Vaccin mot livmoderhalscancer – DN springer läkemedelsbolagens ärenden

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 september 2011
- Torbjörn Sassersson

Det är med bestörtning jag konstaterar att DN tillåter GSK att publicera felaktig statistik om den vanligaste dödsorsaken bland svenska kvinnor som har cancer. Det känns som ett billigt försök att med skrämselpropaganda kratta manegen för 100 000-tals tonårsflickor som dessutom enligt flera studier blir lurade att ta ett farligt och verkningslöst vaccin.

Text: Tobias Karlsson [Nedanstående artikel är en anpassad version av en text som jag den 22 september skickade till redaktionen för DN debatt, Stockholms Fria, Inger Atterstam på SvD samt till TV4 tips och redaktionen för SVT rapport.]

Det här går att läsa i DN den 22 september: “Näst efter bröstcancer är livmoderhalscancer den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor som har cancer.”

Det verkar som om GSK har blandat ihop olika cancerformer och antal dödsfall i olika cancerformer. Enligt Cancerfondens statistik borde det stå: Näst efter lungcancer är bröstcancer den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor som har cancer.

Vid en granskning av Cancerfondens statistik år 2009 hamnar livmoderhalscancer långt ner på listan över vanligaste dödsorsaken bland kvinnor som har cancer. Livmoderhalscancer har tom minskat enligt Cancerfondens statistik.

“Bland cancerformer som minskat sedan 1970-talet märks framför allt två: € livmoderhalscancer, där minskningen kan härledas till den gynekologiska cellprovskontrollen som har tillämpats sedan slutet av 1960-talet” Källa

Vems vilja är det som DN ger utrymme för? Varför gömmer sig GSK bakom “svenska myndigheters vilja” när det är just GSK som har drivit frågan och fått med sig myndigheterna?

“Företaget drev fram frågan om att vaccin mot livmoderhalscancer borde ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.” Källa

I tidningen Resumé får vi en ännu tydligare bild om den roll som GSK har haft för att driva frågan om livmoderhalsvaccin.

“I år går utmärkelsen till GlaxoSmithKline (GSK) som på kort tid fick stor uppmärksamhet för problemet med humant papillomvirus (HPV) och som genom klassisk lobbying lyckades driva fram ett beslut om att alla flickor i tolvårsåldern ska erbjudas vaccinering mot livmoderhalscancer.”

Uttrag ur juryns motivering för årets lobbyist (2008): “Frågan kom från ingenstans, väcktes ur en icke existerande debatt”

DN skriver så här på sin hemsida:

“Trovärdig, det starka förtroende som DN åtnjuter bland läsarna måste
förvaltas varje dag i det journalistiska arbetet. Allt från korrektur och
faktakontroll till val av ämnen, vinklar, rubriker och bilder ska präglas av
kvalitet, måttfullhet och balans. DN ska vara generös med rättelser när en
felaktig uppgift publicerats.” Källa

Därför vände jag mig till redaktionen för DN debatt och skrev att jag emotser en rättelse eftersom tre felaktiga uppgifter hade publicerats i debattartikeln.

  1. Den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor som har cancer är lungcancer, ej  bröstcancer
  2. Näst efter bröstcancer är tjocktarmscancer, ej livmoderhalscancer, den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor som har cancer
  3. Det är GSK som har vänt sig till svenska myndigheter och drivit fram ett beslut, ej tvärtom. Varför nämner GSK inte sin delaktighet i svenska myndigheters beslut?

Jag frågade redationen om debatten blir mer trovärdig när inte alla sidor får komma till tals och refererade till följande tre länkar som bemöts med tystnad.

www.mammormotgardasil.nu

The Four Quadrants of Garsadil Vaccinations

HPV and Natural Alternatives to the HPV Vaccine

Det verkar som om redaktionen på DN debatt tittar åt andra hållet trots att det verkar uppenbart att GSK och andra läkemedelsföretag har svårt att hålla isär samhällsperspektivet från det företagsekonomiska perspektivet. Även följande tre länkar bemöts med tystnad.

Broadening and balancing our portfolio, and moving away from a reliance on ‘white pills/western markets’.

Pharma-backed legislation to allow secret vaccinations of children without parental consent about to become law in California

GlaxoSmithKline Influences Experts To Boost HPV Vaccine Sales

GSK påstår i sin debattartikel i DN 110922 att de “arbetar med transparens som ledord, bland annat har vi hävt hemligstämpeln på vårt eget anbud.” Varför är det plötsligt så viktigt med transparens nu när en upphandling är förlorad? Vi minns alla hur tongångarna var för två år sedan när Sverige blev förpliktigat
att köpa 9 till 18 miljoner vaccindoser av GSK.

Den senaste veckans artiklar i svensk dagspress om vaccin mot livmoderhalscancer visar att det är läkemedelsbolagens intressen som styr vad som skall publiceras. Aftonbladets granskning av den svenska psykvården avslöjar följande: hälften av Läkemedelsverkets expertgrupp på adhd-området har kopplingar till läkemedelsbranschen.

Det vore intressant att veta vilka kopplingar som finns mellan förespråkare av vaccin mot livmoderhalscancer och läkemedelsbranschen. Då menar jag förespråkare inom media, sjukvård och myndigheter.

Text: Tobias Karlsson


Tabell 1. Sammandrag från Cancerfondens statistik “Cancer i siffror 2009”

Plats Cancerform Dödfall kvinnor år 2006
1 Lungcancer 1583
2 Bröstcancer 1506
3 Tjocktarmscancer 911
4 Bukspottskörtelcancer 840
5 Äggstockscancer 620
6 Maligna lymfom 399
7 Ändtarmscancer 378
8 Gallblåse- och gallvägscancer 330
9 Magsäckscancer 285
10 Hjärntumörer 281
11 Levercancer 267
12 Njurcancer 258
13 Leukemi 217
14 Multipelt myelom 215
15 Urinblåsecancer 202
16 Malignt melanom 178
17 Livmoderkroppscancer 148
18 Livmoderhalscancer 125
19 Matstrupscancer 113
20 Läpp-, munhåle- och svalgcancer 85
21 Mjukdels- och skelettcancer 75
22 Sköldkörtelcancer 37
23 Skivepitelcancer 30
24 Hodgkins lymfom 18
25 Struphuvudcancer 9


Läs även: Var mycket skeptisk till dessa vaccin – allvarliga risker och bristande forskning

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq