Statsterrorism – Svenska regeringen och militären anmäls för krigsbrott i Libyen

publicerad 8 november 2011
- Kristoffer Hell
Muammar al Gaddafi, 1970 - Foto: Public domain

NOTERAT. Anmälan omfattar flera åtalspunkter: brott mot de mänskliga rättigheterna, folkmord, [stats]terrorism och finansiering av terrorism. Bakom anmälan står Kristoffer Hell, Peter Pettersson, Yrsa Häggström, Leif Erlingsson och Leif Bengtsson.

Text från High Crimes | 2011-11-07 | In English

Anmälan skickades till Internationella Åklagarkammaren i Stockholm den 4 november. Den har diarienummer: AM-185260-11

Stöd anmälan med ditt namn och läs mer på: highcrimes.org

Bakgrund till anmälan

Fram till mars 2011 var Libyen en suverän stat av FN rankat som ett land med hög levnadsstandard (Human Development Index 53 av 194), högre än länder som t ex Ryssland och Brasilien. Libyen var under den nyligen mördade Muammar Qaddafi också det ledande teknologiska landet i Afrika liksom grundaren av den Afrikanska Unionen.

Så sent som 4 januari 2011 applåderade flera medlemsstater i FN – bland dem Sverige – situationen i Libyen rörande dess mänskliga rättigheter.

Idag är Libyen sönderbombat. Ansvar för detta ligger på den svenska regeringen och de svenska militära styrkorna som aktivt medverkat till att skapa en humanitär och geopolitisk katastrof med upp till hundratusen döda och över en miljon flyktingar.

Sverige har sänt Libyen bakåt i tiden. Situation i dag är att anglo-amerikanska intressen och terrorist-stämplade islamska radikala krafter vunnit ett fäste i Nordafrika och nu har kontroll över bl a libyens oljetillgångar och valuta samt militär hårvara såsom robotar att användas mot flygplan.

Anmälan omfattar ett detaljerat underlag och namnger 268 misstänkta individer inom den svenska statsförvaltning och försvaret.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq