Andrew Wakefield smutskastades – BMJ hade ekonomiska band till Merck

publicerad 9 september 2011
- Torbjörn Sassersson red.
Andrew Wakefield - Foto: Francesca Alesse för NewsVoice

Merck Chemicals International

När en korrumperad medicinsk grupp vill avskräcka oliktänkande inifrån så vanärar man en högt stående profil. Detta avskräcker andra från att göra det rätta om det skulle störa lögnerna och vinsterna för läkemedelsindustrin (Big Pharma). Dr Andrew Wakefield var en syndabock som attackerades med lögner från media och medicinska tidsskrifter för att skydda Storbritannien från skadestånd för vaccinskador och samtidigt skydda de höga vinsterna för vaccinindustrin.

Översättning: alias Archangel

Dr Andrew Wakefields forskning

Dr Wakefield kom till Royal Free Hospital i London för att samordna och sammanställa forskning som redan hade påbörjats på sju barn. Två år senare ökades det till tolv barn som därmed kallades Wakefields Tolv. De gastroenterologi behandlingarna och studien hade påbörjats på de ursprungliga sju barnen och leddes av Dr John Walker-Smith.

Föräldrarna till de tolv barn tog dem till Royal Free Hospital på grund av dess rykte för pediatrisk gastroenterologi. Deras familjeläkare hade misslyckats med att diagnostisera och/eller behandla barnen. Barnen led fruktansvärt av tarmstörningar och uppvisade autistiskt beteende och drev föräldrarna till det yttersta. Det handlade inte bara magvärk och diarré.

När Dr. Wakefield anslöt sig så publicerade han sina resultat i Lancet år 1998. Några år senare var Wakefields slutsatser medvetet förvridna av journalisten Brian Deer (i en BMJ-artikel) som en början på en attack mot läkarna Wakefield och Walker-Smith utförda av regeringen och vaccinindustrin.

Påståendendet att Dr. Wakefield och hans lag tagit slutsatsen att MPR-vaccinationer är orsaken till autism är helt felaktiga. Wakefields rapport rekommenderade att vaccinationer mot mässlingen, påssjuka och röda hund skulle göras separat istället för gemensamt tills ytterliggare forskning angående MPR:s säkerhet gjorts.

Föräldrarna hade själva frivilligt nämnt att deras barns ovanliga och intensiva tarmsjukdomar samt autistiskt beteende inträffade antingen direkt efter eller strax efter det att barnen fått MPR-vaccinationerna. Dr Wakefield hade helt enkelt bara inkluderat föräldrarnas kommentarer i rapporten.

Dr Wakefield inkluderade även det medicinska faktumet att samma virusstam av mässlingen fanns i alla barnens tarmkanal. Dessa upptäckter gjordes efter det att vaccinationerna genomförts och symptomen uppträtt.

Wakefields publicerade upptäckter bekräftades av andra

Den smittsamma mässlingen som upptäcktes av Wakefield/Walker-Smiths lag av läkare var inte den vanliga mässlingen*. De var av den typen som var förberedd i MPR-vaccinerna. Nyligen rapporterade även London Mail liknande resultat från andra studier av barn med autistiska beteenden och underliga, allvarliga tarmsjukdomar.

En studie var i Dublin, Irland år 2001. Den andra rapporten var från Wake Forest Medical School, USA år 2010. I studien från USA hade 70 av 82 autistiska barn samma ovanliga tarmsjukdom, samma autistiska enterokolit och samma stam av mässlingsviruset.

Man skulle kunna tro att detta skulle ge Wakefield och Walker-Smith en offentlig upprättelse och återställa deras rätt att utöva läkaryrket i Storbritannien men det har det inte. Detta är tragedin. Konspirationen mellan regeringen och vaccinindustrin lyckades.

Huvudmannen för konspirationen mot Wakefield och Walker-Smith

Brian Deer är en självutnämnd oberoende undersökande journalist. Enligt Age of Autism är han inte oberoende. Han har arbetat för olika frontgrupper för vaccinindustrin i både Amerika och Storbritannien. Han undersöker inte, han fabricerar.

Ändå är han författare av artiklar, som fördömer Wakefields Lancet-rapport år 1998, som publicerades i både Sunday Times och British Medical Journal (BMJ) med början av 2004 och pågick till 2010. Brian Deer lämnade också in ett formellt klagomål till GMC (General Medical Council), den grupp som ansvarar för medicinsk licens i Storbritannien.

Ingen av föräldrarna har någonsin lämnat in något klagomål. De prisade alla Wakefield/Walker-Smith-laget för den förståelse och lättnad som det medicinska laget hade gett dem. Föräldrarna klagade bittert över att de förvägrades lämna in sina vittnesmål för Wakefield/Walker-Smiths försvar i GMC-utfrågningarna där Brian Deer deltog varje dag i flera veckor.

The Lancet var tvugna att offentligt dra tillbaka Wakefields rapport. GMC såg även till att Wakefield och Walker-Smith inte fick utöva sitt yrke år 2010. BMJ och Brian Deer försvarar sina lögner fortfarande genom att anklaga Wakefield för att ljuga. Skrikande sensationslystnad verkar få mainstream medias uppmärksamhet istället för lugnt levererade fakta.

För mer inforamtion om Brian Deers otäcka aggresiva sätt mot barnens föräldrar, som berättar sin version om händelserna, kan du se i den korta versionen av dokumentären ”selektiv hörsel” här: The lies of Brian Deer – vaccines, autism and the Lancet 12 parents

Hela dokumentären kan du se via länken längst ner. Dokumentären är övertygande.

Så hur lyckades en banal sociopatisk vaccinindustrimedlöpare samt bondfångare till journalist genomföra detta? Han fick stöd av vänner på högt uppsatta platser.

Läkemedelsindustrins Hitlist

Läkemedelsindustrin har hitlistor och uppenbarligen så är Brian en av deras torpeder som ställer till med problem med hjälp av medicinska tidskrifter och allmänna publikationer som är stödda av vaccinindustrin. En advokat i en australisk grupptalan mot Mercks medicin Vioxx talade om hoten från Merck för att antingen skrämma kritiker eller skära av forskningsanslag.

Advokaten läste följande från ett internt memo från Merck:

“Vi kan behöva söka upp dem och förgöra dem där de bor.”

Det fanns även ett memo vars innehåll nämnde att ”neutralisera eller misskreditera” läkare som talade ut mot dem. Merck är en betydande leverantör av MPR-vaccin i Storbritannien och USA.

Följ pengarna

Föräldrarna som ville vittna för Wakefields räkning tilläts inte vittna av domaren Sir Nigel Davisför högsta domstolen. Nigel bror är styrelseledamot för utgivarna av Lancetsamt styrelseledamot i GlaxoSmithKline (GSK). GSK är ett läkemedelsföretag som också är starkt involverad i vaccintillverkning.

GSK har nu även James Murdoch på sin styrelse. Han är son till Rupert Murdoch och redaktör för Sunday TimesSunday Times var Deers första plattform för sina attacker mot Wakefield. Familjen Murdoch har starka ekonomiska intressen i GSK.

Deer använde Medico-Legal Investigations för att samla informations för sitt ondskefulla arbete. Detta privata företag verkar vara en frontgrupp för läkemedelsindustrin eftersom deras enda källa till finansiering kommer från Association of British Pharmaceutical Industry.

Reuters är en nyhetsbyrå som konkurrerar med Associated Press (AP). Chefen för Reuters är styrelseledamot på Merck. Miriam Stoppareds make, Christopher Hogg, var ordförande i GSK under 2004. Miriam är huvudskribent för Daily Mirror.

Dr Kumar, ordförande i GMC Fitness to Practice Panel, som dömde mot Wakefield, vägrade svara på frågor om sitt kända innehav i GSK. Han förklarade att det finns inte sådant som vaccinskador och föräldrar som påstod detta bör behandlas med förakt.

Det har förekommit anklagelser om ekonomiska kopplingar mellan Merck, BMJ och dess redaktör Dr Fiona Godlee.

Det är säkerställt att Mercks anslag går till läkare och forskare som föredras av BMJ. Både BMJ och Lancet agerar som ett reklamforum för Merck och GlaxoSmithKline.

Under tiden kan det brittiska sjukvårdssystemet, som helt stöds av statlig finansiering, dra en suck av lättnad för att inte behöva hållas ansvarig för vaccinskador.

För trots allt så är inköpta och förespråkade vacciner redan betalda för. Man vill inte att det ska gå till spillo och ingen behöver betala skadestånd för vaccinskador om man säger att skadorna inte existerar.

När det gäller fallet med Wakefield så meddelade Fiona Godlee nyligen:

“Många andra medicinska bedrägerier har blivit avslöjade oftast snabbare efter utgivningen och på mindre viktiga hälsofrågor.”

Verkligen? Hur viktigt är barndomsmässling och påssjuka?

Det viktiga är att bevis från flera internationella källor har fastställt ett orsakssamband till ovanliga tarmstörningar och autistiska beteende. Det verkliga bedrägeriet är att förneka denna forskning. Det riktiga brottet är att tjäna massa pengar samtidigt som man orsakar enormt lidande för miljontals barn och deras föräldrar.

Källor

Selective Hearing – The documentary about Brian Deer, vaccines and autism

Scientists fear MMR link to autism

Murdoch and Vaccines: Exposure of Crimes Reveals a Much Larger Story

BMJ admits that fraud claim against Dr. Andrew Wakefield has no basis in fact

Documents emerge proving Dr Andrew Wakefield innocent; BMJ and Brian Deer caught misrepresenting the facts

Vioxx maker Merck and Co drew up a doctor ‘hit list’

Översatt artikel från: BMJ had secret financial ties to Merck during publication of articles attacking Wakefield

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice