Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Tommy Cederholm smutskastar alternativmedicin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 juli 2011
- Torbjörn Sassersson red.
Tommy Cederholm, professor - Pressfoto: Uppsala Univ

Alternativmedicin utsatt för smutskastningskampanj

OPINION. Den 19 juli 2011 publicerar SvD artikeln: “Experten varnar för bluffprodukt” som fokuserar på preparatet Glaktozym för allergiker. Det var ytterligare en SvD-artikel i en omfattande och just nu pågående smutskastningskampanj riktad mot alternativmedicin i Sverige. “Experten” som SvD intervjuat denna gång var Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition, som anser att preparatet sannolikt är verkningslöst.

Tommy Cederholm som 2008 var ute i hetluften i en brevväxling med LCHF-specialisten Annika Dahlqvist ansåg då att det saknades bevis för att den fettrika LCHF-kosten fungerar. I den debatten uttalade han sig på ett lika avfärdande sätt.

Cederholm hänvisade då till “vetenskapliga studier” och en “expertgrupp” i sin argumentation, men utan att specificera exakt vad. Annika Dahlqvist begärde att få veta källan till studierna, men hon fick inget svar. Några år senare blev det tydligt att Tommy Cederholm hade fel i och med den ökande acceptansen och forskningen på fördelarna med LCHF-kost.

Tommy Cederholm en voffare?

Med ledning av att “experten” Tommy Cederholm haft fel förr finns det anledning att misstänka att han åter uttalat sig förhastat. Cederholm är dessutom sannolikt kopplad till skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) som har ett högsäte på Uppsala Universitet.

I SvD-artikeln: “Orimligt ge skattemedel till bluffmedicin” från den 10 juli 2011 uttalar sig bland annat Uppsalaprofessorn Dan Larhammar från VoF negativt om homeopatika. Larhammar är dock inte medicinsk expert utan apotekare och professor i molekylär cellbiologi. Det sker strax efter att astronauten Christer Fuglesang i samarbete med VoF misslyckats med att bevisa homeopatisk medicin som verkningslös. Christer Fuglesang tog då en överdos av preparat Coffea Alfaplex vilket tycktes resultera i en sluddrande och “hög” astronaut i direktsänd TV (se video). Många frågade sig hur en påverkad astronaut helt plötsligt blev “expert” på alternativmedicin.

Svenska Dagbladet har i själva verket perioden 7 juli 2011 och fram till dagens datum låtit publicera en lång rad artiklar (minst 6-7 st) som angriper homeopatin. Man kan fråga sig om det är SvD:s sätt att kompensera för att SvD fick VoF:s förnedringspris Årets förvillare för att de år 2006 publicerat en artikelserie om sk energimedicin.

“Skolmedicinen är mycket bra och ofta livräddande, men det utesluter inte att någon form av seriös komplementär medicin kan ges vid lämpliga patientfall”, Anders Pettersson, legitimerad läkare.

SvD och VoF sysslar med ryktesdestruktion

Syftet med SvD-artikelnExperten varnar för bluffprodukt” samt de övriga artiklarna på SvD är uppenbart.

Det handlar inte om en renhårig debatt om alternativ- och skolmedicinens fördelar och nackdelar utan om en ren och skär smutskastningskampanj med syftet att ingjuta maximalt tvivel hos allmänheten. Styrkan i kampanjen ligger i ryktesdestruktion genom ett spridande av tvivel baserat på spekulationer om att alternativpreparat är skadliga och att alternativmedicin är värdelös per se. Man vill att en uppskrämd allmänhet ska kasta sig i famnen på skolmedicinen. 

Allmänhetens misstro till vanebildande och “bivärkande” läkemedel från läkemedelsindustrin som saluförs av skolläkare eskalerar. Människor har börjat tänka allt mer kritiskt på piller som vägen till hälsa. Allmänheten känner sig även lurade av hetskampanjen för massvaccination mot svininfluensa, en kampanj som renderade hjärnskadan narkolepsi och förmodligen en rad vaga immunologiska och neurologiska störningar i en hel population.

Vi måste se smutskastningskampanjen mot alternativmedicin ur ett ekonomiskt-ideologiskt perspektiv som handlar om en kamp om att ta makten över kunder och att vidmakthålla en statlig hälsoideologi. 

Allmänhetens tilltro till skolmedicinen som enda vägen till bot och hälsa är emellertid redan sargad. Svenska staten, svensk sjukvård, myndigheterna och deras grindvaktförening VoF är oroade för att förlora kampen om allmänhetens “korrekta” uppfattning om vägen till hälsa och bot. Därför används desperata fulmetoder istället för hederlig debatt och folkbildning om fördelar och nackdelar med olika typer av medicin och läkekonster.

Text: Torbjörn Sassersson, artikeln är uppdaterad

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq