Osher Centrums donationsavtal – Har avtalsbrott skett?

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 november 2011
- NewsVoice redaktion
Osher Centrum
Osher Centrum donation avtal

Avtalet mellan Barbro Osher Pro Suecia Foundation och The Bernard Osher Foundation som ena part och Karolinska Institutet som den andra är delvis tydligt och delvis luddigt. Tolkningen av avtalets innebörd avgör om verksamheten vid Osher Centrum verkligen uppfyllt avtalet.Denna artikel redogör för avtalets innehåll och försöker bedöma om det följts eller inte. Faktum är att ju mer detaljerna synas desto mer framgår att Osher Centrum inte är vad det ser ut att vara på ytan.

Text: Torbjörn Sassersson | 2011-11-12 | Se hela NewsVoice utredning av Osher centrum (över 40 artiklar)

Ur avtalet daterat 9 juli 2005, undertecknat av “President of KI” kan läsas följande överenskommelser:


 1. “Barbro Osher Pro Suecia Foundation” och “The Bernard Osher Foundation” donerar summan 5, 5 miljoner USD till “Osher Center for Integrative Medicine” (OCIM) sedermera i Sverige kallat Osher Centrum. Pengarna ska fördelas av Karolinska Institutet (KI) under en sexårsperiod (c:a 2006-2012). KI ska tilldela ytterligare c:a 6 miljoner USD under en 10-årsperiod.

 2. Pengarna delas ut portionsvis per år och varje år måste OCIM redovisa sina aktiviteter till donatorerna.

 3. Det fastställs att centret ska heta Osher Center for Integrative Medicine (OCIM) för all framtid.

 4. Donatorerna är hoppfulla om att OCIM kommer att medverka till att transformera sättet vård praktiseras genom att bygga broar mellan skolmedicin och alternativmedicin. Det förväntas att OCIM ska genomföra följande delprogram:
  a) att studera resultaten (utkomsten) och kostnadseffektiviteten hos tillämpad komplementär och alternativ medicin,
  b) att utbilda medicine studenter, hälsoterapeuter och allmänheten i effektiviteten vid utövandet av  komplementär och alternativmedicin,
  c) och att skapa en ny modell som lägger tungvikt vid en helhetssyn i vården.


 5. Pengarna som doneras ska enbart användas inom OCIM och om centret stängs ska ej nyttjade pengar återbetalas till donatorerna.

 6. Donatorerna ser fram emot att verksamheten vid OCIM har en tydlig annan karaktär (attain a level of distinction characteristic of other KI programs) än den ordinarie forskningen vid KI. Donatorerna vill även se att OCIM vid KI integreras med “Osher Center” i Boston (Harvard) och Kalifornien (UCLA).

[Reservation för ev. feltolkningar]

Bedömning

 1. Ingen kommentar.

 2. Ingen kommentar.

 3. Ingen kommentar.

 4. Det finns inga bevis på att broar byggts. Det finns ingen dokumentation på genomförda brobyggande konferenser, ingen brobyggande litteratur, inga handlingar som beskriver hur det ska gå till. Kan det bero på att punkt 4 innehåller ordet [hopeful] dvs att donatorerna hoppas att pengarna kommer att användas för avsett ändamål?
  a) Ingen rapport av de 71 rapporter [möjligen med ett undantag] som Osher Centrum har producerat redovisar tydligt utkomsten och kostnadseffektiviteten hos komplementär och alternativmedicin.
  b)  Inga bevis är uppenbara att Osher Centrum har utbildat medicine studenter, hälsoterapeuter och allmänheten i effektiviteten vid utövandet av komplementär och alternativmedicin.
  c)  Inga bevis är uppenbara att Osher Centrum har skapat en ny modell som lägger tungvikt vid en helhetssyn i vården. Sammantaget betyder det misstanke om avtalsbrott gällande punkt 4.


 5. Pengarna som donerats verkar endast i 2 av 71 studier tydligt ha används för studier på altermativmedicin. Samtidigt har ingen av dessa två studier tydligt uppfyllt något av de villkor som finns i avtalet. Det innebär misstanke om avtalsbrott gällande punkt 5. Märkligt nog ger punkt 5 KI rätten att lägga ner centret om eller när pengarna är slut utan konsekvenser för KI.

 6. Donatorerna ville att verksamheten vid Osher Centrum skulle han en tydlig annan karaktär än den ordinarie forskningen som finns på KI. Endast två rapporter tycks avhandla alternativmedicin och övriga 69 studier handlar om inom skolmedicinen välkända fenomen som placebo, stress och fysiologi etc. Det innebär misstanke om avtalsbrott gällande punkt 6.

De tre studierna på alternativmedicin

Tre studier (av 71) kan indentifieras att de på något sätt avhandlar alternativmedicin. Hur var dessa studier uppställda och vad fann forskarna?
 1. Getting the grip on nonspecific treatment effects. Treatment with Acupuncture or Sham Acupuncture compared to Standard Care for Radiotherapy-induced Emesis (2011).
  Personer: Enblom A, Lekander M, Hammar M, Johnsson A, Onelöv E, Ingvar M, Steineck G, Börjeson S.
  Rapporten finns publicerad på PubMed i sin helhet.
 2. Acupressure to reduce labour pain. A randomized controlled trial (2009).
  Personer: A Hjelmstedt, ST Shenoy, E Stener-Victorin, M Lekander, M Bhat, KB Leena, U Waldenström.
  Rapporten finns delvis sammanfattad på PubMed (2011-11-11).
 3. Complementary and Alternative Medicine (CAM). A Systematic Review of Intervention Research in Sweden (2007).
  Personer: Jensen I, Lekander M, Rane A and Nord C-E.
  Rapporten är ej ännu publicerad på webben (2011-11-11).
Studie nr 1 visar att personer som fått fuskakupunktur upplevde mindre illamående och spydde mindre än de som fick skolmedicinsk vård efter cancerbehandling. Studien är alltså inte på äkta akupunktur utan på placebo. 
Conclusion: “Patients treated with verum [penetrerande] or sham acupuncture [fusk-akupunktur] experienced less nausea and vomiting compared to patients receiving standard care, possibly through a general care effect or due to the high level of patient expectancy.”

Studie nr 2
visar att akupressur kan ha en effekt på smärta i den aktiva förlossningsfasen.
Conclusion: “Acupressure seems to reduce pain during the active phase of labor in nulliparous women giving birth in a context in which social support and epidural analgesia are not available. However, the treatment effect is small which suggests that acupressure may be most effective during the initial phase of labor.”

Studie nr 3
är inte publicerad så det finns inget att säga om den.

Sammanfattning

Det tycks finnas skäl att misstänka flera avtalsbrott. Bedömningen här är inte gjord av en jurist. Den bör därför tills vidare betraktas som en moralisk bedömning. Skulle verksamheten vid Osher Centrum juridiskt prövas kanske de ansvariga frias, men knappast i allmänhetens ögon. Tre av sex punkter i avtalet tycks inte ha följts.

Varför handlar inta alla 71 studier om: akupunktur, akupressur, homeopati, traditionell kinesisk medicin (TCM), ayurveda, rolfing, naprapati, kiropraktik, örtmedicin, healing, rosenterapi, ljusterapi, ljudterapi (t ex hemisync) och energimedicin eller hur broar ska byggas eller hur integrationen ska ske eller hur en helhetssyn ska skapas i vården?

Varför handlar 69 studier om: fibromyalgi, hjärtproblem, smärta, mentala sjukdomar, hjärnbiologi, fysiologiska aspekter på känslor, ätstörningar, sömnproblem, stress, subjektiv hälsoupplevelse, kognition, placebo (tro) och nocebo (inbillning)?

Det är helt klart att föreståndaren för Osher Centrum, Martin Ingvar, bör förklara hur det här gick till egentligen.


Avtalet


Osher Centrum Donationsavtal sid 1


Osher Centrum Donationsavtal sid 2


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Hej
  Väldigt bra artikel! Ämnet, överhuvudtaget, måste ut i media anser jag. Så skönt att äntligen känna att man inte är ensam i detta träsk.

  Jag studerar själv till att bli terapeut inom komplementär medicin och det är ofta man blir mörkrädd av det hat (eg rädsla) som man möts av.
  Den inskränkthet och rädslan att se utanför sin egen lilla trygga verklighet är bedrövande och ibland ansträngande att möta.
  Dock måste jag säga att de senaste veckorna har jag sett en oerhört positiv respons från människor som är öppna för andra metoder än de erkända inom skolmedicinen. Efter t ex. TV3’s Sanning och Konsekvens var, i forumet, antalet “anhängare” av komplementär medicin många fler än motståndarna.

  Skulle också vilja tillägga att Martin Ingvar definitivt borde uttala sig om huruvida “alternativ medicin” lurar människor elelr inte EFTER att han har forskat om det. Inte sant?!

 • Det behövs alltså en KG Bergström – en av Sveriges mest auktoritära journalister och en Martin Ingvar – Sveriges kanske mäktigaste skolmedicinska talesman som frontar tre damer inom bla homeopati – den mest bespottade alternativa metoden och den metod som har haft allra svårast att erhålla en teoretisk förklaringsmodell – för att knäcka tron på alternativ medicinen i Sverige. Snacka om att ta till allt man har för att opinionsbilda.

  Upplägget är inte ovanligt. Det visar också på en desperation och rädsla att folk till slut ska fatta att alternativmedicin verkligen ersätter skolmedicin. Och att det kan då hända att skolmedicin kan ibland kan vara ett alternativ till ordinarie medicin. (ironisk)

  • Ja KG hade tydligt tagit ställning i programmet, det var KG och Martin Ingvar show rakt igenom.
   Kvinnorna var…
   En föreståndare för homepatiska skolan i Sverige, jag minns inte namnet tyvärr. Hon gjorde ett lugnt och sakligt intryck och lät sig inte provoceras av KG.
   Kvinnlig läkare från Vidar-kliniken (antroposofisk medicin), äldre dam med tysk brytning.
   Och så riksdagsledamot från Miljöpartiet som har lämnat motioner om att öppna upp vården mer för alternativa former.

   Det här är också en genusgrej.
   De rationella, vetenskapliga och seriösa männen i ena ringhörnan, möter svaga kvinnor som litar på känslor, intuition och tror på en irrationell läkekonst.
   Männen är de starka och förnuftiga, kvinnorna är de förtappade som har blivit lurade och ska talas till rätta av männen som visar vart skåpet ska stå.
   Och ska man ta sig in bland männens planhalva, då får man avsäga sig allt vad alternativa läkekonster heter för annars får man inte vara med.

   Det här handlar absolut om manligt och kvinnligt och om makt. Kvinnliga företagare dominerar inom alternativa läkekonster och alternativa vägar till hälsa. De står för ett vidare och mer öppet tänkande och vågar utmana både traditionella könsroller och öppnar upp för ett nytt paradigm.

   I detta hotas de män som står för mer traditionellt förhållningssätt mellan män och kvinnor och som står för det gamla paradigmet där männen har mer makt och tjänar mer pengar än kvinnor. Männen har ju bestämt villkoren inom skolmedicinen, för de flesta beslutsfattare är män. Sjuksköterskor och undersköterskor – där dominerar kvinnorna inom sjukvården, medan männen dominerar som högre chefer och beslutsfattare. Ska du som kvinna lyckas bland männen här får du spela efter deras regler och deras gamla paradigm och deras definition av evidensbaserad medicin.

   Jag tror att den nya tidsåldern även innebär mer harmoni och balans mellan könen där det är dags att lämna tidigare strukturer och normer.
   Det finns många män som är öppna för det nya paradigmet, nya tankar och nya vägar för hälsa – det är intressant att ingen av dem fanns med i programmet i Kunskapskanalen. Jag konstaterar att redaktionens val av deltagare gjorde att det blev en genuskamp, och det är i sig intressant.

 • Det stämmer att Vinjar höll en neutral profil i programmet och han uttalade också i programmet att hans roll inte var att välja sida i den svenska debatten, utan att han helt enkelt redogjorde för hur man gjorde i Norge – och där handhas alternativa behandlingar av konsumentverket och konsumentlagstiftningen istället för att som i Sverige tas om hand av Socialstyrelsen. Så Vinjar höll en neutral inställning ja, det stämmer.
  Men Martin Ingvar och chefen för Socialstyrelsen (jag minns inte hans namn) var helt tydligt emot alternativ medicin och alternativa behandlingar.
  Det är intressant att de som var emot var alla män och de som var för var alla kvinnor.
  Programledaren var också man och tog ställning emot alternativ medicin och alternativa behandlingar, han utgick från den där boken som Martin Ingvar har skrivit förordet till – vad hette den nu igen? Kvacksalveri någonting… Programledaren höll den i handen och dängde den i bordet och frågade “Hur kan en bit av berlinmuren bota sjukdomar?” och var allmänt raljerade och så påstod han att homeopatisk medicin var mycket dyrare än traditionella läkemedel, för det stod så i boken, men det tillbakavisades av representanten för homeopati. Och homeopatiska läkemedel är ju i allmänhet faktiskt billigare än traditionella läkmedel…
  Programledaren var ingen mindre än KG Bergström och han tog tydligt parti för Martin Ingvar, för Martin Ingvar fick mer tid än någon annan och de tre kvinnorna (som alltså alla var för alternativ medicin och alternativa behandlingar) fick inte gå i svaromål när Martin Ingvar kom med sina anklagelser om att alternativ medicin “lurar människor” och att de är religiösa fanatiker som man inte kan bygga broar med…
  Programmet förde tydligt fram tesen, genom KG Bergström, att kan man inte förklara vetenskapligt hur homeopati fungerar så är det omöjligt att det fungerar. Kan man inte säga HUR så finns det inte.
  “Diskussionen” (det var mer Martin Ingvar monolog plus en programledare som förlöjligar tre kvinnor som gillar alternativ medicin) följde efter ett brittiskt program vars syfte var att slå hål på alternativa behandlingsformer där programledaren var en läkare och forskare inom skolmedicin som helt enkelt förklarade att enligt den skolmedicinska vetenskapen så fungerar inte alternativ medicin… Det var också ett vinklat program som försökte framställa utövare av alternativa behandlingsformer som hippies. Märk bildspråket – utövarna intervjuar man på öppna fält och marknader där de fick stå i vardagskläder och prata ledigt om sin passion för det de höll på med… så klipper man till läkare i vita rockar och med röntgenbilder och avancerade diagram som allvarlig förkunnat att det där kan ju inte fungera för vi vet detta… Det är rätt intressant att studera hur man med klippteknik och setups tydligt för fram en åsikt till publiken om det alternativa som oseriöst och skolmedicinen det enda som är seriöst.

 • Jeg var invitert til å være med i det nevnte programmet på Kunnskapskanalen. RM skriver at “Männen i programmet, inklusive programledaren, var emot alternativ medicin”.

  Som leder av Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM) i Norge er jeg nøye på at jeg aldri fremmer eller motarbeider alternativ medisin. Jeg mener bestemt at jeg heller ikke i det programmet framsto som en motstander av alternativ behandling, men heller ikke som en forsvarer. Vår oppgave er å forske på, og informere om, alternativ medisin. Dere kan lese om vår forskning og informasjon på nettsidene http://www.nafkam.no og http://www.nifab.no

  • Tack för din kommentar. Din kommentar är diplomatisk. Men betänk följande, du befinner dig på kunskapskanalen på radio eller TV och ska diskutera skolmedicin. Frågan uppstår då aldrig huruvida skolmedicin (som tar livet av 100,000-tals människor varje år i västvärlden) ska förbjudas eller inte. När det gäller alternativmedicin har den fråga däremot fritt tillträde. Inte heller i kunskapsprogram på TV ifrågasätts korruptionen i läkemedelsbranschen. Skulle den nämnas så förväntas allmänheten “förstå” att de måste ju få gå med vinst, även om det innebär att de går med vinst x antal miljarder dollar per år. Samtidig är man i diskussionssofforna på TV väldigt snabba med att oja sig över att inom alternativmedicinen finns det minsann kvacksalvare som lurar patienter på 350 kr per besökstillfälle.

   Do you catch my drift, som det heter?

   Kosttillskott gav noll döda medan läkemedel tog 784000 liv
   http://wp.me/p17M3t-1KW

   Christer Sturmark – skolmedicin som dödar är ett verkligt problem – inte att jaga troll
   http://wp.me/17M3t

 • Vill tillägga att det tack och lov finns en del “etablerade” som vågar stå upp för en saklig debatt om alternativ behandling. De verkar bli fler eftersom och det är ju lovande.

 • Jag håller med om journalistpriset!
  RM! Finns det programmet så man kan se det nu? Man blir minst sagt bekymrad över tonen många gånger från “de etablerade” mot alternativ medicin.

  • Jag har inte lyckats hitta det… Har sökt efter det men inte lyckats. Jag såg det för två år sedan på Kunskapskanalen. Hösten två år sedan. Det gick på kvällen.

 • I en debatt på Kunskapskanalen för två år sedan om alternativ medicin uttryckte Martin Ingvar att alternativ medicin lurar människor och att det inte går att bygga broar med religiösa fanatiker. Jag tänker – har man den inställningen gentemot alternativ medicin så blir inga broar byggda…
  I programmet deltog även chefen för Socialstyrelsen (en man) och tre kvinnor – från Vidarkliniken, Skolan för homeopati samt en representant från Miljöpartiet som vill att Sverige öppnar sig för alternativ medicin. Männen i programmet, inklusive programledaren, var emot alternativ medicin och Martin Ingvar fick mest tid som han ägnade åt att förlöjliga kvinnorna.
  Programmet var supervinklat.

 • Torbjörn Sasserssons journalistiska arbete för att avslöja orättfärdigheterna i samband med Osher centrum är beundransvärda. Stora Journalistpriset på 100 000 kr delas årligen ut av Bonnier AB för att främja goda yrkesprestationer inom journalistiken. Nomineringen för 2011 är redan gjord men i min värld tillfaller ett sådant pris dig Torbjörn.

  • Tack Börje! Jag lär nog inte få priset, men det som hjälper NewsVoice och samtidigt ger nytta tillbaka till givaren är sedvanlig annonsering. NewsVoice får ju då en intäkt för att täcka kostnader och arbete. Samtidigt får sponsorn en annons.

   Annars kanske Barbro Osher kan skicka en slant efter att hon begärt tillbaka en si-så-där 40 miljoner kr från Karolinska.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *