Lundin Oil + Carl Bildt = fängslade journalister får ingen hjälp?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 oktober 2011
- Torbjörn Sassersson

ETC skriver den 12 september att ett brev som skickats av de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson visar att de befann sig i Etiopien för att granska det svenska oljebolaget Lundin Oil. Brevet skickades av Martin Schibbye via den svenska ambassaden i Addis Abeba till vänner vid Stockholms universitets journalistutbildning.

”För att förstå vad vi försökte uppnå, läs Kerstin Lundells bok som publicerades av Ordfront förra året”, står det i brevet.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq