Johan Linander: Pinsam kunskapsbrist i attacken mot C i fildelningsfrågan

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 22 november 2011
- NewsVoice redaktion
Johan Linander - Foto: Johannes Jansson
Johan Linander - Foto: Johannes Jansson
Johan Linander – Foto: Johannes Jansson, Norden.org. Licens: CC BY 2.5 dk, Wikimedia Commons

När Roland Utbult (KD) skriver om fildelning och upphovsrätt angriper han Centerpartiet på ett pinsamt sätt som vittnar om kunskapsbrist både när det gäller själva frågan och vem som ansvarar för politikområdet i regeringen, skriver Johan Linander, Centerpartiets rättspolitiska talesperson.

Text: Johan Linander (Linkedin), kanslichef och kommunjurist på Tomelilla Kommun samt tidigare riksdagsledamot och Centerpartiets rättspolitiska talesperson. | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2011-11-22. NewsVoice fick Linanders tillstånd att återpublicera artikeln.

Inledningsvis blandar Roland Utbult ihop nedladdning med fildelning. Det görs tyvärr ibland, men det är inte acceptabelt att göra det i ett inlägg i en viktig fråga på ett stort debattforum. Nedladdning är när någon laddar ner något utan att samtidigt tillgängliggöra för andra. Fildelning innebär normalt att någon både laddar ner och laddar upp.

Centerpartiet har sedan upphovsrättslagen ändrades 2004 sagt att nedladdning av upphovsrättsskyddat material för privat bruk bör vara lagligt. Däremot anser vi att det ska förbli olagligt att tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material för andra.

Vi har samtidigt sagt att upphovsrättslagstiftningen inte har hängt med i tiden. Dagens lagstiftning kom till när digitaliserade verk var något okänt. Vi ska inte se Internet som ett hot, och i stället se de möjligheter som nätet skapar – för både upphovsmän och användare. Därför vill Centerpartiet tillsätta en utredning med uppgift att se över hur en ny upphovsrättslagstiftning bör se ut. Det gäller att belysa hur en lämplig balans kan skapas mellan användarnas och upphovsrättsinnehavarnas intressen. Vi måste välkomna ny teknik, det snabba teknikutvecklingen och se nya marknadsmöjligheter.

Roland Utbult är sannolikt ganska ensam om att tycka att dagens upphovsrättslagstiftning är utmärkt. Han har i alla fall inte sin partivän och KD-ministern Stefan Attefall på sin sida. När Stefan Attefall var gruppledare för KD i riksdagen skrev han i ett pressmeddelande (2008):

”Under åren har flera teknikskiften skett, ta till exempel radion, kassettbanden och videon för att bara nämna några. Upphovsrätten har alltid värnats tidigare och så måste det vara även fortsättningsvis. Samtidigt måste vi hitta praktiska lösningar vad gäller fildelning för privat bruk. En lösning kan vara en stimavgift på bredbandsabonnemangen. Den explosionsartade tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter. Det är viktigt att ta tillvara dessa tekniska möjligheter, samtidigt får ingen förlora på utvecklingen. Idag ställs till stor del upphovsmakarna mot konsumenternas allt högre ställda förväntningar.”

Nog verkar det som att Roland Utbults parti ligger närmare Centerpartiets syn på förändringsbehovet av upphovsrätten än de åsikter han framför på Newsmill.

Till sist, han visar prov på kunskapsbrist när han skriver att Annie Lööf som näringsminister skulle ändra upphovsrättslagstiftningen. Det är inte en minister som ändrar lagen. Dessutom handhas frågor om upphovsrättslagstiftningen av justitiedepartementet som leds av Beatrice Ask.

Text: Johan Linander (Linkedin)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq