Läkare: Dör du av en överdos?

publicerad 1 augusti 2011
- av Robert Hahn

Vi har denna sommar mötts av föreningen Vetenskap och folkbildnings (VoFs) kampanj mot homeopati. Astronauten Fugelsang intog en 10 gånger för stor dos homeopatiskt sömnmedel och meddelade att han därmed borde ha dött om preparatet har någon som helst effekt.

Fugelsangs “självmordsförsök” ägde rum under Almedalsveckan. Astronauten tog 10 gånger rekommenderad dos av ett homeopatiskt sömnmedel. Han sluddrade dock en hel del under TV-intervjun strax efter detta intag, vilket skapade en del glada skratt. Om man tar ett sömnmedel och i förväg går ut i media med att den är verkningslös är det en psykologisk omöjlighet att ändra sig i TV och erkänna att man faktiskt är påverkad. Det borde alla ha förstått. Så det gjorde inte astronauten heller.

Hur påverkad man är kan också vara svårt att avgöra. Alkoholpåverkade kan ju också känna sig i fin form och må toppen fast man sluddrar och knappt kan styra en bil ens. Det krävs speciella tester för att avgöra frågan. Det har jag genom åren gjort några tusen gånger åt polisen vid misstänkt rattonykterhet. Man följer där ett strikt protokoll. Ett sådant test borde Fugelsang ha underkastat sig också. Nu misstänker ju många att Fugelsang verkligen var påverkad fastän han inte ville erkänna det, eller inte själv hade förmåga att avgöra saken.

Ett uselt försök om man skall tala vetenskapligt språk. Dessutom är juridiken tveksam. Försöket organiserades ju av VoF och homeopatiska preparat är under någon form av registrering för terapi. Det borde då förmodligen ha underkastas etisk prövning vid domstol. Så måste sker med all forskning enligt en lag som är imperativ sedan 7-8 år tillbaka.

Eller är det helt OK att organisera försök där man stoppar i försökspersoner alternativmedicin i doser som vida överstiger de rekommenderade bara för att man själv tror att det är verkningslöst? Det vore intressant att få frågan prövad. Lagstiftningen och regelverket framgår på denna länk. Framför allt gäller regeln att alla försök som avses att publiceras skall etikprövas.

Dör man av en överdos på 10 gånger?

VoFs och Fugelsangs försök förutsätter att den som intar en 10 gånger rekommenderad dos sömnmedel kommer att dö. Det är ett antagande som så att säga ligger inbäddat i det här försöket. Men så behöver det inte alls vara för moderna sömnmedel. Om du tar en sådan överdos av morfin dör du helt säkert, och med sömnmedel som numera är förbjudna (typ barbiturater) så kan du vara illa ute. De har nämligen en liten s.k. terapeutisk bredd.

Men sömnmedlet Circadin har tagits i doser över 100 gånger den rekommenderade utan att biverkningar uppstått. Kanske dåsighet, gissar FASS, men inget mer. Äter du 10 gånger rekommenderad dos av det ökända preparatet Stesolid så blir du främst rejält trött och dåsig, men du dör knappast. Det preparatet har också en stor teraputisk bredd. Generellt gäller att den som är stark och vältränad (typ astronaut eller kroppsbyggare) tål mer innan trötthet uppstår. Den som är äldre, svag och sjuklig tål mindre. Intar man alkohol samtidigt tål man alltid mindre. Så variationen i effekt vid överdosering är väldigt stor.
VoF aktiva på mina gamla sajter

Under kampanjen har VoF dammsugit mina sajter och rekommenderat en speciell artikel “Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?” från oktober 2010.  Man har också skrivit om mig på bl.a. sajten Dagens kvacksalveri och påstå att jag skulle försvara kvacksalveri. Detta är ett bra exempel på att VoF kan inte ta en diskussion i vetenskapliga frågor utan att sätta etiketter på folk och påstå att dom är för eller emot något. Väx ifrån det, please!

Insändare till min förra nedlagda sajt har försökt locka av mig uttalanden om jag kan rekommendera homeopati och en massa annat. Jag sysslar inte med homeopati och saknar egen erfarenhet av den. Jag kan lika lite rekommendera den som jag kan rekommendera en viss sorts cellgifts- eller strålbehandling för behandling av cancer. De som är specialister på området måste avgöra det. Och det anser VoF att vem som helst kan vara, bara man tänker med samma logik som kompisarna i VoF gör. Utbildning, kritisk tänkande och akademisk erfarenhet av medicinska frågor behövs inte. Att jag snuddat vid ämnet homeopati har enbart att göra med mitt intresse för föreningen VoF, deras argumentation, drivkrafter och ideal. Det är ämnen jag diskuterat flera gånger i mina bloggar.

Dan Larhammars insändare

VoF har denna sommar fått Svenska Dagbladet (SvD) att lyssna till sin argumentation. Kampanjen mot homeopati började visserligen med att antroposofins edsvurne fiende, barnläkaren Mats Reimer, publicerade en artikel på DN Debatt. Men VoFs insändare i SvD, som främst var signerade Dan Larhammar, var så väl matchade med Fugelsangs uppvisning i TV att jag tror Larhammar hittat på spektaklet. Av alla de som skrev insändaren har ingen medicinsk utbildning, men Larhammar farmaceut och bör därför ha kunskap om överdoseringsfrågor.

Ändå byggde försöket på en populistisk myt, nämligen att man dör av en 10 gånger rekommenderad dos lugnande medicin. Ändå var det upplagt så att man absolut inte dra några slutsatser eftersom någon klinisk neurologisk undersökning av hur påverkad Fugelsang inte organiserades. Osäkerhet uppstod genom att Fugelsang helt klart inte var alert vid intervjun i TV. Vid etikprövningar måste man alltid ha med en power-analys då det anses att man måste ha en grupp försökspersoner för att kunna dra några slutsatser alls. Och det gäller särskilt för lugnande medel som har stor variation i sitt effektspektrum. En del personer blir faktiskt exciterade (aktiverade) av Stesolid istället för trötta. Det är ett annat aber i sammanhanget.

Larhammar & Co anför två starka argument för att kalla homeopati “bluffmedicin”. Det ena är att vi med dagens biologiska och medicinska vetande inte förstår hur en eventuell effekt utövas. Det är ett argument som är korrekt. Det andra argumentet gäller att medicinsk forskning visar att homeopati är helt verkningslöst, vilket f.n. är mer diskutabelt. Larhammar hänvisar till två ”sammanfattningar av hela forskningsläget”” som sägs ha visat att det är så. Det gäller an artikel en Edzard Ernst från 2002 och en artikel i Lancet från 2005. Hovsamt nog hoppade Larhammar över den enda meta-analys där man inte laborererat och trixat med data, den av K. Linde från Lancet 1997, och som ger stöd åt homeopatin.

I morgon skall jag granska och jämföra alla tre artiklarna. Men den bloggen placeras under rubriken “Vetenskap”.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Anders!
  Livet är inte svart eller vitt. Du har en tendens att översätta ord och meningar på sådant sätt. Personerna i sig som kritiserar homeopati behöver inte vara okunniga som människor. Men för att överhuvudtaget säga någonting av värde om homeopati (eller vilket annat ämne som helst) behöver man färdigheter inom ämnet men också om forskningsprocesser, metoder, statistik mm.
  Varför kritisera innan man har kritiskt granskat på ett vetenskapligt korrekt sätt?
  All forskning skall kritiskt granskas, annars vet vi inte om det är forskning av god kvalitet. Detsamma gäller forskning om homeopati.
  Varför ifrågasätta när man kan fråga?
  Nu har jag försökt svara på dina frågor till mig. Berätta vilken erfarenhet du har av homeopati och/eller forskning?

  • Anders har aldrig, vad jag har sett, besvarat frågor om hans utbildning, erfarenhet av homeopati och/eller forskning så han lär nog inte göra det den här gången heller.

 • Svar till October 67
  Menar du på fult allvar att de som kritiserar homeopatin är okunniga?
  Menar du på fullt allvar att det inte finns goda skäl till att ifrågasätta homeopatin?

 • Ännu värre, inte göra narr av homeopatin utan av människorna homeopaterna!
  Det är lätt att se att flertalet personer i bloggar i ämnet inte har vare sig kunskap eller erfarenhet om etiskt tänkande eller etikprövningslagar vid forskning, ändå har många tyckanden och uppfattningar i ämnet. Många tror, men få vet.
  Det är också lätt att se att det är just sådana här människor, icke medvetna, som bedriver ”jakt” på andra människor som funnit andra perspektiv som kan vara till hjälp vad det gäller lindring eller bot. Det är bedrövligt att ”vetenskapsmän/kvinnor” fortfarande i dessa upplysta dagar går omkring och tror, istället för att ha vetenskapliga fakta som man talar utifrån. Därför är det också viktigt att man bedriver forskning på samma villkor inom homeopatin som övriga läkemedels studier.

 • Det var givetvis ett jippo för att göra narr av homeopaterna.
  Medlet skulle förmodligen inte få säljas i Sverige om Läkemedelsverket trodde på att det skulle ha någon effekt över huvud taget. Därför tror jag inte att etikprövningsnämnden kritiserar dem. Men kolla på vad Mats Reimer skriver. Det kanske finns fler som borde anmälas?

  • Nu blev ju effekten snarast den omvända eftersom Fugelsang sluddrade i TV och flera gånger hade svårt att få fram orden. Vad Läkemedelsverket tror om överdoser av homeopati är tyvärr också ovidkommande eftersom uppgifter om sådana inte publicerats i den vetenskapliga litteraturen. Saken betraktas därför som okänd.
   Tja, jag har inte anmält någon. Jag har ställt frågan om homeopati omfattas av Etikprövningslagen, och så är fallet. Tittar man i litteraturen så visar det sig också att studier om detta genomgått etikprövning. Frågor som etikprövningsnämnden är särskilt intresserad av är t.ex. vilken information som försökspersonen fått innan försöket. Ja, vad hade han fått veta? Kan han själv bedöma informationen? Var den saklig?
   Här misstänker jag att VoFFarna försäkrat Fugelsang om att dessa preparat helt saknar effekt. Som vi sett i mina bloggar om meta-analyser av homeopati I och II så är det faktiskt så att den samlade litteraturen visar att hoemopati är dubbelt så effektivt som placebo vid olika sjukdomstillstånd. Så ser “evidenset” ut. Så att vetenskapen funnit preparaten ifråga helt saknar effekt är ju inte sant.

 • Oj!
  Menar du Anders att det var ett medvetet planerat skämtbetonat evenemang av VoF i direktsändning för att beskådas i hela Sverige? Ett medel som är registrerat av Läkemedelsverket intogs i stor mängd och ingen visste vad utgången skulle bli för Fuglesang vad det gäller biverkningar. Ingen kan veta utgången från början när det inte är utfört tidigare! Såtillvida VoF möjligen hade paranormala egenskaper för att sia in i framtiden? Eller kanske tittat in i en kristallkula?
  Vi kunde beskåda att det inte var utan effekter! Vilka etiska normer har man följt? Uppenbarligen inga alls. Att frivilligt stoppa i sig medel som skulle kunna ge negativa effekter, hur logiskt eller vetenskapligt är det? Som sagt, ett jippo som spelades på hög nivå av så kallade vuxna människor, för att göra narr av homeopatisk kunskap.

 • Det finns kommentar till detta på Mats Reimers blogg!
  Jag har svårt att tro att Läkemedelsverket eller Etikprövningsnämnden ser detta som ett vetenskapligt försök.
  Jag blir lite förvånad över din inställning i denna fråga. Vi får väl se vad Etikprövningsnämnden kommer fram till.
  Enligt min uppfattning var detta ett rent jippo och alla viste utgången från början.
  http://www.dagensmedicin.se/asikter/blogg/gastbloggar/mats_reimer/2011/08/02/ett-autentiskt-homeopatisk/index.xml

  • VoF har här, i organiserad form, på en försöksperson prövat ett en överdos av ett preparat vars biverkningsmönster inte tidigare publicerats (och därmed vetenskapligt sett är okänt). Preparatet är, enligt EU-regler, ett läkemedel. Enligt både etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket finns inga undantag för homeopatiska preparat, utan de skall prövas precis som andra läkemedel. Jag har svårt att se annat än att det här jippot borde ha etikprövats, och dessutom granskats av Läkemedelsverket. VoF ha undersökt den här aspekten av sitt jippo.

 • Hej,
  Enligt information från Läkemedelsverket regleras studier om effekt(er) av homeopatisk läkemedel av Läkemedelsverkets föreskrifter.
  De informerar vidare om att genomföra en klinisk läkemedelsprövning förutsätter tillstånd utöver från Etikprövningsnämnden också från Läkemedelsverket.

  • Jag har singlat iväg ett E-mail till etikprövningsnämnden i Stockholm med samma fråga. Det kom med vändande post – homeopati skall etikprövas. Inga undantag vad jag förstod.
   Det sammanfattande uttalandet lyder: “Etiknämnden prövar all forskning som innebär en intervention på människa.”
   Jag vet att en liknande fråga kommit upp tidigare – kan man inte får prova lite på sig själv? Etikprövningslagen gäller väl bara om man forskar på andra? Svaret är faktiskt nej. Det är olagligt att prova på sig själv också.
   Sammanfattningsvis kan jag varken se att Etikprövningsnämnden eller Läkemedelsverket gör undantag för homeopatiska preparat. Jag misstänker därför starkt att Fugelsangs överdosering av homeopatika i TV var olaglig. Jag är ingen domstol men tycker att det vore intressant att få saken prövad.

  • Jo, det är just ny kunskap ni tar fram eftersom det inte finns några publicerade studier där homeopatika doseras långt över det rekommenderade. Alltså finns inte kunskapen. Du tror att du vet, men vetenskapligt sett finns tyvärr inte kunskapen. Nu är detta kanske en lek med ord, men juridik är ofta det.
   Min erfarenhet är att det är mycket svårt att slippa undan etikprövning. Vad som skall etikprövas enligt lagen är i en del fall oklart, särskilt när det gäller mindre komplicerad forskning i utbildningssammanhang. Därför finns det en ruta i ansökan som man kryssar i om man önskar ett utlåtande om lagen är tillämplig eller inte. Svarar domstolen att man slipper etikpröva går man alltid fri förstås, det måste ju vara själva idén med rutan. Handläggarna brukar alltid rekommendera att man skickar in en ansökan och inte ens nämndens ordförande (man kan ringa denne) avgöra sällan frågor om sådant på egen hand.

   • Eftersom det inte rörde sig om forskning, så tvivlar jag på att etikprövning skulle behövas. Det är ju inte heller så att detta var något radikalt nytt: liknande demonstrationer med många fler inblandade personer har skett förut över hela världen, även i Sverige: se t ex http://www.somecanadianskeptic.com/2011/02/overdose-on-sleeping-pills-or-as-i-call.html eller http://www.1023.org.uk/the-1023-challenge.php
    Du kan ha rätt i att demonstrationen egentligen borde ha etikprövats, men situationen tycks inte vara så alldeles klar.

   • Du skriver att det inte finns studier för överdoseringar av homeopatiska medel. Jag hade uppfattningen att en studie för att fastställa att ett homeopatikum hade effekt överhuvudtaget (“prövning” verkar inte riktigt vara rätt översättning) var just detta. I dessa fall ges ju ämnet, jämfört med det tilltänkta homeopatiska läkemedlet, i enorma doser för att avgöra vilka symtom man kan använda det mot. Är inte detta alltså att betrakta som ett test för överdosering?

    • Jag har i all fall inte funnit några sådana studier. Om man inte gjort studier på 10 gånger dosen av det preparat som användes i Almedalen på människa så får det anses vara icke studerat.
     Teorin kring homeopatiska medel är annars att de skall stärka individens kroppsförsvar mot sjukdom. Då kan man kan inte förvänta sig det beter sig som en konventionell drog. Kanske mer som en slags vaccination. Genom att studera vad som händer när man blir infekterad av en massiv dos smittämne och blir sjuk är det spekulativt att tro att man därmed automatiskt vet allt om om vad som händer om man ger en 10 gånger för stor vaccinationsdos (om vi nu talar om “levande” vacciner). Man kan gissa rätt, men man kan också gissa fel.
     Showen i Almedalen spädde på osäkerheten om VoF gissat rätt eftersom astronauten för många syntes påverkad genom att han flera gånger sluddrade när han talade.

 • Jag tror att du missuppfattat Läkemedelslagen 14§. Det där om genmodifierade organismer (punkt två i fjärde stycket) säger att kliniska studier som involverar sådana, inte automatiskt blir godkända om Läkemedelsverket inte svarat inom 60 dagar, vilket de normalt blir enligt tredje stycket.
  Se http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1992:859
  Enligt läkemedelslagen behövs alltså INTE något godkännande för att studera homeopatiska preparat, eftersom 14§ inte gäller för sådana. Du gör ju ett stort nummer av att tillstånd skulle behövas, men vet du om det verkligen är så?

  • Jag gör inte alls stort nummer av detta utan säger att VoF borde ha undersökt rättsläget.
   När man gör en studie på människa där ett läkemedelsklassat preparat tillförs har jag aldrig varit med om att man slipper undan etikprövning. Ibland behövs det även prövning av Läkemedelsverket, och så är det idag på väldigt vida indikationer när effekten av en drog på något sätt bedöms.
   Det kan hända att jag missuppfattat Läkemedelslagen. Mitt problem kvarstår dock, jag finner inget i 14 paragrafen som säger att homeopatika är undantaget. Det kanske är så, det vet inte jag, men det vet nog inte du heller. Det 2:a stycke som du hänvisar till innehåller ju bara frågor om avslag m.m. Just när saker och ting är oklara som man bör rådfråga den ansvariga myndigheten.

   • Att du inte finner det i 14 §, beror på att det är i 2 b § det står att 14 § inte gäller för homeopatika. Jag var nog otydlig när jag försökte förklara detta tidigare.

 • Hej,
  Coffea Alfaplex, som preparatet heter, är ett registrerat homeopatiskt läkemedel, enligt Läkemedelsverkets lista på registrerade homeopatiska läkemedel. Vid en sökning på pubmed kan jag i de tre första vetenskapliga artiklarna finna att alla redovisar att etik tillstånd finns och tillstånd för kliniska försök.
  Jag har svårt att tro att vi i Sverige skulle ha ”slappare” regler kring detta. Läkemedelsverket varnar dessutom alla som är gravida, eller mycket unga (precis som vid annan läkemedelsanvändning) att inte använda sig av homeopatiska preparat eller vara försiktiga med dessa, då det inte finns uppgifter om just biverkningar.
  Homeopathy for Depression – DEP-HOM: study protocol for a randomized, partially double-blind, placebo controlled, four armed study
  Adler et al., Trials 2011. 12;43
  Ethical approval
  Ethics Committee, Berlin, Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo): ZS EK 15 099/10. This study is in compliance in with the Helsinki Declaration and with the International Conference on Harmonisation (ICH) – Good Clinical Practice. Trial registration in Clinical Trials.gov: NCT01178255
  The effect of Neuragen PN on Neuropathic pain: A randomized, double blind, placebo controlled clinical trial
  Li, BMC Complementary and alternative medicine 2010, 10;22
  Prior to partici- pation, eligible participants read and signed an informed consent form. The project was approved by the Lousiana State University Institutional Review Board. Trial registration is ISRCTN registered: ISRCTN13226601.
  Effects of homeopathic treatment on salivary flow rate and subjective symptoms in patients with oral dryness: a randomized trial
  Haila et al., Homeopathy 2005, 94, 175-181
  The study protocol was approved by the Human Ethics Committee of Satakunta Hospital District, Pori, Finland. Informed consent was obtained from all participants.

 • Jag ifrågasätter inte homeopatiska preparat generellt, eftersom det finns såna som verkligen kan ha effekter, t ex såna som är baserade på bly, kvicksilver, antimon eller arsenik, om utspädningen inte är stor nog. Det är nog bland annat därför läkemedelsverket rekommenderar att man inte bör ta homeopatiska preparat under lång tid utan uppehåll. Det jag sa var ju att det homeopatiska preparat som användes i demonstrationen inte har visats ha någon effekt.
  Du håller säkert med om att varje preparat måste undersökas för sig. Det är en rätt så konstig idé att dra all homeopati över en kam; givetvis måste eventuell verkan och eventuell biverkan fastställas för preparaten ett och ett, eftersom eventuell effekt för något som hjälper mot allergi inte har (behöver ha) något att göra med huruvida ett sömnmedel fungerar eller har biverkningar.
  Det jag opponerade mig emot i mitt förra svar var att du sa att preparatet marknadsförs i hälsofrämjande syfte. Eftersom effekt eller användningsområde inte får anges för homeopatiska preparat (detta står på samma sida hos läkemedelsverket som du länkar till), så hoppas jag att preparaten inte marknadsförs som du säger, eftersom det vore olagligt. På samma sida kan man också läsa att “en råvara som finns i ett receptbelagt läkemedel måste spädas minst hundra gånger jämfört med den lägsta dos som medför receptbeläggning av läkemedlet”.
  Sen måste jag också korrigera dig: jag var inte med på tv, och jag är inte särskilt ung. Däremot är det riktigt att jag är medlem i VoF. Om det nu har någon betydelse.

  • Nja, jag vänder mig till dem som deltog i försöket, och de jag såg i TV var unga personer. De personerna borde rådas av seniorerna i VoF som har kunskap om regelverket kring droger. Om du hade någon roll roll i det hela vet jag förstås inte.
   Sedan måste jag understryka att vad man själv tror och tycker om ett läkemedel inte spelar någon roll för kravet på ansökan om etiktillstånd. I mitten av 1990-talet ville jag själv göra en prövning av en spolvätska for urologiskt bruk där 1,5% glycin sänktes till 1%. En bagatell, tyckte jag, eftersom mycket forskning då (och fortfarande) tyder på att glycin i överdos är giftigt. Jag fick dock argumentera med Läkemedelsverket i mer än ett halvt år för att få tillstånd till prövningen. Och då gällde frågan en konventionell spolvätska där koncentrationen av en ingående substans hade sänkts något. För de som sysslar med läkemedelsfrågor är dessa detaljer väldigt viktiga även om man själv kan tycka annorlunda. Och nu är homeopatika klassat som läkemedel i lagens mening.

   • Du har rätt i att homeopatika klassas som läkemedel. Dock är det en väldigt speciell form av läkemedel, då ingen effekt behöver vara påvisad, inget användningsområde får anges, och ingen effekt får hävdas.
    Dessutom gäller inte 14 § i läkemedelslagen (som handlar om att tillstånd för kliniska prövningar ska inhämtas från läkemedelsverket) , för homeopatika. Se 2 b §. Var det enligt 14§ läkemedelslagen du menar att tillstånd skulle behöva inhämtas?

    • I mitt fall har det varit etikprövningsnämnden som krävt tillstånd av Läkemedelsverket som förutsättning för sitt godkännande. Det kravet dyker upp så snart effekten av ett läkemedel testas i en studie, oavsett om det är registrerat eller inte. Men det är nog bra om tillstånd från Läkemedelsverket inte behövs för homeopati. Jag vet inte om det är rätt eller fel, men när jag slår upp Läkmedelslagen 14 par 2:a stycket på Riksdagens hemsida så handlar den om gen-modifierade organismer, och det menade du ju förstås inte.
     Det vore intressant om du även undersöker huruvida etikprövning behövs för homeopati-studier, och särskilt för överdoseringsexperiment.

 • Hej,
  Det är en missuppfattning, tror jag, att det som hände i Almedalen skulle vara ett vetenskapligt försök eller experiment. Det handlade snarare om en demonstration.
  Varför tror du att VoF ligger bakom Dagens Kvacksalveri?
  Mvh

  • “Demonstration” kan det kallas när utfallet är väl känt från litteraturen. Vad jag vet är massiva överdoseringar av homeopatika inte systematiskt undersökts eller publicerats, och vad VoF tror om utfallet är därvid ovidkommande. I juridisk mening var det därför ett försök – ett preparat som saluförs i hälsobefrämjande syfte ges i betydligt högre dos än gängse i syfte att se vad som händer. Det hela organiserades av en vetenskaplig förening (VoF) och en försöksperson anlitades. Då är det ett “försök” i mina ögon, och precis sådant skall man skall ha etiktillstånd för.
   Nu skulle VoF aldrig ha fått etiktillstånd eftersom upplägget var så uselt. Ingen objektiv prövning gjordes ju av om Fugelsang var påverkad eller inte. Att fråga försökspersonen räcker inte, och det borde verkligen VoF begripa.
   Den som läser runt lite på Kvacksalveri inser kvickt att VoF ligger bakom. Retoriken är omisskänlig. Men de älskar att lägga ut dimridåer kring sina sidoverksamheter, av typ Garvarn, för att ge sken av att vara en del av av ett större sammanhang, eller en folkrörelse om man så vill.

   • I just det här fallet handlade det om ett homeopatiskt preparat i D6-potens, vilket innebär att det faktiskt finns något av urtinkturen kvar. Sockerpiller har doppats i en lösning med en utspädning som motsvarar att en droppe utblandats i cirka 200 liter vätska, och sedan fått torka. Det är en märklig tanke att detta skulle kunna ha någon effekt, och det finns mig veterligen ingen god forskning som visar att detta preparat skulle ha någon effekt (förutom placebo).
    Vem menar du anlitades? Samtliga tio som deltog i demonstrationen var medlemmar i föreningen, deltog frivilligt, och fick ingen som helst kompensation för detta. Sen är det väl också så att eftersom det rörde sig om ett homeopatiskt preparat, och sådana INTE får saluföras med hänvisning till att de skulle hjälpa mot något specifikt sjukdomstillstånd, så stämmer det förhoppningsvis inte att de saluförs i hälsobefrämjande syfte. Det vore ju olagligt.
    Jag har för övrigt just fått veta att den person som ligger bakom Dagens Kvacksalveri brukar delta på VoFs forum, men huruvida han är medlem i föreningen känner jag inte till. Föreningen är dock inte inblandad.

    • Det är inte svårt att hitta bra forskning som styrker att homeopati har effekt. Jag skriver just nu en blogg och fel och brister i de meta-analyser som gjorts. Den läggs ut ikväll eller imorgon, beroende på hur mycket jag hinner. Men vad gäller enskilda studier så kan du ju läsa studien som finns på den här länken. Jag har valt den åt dig för att du kan ladda ner hela studien gratis. Där antog forskarna att homeopati skulle vara verkningslöst mot allergi, men fann motsatsen. Tidskriften, British Medical Journal, är mycket respekterad bland forskare.
     Vad gäller Fugelsang så är det osannolikt att upptåget med överdosen homeopati var hans egen idé. Någon måste ha organiserat det hela och dessutom kontaktat TV. Denne anses juridiskt sett vara “försöksledare”. Om någon får betalt eller inte är ovidkommande. Enligt gällande regler inom EU räknas homeopatika som läkemedel, se länken till Läkemedelsverket här. Att du inte tycker så är tyvärr ovidkommande i lagens mening.
     Läkemedel säljs alltid under vissa premisser, avseende bl.a. dosering. Att någon organiserar en show som bygger på att en försöksperson tar 10 gånger den rekommenderade dosen av ett läkemedel måste falla under etikprövningslagen. Jag har skrivit långt över 100 ansökningar om sådana tillstånd för olika forskningsprojekt genom åren, och vet att det är en ganska trixig procedur. Avgiften för en prövning är 5000 kronor. Om du prövar ett läkemedel så tillkommer att du dessutom måste ha tillstånd av Läkemedelsverket, och den ansökan brukar vara ännu mer komplicerad. Inte heller där är prövningen gratis.
     Man kan vara upprörd över att Dan Larhammar, som måste ha känt till Fugelsang-spektaklet i förväg, inte varit noggrannare på den här punkten. Att ni ung-VoFFare jag såg på TV inte vet om sådant kan jag begripa, men farmaceuten i sällskapet borde ha tagit ett ansvar genom att undersöka rättsläget.
     Nu citerar jag direkt från Läkemedelsverkets hemsida: “Det finns…inga naturvetenskapliga studier som visar att användning av homeopatiska läkemedel är utan biverkningar.” Just därför är Fugelsangs experiment forskning.

     • På vilket sätt värderar du den länkade studien? Om du nu är så insatt i fylleriövningarna för prövningar på människor antar jag att du också är insatt i grunderna i klinisk prövning. Studiens “power” måste ju anses vara kraftigt underdimensionerad (femtio patienter över fem olika studiecentra, randomiserade till antingen homeopatika eller annan vattenlösning), och ett av framgångskriterierna baseras ju på en VAS-skala (där du ju själv skriver i bloggen “Att fråga försökspersonen räcker inte”). Endast vid fyra av fem studiecentra var homeopatika bättre än den andra vattenlösningen, och att notera är att det var vid det centret man hade “more aggravations”…

      • Vid testing av rattfyllerister, liksom vid demonstrationen i Almedalen, har fylleristen eller försökspersonen ett intresse av att förefalla opåverkad. Därför är ett eget uttalande värdelöst och måste kompletteras med en objektiv testning. För att pröva graden av intoxikation finns det sådana verktyg, som då bör användas. Det borde VoF ha tänkt på i Almedalen.
       När det gäller en hel del annat är VAS-skala ett utmärkt och viktigt verktyg. Om du skall gradera t.ex. graden av smärta eller törst så torde VAS-skalan vara den allra viktigaste parametern. Ingen annan utom du själv kan tala om hur ont du har. Hur undviker man då att bli lurad i en studie? Jo, man jämför effekten mot placebo. Det eliminerar den typen av bias. Om man kan så bör fynden dock objektiviseras, såsom man gjort i den studie om allergiska besvär som jag tipsade om.
       När det gäller “power” i en studie så bestäms den främst av 3 faktorer: (1). Hur stor skillnad vill du påvisa? (vill du visa en skillnad på 2-3% krävs tusentals patienter, nöjer du dig med att påvisa 20-25% skillnad räcker det kanske med 15 personer). (2) Hur stor är mätskalans variation? (blodprov, VAS, eller vadsomhelst – stor variation kräver fler patienter) (3) Om försökspersonen är sin egen kontroll, vilket betyder att man i blindad ordning testar både placebo och studiedrog på samma person (“cross-over”). Det sistnämda erbjuder möjligheten att använda mer kraftfull, s.k. parad, statistik därför att den biologiska variationen mellan individer då an förbises. Då behövs också färre inkluderade försökspersoner.
       Det finns en ganska omfattande matematiskt orienterad litteratur kring “power”-beräkningar. En underhållande och lättfattlig presentation finns av Douglas B Altman i i British Medical Journal 1980; 280: 1336-1338: “Statistics and ethics in medical research. III. How large a sample?”
       Om du tycker att det låter lite att homeopati bara gav bra utfall vid 4 av 5 studiecenter så kan du jämföra med hur det sannolikt hade sett ut om homeopati varit verkningslöst. Det mest sannolika utfallet hade då varit att ingen skillnad gick att finna vid 5 and 5 centra. Näst i tur sannolikhetsmässigt vore att homeopati varit sämre alternativt bättre vi 1 av dessa 5 centra. Om slumpen får råda kan ju homeopati vara både sämre och bättre än placebo.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *