Vaccin med kvicksilver kan ge autism – Inger Atterstam och Karin Bojs förvillade läsarna

publicerad 31 oktober 2011
- av NewsVoice
Andrew Wakefield i media - Montage: NewsVoice
Andrew Wakefield i media - Montage: NewsVoice

DEBATT. CoMed en organisation som undersöker sambandet mellan vaccin och autism har avslöjat att den amerikanska myndigheten ”Center for Disease Control” (CDC) mörkat uppgifter från en dansk studie att vaccin med kvicksilverinnehåll har ett samband med autism hos barn.

The Coalition for Mercury-free Drugs (CoMed) fick fram dokument genom Freedom of Information Act (FOIA) som visar att Centers for Disease Control (CDC) kände till att efter att tiomersal, en vaccintillsats som innehåller 49 % kvicksilver, förbjöds i Danmark 1992 sjönk antalet autismfall hos barn i landet.

Trots vetskapen ströks avgörande data ur ett forskningsunderlag och en grovt missvisande ”vetenskaplig” artikel publicerades som utan grund påstod motsatsen, att autismfallen ökade efter att Thimerosal förbjöds. Artikeln Thimerosal and the Occurrence of Autism som publicerades 2003 i den medicinska tidskriften Pediatrics har sedan dess använts av vaccinförespråkare för att styrka uppfattningen att det saknas ett samband mellan vaccin och autism.

En medförfattare till studien vid universitetet i Århus (DK) påpekade efter att ha läst ett utkast till artikeln att data saknades, men det ignorerades, enligt Lisa Sykes vid CoMeD. Ett grovt missvisande budskap publicerades istället.

Läs fortsättningen: Karin Bojs och Inger Atterstam demonstrerar gatloppsjournalistik

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. 20 nov 2015