Robert Hahn: Medialitet är en sällsamt stark intuitiv förmåga som kan bevisas

publicerad 2 augusti 2011
- Robert Hahn

medialitet

Min fru är medial. Denna förmåga utvecklades flera år efter vårt giftermål varför jag i detalj kunde följa hur medialiteten uppstod. Plötsligt kunde hon höra meningar och förnimma saker som hon inte haft förmåga till förut. De låg helt enkelt utanför sinnenas normala räckvidd.

Text: Robert Hahn (textutdrag)

I min roll som forskare blev jag intresserad av att få veta vad man kan få ut av medialitet. Det visade sig finnas möjlighet att få svar på frågor, ja i princip på vilka frågor som helst. Hur det gick till har vi beskrivit i boken “Klara svar från andevärlden” från 1997. Därefter tillkom ytterligare tre böcker som är fördjupningar av ett andligt tänkande och analysen av den lite annorlunda världsbild som framkom i Klara svar-boken.

Viktiga bärande idéer är bland annat att människan fortsätter att leva efter döden i form av en ande. Så småningom kommer denna ande att åter ta boning i en kropp. Det vi uppfattar som vårt medvetande är alltså en andlig upplevelse, även om det krävs en hjärna för att anden skall kunna fungera i vår kropp. Därutöver tillkommer ett övermått av andlig filosofi i böckerna vars innehåll och skönhet jag inte skulle vilja vara utan.

Det man i första hand kan få är personliga bevis. Medier brukar ha olika profil och arbetssätt. Vissa medier kan vara skickliga på att kommunicera med döda anhöriga. Sök upp ett skickligt medium och se om du får kontakt med en död anhörig. Fråga då om något som bara du och den döde känner till. Så har jag gjort flera gånger.

Undre min frus seanser har jag flera gånger frågat hur man skulle kunna bevisa den andliga världens existens och att medialitet fungerar med hjälp av vetenskap. Frågan kommenteras faktiskt ganska mycket i våra böcker. Temat i svaret har varit att vår uppgift är att sprida det andliga tänkandet. Världen skulle dock inte bli andligare av att dessa saker bevisades.

Läs hela artikeln på Robert Hahns blogg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
  • Alla har intuition, och det är ett sätt att koppla upp sig mot vad man enkelt kan kalla för “det kollektivt undermedvetna” och detta gör vi alla mer eller mindre. “Det kollektivt undermedvetna” är en term för att vi alla hänger ihop och kommunicerar på ett inre plan, allting i världen från en molekyl till människor, djur och växter. Biologen Dr. Rupert Sheldrake kallar detta för “morphgenetic fields” som kommunicerar genom “biofotoner”, som informationspartiklar som färdas mellan dessa fält, i en pågående kontinuitet.

    Medialitet är ett ord som jag mer tolkar som något som innebär mer ansträngning och medvetenhet i kommunikationen. “Medium” som ett ord för den som förmedlar information från en värld till en annan värld, från en dimension till en annan dimension, alltså en kommunikatör “mellan världarna”.

  • Jag hade en vän, Johan,nu död sedan fyra år. Han sökte konstant medier för att få hjälp att vinna på dagens dubbel, ett spel på hästar. Han kände flera medier, de flesta vägrade att ställa upp Hans princip var enkel. Han ville ha en bild, som sedan kunde tolkas till en symbol motsvarande ett föremål. För varje startande häst fanns ett föremål utlagt på startlistan. En gång fick han en bild av mig, så ville han ha en till, men inget kom för mig så jag skojade och sa att det kanske var meningen för två, så han spelade efter det, och han vann till >300 ggr i odds, så det gjorde honom gott. Långt senare fyllde han år. En gemensam kompis och jag la varsin 50-lapp i ett kuvert, så skrev jag en hälsning, oc gav tips till kopp 1, en ritad krumelur, så lopp 2 och en annan ritad krumelur. dagen efter ringde Johan och sa glatt Dubbeln gick in! Gör det mig till ett medium?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *