Svenska mammor har enorma problem med amning – Läkare avråder från light-läsk

publicerad 22 augusti 2011
- av Torbjörn Sassersson red.

"Ungefär 90% av de mammor jag pratat med har problem med amningen". Citatet kommer från en svensk förstaföderska vid ett möte idag med nyblivna föräldrar på en barnavårdscentral nära Aspudden, Stockholm. En barnläkare verifierar problemet. Hon säger att många svenska barn inte vill acceptera modersmjölken. De vägrar dricka den. Det andra problemet är att det inte kommer mjölk alls. 

Text: Torbjörn Sassersson

Mammorna i Sverige ger efter ett tag upp och de tar till mjölkersättning. Vår barnläkare menar till och med att trenden är att även barn som lämnat amningsåldern inte vill äta. Jag känner själv två föräldrarpar vars barn vägrar äta nästan helt och därför inte växer. Med andra ord är många barn undernärda. Det låter som ett osannolikt problem i ett i-land som Sverige.

Låt oss fokusera på amningsproblematiken. Modersmjölk innehåller samtliga beståndsdelar för att spädbarn ska växa normalt. Dessutom finns i modersmjölken ett naturligt immunförsvar vilket innebär att föräldrar lugnt kan skippa samtliga vaccinationer mot barnsjukdomar. Uppgiften kommer från barnmorskor vid Danderyds sjukhus i Stockholm. Immunförsvaret i moderns blod går via modersmjölken över till barnet. Vi kan kalla det naturlig vaccinering om vi vill.

Modersmjölk ersätter vaccin

Problemet som uppstår när spädbarn istället får modersmjölksersättning är att moderns immunförsvar inte förs över till barnet. Det finns alltså all anledning att verka för att mammor ammar. Barnet får en av naturen skapad superdryck spetsad med immunförsvar och upplysta föräldrar kunniga om riskerna med vaccination slipper oroa sig och de slipper betala för modersmjölkersättning. Det är viktigt att betona att både läkare och barnmorskor verifierar det, men de går inte ut med informationen i första taget.

Innan vårt barn föddes utbildades vi på ett svenskt sjukhus i kunskaper om att föda barn och allt vad det innebär. I en välbesökt lektionssal satt ett antal förväntansfulla blivande föräldrar. Vi blev informerade om vaccin. Jag märkte snabbt att svenskarna i salen inte ställde några frågor överhuvudtaget. Så jag började ställa svåra frågor. Mina frågor matchades av en invandrarkille. En väsentlig fråga jag ställde var:

Varför ska barnen vaccineras om immunförsvaret förs över via modersmjölken?

Svaret blev hör och häpnad att det stämmer och att barnen faktiskt inte behöver vaccineras. Informationen kom dock inte på tapeten förrän en konkret fråga ställdes!

Svenska tjejer hinkar light-läsk och känner inte till farorna

Coca Cola Light
Coca Cola Light

Tillbaka till vår barnläkare som verifierade problemet med att svenska barn inte ammar. Hon sa att hon ger mammorna rådet att inte dricka light-läsk och att de måste äta tillagad bra mat. Hon sa bekymrat att mammorna inte tycks följa hennes råd. Min egen fru som skyr light-läsk som innehåller aspartam eller sukralos (tex Coca Cola Light) lagar en fantastisk afrikansk mat och vårt barn John har inga amningsproblem överhuvudtaget. Han äter och växer som en häst. Vid mötet med de andra föräldrarna på barnavårdscentralen såg jag att vår tvåmånadersson var lika stor (7 kg) som barn som var både tre och fyra månader gamla.

"Too much aspartate or glutamate in the brain kills certain neurons by allowing the influx of too much calcium into the cells. This influx triggers excessive amounts of free radicals, which kill the cells. The neural cell damage that can be caused by excessive aspartate and glutamate is why they are referred to as "excitotoxins." They "excite" or stimulate the neural cells to death. - Source: Dr. Russell L. Blaylock, professor of neurosurgery at the Medical University of Mississippi"

Under mötet lyssnade jag noga på vad mammorna och den närvarande barnmorskan ansåg att amningsproblemen berodde på. En återkommande orsak var prestationsstress.  En mamma sa att innan födseln informerade sjukhuset (Söderjukhuset, Stockholm) ingenting om amning eller amningsproblem. På BB däremot stressades däremot mammorna av personal att omedelbart börja amma. Flera mammor under mötet bekräftade denna stress, att de kände sig "piskade" att amma. Resultatet blev att de låste sig för flera av dem och ingen mjölk kom och ingen mjölk kom på flera veckor. Därför valde de att satsa på modersmjölkersättning.

Under diskussionen togs även upp problemet med light-läsk. Barnmorskan avrådde från det. Misstanken är att all "skit" som mammor stoppar i sig går över i modersmjölken och att barnen instinktivt därför ratar mjölken.

Sammanfattningsvis

  • Svenska mammor har i hög grad problem med att producera bröstmjölk,
  • barn till svenska mammor ratar i en oroande hög grad modersmjölk förmodligen beroende på att de instinktivt skyddar sig från gifter i mjölken,
  • svenska barnläkare och barnmorskor bekräftar problemen med amning hos svenska mammor,
  • svenska barnläkare och barnmorskor avråder mammor från att dricka light-läsk (pga innehållet: aspartam, sukralos),
  • svenska mammor känner sig onödigt stressade av BB att snabbt börja amma och
  • modersmjölk är en naturlig superdryck som innehåller all näring och immunförsvar som ett spädbarn behöver och denna mjölk utesluter behovet av modersmjölkersättning och vaccin. Detta påstående verifieras av barnläkare och barnmorskor.

Lyssna på ditt förnuft - ifrågasätt - skaffa dig kunskap via internet

Det som slår mig är att problemet med att svenska mammor har problem med amning är så stort och att problemet inte tycks adresseras av svensk sjukvård. Jag frågar mig även varför man stressar mammor att amma. Rimligen beror det på att kunskapen finns om modersmjölkens förträfflighet. Det är även anmärkningsvärt att ute i den öppna kostdebatten i Sverige diskuteras inte riskerna med aspartamläsk medan det tex i USA är en debatt som kommer och går. Allt finns tillgänglig via internet.

I Sverige hinkar sig framför allt tjejer i sig denna light-läsk utan att ställa några kritiska frågor om nyttigheten med det. Det är t ex vetenskapligt bevisat att när aspartam bryts ned i kroppen bildas små mängder metanol som är ett nervgift. Är det detta som spädbarn reagerar på? Ingen tycks veta säkert. Vid en för hög dos av metanol inträffar döden. Det är däremot vedertaget.

Två mammor sa vid mötet idag på BVC något som kan ledsaga alla mammor. De sa att man måste lita på sig själv mer och inte bara lyssna på auktoriteter. Det verkar även som att när barnläkare och barnmorskor lyssnar till sitt eget förnuft först då ges de bästa råden. Ta hand om din hälsa, ät riktig kost, vänta med vaccin, skippa light-läsken och tro på ditt eget omdöme.

En barnläkare sa till min fru, som kommer från ett afrikanskt land, att om det finns någon medicin i ditt hemland som hjälper mot kolik, tveka inte att testa det om våra mediciner inte funkar. Vi gjorde det. Min fru lyssnade på sin mamma som sa att en medicin som heter Gripe Water fungerar bra. Vi köpte på internet och medicinen fungerade. Förmodligen begick vid någon form av brott när vi beställde medicinen tullfritt från Amazon.co.uk.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Stora hälsorisker med konstgjorda sötningsmedel

Aspartame is, by far, the most dangerous substance on the market that is added to foods

Gripe water

Positive Association found between Autism and Childhood Vaccination in US

78 % of Pakistani children with polio were allready given polio vaccines

Mässlingsfall hade försvunnit med 90% innan mässlingsvaccinet existerade

Gardasil dangers: First lawsuite against the vaccine

EU:s örtdirektiv slår hårt mot all alternativmedicin – konsekvenserna utreds