Vetenskap ignoreras allt mer av stormedia – bloggarna kompenserar

publicerad 22 september 2011
- av Torbjörn Sassersson red.
vetenskap DNA genetik

vetenskap DNA genetik

Journalisten Jan-Olov Johansson skriver i debattidningen “Second Opinion” om hur svenska medier tycks glömma bort vetenskap som ämne i tidningarna. Han skriver att SvD inte ens har vetenskap som ämne. Jag var tvungen att kontrollera och det stämmer. Sveriges ena största dagstidning tycker inte att vetenskap ens hör hemma i navigationen på SvD.se.

Text: Torbjörn Sassersson | Artikeln i Second Opinion (tidningen var från början en allmän debattidning, som köptes upp av energibranschen, Energiföretagen Sverige)

Jan-Olov Johansson menar att trenden är bred i media att glömma vetenskap och han ser med oro på denna utveckling. I den “app” som DN tagit fram för våra pods ingår: ”Ekonomi, Sport, Sthlm, Kultur & Nöje, Ledare, Debatt. Bostad, Motor och Livsstil.”

DNs AppJan-Ove Johansson skriver:

“Listan är i vart fall högst avslöjande för medias värderingar av vad som är väsentligt i samtiden. En slags innehållsförteckning över vad en upplyst samhällsmedborgare i Sverige bör veta år 2011.”

“DN har redan bantat bort nästan hela sin vetenskapsredaktion, men har i vart fall, till skillnad från arvfienden Svenska Dagbladet kvar ämnesrubriken på sin hemsida.”

Men i “appen” finns inte vetenskap med.

Jan-Olov Johansson försöker svara på två kärnfrågor. Varför bantar stormedia ner på vetenskap och var tar vetenskapsjournalisterna vägen?

“Enligt min erfarenhet är det snarare journalistkåren som traditionellt varit ointresserad av forskning och vetenskap. Idag borde det knappast vara ett problem längre med tanke på den stora grupp av unga, välutbildade vetenskapsjournalister som växt fram. Tyvärr verkar det bara finnas försörjning för dem som ”kommunikatörer” på myndigheter och företag.”

Jag själv är naturvetaren som ville bli journalisten, men snarare blev kommunikatören i företagsvärlden. För att råda bot på min egen situation startade jag på eget bevåg NewsVoice som faktiskt har kategorin “Vetenskap”.

Bloggarna kompenserar

Om DN och SvD bantar bort vetenskap kommer bloggosfären att kompensera. Bloggosfären kan inte alltid ersätta god vetenskapsjournalistik även om många bloggare är mycket kunniga akademiker. Vi i den sfären kan dock bidra med en sak. Vi läser om internationell forskning som vi sedan kommenterar och hänvisar till. På så vis kan vi åtminstone leda läsare i riktning till forskning och vetenskap.

Text: Torbjörn Sassersson