Upploppen i Europa förklaras ej av media – svaret är företags- och bankvärldens profitörer

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 augusti 2011
- NewsVoice redaktion

Upploppen i europa 2011

DEBATT. Det är med stor fascination jag i mainstream media läser om “experters” förklaringar om orsakerna till upploppen i Europa, upplopp som spridit sig från Nordafrika och Mellanöstern. Stormedia undviker en väsentlig drivkraft nämligen viljan att ersätta korruption med hederlighet i samhället. Upploppsmakarna beskrivs istället som frustrerade och kriminella ungdomar när det i själva verket ofta handlar om insiktsfulla personer som genomskådat den finansiella världskorruptionen som orsak till arbetslöshet och skenande levnadspriser.

Text och analys: Torbjörn Sassersson, 2011-08-09

Professorn och sociologen Nihad Bunar vid Stockholms universitet och Storbritanniens premiärminister Nick Clegg listar orsakerna till de nu aktuella upploppen i flera städer i England på ett anmärkningsvärt överförenklat och undvikande sätt:

 • En enskild skottlossning där en förortsbo blev dödad av polisen
 • En fredlig protest som urartade okontrollerat
 • Frustrerade ungdomar som inte har något att göra ville uttrycka sitt missnöje
 • Frustrerade ungdomar som spred upprorsmakeriet via Facebook och Twitter
 • Dåliga relationer mellan ungdomar och myndigheter
 • Opportunistiska kriminella som började vandalisera och opportunistiskt stjäla
 • Ungdomskulturer och lokala livsstilar [som antas leda till uppror]

Nihad Bunar säger till SvD:

“Det här förortsrelaterade massprotesterna är en blandning mellan allt och inget. Det finns dynamik men ingen logik i protesterna”. – SvD: Professor: Mönstret känns igen från övriga Europa

ArcanumSkolan 2024

Det enda som är rätt i listan avseende grundorsaker är hög arbetslöshet och nedskärningar, men det är bara halva sanningen. Vad är de egentliga bakomliggande orsakerna till det?

Svaret är att samhället sugs ut i en allt mer eskalerande hastighet av profithungriga multinationella företag och lika multinationella banker. När mainstream-media speglar vad som sker pekas endast på symptomen och inte på vad som egentligen orsakat sjukdomstillståndet i samhället. Upprorens orsaker handlar därför mest om “arbetslösa ungdomar” enligt mainstream.

Väldigt många av “ungdomarna” som protesterar är intellektuella och politiskt upplysta medborgare som via Internet fått kunskap om hur samhället sugs ut i en allt  högre grad av  företags- och bankvärldens profitörer. I samhällsdebatten talas det högtravande om vikten av privatisering och globalisering, fina ord som kommit att beskriva vad som egentligen är privat och global utsugning av samhällen och stater.

“Ungdomarna” har genomskådat detta. Många har insett varför priserna för mat och boende skenar, varför allt kostar mer, varför de inte får jobb trots höga utbildningar. Vad som är värre är att folk i allmänhet och i allt högre omfattning förstått hur samhällets vanliga medborgare var de som räddade bankerna genom “bail-outs”. Folk har insett att banker inte är fina och viktiga samhällsinstitut utan aktiebolag vars primära syfte är vinst och inget annat. Sök själv på banker på Ratsit. Det finns inte en bank som inte är ett aktiebolag.

Folk har insett att ministrarna som ska upprätthålla demokrati och verka för medborgarnas bästa blivit administratörer åt storindustrin och dessutom själva tjänar på att agera till fördel för större vinstintressen. Ett väsentligt mål med politik är att dra bort uppmärksamheten från industrins och bankernas bedrägerier. Bankerna ska istället lösas ut vid ekonomiska kriser med skattebetalarnas pengar och storföretagen ska inte behöva betala så mycket skatt.

Vi har idag fått en intressant sportliknande situation i världsamhället, nämligen ett parallellslalom-race mellan en eskalerande bankster-profitering på samhället å ena sidan och en eskalerande medvetenhet om hur samhället sugs ut av dessa banksters å den andra. Multinationella storbanker och multinationella företag slåss inte längre om att köpa upp alla företag och marknader genom skuldsättande (som är bankernas affärsidé) och genom direkta uppköp (storföretagens metod).

Numera sker köp av kompletta länder genom att skuldsätta, konkurssätta och på nytt skuldsätta för att “hjälpa” länderna ur sina konkurser. Därefter vidtar “stränga sparpaket” som drabbar hela populationer vilka förväntas att i lojalitet gå med på allt. Nej, tycker många. Det får vara nog! Folk i en rad länder i Nordafrika, Mellanöstern och Europa samt Amerika har genomskådat bedrägerierna.

I racet mellan utsugning och ett politiskt-ekonomiskt uppvaknande är det bråttom för bägge parter att nå maximalt momenttum för att fullfölja utsugningen respektive stoppandet av den. I takt med att utsugningen fulländas knyts säcken ihop med hjälp av nya lagar som begränsar folks friheter och rättigheter. Här är USA ledande förebild med sin “The Patriot Act” och en rad andra “Acts”. I det slutkaos som kallats, “The end times” propagerar makteliten för att lagarna än snabbare måste realiseras för att dessa ska används som medel för ökad kontroll och lamslagning av allt motstånd.

För många läsare kan denna artikel tyckas dra förhastade slutsatser, men kunskapen om hur samhällsmedborgarnas frihetsgrader inskränks och hur banker och andra företag tar över världen har länge varit kända inom en intellektuell subkultur som med hjälp av internet skapat en internationell folkrörelse mot företagskontrollerad korruption. NewsVoice har i en serie fristående artiklar och video-klipp illustrerat denna process.

Centrala och fristående gestalter för den nämnda intellektuella subkulturen är: Noam Chomsky, Naomi Wolf, Naomi Klein, John PerkinsGreg Palast, Alex Jones, Ron Paul och inte minst trendanalytikern Gerald Celente som den kanske mest färgstarka av dem alla.

Gerald Celente med sin stab på Trends Research Institute har varnat för både den stora bankkrisen 2008 och en ännu större global kris med start 2011. Hans forsknings-team har haft rätt med en rad prognoser även innan 2008. Det har lett till att han blivit känd framför allt i Amerika, men är relativt okänd i Sverige, utom inom subulturen förstås. Nedan följer några excentriska uttalanden varav många har hunnit besannas.

Gerald Celente förutspår i Trends Journal Q2 ett kommande storkrig i följden av upproren.

Text och analys: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Massinvandring i både USA och EU i kombination med frihandelsavtal med uländer som har slavarbete = katastrof. Det då industrin flytt från väst.

  De här som gör upplopp är helt omedvetna om banksters och de köpta partierna styrda
  via oligarki. Försökt väcka många för situationen i Sverige med 11 miljarder in i WB via SIDA
  varje år, alla cash in i vapenindustrin, Afgahnistan, und so weiter.

  Att man har upplopp beror av fattigdom, frustrerad polis som tar i med hårdhandskarna och därmed ser folket polisen som en fiende osv. Folket i förorterna som gör upplopp är 1000 % omedvetna om geopolitiken. De tror på lögnerna i media 1.0 och TV.

  • Att förklara Storbrittanniens problem med massinvandring är att förneka Storbrittanniens tradition av klasskamp och denna klasskamp är skälet till att industrin har lämnat landet. Den långa traditionen av politik för att främja överklassen på bekostnad av arbetarklassen, har sedan andra världskriget orsakat svårbemästrade konflikter mellan arbetsgivare och löntagare. Löntagarna har protesterat med olika medel, varav strejkmetoden har varit det absolut vanligaste. Istället för att göra nödvändiga sociala reformer, så har överklassen fortsatt med sin politik och industrin har upplevt det ekonomiskt ohållbart att ha fabriker i ett land där de får stå stilla mesta tiden på grund av konflikter på arbertsmarknaden. (här vill jag tipsa om den politiska satiren och komedin “I’m all right Jack” från 1959, som på ett humoristiskt sätt skildrar denna konflikt. Peter Sellers i en av sina starkaste roller).

   Dessa konflikter var definitivt en stor orsak till den brittiska industrins fall på 70-talet, inte minst den brittiska bilindustrin. Industriarbetare missnöjda med sin arbetssituation jobbar inte så bra, vilket ledde till erbarmlig kvalitet på brittiska produkter och Brittish Leyland föll och föll. Det fåtal Labour-regeringer som har funnits har inte lyckats överbrygga dessa konflikter, och Tony Blair var mer en mittenpolitiker (inspirerad av Bill Clinton) som tog för mycket hänsyn till överklassen. Han lyckades inte vända den utveckling och samhällskris som fördjupades genom Thatcherismen på 80-talet. Och nu har Storbrittanien återigen en Tory-regering, med David Cameron i spetsen, som har skurit ner på sociala reformer och försämrat för löntagarna samtidigt som det har blivit ännu lättare för arbetsgivare och överklassen att utnyttja sin position och ställning för mer makt och rikedom. Visst, detta låter som 1800-talet sett från ett svenskt perspektiv men i Storbrittannien är detta absolut en verklighet.

   Och det är denna verklighet som får vanligt folk (the common people) att reagera och protestera, att nu får det vara nog. Polisens dödskjutning av en löntagare och respekterad familjefar var droppen som fick bägaren att rinna över.

   Det är en mycket mer diversierad grupp än “frustrerade ungdomar i ghetton”. Här finns protesterare ur olika samhällsskikt och med olika åldrar. Det är lätt och enkelt att bara se de frustrerande ungdomarna, de som ofta har lätt för att dras till bråk och konflikter som redan finns, och därmed missa den väldigt blandade grupp som protesterarna innebär.

   Och talar vi om invandringen i Storbrittannien så har den varit till nytta för landet. Medan storindustrierna har flytt landet för att förlägga sin produktion till länder med stabilare arbetsmarknad och mer lågmälda – läs fogliga – fackförbund, så har invandrarna i Storbrittannien berikat landet som småföretagare inom främst handel, service och kulinarism och därmed skapat nya jobb och arbetstillfällen samt ett rikt kulturliv.

   Storbrittanniens djupa klasskonflikter med lång historisk bakgrund, är en utmaning för regeringen att bemästra. Än så länge förnekar regeringen nöden av sociala reformer utan nöjer sig med beskrivningen av kriminella och ligister och använder sin makt att slänga protesterarna i fängelse istället för att se och möta de underliggande problemen. Att förneka problem och införa en ännu hårdare styrning av landet, är enligt min mening fel väg att gå då det bara provocerar fram ännu mer våld och konflikt.

   Storbrittannien behöver sociala reformer för att göra landet mer välkomnande för hela sin befolkning och inte bara den sociala och ekonomiska eliten.

  • Zeke, jag håller med om att de flesta – säkert 99% – är omedvetna om varför de blev fattiga och hur geopolitiken och banker samt andra multinationella bolag suger ut hela samhällen. Den ursprungliga rubriken på min artikel var (vilket du kan se i filnamnet): ”Upploppen i Europa förklaras ej av media – Svaret är företags- och bankvärldens profitörer”.

   Jag bytte rubrik på artikeln efter att jag publicerat den på Sourze.se, som bytte rubrik till: ”Upprorsmakarna har genomskådat makten”.

   • Tillägg, originalartikeln ovan hette: “Upploppen i Europa förklaras ej av media – Svaret är företags och bankvärldens profitörer”.

 • CNN.COM 2011-08-11:

  Before they started appearing in court, most people assumed London’s rioters and looters were unemployed youths with no hope and no future.
  So there was much surprise when details of the accused began to emerge, and they included some from wealthy backgrounds or with good jobs.

  Those passing through London’s courtrooms on Tuesday and Wednesday — some courts sat overnight to cope with the numbers — have included a teaching assistant, a lifeguard, a postman, a chef, a charity worker, a millionaire’s daughter and an 11-year-old boy, newspapers reported.
  The tabloid Sun newspaper wrote in its opinion page on Thursday of the “sick” society described by Prime Minister David Cameron: “The sickness starts on welfare-addicted estates where feckless parents let children run wild.”

  But its front-page headline told a different story about the accused: “Lifeguard, postman, hairdresser, teacher, millionaire’s daughter, chef and schoolboy, 11.”

  http://edition.cnn.com/2011/WORLD/europe/08/11/ukriots.accused/index.html?hpt=hp_c1

  (tack för tipset Kristoffer H)

 • RM kan inte annat än hålla med. Du borde få in en debattartikel på DN, SvD Opinion eller åtminstone Newsmill. Jag försökte få in min artikel ovan på Sourze.se och det gick bra, men Newsmill refuserade med motivationen att artikeln inte bevisar att mina åsikter finns representerade bland ungdomarna.

  • Men du har iaf fått en refusering med skäl, du har fått en förklaring. Mina artiklar blir refuserade utan att jag får reda på varför. Jag tror inte att jag är så dålig på att skriva, så jag misstänker det ligger politik bakom..

   • En artikel jag skrev ansåg de var för konspiratorisk och det var efter att de refuserat samma artikel 2 ggr innan trots att jag utvecklade den med underlag och källor (BBC mfl). Jag bad om att få en förklaring. När jag till slut fick förklaringen var det liksom kört. Det märkliga är att jag byggde min artikel på stories från bla BBC och Alex Jones dokumentär “Terrorstorm”. Kanske den senare var misstaget att referera till.

    Här är den:
    Mellanöstern är krigsindustrins mest lönsamma marknadsområde
    http://wp.me/p17M3t-d

    Båda dessa refuserade artiklar har en sak gemensamt. De pekar direkt på upphovet bakom upploppen och Mellanösternkrigen dvs det industriella militära komplexet respektive banker och andra storföretag.

    Man kan ju själv försöka (om det går) att dra sina egna slutsatser om varför Newsmill som är Bonnierägt refuserar vissa artiklar. Det är inte enkelt att förstå.

 • När man upplever att ingen lyssnar och inget händer och inget förändras – trots alla möten, diskussionsgrupper, brev till parlamentsledamöter, vältaliga artiklar och insändare till tidningar, olika volontärprojekt etc – då skapas en enorm frustration. När man har försökt på så många fredliga sätt, och landets regering ändå har en orubblig politik som ökar klasskillnaderna i samhället och slår på de svagaste. När landets regering terroriserar sin egen befolkning genom polisens brutalitet och våld – ja då kan denna frustration övergå till destruktiva handlingar. Som ett rop på hjälp, som ett rop av att nu har man fått nog, att nu behöver något göras.

  Att förneka detta genom att säga det bara är kriminella ligister, det är att förneka de stora problem som det landets politik har skapat. Det finns en orsak till varför människor mår dåligt och är frustrerade och låter denna frustration ta sig destruktiva uttryck.

 • “insiktsfulla personer som genomskådat den finansiella världskorruptionen som orsak till arbetslöshet och skenande levnadspriser” samt “längtan och beslutsamheten att stoppa korruptionen i samhället” skriver du.

  kanske bäst att “nån” rättrådig åker över å talar om för dem varför de gör som de gör då? så de förstår att de är de ädla riddare av rättvisa och omtanke om andra som de utmålas, å även får dem att rikta kraften och initiativförmågan till ngt som GAGNAR dem själva då? eyh? Typ nån västerländsk helst nordisk revolutionsromantiker.

  Visst uppnår man makt och rikedom genom att sabba sina egna kvarter och den näring småföretagare med affärer och restauranger har??? ”

  “Vid sidan av gatan står Renée Garder, 15, och Donovan Munre, 19. De protesterade utanför polishuset i lördags, men gick hem när allt spårade ur.

  – Jag vet folk som varit ute, men jag ville aldrig gå ut. Det är så dumt, säger Renée Garder.

  – Varför vill man förstöra sina egna kvarter?

  Det är som att slå sig själv i ansiktet”

  “– Jag hade det också tufft, men man måste göra val i livet, inte bara röka gräs, säger grannen Shaun Bramble, 24.

  http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article13444339.ab?partner=www

  http://www.youtube.com/watch?v=4xFOfejPJ1o&feature=player_embedded

 • Jag lyssnade på youtube-klippet, Ilkka. Tack. Han har upprepat det där i olika snarlika versioner sedan början på året. Anledningen till att han har rätt handlar om att han har ett team av folk bakom sig som analyserar inkommande och historiska data. Ingen kristallkula här inte. Hård empiri.

 • Förtydligande:

  Jag försökte i debattartikeln förklara (jag var otydlig) att en drivkraft som kommer bort genom förenklingen när alla som protesterar likställs med kriminella, är längtan och beslutsamheten att stoppa korruptionen i samhället. Det är tex kärnan i den sk Sanningsrörelsen, de som vill ha en ny och oberoende 911-utredning. Man vill ha fram sanningen och ha slut på korruptionen.

  När media rapporterar om protesterna springer kameramännen bara till eldsvådorna. Man sätter sig inte ned och snackar med de intellektuella som protesterar utan man vill ha “blood and gore”. Man gör protestanterna till karikatyrer. På det viset förenklas det som hände genom att en skenbar bild målas upp som den förmodade makteliten bara håller upp och använder för sina egna syften. De får ju då chansen att framstå som samhällets beskyddare och de som protesterar framstår som huliganer eller gamla kommunister eller nåt.

 • Hej!

  Det finns lyckligtvis, i min vetskap, två banker som ej är aktiebolag. Ekobanken medlemsbank i Järna samt Jord, Arbete, Kapital (JAK) i Skara vilka bägge är ekonomiska föreningar. Fler sådana!

  Mvh

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *