Alternativmedicin – forskning istället för förskingring à la Osher Centrum

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 november 2011
- Torbjörn Sassersson
Börje Peratts replik till Ann-Charlotte Martues

Börje Peratts replik till Ann-Charlotte Martues

Ann-Charlotte Marteus krönika på Expressens ledarsida 1 nov 2011 anklagar den legitimerade läkaren Jan Oleby för kvacksalveri. Förutom sin traditionella skolmedicinska praktik erbjuder Oleby även alternativ en medicinsk metod, den som Osher centrum på Karolinska Institutet fått 40 miljoner kronor för att undersöka men istället använt för andra syften. Marteus slutkläm är att metoden innebär “ickebotande ritualer”. Vad vet hon om det?

Text: Börje Peratt | Detta är Börje Peratts replik på Ann-Charlotte Marteus krönika i Expressens, 1 nov 2011. Börjes debattartikel refuserades av både Newsmill och Expressen.

Marteus inleder artikeln med rubriken “Förbjud läkare att leka kvacksalvare“. Det för tankarna till en tidigare artikel “Dags att förbjuda bedragarna på TV4” på Newsmill av Christer Sturmark  som vill förbjuda andlig medialitet. Det som förenar dessa båda, Marteus och Sturmark, är mer än val av ord som “förbjuda”, även retoriken för tankarna till ett språkbruk som i sin populistiska attityd dominerar skeptikerrörelsen.

Vad redovisar då Ann-Charlotte Marteus för bakgrund till att avfärda de medicinska alternativen?

 “att bedriva effektiv vård är inte nödvändigtvis detsamma som att bedriva snabb vård”.

ArcanumSkolan 2024

Nej, Marteus här får du medhåll av flera inom alternativmedicin som menar att läkarvårdens quick-fix av tabletter och oprövad vaccin med alla sina biverkningar är exempel på snabb vård som kan vara förödande.

Medicinska rapporter från USA visar att under det senaste året har 5000 människor avlidit av smärtstillande läkemedel vilket är fler än alla dem som avlidit av kokain och heroinmissbruk under samma tid.

Läs mer: GlaxoSmithKline får böta 3 miljarder USD för fiffel

Vi kanske även ska jämföra sjukvårdens insats med att fler människor skadades och dog av svinfluensavaccinet än de som dog av samma åkomma.

Mats Wiman (som varit diabetiker!) har på Newsmill beskrivit hur sjukvården behandling gör diabetiker sjukare och påpekar att de medicinska alternativen är näst intill gratis och gör diabetiker friska. Men då förlorar så klart läkemedelsindustrin sina intäkter. En patient som av sjukvården förklarats som obotligt sjuk kan visa sig bli frisk efter alternativ medicinsk behandling och den är helt utan biverkningar.

Christina Doctare botades av ayurveda när svensk skolmedicin misslyckats

Förresten vad är alternativ medicin? Ayurveda är i Indien jämställt med och lika etablerat som skolmedicin. Inom EU har läkemedelsbolagens lobbying lyckats förbjuda försäljning av medicinerna.

Före detta medicinalborgarrådet, läkaren Christina Doctare förklarades obehandlingsbar av svensk sjukvård, åkte till en Ayurvedisk klinik i Indien och blev frisk.

Andra 1000-åriga metoder som Akupunktur och olika massageformer har vunnit erkännande i de flesta europeiska länder men får i Sverige kämpa mot rigida motståndare som går läkemedelsbolagens ärenden.

Det som är problematiskt med Marteus skeptikerperspektiv är den i grunden ovetenskapliga och ickejournalistiska attityden. Hon “vet” att alternativen är “ickebotande”. Man frågar sig utifrån vilka studier och empiriska grunder hon drar sådana slutsatser. Att Marteus förringar ett och ett halvt års utbildning i en viss teknik vittnar enbart om hennes arrogans och okunnighet. Denna oförsonliga föreställningsvärld känner vi igen från Vetenskap och Folkbildnings och Sturmarkisternas retorik.

Marteus skulle vara lätt att avfärda för den som studerar medicin och alternativen utifrån ett seriöst vetenskapligt forskande. Men tyvärr är det inte så enkelt. Särskilt i Sverige får alternativmedicinen en behandling som i praktiken kränker forskningen och förvandlar journalismens och vetenskapens uppdrag till propaganda.

Osher Centrum

Trots att alternativmedicinen har fått generösa forskningsanslag som Osher Centrums 40 miljoner till Karolinska Institutet, har denna donation missbrukats och rent av försnillats på grund av skeptikerrörelsen.

Att skeptikernas skygglappsretorik nu får utrymme i Expressen är inte konstigare än att den sprids via andra medier.

Det märkliga är att Sverige i detta sammanhang framstår som läkemedelsbolagens diktatur istället för den fria och upplysta folkbildande nation som man ofta hävdar sig vara.

När Osher centrum fick sin donation hade man kunnat göra en insats för att vetenskapligt undersöka och kartlägga alternativmedicinen. Man har i grunden svikit detta uppdrag och nu ser vi skeptikerrörelsen fortsätta sina fördomsfulla och vidskepliga angrepp även på Expressens ledarsida.

Text: Börje Peratt | Denna debattartikel refuserades av både Newsmill och Expressen

Om författaren

Börje Peratt studerat och prövat ett urval alternativa medicinska metoder. Anser det viktigt att via forskning få reda på vad som kan fungera och inte fungera och varför.

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq