Osher Centrums donationsavtal – Har avtalsbrott skett?

publicerad 12 november 2011
- av NewsVoice
Osher Centrum
Osher Centrum donation avtal

Avtalet mellan Barbro Osher Pro Suecia Foundation och The Bernard Osher Foundation som ena part och Karolinska Institutet som den andra är delvis tydligt och delvis luddigt. Tolkningen av avtalets innebörd avgör om verksamheten vid Osher Centrum verkligen uppfyllt avtalet.Denna artikel redogör för avtalets innehåll och försöker bedöma om det följts eller inte. Faktum är att ju mer detaljerna synas desto mer framgår att Osher Centrum inte är vad det ser ut att vara på ytan.

Text: Torbjörn Sassersson | 2011-11-12 | Se hela NewsVoice utredning av Osher centrum (över 40 artiklar)

Ur avtalet daterat 9 juli 2005, undertecknat av "President of KI" kan läsas följande överenskommelser:


 1. "Barbro Osher Pro Suecia Foundation" och "The Bernard Osher Foundation" donerar summan 5, 5 miljoner USD till "Osher Center for Integrative Medicine" (OCIM) sedermera i Sverige kallat Osher Centrum. Pengarna ska fördelas av Karolinska Institutet (KI) under en sexårsperiod (c:a 2006-2012). KI ska tilldela ytterligare c:a 6 miljoner USD under en 10-årsperiod.

 2. Pengarna delas ut portionsvis per år och varje år måste OCIM redovisa sina aktiviteter till donatorerna.

 3. Det fastställs att centret ska heta Osher Center for Integrative Medicine (OCIM) för all framtid.

 4. Donatorerna är hoppfulla om att OCIM kommer att medverka till att transformera sättet vård praktiseras genom att bygga broar mellan skolmedicin och alternativmedicin. Det förväntas att OCIM ska genomföra följande delprogram:
  a) att studera resultaten (utkomsten) och kostnadseffektiviteten hos tillämpad komplementär och alternativ medicin,
  b) att utbilda medicine studenter, hälsoterapeuter och allmänheten i effektiviteten vid utövandet av  komplementär och alternativmedicin,
  c) och att skapa en ny modell som lägger tungvikt vid en helhetssyn i vården.


 5. Pengarna som doneras ska enbart användas inom OCIM och om centret stängs ska ej nyttjade pengar återbetalas till donatorerna.

 6. Donatorerna ser fram emot att verksamheten vid OCIM har en tydlig annan karaktär (attain a level of distinction characteristic of other KI programs) än den ordinarie forskningen vid KI. Donatorerna vill även se att OCIM vid KI integreras med "Osher Center" i Boston (Harvard) och Kalifornien (UCLA).

[Reservation för ev. feltolkningar]

Bedömning

 1. Ingen kommentar.

 2. Ingen kommentar.

 3. Ingen kommentar.

 4. Det finns inga bevis på att broar byggts. Det finns ingen dokumentation på genomförda brobyggande konferenser, ingen brobyggande litteratur, inga handlingar som beskriver hur det ska gå till. Kan det bero på att punkt 4 innehåller ordet [hopeful] dvs att donatorerna hoppas att pengarna kommer att användas för avsett ändamål?
  a) Ingen rapport av de 71 rapporter [möjligen med ett undantag] som Osher Centrum har producerat redovisar tydligt utkomsten och kostnadseffektiviteten hos komplementär och alternativmedicin.
  b)  Inga bevis är uppenbara att Osher Centrum har utbildat medicine studenter, hälsoterapeuter och allmänheten i effektiviteten vid utövandet av komplementär och alternativmedicin.
  c)  Inga bevis är uppenbara att Osher Centrum har skapat en ny modell som lägger tungvikt vid en helhetssyn i vården. Sammantaget betyder det misstanke om avtalsbrott gällande punkt 4.


 5. Pengarna som donerats verkar endast i 2 av 71 studier tydligt ha används för studier på altermativmedicin. Samtidigt har ingen av dessa två studier tydligt uppfyllt något av de villkor som finns i avtalet. Det innebär misstanke om avtalsbrott gällande punkt 5. Märkligt nog ger punkt 5 KI rätten att lägga ner centret om eller när pengarna är slut utan konsekvenser för KI.

 6. Donatorerna ville att verksamheten vid Osher Centrum skulle han en tydlig annan karaktär än den ordinarie forskningen som finns på KI. Endast två rapporter tycks avhandla alternativmedicin och övriga 69 studier handlar om inom skolmedicinen välkända fenomen som placebo, stress och fysiologi etc. Det innebär misstanke om avtalsbrott gällande punkt 6.

De tre studierna på alternativmedicin

Tre studier (av 71) kan indentifieras att de på något sätt avhandlar alternativmedicin. Hur var dessa studier uppställda och vad fann forskarna?
 1. Getting the grip on nonspecific treatment effects. Treatment with Acupuncture or Sham Acupuncture compared to Standard Care for Radiotherapy-induced Emesis (2011).
  Personer: Enblom A, Lekander M, Hammar M, Johnsson A, Onelöv E, Ingvar M, Steineck G, Börjeson S.
  Rapporten finns publicerad på PubMed i sin helhet.
 2. Acupressure to reduce labour pain. A randomized controlled trial (2009).
  Personer: A Hjelmstedt, ST Shenoy, E Stener-Victorin, M Lekander, M Bhat, KB Leena, U Waldenström.
  Rapporten finns delvis sammanfattad på PubMed (2011-11-11).
 3. Complementary and Alternative Medicine (CAM). A Systematic Review of Intervention Research in Sweden (2007).
  Personer: Jensen I, Lekander M, Rane A and Nord C-E.
  Rapporten är ej ännu publicerad på webben (2011-11-11).
Studie nr 1 visar att personer som fått fuskakupunktur upplevde mindre illamående och spydde mindre än de som fick skolmedicinsk vård efter cancerbehandling. Studien är alltså inte på äkta akupunktur utan på placebo. 
Conclusion: "Patients treated with verum [penetrerande] or sham acupuncture [fusk-akupunktur] experienced less nausea and vomiting compared to patients receiving standard care, possibly through a general care effect or due to the high level of patient expectancy."

Studie nr 2
visar att akupressur kan ha en effekt på smärta i den aktiva förlossningsfasen.
Conclusion: "Acupressure seems to reduce pain during the active phase of labor in nulliparous women giving birth in a context in which social support and epidural analgesia are not available. However, the treatment effect is small which suggests that acupressure may be most effective during the initial phase of labor."

Studie nr 3
är inte publicerad så det finns inget att säga om den.

Sammanfattning

Det tycks finnas skäl att misstänka flera avtalsbrott. Bedömningen här är inte gjord av en jurist. Den bör därför tills vidare betraktas som en moralisk bedömning. Skulle verksamheten vid Osher Centrum juridiskt prövas kanske de ansvariga frias, men knappast i allmänhetens ögon. Tre av sex punkter i avtalet tycks inte ha följts.

Varför handlar inta alla 71 studier om: akupunktur, akupressur, homeopati, traditionell kinesisk medicin (TCM), ayurveda, rolfing, naprapati, kiropraktik, örtmedicin, healing, rosenterapi, ljusterapi, ljudterapi (t ex hemisync) och energimedicin eller hur broar ska byggas eller hur integrationen ska ske eller hur en helhetssyn ska skapas i vården?

Varför handlar 69 studier om: fibromyalgi, hjärtproblem, smärta, mentala sjukdomar, hjärnbiologi, fysiologiska aspekter på känslor, ätstörningar, sömnproblem, stress, subjektiv hälsoupplevelse, kognition, placebo (tro) och nocebo (inbillning)?

Det är helt klart att föreståndaren för Osher Centrum, Martin Ingvar, bör förklara hur det här gick till egentligen.


Avtalet


Osher Centrum Donationsavtal sid 1


Osher Centrum Donationsavtal sid 2