Sverige följer inte EUs rekommendationer för alternativmedicin

publicerad 8 november 2011
- Torbjörn Sassersson red.

Är Sveriges lagstiftning inom KAM laglig? Inget görs för att harmonisera Sveriges lagstiftning med EUs. Det finns inte vetenskapliga underlag för Sveriges restriktiva lagar inom Alternativ- och komplementär medicinen (KAM). 1997 publicerade Europa Parliamentet en resulotion om icke-konventionell medicin.

Läs mer på ArcanumSkolan

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice