Anmälan till KI:s internrevision angående Osher Centrum

publicerad 30 november 2011
- av NewsVoice
Osher Centrum

[dnr 7410/2011-010, handläggare: Bo Myrup, KI:s internrevision]

Anmälan till KI:s internrevision

Karolinska Institutet
Universitetsförvaltningen
Ledningskansliet, Internrevision
Nobelsväg 5
171 77 Stockholm

Att:
Åke Boström, KI:s internrevision
Bo Myrup, KI:s internrevision

Kopia till:
Registrator på KI
Rektor Harriet Wallberg-Henriksson via rektorsekreterare Amélie Theorell på KI

Jag vill fästa uppmärksamhet vid att den ekonomiska redovisningen vid
Osher Centrum är ofullständig och bör bli föremål för revision av KI:s
internrevisorer. Det framgår inte (i det underlag som föreståndare
Martin Ingvar skickat ut till allmänheten) hur lönerna fördelats per
person och tid, hur pengarna fördelats per studie (c:a 71 st), varje
studies interna kostnader, vilka forskningsbolag som tagit emot medel
från Osher Centrum för dessa forskning/studier, hur mycket varje bolag
tagit emot, lokalkostnader per år (yta?), hur mycket pengar som finns
kvar av donationen (kassastatus tex oktober 2011), vilka resor (vart
och varför?) som utförts, vad exakt en lokaltjänstkostnad består av
etc.

Kan ni ställa samman en mer exakt redovisning att använda för publika
ändamål? Just nu misstänker ungefär 3000 personer som skrivit under en
namlista (förutom x-tusen personer ute i landet) att pengarna
“förskingrats”.

Ref: https://newsvoice.se/category/osher-centrum-leaks/

Ref: https://newsvoice.se/2011/11/25/osher-centrums-ekonomiska-redovisning-2006-2011/

Ref: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5944

Torbjörn Sassersson

070-728 xx xx
08-xx xx xx


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Osher Centrum
 • Ja absolut, bra! Som sagt, KI är skattefinansierat och handlar mycket om förtroende från allmänheten, vad man egentligen gör och hur resurserna används.
  Klokt tänkt av Lena Sandell. Om tillräckligt många kunde tänka så skulle det snart börja gå mot bättre allmän sjukvård tror jag!

 • Exakt och låt mig få citera, Lena Sandell:

  “Osher Centrums ekonomiska konsekvenser handlar inte bara om ekonomisk redovisning av donerade medel. Vad som görs och inte görs på Osher Centrum kan få stora ekonomiska följder i samhället.”

  “Mer rationell vård med hjälp av bättre utvecklat helhetsperspektiv kan ge stora ekonomiska konsekvenser för sjukvården, försäkringskassan, arbetslöshetskassor, socialbidragskassor, enskildas privatekonomi, barn i beroendeställningar och kvantiteten skatteintekter.”

 • Bra Torbjörn, låt allt komma ut till ytan och låt allmänheten – folket – få veta. KI är en skattefinansierad institution och som skattebetalare är det intressant att veta för mig vad de sysslar med egentligen.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *