Terry Evans under attack

publicerad 12 december 2011
- av NewsVoice

Terry Evans under attack

Terry Evans är under attack skriver Börje Peratt som ledsnat på skeptikerrörelsens intolerans mot människors rätt att få ägna sig åt en fri tro.  Det är nämligen vad TV-mediet Terry Evans arbete representerar, allas rätt att få ägna sig åt en tro enligt de mänskliga rättigheterna.

Alla försök att kuva, förtrycka, spionera på, hänga ut eller förlöjliga denna rätt är helt enkelt ett brott mot FNs artiklar. Det kan låta högtravande, men det är nog mest för att de flesta svenskar aldrig skulle komma på tanken att de mänskliga rättigheterna naggas på, här i Sverige. Men det är exakt vad de organiserade skeptikerna och de sekulära humanisterna gör. De försöker fulskrämma in alla i en tigande sekulär fåra där ingen vågar tro på något och skvallerpressen hakar gärna på, nu senast i form av Karin Ahlborg i Aftonbladet som pekar ut Terry Evans som en bedragare och Per Edman i sin nedsättande artikel “Terry Evans är en bedragare”.

Det var Terry Evans och Börje Peratt som gjorde mig uppmärksam på detta med våra rättigheter enligt FN och helt oberoende av varandra dessutom. Det uppstår ett nytt sätt att betrakta den stil som “Humanisterna” och skeptikerna respresenterar och deras försök hata bort människors rätt att få tro på vad de vill.

Jag själv tror på människan och alla former av mänskliga uttryck som inte är förstörda av girighet och våld, där en form av våld är det intellektuella våldet som leder till att vi går och vaktar på vad vi säger och det är så långt det gått.

De mänskliga rättigheterna – Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller undervisning.

Läs gärna Börje Peratts blogginlägg om attackerna mot Terry Evans

 


Så här kan du stötta Newsvoice