Vaccination och biverkningar: Vaccinerade barn har upp till 5 gånger fler sjukdomar än ovaccinerade

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 november 2011
- NewsVoice redaktion

Vaccination biverkningar

En tysk enkätstudie visar att av 8000 vaccinerade barn, från nyfödda till nitton års ålder, har 2-5 gånger fler sjukdomar och åkommor än ovaccinerade barn. Bedömningen från en enkätundersökning har jämförts med data från en hälsostudie (KIGGS) av populationen i Tyskland. De flesta av respondenterna bodde i USA.

Text: Torbjörn Sassersson | besök även sajten Vaccin.me

Data insamlades från föräldrar med ovaccinerade barn av organisationen Vaccineinjury.info. Studien är självfinansierad och slapp därmed påverkan från hälsoorganisationer med jäviga band till industrin. Ansvarig för studien är Andreas Bachmair en alternativmedicinare. Han hänvisar till tre ytterligare studier som gav liknande resultat.

vaccination biverkningar graf

Stöd NewsVoiceIngen studie av hälsoeffekten på den amerikanska befolkningen efter vaccination har ännu utförts i USA av CDC (Centers for Disease Control) eller någon annan hälsomyndighet i landet de senaste 50 åren trots ett accelererande antal vaccinationer som befolkningen utsätts för, uppger Healthfreedoms.org.

I USA är det inte ovanligt med över 50 doser av 14 vacciner innan förskolan varav 26 doser ges det första levnadsåret.

Healthfreedoms.org skriver att de flesta rapporter om biverkningar som CDC samlar in finns i “the Vaccine Adverse Event Reporting System” eller VAERS-databasen. VAERS har samlat in endast 3-5% av alla rapporterade fall av biverkningar. Det beror på att läkarna är generellt dåliga på att rapportera in biverkningsfallen eftersom många misstänka fall av vaccinationsskador tolkas som andra problem

Healthfreedoms.org poängterar att de fall av biverkningar som rapporteras till VAERS endast är de omedelbara eller i tid nära reaktioner som därför enkelt kan härledas till vaccinationstillfällena. Negativa effekter som uppkommer månader och år efter vaccinationerna rapporteras inte till VAERS eftersom de tolkas som av vaccinationer ej beroende sjukdomstillstånd.

Det mest intressanta med Andreas Bachmairs studie är att den indikerar att sjukdomar inträffar senare i livet på grund av vaccinationer. Genom att Bachmair jämfört vaccinerade med ovaccinerade barn och ungdomar och sedan matchat dessa två gruppers mot hälsostatistik i USA där i princip alla barn vaccineras i mycket hög grad framkommer en tydlig trend som visar att ovaccinerade barn har bättre generell hälsa, enligt Healthfreedoms.org.

Andreas Bachmair kan tänka sig att föräldrar som inte vaccinerar sina barn i övrigt sannolikt är mer hälsomedvetna och därför kan tänkas skapa en mer hälsosam uppväxtmiljö för sina barn. Det kan ha påverkat resultatet.

Bachmair konstaterar att endast 0.05% av de 8000 respondenterna (föräldrarna) rapporterade om att de har barn med svår autism. Dessa fall korresponderade mot vaccineringar med höga halter av kvicksilver (thimerosal antas vara källan, red anm).

Now half the U.S. children suffer from chronic diseases and disorders and 21% are developmentally disabled. Yet the public health system always uses the sacred mantra “vaccine-preventable diseases” when referring to their top public health achievement of mass vaccinations. I think we should be talking more in terms of preventable vaccine-induced diseases.

Studien är inte avslutad utan fortlöper ännu.

Läs originalartikeln: Vaccinated Children Have 2 to 5 Times More Diseases and Disorders Than Unvaccinated Children

Alarming New Studies: 50% of U.S. Children Have Chronic Disease/Disorders, 21% Developmentally Disabled

Hälsodata som låg till grund för studien

 

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq