Forskare: Medialitet och schizofreni

publicerad 7 augusti 2011
- av Robert Hahn
Robert Hahn. Foto från dokumentären "Kampen om Hälsoparadigmet" (med tillstånd)

Det finns beröringspunkter mellan medialitet och schizofreni. I båda fallen kan ju personen uppleva sig höra röster och att utifrån kommande tankar inplanteras i huvudet (tankestörningar). Det finns dock skillnader, och en viktig sådan är att ett medium kan kontrollera intrycken vilket en schizofren person inte kan. I det senare fallet medför oförmågan att personligheten bryts ner.

Ett medium måste vanligtvis träna sig i att medvetet öppna sig för utomkroppsliga intryck. Sådan träning är mycket viktig då en ständigt öppen andlig kanal stör vardagslivet. Själva öppnandet kan bestå i att under lätt meditation genomgå en ritual, som i min frus fall handlar om att i sekvens öppna sina ”chakran”. Det är en slags psykisk visualiseringsövning. Lika viktigt efter att ha hållit en andlig seans är att stänga sina chakran igen, varvid hon utför proceduren baklänges.

Vad är det då som öppnas? Jo, min fru kallar det för ”det tredje ögat” och är tänkt att sitta i pannan. Det är en andlig kanal varigenom hon kan motta signaler från andra dimensioner. Ett medium kan vanligtvis känna av, eller se, om en annan person har ett öppet tredje öga och inte. Jag kan säga att det är ganska ovanligt. Det är inte en fråga enbart om ja eller nej, utan det tredje ögat kan vara delvis öppnat. En sådan person kan mycket väl ha en strålande god intuition. Fast en viss förmåga till intuition har egentligen alla människor.

“Jordning” och bön

Förutom att kunna slå av och på sin medialitet finns det ytterligare två detaljer som är av stor vikt för att medium. Det ena är att vara ”jordad” med vilket man enkelt kan säga är att ha båda fötterna på jorden. Annars finns en risk för att man påverkas alltför mycket av den andliga dimensionen och hamnar i en – för vår jordiska tillvaro – orealistisk drömvärld. Aktiviteter som ökar ”jordningen” är att syssla med praktiska och fysiska vardagsaktiviteter och jordiska ting som fokuserar uppmärksamheten. Sport är också bra. Att leva planlöst och utan plikter hör definitivt inte dit. Den som är ojordad kan upplevas som en knasig drömmare som inte kan fokusera och som inte får något gjort. Då får man svårare att hantera och styra en medial förmåga.

Den andra detaljen är bön. Det gäller att genom bön erhålla ett andligt beskydd så att kommunikationen sker med positiva energier, och helst på så hög andlig nivå som möjligt. Det är lättare om mediet har en fast kommunikatör i andevärlden men det har inte alla, och kanske inte heller jämt. Det förekommer tyvärr låga energier ”out there” som man kan bli både lurad och skadad av. Min fru och jag har med ett praktiskt exempel beskrivit vad som då kan hända i boken Den rena källan (2004) som tyvärr är slutsåld på förlaget.

Medialiteten måste vara kontrollerad

För att förstå hur man bäst skall hantera och utveckla sin medialitet så krävs alltså vissa kunskaper om hur den skall kontrolleras. Om ett medium inte skulle kunna öppna upp och stänga av sin medialitet av egen kraft, om den var utom jagets kontroll, är jag övertygad om att denna oförmåga så småningom skulle leda psykiskt sjukdom. Då skulle ju personligheten uppfattas som uppsplittrad. Det är nedbrytande att ständigt besväras av tankestörningar. Det hotar uppfattningen om vad ”jaget” egentligen står för. Om mediet dessutom var ”ojordad” och få kontakt med mörka och inte uppbyggliga energier genom sitt tredje öga så befarar jag att hon skulle få ångest och kunna bli klassad som schizofren.

Nu säger jag inte att schizofreni är missförstådd medialitet. Vad schizofreni ytterst orsakas av vet varken vetenskapen eller jag. Mitt resonemang på den här delen av bloggen har också sin utgångspunkt i andliga synsätt och – just här – inte i medicinska. Alla ni kritiker av andliga synsätt får faktiskt tåla det.

Praktiska konsekvenser

Men det finns praktiska konsekvenser av likheterna mellan medialitet och schizofreni. Den som inte förstår att han eller hon är medial kan tro att det rör sig om sinnessjukdom. Läkare kan tro samma sak eftersom medialitet i medicinska kretsar är ett så okänt begrepp. När jag gick läkarutbildningen på 1970-talet så fick vi inte höra någonting alls om detta. Det var först i 35-årsåldern jag hörde ordet ”medial” överhuvudtaget.

Medialitet behöver uppenbarligen inte behandlas med antipsykotiska läkemedel eftersom man kan träna sig i att stänga av och på den. Den som vill kan stänga av den helt. Genom kunskap om sin medialitet kan dock förmågan dessutom utvecklas till något intressant och värdefullt. Ett bra exempel är den resa som jag och min familj fått, och som beskrivs i våra fyra böcker (se www.hahnbooks.com). Medialiteten har i allra högsta grad berikat våra liv.

Vetenskapligt kontra andligt synsätt

Skillnaden i synsätt mellan vetenskapligt och andligt tänkande är dock uppenbart inom det här området.

Det vetenskapliga synsättet är att psykotiska upplevelser kommer inifrån människan själv, att det rör sig om rubbad balans i olika signalsubstanser i hjärnan, och att en viss grad av ärftlighet ligger bakom.

Det andliga synsättet är att vi människor är omgivna av en andlig verklighet som är fylld av signaler som de flesta människor är avskärmade från. Där finns andeväsen som, i motsats till oss, inte tagit boning i en kropp, och som befinner sig på en högst varierande utvecklingsnivå. Där fortplantas även tankar som vi människor skickar ut. Tanken är en psykisk kraft som visserligen behöver hjärnan för att fungera här på jorden. Men en fri ande (utan kropp) kan också tänka. Dessa signaler kan en människa uppfatta (även om djur gör det lättare) om den naturliga avskärmningen falerar.

Med uppluckringen av personligheten kan dock schizofreni börja leva sitt eget liv, även enligt vårt andliga synsätt. Under våra seanser har det sagts att det undermedvetna och minnen från tidigare kan bli väldigt aktuella istället för att, hos de som är friska, bara göra sig diskret påminda. Rädslor kan börja leva sitt “eget liv”. Till slut är tillståndet minst sagt komplicerat med både påverkan inifrån och utifrån.

Varför blir vissa mediala och andra sjuka?

Men varför blir då vissa personer mediala och andra schizofrena? I våra böcker har vi fått fram att människan lever många liv. Reinkarnation är alltså en viktig princip. En serie jordiska inkarnationer kan röra sig om flera hundra. Det är i slutet av en sådan inkarnationskedja som medialitet uppstår. Det är alltså fråga om en utvecklingsprocess.   Förmågan att kommunicera med högre andliga nivåer kräver lång själslig erfarenhet och förståelse för mänskligt liv och lidande. Schizofren kan man däremot bli när som helst i inkarnationskedjan.

I boken Klara svar från andevärlden från 1997 har min fru och jag skrivit ett kapitel som handlar om andliga synsätt på sjukdomar som kan tänkas ha en andlig bakgrund. På frågan om vetenskapens förklaring av schizofreni så gav hennes andliga kommunikatör ett svar som sedan dess fascinerat och sporrat mig. Vi fick veta att vetenskapen är inne på ”fel spår”.

Jag har länge sagt att jag efter pensionen vill fördjupa mig i schizofrenins gåta och på medial väg söka alternativa förklaringar till denna mystiska sjukdom, som plågat ungefär 1% av mänskligheten i (vad vi vet) alla tider. Det är några år dit, men det känns mycket spännande.