OmVård: Osher Centrum, Vetenskap och alternativmedicin

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 november 2011
- Torbjörn Sassersson
Osher Centrum

OmVårds-bloggen som jämför svensk vård skriver: Igår uppmärksammades jag på den alternativmedicinska besvikelsen på Martin Ingvar och Osher Centrum vid Karolinska Institutet. Dagens Homeopati ifrågasätter att Barbro Oshers doneration på 43 miljoner kronor till KI för forskning om alternativmedicin har använts som de ska.

Läs mer


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Begreppet “integrativ medicin” innebär ett brobyggande mellan alternativ medicin och traditionell skolmedicin. Forskningens syfte här är att se vilka alternativ medicinska metoder som man kan använda inom den traditionella sjukvården, detta är vad forskning inom integrativ medicin innebär. Och då måste man ju forska på alternativ medicin för att kunna se hur man kan använda dessa metoder inom sjukvården, vilket alltså är vad Osher centrum i Sverige inte gör i dagsläget. Det är alltså bluff och båg att påstå att Osher centrum i Sverige forskar om integrativ medicin, det är en dimridå.

 • Självfallet ska vetenskaplig forskning ske med vetenskapliga principer och det finns inget som hindrar forskning av alternativmedicin enligt vetenskapliga principer, inget annat än Martin Ingvars personliga inställning där han är motståndare till alternativ medicin.

  Det är intressant att företrädare för skeptikerna å ena sidan klagar på att det saknas vetenskaplig evidens för alternativ medicin, och samtidigt å andra sidan påstår att det inte går att forska om alternativ medicin enligt vetenskapliga principer. Det blir ett moment 22 och cirkelresonemang som de själva har fastnat i.

  Det intressanta är nu att det givetvis finns vetenskaplig evidens för alternativ medicin, det har gjorts lyckade vetenskapliga undersökningar av alternativ medicin där man kunnat konstatera att alternativ medicin innebär en positiv effekt som är mer än placebo, så uppenbarligen går det att forska om alternativ medicin enligt vetenskapliga principer. Martin Ingvar och sajten “OmVård” har därför fel i sakfrågan.

  Det handlar helt enkelt om att de inte vill, och varför vill de inte? Jo, för tänk om de skulle bringa evidens till att alternativ medicin fungerar och är bra – det skulle ju vara alldeles förfärligt att komma ut med den informationen… därför är det bättre att lägga locket på, låtsas som det regnar och framhärda med att det inte går att forska på ämnet enligt vetenskapliga principer.

 • Jag har försökt posta en kommentar där i OmVård, men den går ej fram, så jag postar den här:

  Det vetenskapliga tillvägagångssättet inkluderar empiri dvs prövning som gett evidens. Det är en alternativmedicinsk styrka, att den prövats i 100-tals år eller längre och under den perioden har det som inte fungerar rensats bort. Skolmedicinen ligger ofta långt efter på den punkten, en historiskt ung form av skola. Dessutom är skolmedicinen idag i hög grad korrumperas av ekonomiska intressen. Läs tex professor Johan Thyrbergs bok, Forskning till salu. Den visar på skrämmande förhållanden på KI som jäv, läkemedelsbolag med särintressen, forskningsfusk och konflikter.

 • Ja de kommentarerna är inte bittra ur min synvinkel Jag ser de som positiva och hoppas fler kommenterar med positiva synpunkter vad gäller alternativmedicin.

 • Vilket mörker. Man ser snart inte handen framför sig. De vidhåller alltså om man ger pengar till ett vetenskapligt institut, får man finna sig i att det bara håller sig inom vetenskapen ramar och det betyder att man inte kommer att forska om alternativa möjligheter? Forskning trodde jag handlade om att utvidga de vetenskapliga ramarna?
  Hur gör de amerikanska vetenskapliga instituten som också fått pengar av Osher stiftelsen? Gör de samma sak, tar emot pengarna och förklarar sedan för alla att de ändå inte förstår forskning.
  Bedrövligt nattsvart läsning på OmVårds-bloggen för mej som nyfiken gräsrot.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *