grejjer det där med placebo, fungerar bättre än traditionella läkemedel.
    Plus att det saknar biverkningar.

 • Conny jag tycker absolut du ska berätta vilka alternativmediciner som hjälpte dig för 2000-Talets Vetenskap i deras arkiv för Användarberättelser. Jag har själv bidragit med hur jag blivit hjälpt och jag ska skicka in fler exempel på alternativmedicinens ofta överlägsna förmåga att BOTA människor istället för att som skolmedicinen bara döva symptom.

  Läs om användarberättelser här: http://wp.me/p17M3t-2jZ

 • Jag har atopisk eksem sedan födsel. I unga år hade jag stora besvär av det. Som 25-åring gick jag till hudkliniken i Lunds Lasarett. Jag gjorde det de följande 10 åren för jag ville ha experternas syn och råd på min sjukdom. Det de ordinerade var starka kortisonsalvor, Celestona Valerat, som numera är förbjudet. Det var det enda de ordinerade.
  35 år gammal, var jag desperat, sökte en naturläkare i Malmö. Han lärde mig om Syra-Bas-förhållandet i kroppen. Han tog blodprov som undersöktes i Stuttgart. Provet visade på kraftiga obalanser i mineralsammansättningen i blodet.

  Därefter har jag kunnat reglera min sjukdom med mineral- och vitaminterapier, särskilt under vintern. Jag var helt hålfri i mina tänder de tio åren efter att jag började med dessa tillskott i min kost. Det lärde mig mycket mer om min sjukdom än specialisterna på Lunds Lasarett hade/har. Men det har också kostat mig mycket pengar att besöka och få hjälp av alternativmedicinen under alla dessa år, men det har varit min enda chans. Alternativa metoder är det enda, jag upprepar: Det Enda som hjälpt mig under mitt liv. Jag är nu 69 år, och jag har alltså tack vare alternativmedicinen varit praktiskt taget symptomfri de senaste 34 åren, dvs halva mitt liv.

  Jag känner många människor som har samma erfarenhet av allmän sjukvård kontra alternativen som jag.
  Det som är mest anmärkningsvärt är att myndigheter som ska värna om folkhälsan och ska ge direktiv för sjukvården inte tar sitt uppdrag på allvar. Socialstyrelsen hävdar med den drucknes envishet att all vård ska baseras på “Vetenskap och beprövad erfarenhet”, men deras tolkning när det gäller erfarenheten är att det bara ska gälla erfarenhet inom skolmedicinen!!!, dvs det senaste seklets erfarenheter inom skolmedicinen, och med dess begränsningar blir också sjukvården begränsad, för inte säga inskränkt.

  Begreppet “Vetenskap” har den s k vetenskapen själva urholkat genom att tillåta att kliniska försök görs av, och betalas av, och därmed gallras av, tillverkande företag. För mig har därför ordet vetenskap fått en synnerligen urvattnad innebörd.

  Jag har personligen goda erfarenheter av både Ayur-Veda, Zonterapi och Homeopati. Med seriösa utövare kan dessa metoder hjälpa många människor med hälsoproblem. Det område inom skolmedicinen som har sämst kunskaper enligt min erfarenhet är just Medicinen. Kirurgi, Hjärt- och Kärl m fl områden har hög kompetens inom vår allmänna sjukvård.

 • Vi vet att strålning påverkar kroppen. Strålning kommer från ämnen med molekyler, men strålningen i sig är inte molekyler. Tänk om det fanns ett sätt att inkapsla själva strålningen, som att stoppa ner strålning i en liten box och bevara strålningen även om molekylerna som orsakade den inte är kvar. Och att det är det som händer med homeopati – en överföring av strålningen från substansen man utgår ifrån, till vattnet och detta sker genom utspädningen. Så moleklyerna från ursprungssubstansen är borta, men dess strålning – eller energifält – är kvar.

  Detta utgår från idén att allting har en form av strålning, ett energifält. Dr David Jubb, expert på celluär mikrobiologi, kallar det livskraften – som ett namn på en grundstrålning eller grundenergi som finns i allting.

  Om mobilstrålning kan påverka oss, vilket det finns allt mer evidens för, så innebär det ju att alla former av strålning kan påverka oss – även strålning som hjälper oss (vilket homeopati gör). Strålningen, eller energifältet, som laddas vattnet i utspädningen, aktiverar kroppens egna läkningsmekanismer.

  Alltså inget övernaturligt och vidskepligt alls som jag ser det.
  Kritiker säger ju nu att detta energifält har man inte kunnat mäta med konventionella metoder och därför kan det ju inte finnas. Men radioaktivitet fanns uppenbarligen omkring oss innan människan uppfann instrument som kunde mäta det. Radon fanns i berggrunden på vissa platser även innan människan uppfann metoder att mäta det. Eller menar kritikerna att strålning och energifält skapas automatiskt när man bygger en apparatur som kan mäta det? Att det bringades till existens genom uppfinnandet av apparaten som mäter det? Så om man inte hade uppfunnit en apparat för att mäta, säg radioaktivitet, så hade radioaktiviteten inte funnits? Det är förvisso en intressant tanke. Ja, av detta följer att det var naturvetenskapen som skapade världen, eftersom världen inte kunde rimligtvis finnas innan naturvetenskapen uppfanns, men då kunde heller inte människan finnas innan naturvetenskapen kunde tala om att människan fanns, vilket faller på sin orimlighet eftersom det var människan som uppfann naturvetenskapen – eller var det egentligen naturvetenskapen som uppfann människan?

 • RM skrev: “Faktum är att motståndarna till alternativen inte ens kan erkänna att människor har blivit hjälpta av alternativen, de framhävdar med att det är omöjligt att de har blivit hjälpta. Detta är ju ett enormt underkännande av svenska individers egen upplevelse, i praktiken innebär det att dessa alltså skulle ha inbillat sig.”

  Exakt. Typiskt överförmynderi. Svenskar kan inte själva avgöra vad som är bra för deras hälsa, verkar SvD/VoF anse.

 • Orimligt ge skattemedel till propagandamaskiner med egen agenda, med tanke på artikeln.
  RM:
  En strypning av demokratiska former tycker jag. När läkemedelsindustrin ha getts all makt att framställa medicin till befolkningen, på bekostnad av andra alternativ? Som vanligt är det pengarna som styr sanning och konsekvens, inte verkligheten. Hur kan de orättvisa förhållandet ändras?

  • En illustration av beroenden! Vetenskapsjournalisterna behöver tillgång till intressanta nyheter från t ex Karolinska. Byteshandeln som inträder sker genom en servil förmedling också av professoernas fisförnäma dumheter om sådant de ogillar! Professor adami och kollegor publicerade i svD en artikel “Forskare som pratar strunt”! DN refuserade artikeln och Adami skrev ett ilsket mail till dåvarande chefredaktören Niklas Ekdal, som per omgående bjöd in till en försoningslunch, dår han kunde få lite information om “allt intressant som händer på Karolinska! Jag har kopia på den brevgväxlingen!

   • Jomenvisst är det så. Det är ju en win-win för dem. Professorn och big pharma får den publicitet som de är ute efter, och journalisten och tidningen får de nyheter de är ute efter. Båda vinner på affären.

 • Det är redan känt att Dan Larhammar arbetar för företaget Larhammar Consulting AB som har läkemedelindustrin som uppdragsgivare. Man kan misstänka att Dan Larhammar fakturerar läkemedelsindustrin rätt fett för de kampanjer han driver åt dem. Tidningen 2000-talets vetenskap har en krönika i senaste numret där Larhammars förening benämns som “Inkvisitionens företrädare” och det är absolut en ny “inkvisition” som vi ser i Sverige, där verksamma behandlingsformer ska smutskastas.

  I praktiken innebär detta ett förtryck av alla de människor som har uppsökt och fått hjälp av alternativen där den traditionella skolmedicinen inte har kunnat hjälpa dem. Uppenbarligen ska inte dessa människor få erbjudas hjälp i Sverige, eftersom har blivit hjälpta av metoder som SvD och en skeptikerorganisation inte accepterar. Faktum är att motståndarna till alternativen inte ens kan erkänna att människor har blivit hjälpta av alternativen, de framhävdar med att det är omöjligt att de har blivit hjälpta. Detta är ju ett enormt underkännande av svenska individers egen upplevelse, i praktiken innebär det att dessa alltså skulle ha inbillat sig.

  Att svåra eksem, allergier, olika smärtor i kroppen, mage och tarmproblem, och flera allvarliga sjukdomar har kunnat läkas genom alternativa behandlingsformer – ja det skulle alltså vara ren inbillning hos patienten eftersom hjälpen har givits genom “fel” metod.

  Och på samma sätt förnekas alla de hundratals undersökningar som innebär evidens för att alternativen faktiskt fungerar och är bättre än placebo.

  När kartan och verkligheten inte stämmer överens, då säger läkemedelsindustrin och dess hyllare att det är kartan som gäller. Det är alltså fel på verkligheten när människor blir hjälpta av alternativen, det är helt enkelt inte politiskt korrekt.

  Det är enkelt att förstå varför – den stora läkemedelsindustrin darrar för de riskerar att förlora sitt fundament till existens om fler människor gör “misstaget” att uppleva att alternativen faktiskt hjälper. Homeopati fungerar på ett helt annat sätt än den traditionella skolmedicinen. Istället för att molekyler av ursprungsämnet påverkar kroppen kemiskt, så är det energiladdningen (som sker genom utspädningsmetoden, för ingen molekyl av ursprungsämnet finns kvar efter utspädningen) som stimulerar kroppens energisystem och inbyggda läkningsfunktioner. De homeopatiska medlen bygger på idén att upprätta en energimässig kommunikation med orsaken till patientens problem, varje orsak har sitt medel. Samma symtom kan ha olika orsaker, och därför gör man först en utredning för att hitta rätt orsak och därmed rätt medel som kan hjälpa mot de symtom som uppträder hos patienten. Om man skulle råka ta fel medel så händer absolut ingenting för det uppstår ingen kommunikation mellan medlet och orsaken. Man kan heller inte överdosera.

  Detta innebär en säker och trygg behandlingsform utan biverkningar, och det borde ju vara något som alla vill ha – eller hur? Självfallet vet läkemedelbolagen detta och de gör allt för att förhindra denna sanning att nå ut till medborgarna.

  Vi luras alltså av läkemedelbolagens lobbyism som styr rapporteringen i massmedia. Det är känt sedan länge att svenska PR byråers största inkomstkälla är läkemedelsbolagen. Ett vanligt scenario är att PR-byrån kontaktar journalister och upprättar en form av samarbete, exempelvis att favoritjournalisten får reda på nyheter först från läkemedelsbolaget och publicerar läkemedelsbolagets information, och i gengäld annonserar läkemedelsbolaget i den tidning som journalisten arbetar för. I svensk dagspress är det vanligt med “Vi skriver om er om ni annonserar i vår tidning”.

  För läkemedelsbolagen handlar det om pengar, inte vad som är bra för patienten. I den undersökande boken “Forskning till salu” redogör Johan Thyberg för kommersialiseringen på Karolinska Institutet, och berättar bl a om fallet där en svensk professor (Karl Tryggvason) försökte få vitamin B6 förbjuden i kosttillskott för denne professor hade gjort ett läkemedel som baserade sig på B6 och han hade investerade som betalat hundratals miljoner för hans läkemedel och de riskerade att förlora dessa om folket tog vanlig B6 via kosttillskott istället (för det fungerade ju lika bra..). Den gången blev det nej, men senare ändrades reglerna och nu har vi en sådan situation att om ett läkemedelsbolag gör ett läkemedel som innehåller ett ämne som finns i naturen och säljs i kosttillskott, så kan Läkemedelsverket gå in och kräva försäljningsstopp av naturens original för lagtexten lyder att om man säljer ett kosttillskott med en “verksam substans” så ska det klasificeras som läkemedel. Som “verksam substans” räknas alltså ett ämne som redan finns i ett läkemedel. Betänk nu att läkemedel är patentskyddade, så det kan innebära att kosstillskottet som ska omklassificieras som läkemedel kan stoppas i den kostsamma omregistreringen av att det bryter mot patentet. Läkemedelsbolagen har alltså lyckats få in en regel i EU som innebär att läkemedelbolagens patent och mediciner är viktigare än naturen.

  Läkemedelbolagen tjänar enorma pengar på mediciner som lindrar symtom utan att läka orsaken, dvs om du slutar med medlet så blir du snart sjuk igen. En intressant idé är biverkningarna, så att ett medel mot en sjukdom introducerar nya sjukdomar så läkaren tycker du ska ta medicin mot de andra också. Den som förlorar på detta är patienten.

  Det finns som sagt alternativ till denna bluff, och läkemedelbolagen gör allt för att förhindra att sanningen om detta kommer fram till allmänheten. De använder massmedierna för att ljuga för medborgarna.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *