Kräv av Osher Centrum att förklara vad 43 miljoner kr använts till

publicerad 3 november 2011
- av NewsVoice
Osher Centrum Leaks

Osher Centrum Leaks

Kräv du också av Osher Centrum att få svar på frågan vad 43 miljoner kr använts till. Varför har inte pengarna använts för forskning på alternativ- och komplementärmedicin och hur den kan implementeras i sjuvården? Osher Centrum måste lägga korten på bordet.

Osher Centrum
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Jag begär härmed att få ut följande handlingar gällande donationen på 43 miljoner kr och hur pengarna använts åren 2006-2011 inom ramen för Osher Centrums studier.

1. Kopia på dokumentet från Barbro Osher eller Osher Foundation som visar hur donationen har formulerats, till vilket ändamål pengarna donerats.

2. Osher Centrums programförklaring eller avsiktsförklaring om hur de ska använda de 43 miljoner kronorna.

3. Ekonomisk redovisning som visar vad varje studie kostat, vad administrationen kostat och vilka löner som betalts ut och till vem.

Ladda ner ett Word-dokument med frågorna


Du kan alternativt skriva under på denna namninsamlingProtest mot Oshercentrets försnillning av pengar och misskrediterande forskning om altermativmedicin


Osher Centrum misstänks ha försnillat donation på 43 miljoner kronor

Osher Centrum – Endast 3 av 71 studier har gjorts på alternativmedicin