Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Anmälan till KI:s internrevision angående Osher Centrum

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 30 november 2011
- NewsVoice redaktion
Osher Centrum

[dnr 7410/2011-010, handläggare: Bo Myrup, KI:s internrevision]

Anmälan till KI:s internrevision

Karolinska Institutet
Universitetsförvaltningen
Ledningskansliet, Internrevision
Nobelsväg 5
171 77 Stockholm

Att:
Åke Boström, KI:s internrevision
Bo Myrup, KI:s internrevision

Kopia till:
Registrator på KI
Rektor Harriet Wallberg-Henriksson via rektorsekreterare Amélie Theorell på KI

Jag vill fästa uppmärksamhet vid att den ekonomiska redovisningen vid
Osher Centrum är ofullständig och bör bli föremål för revision av KI:s
internrevisorer. Det framgår inte (i det underlag som föreståndare
Martin Ingvar skickat ut till allmänheten) hur lönerna fördelats per
person och tid, hur pengarna fördelats per studie (c:a 71 st), varje
studies interna kostnader, vilka forskningsbolag som tagit emot medel
från Osher Centrum för dessa forskning/studier, hur mycket varje bolag
tagit emot, lokalkostnader per år (yta?), hur mycket pengar som finns
kvar av donationen (kassastatus tex oktober 2011), vilka resor (vart
och varför?) som utförts, vad exakt en lokaltjänstkostnad består av
etc.

Kan ni ställa samman en mer exakt redovisning att använda för publika
ändamål? Just nu misstänker ungefär 3000 personer som skrivit under en
namlista (förutom x-tusen personer ute i landet) att pengarna
“förskingrats”.

Ref: https://newsvoice.se/category/osher-centrum-leaks/

Ref: https://newsvoice.se/2011/11/25/osher-centrums-ekonomiska-redovisning-2006-2011/

Ref: http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=5944

Torbjörn Sassersson

070-728 xx xx
08-xx xx xx


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq