• För den vetgirige kan jag tipsa om ett antal böcker från förlaget SkyBooks i USA, skrivna av främst Preston Nichols och Peter Moon, som i stora delar handlar om Philadelphia-experiment, men framför allt om den påstådda efterföljaren till detta, The Montauk Project, på Long Island utanför New York.

    Att notera från dessa böcker är att John von Neumann – “den moderna dator-arkitekturens fader” – pekas ut som den som ledde Philadelphia-experimentet, vilket var en del av The Rainbow Project, som var ett projekt som hade som syfte att forska kring möjligheterna att göra föremål osynliga för radar. Andra forskare som dessa böcker menar var knutna till detta projekt var just Albert Einstein, men framför allt Nikola Tesla, som tjänade som projektets chef från 1936 tills von Neumann tog över 1942, efter att de båda hamnade på kollisionskurs över frågan på vilket sätt människor skulle komma att påverkas av dessa osynlighets-experiment.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *