Läkare: Dör du av en överdos?

30

Vi har denna sommar mötts av föreningen Vetenskap och folkbildnings (VoFs) kampanj mot homeopati. Astronauten Fugelsang intog en 10 gånger för stor dos homeopatiskt sömnmedel och meddelade att han därmed borde ha dött om preparatet har någon som helst effekt.

Fugelsangs “självmordsförsök” ägde rum under Almedalsveckan. Astronauten tog 10 gånger rekommenderad dos av ett homeopatiskt sömnmedel. Han sluddrade dock en hel del under TV-intervjun strax efter detta intag, vilket skapade en del glada skratt. Om man tar ett sömnmedel och i förväg går ut i media med att den är verkningslös är det en psykologisk omöjlighet att ändra sig i TV och erkänna att man faktiskt är påverkad. Det borde alla ha förstått. Så det gjorde inte astronauten heller.

Hur påverkad man är kan också vara svårt att avgöra. Alkoholpåverkade kan ju också känna sig i fin form och må toppen fast man sluddrar och knappt kan styra en bil ens. Det krävs speciella tester för att avgöra frågan. Det har jag genom åren gjort några tusen gånger åt polisen vid misstänkt rattonykterhet. Man följer där ett strikt protokoll. Ett sådant test borde Fugelsang ha underkastat sig också. Nu misstänker ju många att Fugelsang verkligen var påverkad fastän han inte ville erkänna det, eller inte själv hade förmåga att avgöra saken.

Ett uselt försök om man skall tala vetenskapligt språk. Dessutom är juridiken tveksam. Försöket organiserades ju av VoF och homeopatiska preparat är under någon form av registrering för terapi. Det borde då förmodligen ha underkastas etisk prövning vid domstol. Så måste sker med all forskning enligt en lag som är imperativ sedan 7-8 år tillbaka.

Eller är det helt OK att organisera försök där man stoppar i försökspersoner alternativmedicin i doser som vida överstiger de rekommenderade bara för att man själv tror att det är verkningslöst? Det vore intressant att få frågan prövad. Lagstiftningen och regelverket framgår på denna länk. Framför allt gäller regeln att alla försök som avses att publiceras skall etikprövas.

Dör man av en överdos på 10 gånger?

VoFs och Fugelsangs försök förutsätter att den som intar en 10 gånger rekommenderad dos sömnmedel kommer att dö. Det är ett antagande som så att säga ligger inbäddat i det här försöket. Men så behöver det inte alls vara för moderna sömnmedel. Om du tar en sådan överdos av morfin dör du helt säkert, och med sömnmedel som numera är förbjudna (typ barbiturater) så kan du vara illa ute. De har nämligen en liten s.k. terapeutisk bredd.

Men sömnmedlet Circadin har tagits i doser över 100 gånger den rekommenderade utan att biverkningar uppstått. Kanske dåsighet, gissar FASS, men inget mer. Äter du 10 gånger rekommenderad dos av det ökända preparatet Stesolid så blir du främst rejält trött och dåsig, men du dör knappast. Det preparatet har också en stor teraputisk bredd. Generellt gäller att den som är stark och vältränad (typ astronaut eller kroppsbyggare) tål mer innan trötthet uppstår. Den som är äldre, svag och sjuklig tål mindre. Intar man alkohol samtidigt tål man alltid mindre. Så variationen i effekt vid överdosering är väldigt stor.
VoF aktiva på mina gamla sajter

Under kampanjen har VoF dammsugit mina sajter och rekommenderat en speciell artikel “Skall vi slå ihjäl homeopatin idag?” från oktober 2010.  Man har också skrivit om mig på bl.a. sajten Dagens kvacksalveri och påstå att jag skulle försvara kvacksalveri. Detta är ett bra exempel på att VoF kan inte ta en diskussion i vetenskapliga frågor utan att sätta etiketter på folk och påstå att dom är för eller emot något. Väx ifrån det, please!

Insändare till min förra nedlagda sajt har försökt locka av mig uttalanden om jag kan rekommendera homeopati och en massa annat. Jag sysslar inte med homeopati och saknar egen erfarenhet av den. Jag kan lika lite rekommendera den som jag kan rekommendera en viss sorts cellgifts- eller strålbehandling för behandling av cancer. De som är specialister på området måste avgöra det. Och det anser VoF att vem som helst kan vara, bara man tänker med samma logik som kompisarna i VoF gör. Utbildning, kritisk tänkande och akademisk erfarenhet av medicinska frågor behövs inte. Att jag snuddat vid ämnet homeopati har enbart att göra med mitt intresse för föreningen VoF, deras argumentation, drivkrafter och ideal. Det är ämnen jag diskuterat flera gånger i mina bloggar.

Dan Larhammars insändare

VoF har denna sommar fått Svenska Dagbladet (SvD) att lyssna till sin argumentation. Kampanjen mot homeopati började visserligen med att antroposofins edsvurne fiende, barnläkaren Mats Reimer, publicerade en artikel på DN Debatt. Men VoFs insändare i SvD, som främst var signerade Dan Larhammar, var så väl matchade med Fugelsangs uppvisning i TV att jag tror Larhammar hittat på spektaklet. Av alla de som skrev insändaren har ingen medicinsk utbildning, men Larhammar farmaceut och bör därför ha kunskap om överdoseringsfrågor.

Ändå byggde försöket på en populistisk myt, nämligen att man dör av en 10 gånger rekommenderad dos lugnande medicin. Ändå var det upplagt så att man absolut inte dra några slutsatser eftersom någon klinisk neurologisk undersökning av hur påverkad Fugelsang inte organiserades. Osäkerhet uppstod genom att Fugelsang helt klart inte var alert vid intervjun i TV. Vid etikprövningar måste man alltid ha med en power-analys då det anses att man måste ha en grupp försökspersoner för att kunna dra några slutsatser alls. Och det gäller särskilt för lugnande medel som har stor variation i sitt effektspektrum. En del personer blir faktiskt exciterade (aktiverade) av Stesolid istället för trötta. Det är ett annat aber i sammanhanget.

Larhammar & Co anför två starka argument för att kalla homeopati “bluffmedicin”. Det ena är att vi med dagens biologiska och medicinska vetande inte förstår hur en eventuell effekt utövas. Det är ett argument som är korrekt. Det andra argumentet gäller att medicinsk forskning visar att homeopati är helt verkningslöst, vilket f.n. är mer diskutabelt. Larhammar hänvisar till två ”sammanfattningar av hela forskningsläget”” som sägs ha visat att det är så. Det gäller an artikel en Edzard Ernst från 2002 och en artikel i Lancet från 2005. Hovsamt nog hoppade Larhammar över den enda meta-analys där man inte laborererat och trixat med data, den av K. Linde från Lancet 1997, och som ger stöd åt homeopatin.

I morgon skall jag granska och jämföra alla tre artiklarna. Men den bloggen placeras under rubriken “Vetenskap”.

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

30 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
October 67
October 67
Gäst
21 augusti 2011 kl 18:10

Anders!
Livet är inte svart eller vitt. Du har en tendens att översätta ord och meningar på sådant sätt. Personerna i sig som kritiserar homeopati behöver inte vara okunniga som människor. Men för att överhuvudtaget säga någonting av värde om homeopati (eller vilket annat ämne som helst) behöver man färdigheter inom ämnet men också om forskningsprocesser, metoder, statistik mm.
Varför kritisera innan man har kritiskt granskat på ett vetenskapligt korrekt sätt?
All forskning skall kritiskt granskas, annars vet vi inte om det är forskning av god kvalitet. Detsamma gäller forskning om homeopati.
Varför ifrågasätta när man kan fråga?
Nu har jag försökt svara på dina frågor till mig. Berätta vilken erfarenhet du har av homeopati och/eller forskning?

Ronny
Ronny
Gäst
Reply to  October 67
21 augusti 2011 kl 20:32

Anders har aldrig, vad jag har sett, besvarat frågor om hans utbildning, erfarenhet av homeopati och/eller forskning så han lär nog inte göra det den här gången heller.

Anders
Anders
Gäst
21 augusti 2011 kl 16:21

Svar till October 67
Menar du på fult allvar att de som kritiserar homeopatin är okunniga?
Menar du på fullt allvar att det inte finns goda skäl till att ifrågasätta homeopatin?

October 67
October 67
Gäst
21 augusti 2011 kl 14:38

Ännu värre, inte göra narr av homeopatin utan av människorna homeopaterna!
Det är lätt att se att flertalet personer i bloggar i ämnet inte har vare sig kunskap eller erfarenhet om etiskt tänkande eller etikprövningslagar vid forskning, ändå har många tyckanden och uppfattningar i ämnet. Många tror, men få vet.
Det är också lätt att se att det är just sådana här människor, icke medvetna, som bedriver ”jakt” på andra människor som funnit andra perspektiv som kan vara till hjälp vad det gäller lindring eller bot. Det är bedrövligt att ”vetenskapsmän/kvinnor” fortfarande i dessa upplysta dagar går omkring och tror, istället för att ha vetenskapliga fakta som man talar utifrån. Därför är det också viktigt att man bedriver forskning på samma villkor inom homeopatin som övriga läkemedels studier.

Anders
Anders
Gäst
21 augusti 2011 kl 13:24

Det var givetvis ett jippo för att göra narr av homeopaterna.
Medlet skulle förmodligen inte få säljas i Sverige om Läkemedelsverket trodde på att det skulle ha någon effekt över huvud taget. Därför tror jag inte att etikprövningsnämnden kritiserar dem. Men kolla på vad Mats Reimer skriver. Det kanske finns fler som borde anmälas?

October 67
October 67
Gäst
21 augusti 2011 kl 12:58

Oj!
Menar du Anders att det var ett medvetet planerat skämtbetonat evenemang av VoF i direktsändning för att beskådas i hela Sverige? Ett medel som är registrerat av Läkemedelsverket intogs i stor mängd och ingen visste vad utgången skulle bli för Fuglesang vad det gäller biverkningar. Ingen kan veta utgången från början när det inte är utfört tidigare! Såtillvida VoF möjligen hade paranormala egenskaper för att sia in i framtiden? Eller kanske tittat in i en kristallkula?
Vi kunde beskåda att det inte var utan effekter! Vilka etiska normer har man följt? Uppenbarligen inga alls. Att frivilligt stoppa i sig medel som skulle kunna ge negativa effekter, hur logiskt eller vetenskapligt är det? Som sagt, ett jippo som spelades på hög nivå av så kallade vuxna människor, för att göra narr av homeopatisk kunskap.

Anders
Anders
Gäst
21 augusti 2011 kl 12:05

Det finns kommentar till detta på Mats Reimers blogg!
Jag har svårt att tro att Läkemedelsverket eller Etikprövningsnämnden ser detta som ett vetenskapligt försök.
Jag blir lite förvånad över din inställning i denna fråga. Vi får väl se vad Etikprövningsnämnden kommer fram till.
Enligt min uppfattning var detta ett rent jippo och alla viste utgången från början.
http://www.dagensmedicin.se/asikter/blogg/gastbloggar/mats_reimer/2011/08/02/ett-autentiskt-homeopatisk/index.xml

October 67
October 67
Gäst
16 augusti 2011 kl 17:36

Hej,
Enligt information från Läkemedelsverket regleras studier om effekt(er) av homeopatisk läkemedel av Läkemedelsverkets föreskrifter.
De informerar vidare om att genomföra en klinisk läkemedelsprövning förutsätter tillstånd utöver från Etikprövningsnämnden också från Läkemedelsverket.

Micke D
Gäst
5 augusti 2011 kl 23:01

Har just studerat Etikprövningslagen,
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2003:460
Nu är jag inte expert på den, men den förefaller inte vara tillämpbar eftersom demonstrationen i Almedalen inte uppfyller kriteriet om att det ska handla om att ta fram ny kunskap.

Micke D
Gäst
Reply to  Robert Hahn
6 augusti 2011 kl 12:20

Eftersom det inte rörde sig om forskning, så tvivlar jag på att etikprövning skulle behövas. Det är ju inte heller så att detta var något radikalt nytt: liknande demonstrationer med många fler inblandade personer har skett förut över hela världen, även i Sverige: se t ex http://www.somecanadianskeptic.com/2011/02/overdose-on-sleeping-pills-or-as-i-call.html eller http://www.1023.org.uk/the-1023-challenge.php
Du kan ha rätt i att demonstrationen egentligen borde ha etikprövats, men situationen tycks inte vara så alldeles klar.

Loke
Loke
Gäst
Reply to  Robert Hahn
6 augusti 2011 kl 13:13

Du skriver att det inte finns studier för överdoseringar av homeopatiska medel. Jag hade uppfattningen att en studie för att fastställa att ett homeopatikum hade effekt överhuvudtaget (“prövning” verkar inte riktigt vara rätt översättning) var just detta. I dessa fall ges ju ämnet, jämfört med det tilltänkta homeopatiska läkemedlet, i enorma doser för att avgöra vilka symtom man kan använda det mot. Är inte detta alltså att betrakta som ett test för överdosering?

Micke D
Gäst
5 augusti 2011 kl 22:40

Jag tror att du missuppfattat Läkemedelslagen 14§. Det där om genmodifierade organismer (punkt två i fjärde stycket) säger att kliniska studier som involverar sådana, inte automatiskt blir godkända om Läkemedelsverket inte svarat inom 60 dagar, vilket de normalt blir enligt tredje stycket.
Se http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1992:859
Enligt läkemedelslagen behövs alltså INTE något godkännande för att studera homeopatiska preparat, eftersom 14§ inte gäller för sådana. Du gör ju ett stort nummer av att tillstånd skulle behövas, men vet du om det verkligen är så?

Micke D
Gäst
Reply to  Robert Hahn
6 augusti 2011 kl 11:51

Att du inte finner det i 14 §, beror på att det är i 2 b § det står att 14 § inte gäller för homeopatika. Jag var nog otydlig när jag försökte förklara detta tidigare.

October 67
October 67
Gäst
4 augusti 2011 kl 22:12

Hej,
Coffea Alfaplex, som preparatet heter, är ett registrerat homeopatiskt läkemedel, enligt Läkemedelsverkets lista på registrerade homeopatiska läkemedel. Vid en sökning på pubmed kan jag i de tre första vetenskapliga artiklarna finna att alla redovisar att etik tillstånd finns och tillstånd för kliniska försök.
Jag har svårt att tro att vi i Sverige skulle ha ”slappare” regler kring detta. Läkemedelsverket varnar dessutom alla som är gravida, eller mycket unga (precis som vid annan läkemedelsanvändning) att inte använda sig av homeopatiska preparat eller vara försiktiga med dessa, då det inte finns uppgifter om just biverkningar.
Homeopathy for Depression – DEP-HOM: study protocol for a randomized, partially double-blind, placebo controlled, four armed study
Adler et al., Trials 2011. 12;43
Ethical approval
Ethics Committee, Berlin, Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo): ZS EK 15 099/10. This study is in compliance in with the Helsinki Declaration and with the International Conference on Harmonisation (ICH) – Good Clinical Practice. Trial registration in Clinical Trials.gov: NCT01178255
The effect of Neuragen PN on Neuropathic pain: A randomized, double blind, placebo controlled clinical trial
Li, BMC Complementary and alternative medicine 2010, 10;22
Prior to partici- pation, eligible participants read and signed an informed consent form. The project was approved by the Lousiana State University Institutional Review Board. Trial registration is ISRCTN registered: ISRCTN13226601.
Effects of homeopathic treatment on salivary flow rate and subjective symptoms in patients with oral dryness: a randomized trial
Haila et al., Homeopathy 2005, 94, 175-181
The study protocol was approved by the Human Ethics Committee of Satakunta Hospital District, Pori, Finland. Informed consent was obtained from all participants.

Micke D
Gäst
3 augusti 2011 kl 00:25

Jag ifrågasätter inte homeopatiska preparat generellt, eftersom det finns såna som verkligen kan ha effekter, t ex såna som är baserade på bly, kvicksilver, antimon eller arsenik, om utspädningen inte är stor nog. Det är nog bland annat därför läkemedelsverket rekommenderar att man inte bör ta homeopatiska preparat under lång tid utan uppehåll. Det jag sa var ju att det homeopatiska preparat som användes i demonstrationen inte har visats ha någon effekt.
Du håller säkert med om att varje preparat måste undersökas för sig. Det är en rätt så konstig idé att dra all homeopati över en kam; givetvis måste eventuell verkan och eventuell biverkan fastställas för preparaten ett och ett, eftersom eventuell effekt för något som hjälper mot allergi inte har (behöver ha) något att göra med huruvida ett sömnmedel fungerar eller har biverkningar.
Det jag opponerade mig emot i mitt förra svar var att du sa att preparatet marknadsförs i hälsofrämjande syfte. Eftersom effekt eller användningsområde inte får anges för homeopatiska preparat (detta står på samma sida hos läkemedelsverket som du länkar till), så hoppas jag att preparaten inte marknadsförs som du säger, eftersom det vore olagligt. På samma sida kan man också läsa att “en råvara som finns i ett receptbelagt läkemedel måste spädas minst hundra gånger jämfört med den lägsta dos som medför receptbeläggning av läkemedlet”.
Sen måste jag också korrigera dig: jag var inte med på tv, och jag är inte särskilt ung. Däremot är det riktigt att jag är medlem i VoF. Om det nu har någon betydelse.

Micke D
Gäst
Reply to  Robert Hahn
3 augusti 2011 kl 23:46

Du har rätt i att homeopatika klassas som läkemedel. Dock är det en väldigt speciell form av läkemedel, då ingen effekt behöver vara påvisad, inget användningsområde får anges, och ingen effekt får hävdas.
Dessutom gäller inte 14 § i läkemedelslagen (som handlar om att tillstånd för kliniska prövningar ska inhämtas från läkemedelsverket) , för homeopatika. Se 2 b §. Var det enligt 14§ läkemedelslagen du menar att tillstånd skulle behöva inhämtas?

Micke D
Gäst
2 augusti 2011 kl 04:57

Hej,
Det är en missuppfattning, tror jag, att det som hände i Almedalen skulle vara ett vetenskapligt försök eller experiment. Det handlade snarare om en demonstration.
Varför tror du att VoF ligger bakom Dagens Kvacksalveri?
Mvh

Micke D
Gäst
Reply to  Robert Hahn
2 augusti 2011 kl 18:28

I just det här fallet handlade det om ett homeopatiskt preparat i D6-potens, vilket innebär att det faktiskt finns något av urtinkturen kvar. Sockerpiller har doppats i en lösning med en utspädning som motsvarar att en droppe utblandats i cirka 200 liter vätska, och sedan fått torka. Det är en märklig tanke att detta skulle kunna ha någon effekt, och det finns mig veterligen ingen god forskning som visar att detta preparat skulle ha någon effekt (förutom placebo).
Vem menar du anlitades? Samtliga tio som deltog i demonstrationen var medlemmar i föreningen, deltog frivilligt, och fick ingen som helst kompensation för detta. Sen är det väl också så att eftersom det rörde sig om ett homeopatiskt preparat, och sådana INTE får saluföras med hänvisning till att de skulle hjälpa mot något specifikt sjukdomstillstånd, så stämmer det förhoppningsvis inte att de saluförs i hälsobefrämjande syfte. Det vore ju olagligt.
Jag har för övrigt just fått veta att den person som ligger bakom Dagens Kvacksalveri brukar delta på VoFs forum, men huruvida han är medlem i föreningen känner jag inte till. Föreningen är dock inte inblandad.

Loke
Loke
Gäst
Reply to  Robert Hahn
3 augusti 2011 kl 14:37

På vilket sätt värderar du den länkade studien? Om du nu är så insatt i fylleriövningarna för prövningar på människor antar jag att du också är insatt i grunderna i klinisk prövning. Studiens “power” måste ju anses vara kraftigt underdimensionerad (femtio patienter över fem olika studiecentra, randomiserade till antingen homeopatika eller annan vattenlösning), och ett av framgångskriterierna baseras ju på en VAS-skala (där du ju själv skriver i bloggen “Att fråga försökspersonen räcker inte”). Endast vid fyra av fem studiecentra var homeopatika bättre än den andra vattenlösningen, och att notera är att det var vid det centret man hade “more aggravations”…