Vaccination och biverkningar: Vaccinerade barn har upp till 5 gånger fler sjukdomar än ovaccinerade

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 16 november 2011
- NewsVoice redaktion

Vaccination biverkningar

En tysk enkätstudie visar att av 8000 vaccinerade barn, från nyfödda till nitton års ålder, har 2-5 gånger fler sjukdomar och åkommor än ovaccinerade barn. Bedömningen från en enkätundersökning har jämförts med data från en hälsostudie (KIGGS) av populationen i Tyskland. De flesta av respondenterna bodde i USA.

Text: Torbjörn Sassersson | besök även sajten Vaccin.me

Data insamlades från föräldrar med ovaccinerade barn av organisationen Vaccineinjury.info. Studien är självfinansierad och slapp därmed påverkan från hälsoorganisationer med jäviga band till industrin. Ansvarig för studien är Andreas Bachmair en alternativmedicinare. Han hänvisar till tre ytterligare studier som gav liknande resultat.

vaccination biverkningar graf

Stöd NewsVoiceIngen studie av hälsoeffekten på den amerikanska befolkningen efter vaccination har ännu utförts i USA av CDC (Centers for Disease Control) eller någon annan hälsomyndighet i landet de senaste 50 åren trots ett accelererande antal vaccinationer som befolkningen utsätts för, uppger Healthfreedoms.org.

I USA är det inte ovanligt med över 50 doser av 14 vacciner innan förskolan varav 26 doser ges det första levnadsåret.

Healthfreedoms.org skriver att de flesta rapporter om biverkningar som CDC samlar in finns i “the Vaccine Adverse Event Reporting System” eller VAERS-databasen. VAERS har samlat in endast 3-5% av alla rapporterade fall av biverkningar. Det beror på att läkarna är generellt dåliga på att rapportera in biverkningsfallen eftersom många misstänka fall av vaccinationsskador tolkas som andra problem

Healthfreedoms.org poängterar att de fall av biverkningar som rapporteras till VAERS endast är de omedelbara eller i tid nära reaktioner som därför enkelt kan härledas till vaccinationstillfällena. Negativa effekter som uppkommer månader och år efter vaccinationerna rapporteras inte till VAERS eftersom de tolkas som av vaccinationer ej beroende sjukdomstillstånd.

Det mest intressanta med Andreas Bachmairs studie är att den indikerar att sjukdomar inträffar senare i livet på grund av vaccinationer. Genom att Bachmair jämfört vaccinerade med ovaccinerade barn och ungdomar och sedan matchat dessa två gruppers mot hälsostatistik i USA där i princip alla barn vaccineras i mycket hög grad framkommer en tydlig trend som visar att ovaccinerade barn har bättre generell hälsa, enligt Healthfreedoms.org.

Andreas Bachmair kan tänka sig att föräldrar som inte vaccinerar sina barn i övrigt sannolikt är mer hälsomedvetna och därför kan tänkas skapa en mer hälsosam uppväxtmiljö för sina barn. Det kan ha påverkat resultatet.

Bachmair konstaterar att endast 0.05% av de 8000 respondenterna (föräldrarna) rapporterade om att de har barn med svår autism. Dessa fall korresponderade mot vaccineringar med höga halter av kvicksilver (thimerosal antas vara källan, red anm).

Now half the U.S. children suffer from chronic diseases and disorders and 21% are developmentally disabled. Yet the public health system always uses the sacred mantra “vaccine-preventable diseases” when referring to their top public health achievement of mass vaccinations. I think we should be talking more in terms of preventable vaccine-induced diseases.

Studien är inte avslutad utan fortlöper ännu.

Läs originalartikeln: Vaccinated Children Have 2 to 5 Times More Diseases and Disorders Than Unvaccinated Children

Alarming New Studies: 50% of U.S. Children Have Chronic Disease/Disorders, 21% Developmentally Disabled

Hälsodata som låg till grund för studien

 

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Jaa, att detta får fortsätta är ju märkligt….

  Bevis för att vaccinerade barn är så mycket mer sjuka än ovaccinerade.

  Varför vill stora delar av folket inte ta till sig denna info.

  Uppenbarligen så bryr de sig inte om sina barns hälsa…..vilka fega kräk !!!

  Undrar om de sover gott om nätterna när de tagit del av denna info och inser att de kanske förstört sina barns liv genom att ge dem vaccin !!!

 • “Nej, det räknas knappast till journalistik att på simpelt och okritiskt sätt återrapportera saker som andra skrivit.”

  Då har du en annan definition av journalistik än det som tillämpas av svensk media. Expressen, Aftonbladet m m är mästare å att “simpelt och okritiskt” återraportera saker som andra skrivit.

  “I etablerad media sorteras liknande skräprapporter, som inte följer någon som helst vetenskaplig metodik, förhoppningsvis bort av en ansvarsfull redaktör.”

  Ditt glorifierande av “etablerad media” motbevisas av deras hantering av Wakefield affären, där “etablerad media” verkligen “simpelt och okritiskt” återrapporterade vad andra skrivit, i detta fall en “journalist” som var betalad av vaccinationsindustrin för att skriva ner Wakefield. Denna rapport som återrapporterades i “etablerad media” har senare visat sig vara en bluff, men någon rättelse återgavs inte i “etablerad media”. Expressen, Aftonbladet, DN, SvD, Läkartidningen och även Landstingstidningen som delas ut till svenska hushåll – valde alla att föra in bluffrapporten, men har sedan bemött med tystnad det avslöjande av rapporten som gjorts.

  Detta är bara ett exempel på hur “etablerad media” skriver vad som helst, hur ovetenskapligt det än är, bara det försvarar skolmedicin.

  Det har gjorts mängder med vetenskapligt djupgående och noggranna undersökningar som är positiva till alternativ medicin och alternativa behandlingsformer, men dessa sorteras alltid bort av “etablerad media” – hur vetenskapligt välgrundade de än är – samtidigt som rapporter som är positiv till skolmedicinen alltid tas in, hur ogrundade vetenskapligt de än är. Det räcker att det är en “Dr.” som avsändare så tas det in, spelar ingen roll om vad som står i texten.

  När såg du senast en rapport i Läkartidningen som var positiv till homeopati exempelvis, eller i Landstingstidningen? Det finns mängder med seriösa vetenskapliga undersökningar som visar att homeopati har en positiv effekt på människors hälsa, men dessa rapporter tas aldrig in i “etablerad media”.

  Det här visar att NewsVoice fyller en enorm lucka i svensk media och svensk samhällsinformation som gynnar svenska medborgare genom att NewsVoice balanserar upp debatten.

  Jag anser att “etablerad media” lurar svenska medborgare. NewsVoice är ett viktigt och värdefullt ljus i mörkret som behövs för att det svenska folket ska få reda på en större bild av verkligheten och därmed själva kunna bilda sig en uppfattning om vad som verkligen gäller istället för att okritiskt bli matade av “etablerad media” som försöker ha åsiktsmonopol.

  “TOR fungerar mycket bra tack. Jag vet att vissa finner ett stort glädje i att försöka kartlägga opponenter genom pussling av IP och åsikter, något jag inte vill bidraga till.”

  Det stämmer att den organisation som du troligen representerar sysslar med sådana saker, och det är ju så att det man gör själv är det man förväntar sig av hos andra.

 • Visst har studien brister. Men hur kommer det sig att CDC (Centers for Disease Control) INTE har gjort en sådan undersökning. De borde väl ha intresse att göra en sådan ,om de har rätt i att vaccineringar är bra för hälsan? Eller är det så att de inte vågar för att de är rädda för resultatet?

 • Väl rutet! Fram för mer vetenskap genom webbenkäter på intressegruppers hemsidor. Det borde tysta myndigheterna och forskningsetablisemanget!

 • Om AA:s tänkande skulle tillämpas hade inte 6 miljoner svenskar vaccinerats i onödan och dessutom med vaccin som innehöll kvicksilver och skvalén som skadade dessa människor neurologiskt och immunlogiskt mer eller mindre. Så kontakta gärna ansvariga myndigheter och ställ dina frågor till dem.

  Det är intressant att se hur Bachmairs briljant enkla studie påvisar skador från vaccinationer. Nu måste självklart ansvariga myndigheter göra samma studie för att motbevisa hans resultat. Det är det vetenskapliga sättet att respondera.

  Det går liksom inte att sopa undan genom prata om äpplen och päron. Det här handlar om vetenskap. Inte fruktsallad.

 • Hoppas inte AA är någon ledande politiker i EU eller liknande, det vore tråkigt i min värld. Det var ett nedvärderande omdöme om läsarna t.ex.
  Vet att de flesta som är intresserade läsa här, i allmänhet är de mest kritiska till misstänkt vilse ledande ( mainstream) propaganda. Därför finns det nog många som inte känner igen sig i AA:s farhågor om att utan vidare bli vilseledda.
  Tänk om det är så att de flesta vill vara hemmafruar/hemmamän? Blir verkligheten overklig då?

 • Nej, det räknas knappast till journalistik att på simpelt och okritiskt sätt återrapportera saker som andra skrivit. Jag antar genom ditt svar att du trots allt förstått att en jämförelse mellan resultaten i webbenkäten och den tyska studien är som att jämföra äpplen och päron och att man inte kan dra de slutsatser som anges. Varför då vilseleda dina läsare?

  I etablerad media sorteras liknande skräprapporter, som inte följer någon som helst vetenskaplig metodik, förhoppningsvis bort av en ansvarsfull redaktör.

  TOR fungerar mycket bra tack. Jag vet att vissa finner ett stort glädje i att försöka kartlägga opponenter genom pussling av IP och åsikter, något jag inte vill bidraga till.

  • Enkätundersökningar är en vetenskapligt accepterad metod och bygger ju på människors egna upplevelser. Givetvis har ALLA undersökningar någon brist, men enkätundersökningar har absolut ett värde. När det gäller hälsa och sin familj så ser jag ingen anledning för människor att ljuga.

   Det är givetvis intressant att jämföra antalet sjukdomsfall hos vaccinerade med de som inte har vaccinerats sig, särskilt när det gäller barn. Nu menar ju etablerad skolmedicin att det inte finns några samband mellan vaccination och sjukdom senare i livet, för sjukdomarna uppträder så långt i tid efter att vaccinationen har skett – och det visar på deras snäva tänkande. Om det är så att vaccination orsakar skador i kroppen och sänker kroppens immunförsvar så behöver man ju ha ett flerårigt tidsperspektiv vid undersökningar av vaccin – vilket man inte har, inte minst i framtagningen av vaccin. Skolmedicinen försöker komma undan med att om det inte har hänt så mycket direkt i samband med själva vaccinationstillfället så är det inte kopplat till vaccinet… Skador uppkomna genom kvicksilverförgifning och annat kan ta flera år att utvecklas.

   Vi har en liknande problematik gällande strålning från mobiltelefoni där det tar flera år att utveckla skadorna.

 • Jag tycker det är betydligt alvarligare att CDC (Centers for Disease Control) inte har genomfört en studie om skillnadem i hälsoläge mellan vaccinerade och ovaccinerade unga USA medborgare, än att två olika studier jämförs fastän de är olika.

  Eller AA är det bättre att det inte alls har forskats i USA om frågan?

 • Ok AA då kör vi litet journalistik 101:

  Jag tror inte du förstår vad journalistik handlar om. Ibland återger en journalist i ett land vad som en annan journalist skrivit i pressen på ett annat språk. DN gör det tex varje dag. De kanske återger vad en journalist på BBC skrivit.

  I andra fall kan journalistik vara undersökande och då har den en mer forskande natur.

  I fallet med artikeln ovan har jag alltså endast neutralt beskrivit vad artikeln på engelska handlar om.

  Om du har problem med studiens resultat kontakta forskaren och ställ de frågor som du vill ställa.

  Du måste alltså skilja på det vetenskapliga tillvägagångssättet, peer review etc från beskrivande journalistik och undersökande journalistik.

  Genom att publicera artikeln ovan har NewsVoice tillfört ett värde till svenska mediesfären eftersom – inte SvD, DN eller någon annan större tidning (vad jag vet) rapporterat om studien.

  (Jag noterar att du surfar vi en anonymiserande TOR server i Berlin. Organization: Strato Rechenzentrum. Host: anonymisierungsdienst.foebud.org. Vill du rekommendera tjänsten för de som vill surfa inkognito?)

 • I vanlig ordning saknar du kritisk inställning till metod. Beror detta på bristande kunskaper från din sida, eller på att du gör allt för att driva din linje?

  Det går inte att jämföra resultat från en begränsad web-enkätstudie på en anti-vaccinationssida med en väl genomförd studie som den tyska. I webb-enkäten skall de dessutom göra en egenbedömning om hälsan.

  Lika intetsägande som när svt presenterade att en majoritet av Sveriges kvinnor ville bli hemmafruar, baserat på en begränsad webbenkät på familjeliv.se

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *