Vaccination med Gardasil kan ge cancer och andra biverkningar

publicerad 25 oktober 2011
- av NewsVoice

DN Gardasil cancer

Vaccinering av unga flickor mot HPV (Humant Pappilom Virus) för att förebygga livmoderhalscancer är återigen ett mycket aktuellt ämne i media. Två läkemedelsjättar slåss om att ”rädda” unga flickor från cancer. Stämningen har piskats upp till hysterisk nivå. Vanligen sansade vetenskapliga journalister stämmer in i kören. Politikerna försvarar sig mot kritik.

Text: Margareta Lundström. Referenser** tillagda 2011-10-25 kl 22:12

Nu dröjer det innan vaccineringarna inleds eftersom en av läkemedelsjättarna anser sig ha blivit orättvist förbisedd. De har ju alla skäl för att kämpa för sin sak för det handlar om miljardbelopp. Får de sedan med pojkarna i vaccinationsprogrammet ökar vinsterna än mer för det bolag som vinner striden. Vinster som kommer att genereras så länge det föds barn.

För ett par år sedan läste jag en bok som heter ”Death by Drugs” av Stephen D. Herman M.D. Författaren är läkare och har läst vad de olika läkemedelsföretagen uppger om sina produkters effekt i de medicinska tidskrifterna. Han har analyserat det statistiska underlag som företagen stöder sina utsagor på. Därefter har Stephen D. Herman konstaterat att i alla de fall som han tagit upp finns inget underlag för det som läkemedelsföretaget hävdar.

Ett sammandrag av vad författaren skriver om vaccin mot humant pappilomvirus

Läkemedelsföretaget Merck driver en intensiv reklamkampanj för sitt vaccin Gardasil i USA (och Sverige min anm). I USA propagerar samtidigt FDA* (motsvarigheten till svenska Livsmedelsverket och Läkemedelsverket) och politiker för obligatorisk vaccination av alla flickor mellan 9-26 år.

Trots att det inte finns några vetenskapliga bevis för att det finns ett direkt samband mellan livmoderhalscancer och HPV och trots att vaccinet kan vara mer skadligt för kvinnors hälsa än att inte göra något alls. Vaccinet ökar t ex risken för ett förstadium till livmoderhalscancer hos vissa kvinnor med hela 40, 6 %.

Det finns hundra olika typer av pappilomvirus. De flesta läker ut av sig själva. Gardasil påstås skydda mot fyra typer. Två av dessa, typ 16 och 17 som anses vara de mest ansvariga för livmoderhalscancer har en smittofrekvens på endast 1,5 % respektive 0,8 %. Dessutom läks 90 % av infektionerna ut naturligt (självläkning), enligt en studie publicerat i "The Journal of the American Medical Association".

En rapport avslöjar att FDA under flera år känt till att det inte finns ett samband mellan HPV och livmoderhalscancer. Däremot kan vaccinering av kvinnor som redan har en oförarglig infektion av ett av de virus som Gardsil påstås skydda mot, orsaka att infektionen aktiveras och det kan innebära en cancerrisk. Med andra ord kan Gardasil ge cancer, något som läkemedelsbolagen självklart mörkar.

I en rapport från 2007 dras följande slutsats: Inga säkra bevis observerades av vaccinets terapeutiska effekt, alltså inga bevis för att vaccinet har någon som helst effekt. Gardasil är inte bara värdelöst utan till och med farligt. Det har rapporterats 9000 biverkningar inklusive förlamningar, fosterskador, spontana aborter och 27 dödsfall efter vaccinering mellan åren 2006 och 2008 i USA.

Text: Margareta Lundström

Relaterat

Läs mer om vaccin och biverkningar på Vaccin.me

**Ref: Reclassification of human Pappilomavirus, FDA

**Ref: The Great HPV Vaccine Hoax Exposed

* FDA: Food and Drug Administration – högsta godkännande myndigheten för läkemedel och vacciner i USA.


Margareta LundströmOm Margareta Lundström: Jag är en pensionerad sjuksköterska som alltför sent i livet börjat förstå att min man underhöll en diabetes industri i 15 år, att mina barnbarn sköljer tänderna med fluor därför att aluminiumindustrin i USA vill bli av med sitt farliga avfall, att vi har en läkemedelsindustri som behöver oss mer än vi behöver dem, att mina barnbarn får margarin och avfettad mjölk i skolan därför att vuxna högutbildade människor lider av fettskräck. Jag skriver på Kostdemokrati.se