USA och EU har börjat erövringen av den Afrikanska kontinenten

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 juli 2011
- Torbjörn Sassersson red.

Text och översättning av Jin83, Vaken.se

Enligt den oberoende journalisten och fredsaktivisten Thierry Maysan är den NATO-ledda interventionen i Libyen och oroligheterna i Syrien steg ett i en plan över årtionden skapat av USA och dess allierade för att helt omforma Afrika.

”Det är rätt uppenbart att USA ville gå i krig mot Libyen och Syrien samtidigt. Denna önskan offentliggjordes 2002 av John Bolton. Planen fördes vidare till Frankrike och Storbritannien som bestämde sig för att verkställa den under november i fjol”, säger Maysan.

Vidare säger Maysan:

”Vad som kallar ett folkligt uppror av frihetskämpar är i själva verket att statskuppförsök av nationer i väst. Operationen i Libyen utmärker sig med det häpnadsväckande antalet lögner till allmänheten. När FNs säkerhetsråd röstade för interventionen i Libyen baserades beslutet på rapporter som rådet försetts med. I dessa rapporter stod det att 6000 personer i Benghazi dödats av den libyska regeringen. Men fem månader senare har numret reducerats till 208 av den internationella domstolen i Haag.”

More interviews – do you see the pattern?

Greg Palast warns Condoleezza Rice teaming up with Chevron means big trouble in third world

Thierry Maysan: USA och EU har börjat erövringen av den Afrikanska kontinenten

John Perkins on globalization, powerty, corpocracy and predatory capitalism

Thierry Maysan


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Nato inledde erövringarna med bombningarna av serberna under kriget i forna Jugoslavien. Man roffade åt sig …..? Ja, varför bombades serbierna. Kan det ha varit därför att de liksom Kadaffi höll på med folkmord? Nä, det var säkert för att inta råvarorna i Jugoslavien!

 • Att placera ut baser i Afrika gör det lätt att gå in i andra länder och kriga, eller för att uttrycka det med modernt språkbruk “utföra fredsbevarande aktiviteter för att skydda landets befolkning”. Plus att det gör andra rädda för USA så det blir ju en förstärkning av USA:s inflytande i regionen.

 • Jag tror inte att Thierry Maysan menar att etablering av trupper i Nordafrika är följden av kriget. Istället menar han att kriget i sig inklusive de folkliga upproren och utplacerandet av baserna utgör genomförandet av planen att erövra kontinenten.

  Helt klart är man ute efter naturresurserna i Afrika som idag kontrolleras av företrädesvis europeiska länder. Varje afrikansk stat är en ekonomisk lydstat till ett europeiskt land. Varje afrikastat har en ståthållare i form av en diktator eller halvdiktator styrd från Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien eller England.

  Kan vara nya maktkonstellationer med USA i spetsen som nu driver denna tredje erövring. Den första var kolonialismen, den andre var den ekonomiska ockupationen med ståthållare och den tredje kommer nu.

 • Följden av krigen blir troligen att USA får legitimitet att ha kvar militärtrupper i området. Ett Libyen med amerikanska militärbaser blir en maktfaktor att räkna med och detta kan påverka Afrika i en riktning som är i synk med USA:s intressen. En gång i tiden så var USA ett land som stod för frihet och liberalism, och sedan andra världskriget så har detta allt mer övergivits.

  Jag beklagar denna utveckling.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *