Livsmedelsverket ber om ursäkt för snedvinklat utlåtande i media

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 september 2011
- Torbjörn Sassersson

En något försenad nyhet, men i våras 2011 publicerade Expressen en artikel om en rapport från Livsmedelsverket där de hade kontrollerat 43 olika kosttillskott. Rapporten var vinklad och mycket negativ mot kosttillskott där bland annat Holistics produkt UltraDetox hängdes ut.

Källa: Bertil Wosk, Holistic. Ingress: Torbjörn Sassersson

Vår branschorganisation Svensk Egenvård (SE) reagerade och begärde ett möte med Livsmedelsverket (SLV) som bad om ursäkt.

Nedan är Svensk Egenvårds anteckningar från detta möte:

Ingrid drog bakgrunden till Livsmedelsverkets rapport om kosttillskott och att SLV inte varit neutrala i sin framtoning i media utan tydligt visa att de var emot kosttillskott. Ingrid drog parallellen att om man jämför LVs pressmeddelande med SLV så var SLVs pressmeddelande mer journalistiskt. Efter att rapporten publicerades och Livsmedelsverkets agerande i media bokades ett möte med Livsmedelsverkets generaldirektör Inger Andersson.

Mötet var i början av maj och från SE deltog Senia och Ingrid. Från Livsmedelsverket deltog förutom Inger Andersson även Ulla Beckman-Sundh, Jan Sjögren, Sofia Kurowska och Anita Laser-Reuterswärd. Vid mötet framförde SE sina klagomål gällande neutraliteten och att våra inskickade ärenden inte behandlats.

Resultatet var att generaldirektören bad om ursäkt. Vidare fördes diskussioner om hur SE kan ha ett samarbete SLV gällande bland annat gällande tillsynsfrågor.

Bland annat fördes en diskussion om central tillsyn på de stora Internetsajterna och tillsyn av sportpreparat som används vid stora idrottsevenemang. SE framförde att vissa upplever tillsynen som otrevliga och saknar kompetens. Detta var dock ingen nyhet för SLV utan detta var en fråga de arbetade aktivt med och man tycker att man kommit en bit på väg men att det finns fortfarande utbildningsinsatser som behöver göras.

Vid mötet diskuterades även Livsmedelsverkets agerande när det gäller att inte svara på frågor som rör den nya branschriktlinjen för sport- och viktminskningsfrågor. Livsmedelsverket bad om ursäkt för agerandet och lovade att återkomma med svar, vilket även snabbt gjordes.

Vidare informerade Livsmedelsverket att man bildat en kosttillskottsgrupp och när en kontaktperson utsetts ska SE få information om detta.

Holistic har bloggat om artiklarna här och här.

ArcanumSkolan 2024
Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq