Robert Hahn: Medialitet är en sällsamt stark intuitiv förmåga som kan bevisas

publicerad 2 augusti 2011
- av Robert Hahn

medialitet

Min fru är medial. Denna förmåga utvecklades flera år efter vårt giftermål varför jag i detalj kunde följa hur medialiteten uppstod. Plötsligt kunde hon höra meningar och förnimma saker som hon inte haft förmåga till förut. De låg helt enkelt utanför sinnenas normala räckvidd.

Text: Robert Hahn (textutdrag)

I min roll som forskare blev jag intresserad av att få veta vad man kan få ut av medialitet. Det visade sig finnas möjlighet att få svar på frågor, ja i princip på vilka frågor som helst. Hur det gick till har vi beskrivit i boken "Klara svar från andevärlden" från 1997. Därefter tillkom ytterligare tre böcker som är fördjupningar av ett andligt tänkande och analysen av den lite annorlunda världsbild som framkom i Klara svar-boken.

Viktiga bärande idéer är bland annat att människan fortsätter att leva efter döden i form av en ande. Så småningom kommer denna ande att åter ta boning i en kropp. Det vi uppfattar som vårt medvetande är alltså en andlig upplevelse, även om det krävs en hjärna för att anden skall kunna fungera i vår kropp. Därutöver tillkommer ett övermått av andlig filosofi i böckerna vars innehåll och skönhet jag inte skulle vilja vara utan.

Det man i första hand kan få är personliga bevis. Medier brukar ha olika profil och arbetssätt. Vissa medier kan vara skickliga på att kommunicera med döda anhöriga. Sök upp ett skickligt medium och se om du får kontakt med en död anhörig. Fråga då om något som bara du och den döde känner till. Så har jag gjort flera gånger.

Undre min frus seanser har jag flera gånger frågat hur man skulle kunna bevisa den andliga världens existens och att medialitet fungerar med hjälp av vetenskap. Frågan kommenteras faktiskt ganska mycket i våra böcker. Temat i svaret har varit att vår uppgift är att sprida det andliga tänkandet. Världen skulle dock inte bli andligare av att dessa saker bevisades.

Läs hela artikeln på Robert Hahns blogg