Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Homeopati acccepteras som en del av vården enligt Högsta förvaltningsdomstolen

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 september 2011
- NewsVoice redaktion
homeopati domslut

homeopati domslut

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att skolläkaren Anders Pettersson som rekommenderade homeopatiska medel inte gjorde fel. Domstolen fastslog att läkaren inte utsatte sina patienter för någon fara och slipper därmed att gå igenom en prövotid som tidigare beslutats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Skolläkaren Anders Pettersson efter domslutet:

“Jag är lite omtumlad och har inte hunnit läsa domen helt färdigt men vad jag förstått så har den friat mig och undanröjt tidigare domstolars beslut. Jag har då arbetat som ungefär 54,000 andra homeopatiska läkare inom EU och utan extrakostnad, utan patienterna har fått det här som ett tillägg till den vanliga skolmedicinen”.

Professor Elisabeth Rynning  i medicinsk rätt vid Uppsala universitet förklarar att Socialstyrelsen inte lyckats visa på några konkreta risker för patienterna. Kanske det beror på att motståndare mot homeopati länge hävdat att homeopatiska medel endast är utspätt vatten och därför verkningslöst och därmed knappast kan skada någon [reds anm]. Så här förklarar Elisabeth Rynning:

“De risker som eventuellt uppstått har varit hypotetiska i och med att det inte visats att några patienter har gått miste om eller riskerat att inte få en vanlig medicinsk behandling. Den homeopatiska behandlingen bedöms då inte vara förenad med några risker i sig, säger Elisabeth Rynning.”

Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att läkaren har gjort sig skyldig till några misstag som tvivelaktiga diagnoser eller att han utsatt sina patienter för risker eftersom han även använt sig av vetenskaplig medicinsk kunskap när det behövdes. Högsta förvaltningsdomstolens dom är vägledande för hur andra fall ska bedömas.

“Tidigare har patienten varit tvungen att ta initiativet. Om det kravet fortfarande gäller är svårt att säga eftersom det kravet varit uppfyllt i de här fallen. Högsta förvaltningsdomstolen går inte närmare in på det.”

Elisabeth Rynning hävdar dock att detta domslut inte innebär att skolläkare kan rekommendera homeopatiska medel till alla patienter.

En tolkning av domslutet är å andra sidan att det inte finns något förbud mot att rekommendera homeopati, inte ens för en skolläkare. Det borde rimligen även innebära att utbildade homeopater kan rekommendera homeopatiska medel eftersom de just är utbildade homeopater.

Text och re-write: Torbjörn Sassersson, källa Sveriges Radio


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Homeopati