Alternativmedicin – forskning istället för förskingring à la Osher Centrum

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 november 2011
- Torbjörn Sassersson
Börje Peratts replik till Ann-Charlotte Martues

Börje Peratts replik till Ann-Charlotte Martues

Ann-Charlotte Marteus krönika på Expressens ledarsida 1 nov 2011 anklagar den legitimerade läkaren Jan Oleby för kvacksalveri. Förutom sin traditionella skolmedicinska praktik erbjuder Oleby även alternativ en medicinsk metod, den som Osher centrum på Karolinska Institutet fått 40 miljoner kronor för att undersöka men istället använt för andra syften. Marteus slutkläm är att metoden innebär “ickebotande ritualer”. Vad vet hon om det?

Text: Börje Peratt | Detta är Börje Peratts replik på Ann-Charlotte Marteus krönika i Expressens, 1 nov 2011. Börjes debattartikel refuserades av både Newsmill och Expressen.

Marteus inleder artikeln med rubriken “Förbjud läkare att leka kvacksalvare“. Det för tankarna till en tidigare artikel “Dags att förbjuda bedragarna på TV4” på Newsmill av Christer Sturmark  som vill förbjuda andlig medialitet. Det som förenar dessa båda, Marteus och Sturmark, är mer än val av ord som “förbjuda”, även retoriken för tankarna till ett språkbruk som i sin populistiska attityd dominerar skeptikerrörelsen.

Vad redovisar då Ann-Charlotte Marteus för bakgrund till att avfärda de medicinska alternativen?

 “att bedriva effektiv vård är inte nödvändigtvis detsamma som att bedriva snabb vård”.

Nej, Marteus här får du medhåll av flera inom alternativmedicin som menar att läkarvårdens quick-fix av tabletter och oprövad vaccin med alla sina biverkningar är exempel på snabb vård som kan vara förödande.

Medicinska rapporter från USA visar att under det senaste året har 5000 människor avlidit av smärtstillande läkemedel vilket är fler än alla dem som avlidit av kokain och heroinmissbruk under samma tid.

Läs mer: GlaxoSmithKline får böta 3 miljarder USD för fiffel

Vi kanske även ska jämföra sjukvårdens insats med att fler människor skadades och dog av svinfluensavaccinet än de som dog av samma åkomma.

Mats Wiman (som varit diabetiker!) har på Newsmill beskrivit hur sjukvården behandling gör diabetiker sjukare och påpekar att de medicinska alternativen är näst intill gratis och gör diabetiker friska. Men då förlorar så klart läkemedelsindustrin sina intäkter. En patient som av sjukvården förklarats som obotligt sjuk kan visa sig bli frisk efter alternativ medicinsk behandling och den är helt utan biverkningar.

Christina Doctare botades av ayurveda när svensk skolmedicin misslyckats

Förresten vad är alternativ medicin? Ayurveda är i Indien jämställt med och lika etablerat som skolmedicin. Inom EU har läkemedelsbolagens lobbying lyckats förbjuda försäljning av medicinerna.

Före detta medicinalborgarrådet, läkaren Christina Doctare förklarades obehandlingsbar av svensk sjukvård, åkte till en Ayurvedisk klinik i Indien och blev frisk.

Andra 1000-åriga metoder som Akupunktur och olika massageformer har vunnit erkännande i de flesta europeiska länder men får i Sverige kämpa mot rigida motståndare som går läkemedelsbolagens ärenden.

Det som är problematiskt med Marteus skeptikerperspektiv är den i grunden ovetenskapliga och ickejournalistiska attityden. Hon “vet” att alternativen är “ickebotande”. Man frågar sig utifrån vilka studier och empiriska grunder hon drar sådana slutsatser. Att Marteus förringar ett och ett halvt års utbildning i en viss teknik vittnar enbart om hennes arrogans och okunnighet. Denna oförsonliga föreställningsvärld känner vi igen från Vetenskap och Folkbildnings och Sturmarkisternas retorik.

Marteus skulle vara lätt att avfärda för den som studerar medicin och alternativen utifrån ett seriöst vetenskapligt forskande. Men tyvärr är det inte så enkelt. Särskilt i Sverige får alternativmedicinen en behandling som i praktiken kränker forskningen och förvandlar journalismens och vetenskapens uppdrag till propaganda.

Osher Centrum

Trots att alternativmedicinen har fått generösa forskningsanslag som Osher Centrums 40 miljoner till Karolinska Institutet, har denna donation missbrukats och rent av försnillats på grund av skeptikerrörelsen.

Att skeptikernas skygglappsretorik nu får utrymme i Expressen är inte konstigare än att den sprids via andra medier.

Det märkliga är att Sverige i detta sammanhang framstår som läkemedelsbolagens diktatur istället för den fria och upplysta folkbildande nation som man ofta hävdar sig vara.

När Osher centrum fick sin donation hade man kunnat göra en insats för att vetenskapligt undersöka och kartlägga alternativmedicinen. Man har i grunden svikit detta uppdrag och nu ser vi skeptikerrörelsen fortsätta sina fördomsfulla och vidskepliga angrepp även på Expressens ledarsida.

Text: Börje Peratt | Denna debattartikel refuserades av både Newsmill och Expressen

Om författaren

Börje Peratt studerat och prövat ett urval alternativa medicinska metoder. Anser det viktigt att via forskning få reda på vad som kan fungera och inte fungera och varför.

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det är inte bara kring Osher Centrum det stormar. WHO som vi var flera om att kritisera under svininfluensakampanjen har nu fått sina ´fiskar varma och ifrågasätts kraftigt.
  Svenska Dagbladet skriver:
  “FN:s mäktiga organ WHO, Världshälsoorganisationen, har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, anställda sägs upp och hanteringen av svininfluensan har fått förtroendet att rasa.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/who_6613748.svd

 • Bonnier äger Newsmill och Expressen, och båda refuserar artiklar som besvarar skeptikernas pseudovetenskapliga flumattacker på seriösa alternativa behandlingar. Det vore intressant att nagelfara Bonniers eventuella koppling till läkemedelsindustrin.

   • Jag har ingen kunskap om exakt vilka kopplingar Bonniers har till läkemedelsbranschen, mer än att Bonnier läromedel och Bonner Utbildning säljer böcker som används på utbildningar inom skolmedicinen och att läkemedelsbolagen är stora annonsörer i publikationer som Bonnier säljer. Bonnierägda Expressen har ju en medicinsk reporter i form av Anna Bäsén som tydligt går läkemedelbolagens ärenden, som när hon uppmuntrar till vaccination (och hon har också fått pris av skeptikerna som årets folkbildare) – men hon är inte ensam på Expressen utan det är ju Expressens hela redaktion som är skeptikerrörelsens främsta röst tillsammans med DN (också Bonniers) och SvD (inte Bonniers, men ändå allt mer tydligt pro-skeptiker).

    En annan koppling är företaget Bonnier Interaktiv AB som säljer informationstjänster för läkemedel via media som telefon och i praktiken är PR-byrå för läkemedelsbranschen, ett slags privat alternativ till sjukvårdsupplysningen där en databas över skolmedicinens medel är tillgänglig per telefon.

    Jag har en misstanke om att Bonnier kan ha ännu tätare band till läkemedelsbolagen än ovan nämnda, kanske genom aktier i läkemedelsbolag eller forskningsinstitut eller något sådant men det är mer en misstanke än att jag har evidens för det.

 • Rättelse: artikeln hade av mig av misstag länkats till fel artikel av Sturmark. Korrekt artikel (Dags att förbjuda bedragarna på TV4) nu inlänkad i första stycket efter ingressen.

 • Prominenta personer och familjer (bankirer, statsråd, företagsledare..) är i regel medlemmar i något av de hemliga sällskap som finns, t ex frimurarna. Och de har en agenda. Det här är centraliserande krafter vars högsta ledning vill bevara makt, och utöka den. Detta uppnås genom kontroll över medborgarna, via kanaler som vetenskap och religion, och då handlar det om att stänga alla alternativa vägar för individen.Det får inte finnas något som inte är “definierat”, något som är bortom kontroll. Och så äger dom ju media, vilket med grafisk tydlighet bevisas så gott som dagligen.

  • Visst är det så. Det räcker med att sitta i en bostadsrättsföreningsstyrelse för att se hur det går till. Medlemmarna i föreningen objektiviseras. Styrelsen vill inte att de ska ha en massa idéer. De ska inte klaga. De ska inte störa. Alla som klagar mer än en gång, vill utveckla projekt eller gör ljud blir snabbt förklarade som: “nu är det den där Jansson igen”. Styrelsen vill allra helst bli av med alla problem och casha in arvodena till Jul.

   Om man äger stora andelar i multinationella företag och personligen varje år utökar sin förmögenhet med en miljard kr eller dollar och enbart umgås med lika rika så blir den naturliga följden att dessa utvecklar en viss attityd. Människorna blir en grå massa som ska hanteras. När sedan eliten träffas diskuteras detta utifrån ett helikopterperspektiv, med samma perspektiv som en pilot har.

   I take Manhattan.

 • Newsmill (Bonnier) verkar bli allt mer gå i linje med etablissemanget. Det kan vara intressant att höra vad Dan Josefsson anser. Han fick år 2000 Stora Journalistpriset av Bonnier. Josefsson tackade nej till priset och 50 000 kronor. Han är den enda journalist som tackat nej till utmärkelsen.

  Han skrev:

  ”Skälet är att det finns allvarliga skäl att tvivla på hur djupt familjen Bonniers engagemang för god journalistik egentligen är. I aktiv handling har Bonniers tvärtom verkat för att begränsa antalet tidningar där sådan journalistik kan publiceras”.

  ”I veckan [2008] öppnade sajten Newsmill och med den försöker Bonniers göra delar av den fria bloggsfären till sin egen. Newsmill saluförs som en debattsida där kända och okända ska publicera artiklar och bloggtexter. Man påstår sig därmed vara en del i en demokratirörelse”.

  Läs mer: http://wp.me/p17M3t-PG

 • Är också förvånad över Newsmill. Har de vikt ned sig? Har de blivit offer för gamarna också? De hade en lovande början, men har tappat stinget.

 • Det kan ju vara intressant att veta argumentet för refuseringen på Newsmill.

  “Redaktörens motivering:
  Hej, tack för texten men vi tycker att det är ett för smalt ämne.
  Dessutom har vi redan haft liknande åsikter presenterade i debatten.”

  Detta “smala ämne” är föremål för en intensiv genomlysning som Newsmill uppenbarligen finner svår. Att ämnet tas upp på Expressens ledarsida vittnar väl om hur hett ämnet är. Eller hur Newsmillredaktören?
  Eftersom argumenten i artikeln är helt nya så framstår Newsmills bortförklaring ännu beigare. Och man börjar undra vad som har hänt på Newsmill.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *