Kan mediala personer hjälpa polisen att lösa mordfall?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 13 december 2011
- Torbjörn Sassersson
medialitet

Mediala personer som hjälper polisen i deras arbete att lösa kriminalfall får både stöd och ogillande från polisväsendet. Poliser utan positiva erfarenheter eller brist på kännedom uttalar sig skeptiskt medan andra ger en helt annan bild. Många undrar nu vad det är som gäller. Kan medialitet stödja polisens arbete eller inte?

Text: Torbjörn Sassersson | Texten har tidigare publicerats i Soul Travel Magazine, en nättidning som fanns 2002-2009

Åsikterna går isär och det beror helt på vem du frågar. Svaren du får avgörs om du lyckas finna poliser med erfarenhet och som är villiga att prata. Denna artikel redogör för några av polisens erfarenheter. De flesta vill inte berätta alls men när intuitiva män inom polisväsende och forskningsvärld öppet ger kvinnor rätt visar det på en generell attitydsförändring. Samtidigt sänder TV en aldrig sinande ström av serier om det paranormala vilka tycks öka den positiva inställningen.

TV-serier som tar hjälp av mediala personer, både riktiga och uppdiktade, är till exempel: “Millenium”, “Profiler”, “Psychic Witness”, “Psychic Investigations”, “Psychic Detectives”, “Medium”, “Haunted Houses”, “Sensing murder”, “Mannen som talar med andar”, “Andarnas makt” och “Förnimmelse av Mord” som blev ett TV-format som exporterades till andra länder. Det mediala har fått fäste i media, men vad är egentligen sant i blandningen av fiktion och rekonstruerad verklighet?

Psychic witnessFler av dessa serier baseras på rekonstruerade fall från verkligheten där mediala personer som säger sig kommunicera med avlidna personers andar faktiskt hjälpt polisen att lösa fallen. Poliser har ofta valt att medverka i rekonstruktionerna vilket ger fallen både idémässig slagkraft och allmän trovärdighet. Att polisen kan lösa mordgåtor med hjälp av det mediala är budskapet.

Skeptiker menar att det inte finns ett enda exempel någonsin när i deras ögon “mediala bedragare” löst mordfall. Polischefer som tillfrågats menar att de inte heller känner till några framgångsrika fall och tillägger att de blir nedringda av siare som ger tips, något som försvårar polisarbetet. Vi ser alltså vid en ytlig betraktelse en motsättning mellan “skeptiker” kontra “troende” där vi andra hänvisas till att bilda oss en egen uppfattning i skuggan av uttalanden från både “vetenskapen” och ett polismässigt bondförnuft.

mediala personer mordfallDe flesta personer varken journalister eller folk i allmänhet går längre i sin analys och ute i de svenska folkhemmen får oftast kvinnan gå i försvar gentemot mannen i familjen som är skeptisk. Känner du igen den situationen?

Gräv djupare

Det första som du upptäcker är att det stämmer som skeptikerna säger. Det finns förmodligen inga kriminalfall där mediala personer löst mordgåtor. Anledningen till det är enkel. Mediala personer löser inte kriminalfall för de lämnar endast över information som kan leda till lösningar. Det är polisen som löser mordfallen genom att förena information de själva tagit fram genom konventionellt polisarbete med information från en medial källa. Det är inte de mediala personernas, vittnenas eller någon annans uppgift att ta över polisens arbete.

Du kommer även att finna att poliser naturligtvis har olika uppfattningar och erfarenheter samt att de är måna om att skydda sin yrkeskategori. En journalist får ofta höra att poliser är skeptiska till medial hjälp oavsett vad. Poliser utan erfarenhet av framgångar mellan polis och medier svarar utifrån de referensramar de för tillfället har och de svarar därför nekande. Andra poliser med andra referenser som inte räds att uttrycka sig ger andra svar. Det beror helt enkelt på vem som du frågar, hur du frågar och i vilket sammanhang du ställer frågan.

Fallen och medierna som polisen erkänner

Sally Headding Dr. Sally Headding har mer än 30 års erfarenhet som “kriminalfalls-psychic”. Hon har dessutom en kombinerad doktorsgrad inom både psykologi och parapsykologi. År 1994 testades Headding’s psykiska förmågor vid universitetet i Kalifornien (UCLA, Berkeley) av Dr. Edward Stambaugh och han bekräftar att hennes intuitiva förmågor är verkliga. Sergio Pereira Cuoto redaktör (senior editor) för den vetenskapligt orienterade kriminaltidskriften “Ciencia Criminal”, skrev en längre artikel om Sally Headding i vilken han applåderade hennes framgångar i 100-tals fall runt om i världen. Sally Headding har haft en relativt låg profil under hennes karriär som “forensic psychic”.

New York Times skriver i artikeln: Dorothy Allison, 74, ‘Psychic Detective’ Consulted by Police [Dec 20, 1999] att Chief Robert DeLitta från Nutley Police Department i New Jersey (USA) bekräftar att mediet Dorothy Allisons mediala information är mycket användbar. Han berättar även att 100-tals polisstationer runt hela världen genom åren ringt polisstationen för att få kontakt med Allison. Hon själv säger att hon arbetat med över 5000 fall, att hon hjälpt polisen finna 250 kroppar och lösa 100-tals mordgåtor. Återkommande kunder är New York Police Department och FBI. Dorothy Allison tar endast uppdrag om hon får det skriftligt på polisstationens brevpapper därmed kan hon enkelt bevisa att de anlitar henne.

“Dorothy Allison, an American psychic famous for locating missing persons, reportedly predicted the murders of two teenaged girls before the incidents occurred, but did not supply enough detail to prevent their deaths.” Source: Crimelibrary.com article

“Investigators from the New York City Police Department and the F.B.I. have spent the last two days tearing apart a field along the East River in Brooklyn, searching for the body of a police officer’s wife who vanished almost four years ago, law enforcement officials said yesterday. They said they were led to the site, in part, by a psychic” [Dorothy Allison]. Source: New York Times

Remote viewing

Lyn Buchanan

Lyn Buchanan som arbetade som anställd fjärrsynare (remote viewer) i den amerikanska armén menar att polisen är mycket territoriell och att de av naturliga skäl inte vill ha varken medier eller någon annan som trampar omkring på brottsplatser. Han har hjälp polisväsendet i många fall och polisen återkommer ständigt eftersom Lyn och hans “team” kan leverera nytta och för att de respekterar polisarbetet. Det här talar sitt tydliga språk. Nöjda kunder återvänder. Det bör tilläggas att inom traditionell “remote viewing” förekommer inga försök att kontakta andeväsen. Inga “mellanhänder” är tillåtna. Det är tabu.

Danny Penman som skriver för Newsmonster.co.uk menar att källor inom “National Criminal Intelligence Service” säger att polisen vänder sig till medier för att få hjälp med svåra fall de kört fast med. Det finns till och med en databas med bra medier som polisen kan använda.

Polisinspektör Philip Kent vid “the Metropolitan Police” berättar att under sin “Senior Investigating Officer Training” gick instruktörerna igenom för och nackdelar med att arbeta med medier. Keith Charles en pensionerad polis som arbetar som medium menar att dessa är som bäst när de används som en källa av flera inom ordinarie utredningsarbete.

Danny Penman skriver vidare att det paranormala tas på stort allvar av de högre skikten inom polisväsendet, men befälen är obenägna att berätta vad de vet.
Anledningen kan tänkas vara att de inte vill att deras arbete ska störas av journalister som vill skriva ner ämnet, skeptiker som ideologiskt vill få bort medier från samhället eller falska medier som chansar. [redaktörens kommentar]

Penman avslöjar att “the National Crime and Operations Centre Faculty” i Hampshire, England bortom fri insyn från allmänhet och journalister har en databas med erkända “psychics”. Fakulteten stöds av “the Association of Chief Police Officers” och “the Home Office Crime and Policing Group”.

Allison Dubois

Ett av de nu hetaste kända namnen är Allison DuBois vars livshistoria ligger till grund för den populära TV-serien “Medium” där Patricia Arquette porträtterar henne. Allison DuBois menar att serien på ett rättvist sätt illustrerar hennes liv som medium som hjälper “Texas Rangers, Department of Public Safety” i deras arbete.

“While most police departments will not engage with a psychic for assistance, Allison says many agencies do use people like her with similar gifts, but are careful not to reveal this, as the defence attorneys would willingly exploit public skepticism to discredit ‘witnesses’ like her who ‘see things’ but cannot substantiate their visions with hard evidence that holds up in court.” Source: www.abc.net.au

Det är inte helt oväntat att den amerikanska skeptikerrörelsen “besätter” faktaposten om henne på internationella Wikipedia med all möjlig kritik och det är nästan komiskt hur de slår på stora trumman med alla tunga skeptikernamn de kan komma på för att sänka hennes trovärdighet. De till och med använder sig av Paul Kurtz, den internationella skeptikerrörelsens grundare som slagträ (som ligger till grund för Humanisterna). Svenska skeptiker imiterar på svenska Wikipedia den amerikanska rörelsens metoder.

Richard Keaton polisbefäl vid “Marin County Police Department homicide division” med 30 års erfarenhet uttalade 1998 för “Discovery Communications” i TV-serien “the Science of the Impossible” att denne samarbetar med en “psychic” vid namn Annette Martin. Richard Keaton bemödar sig inte med att försöka förstå hur Annette Martin bär sig åt för att få fram användbar information. Han konstaterar endast att resultaten ofta är mycket bra.

Annette Martin

Annette Martin hjälper polisen i Kalifornien att lösa fall genom sitt företag “Closure4U Investigations”. Hon nämner där följande uppdragsgivare: “Marin County Sheriff’s Office”, “Manteca Police Department”, “Great Falls Police Department”, “Pacifica Police Department” och “Tiburon Sheriff’s Office”.

“Southern Police District director Chief Superintendent” Roberto Rosales säger:

“The psychic’s findings would just help provide the leads. We will still rely on the scientific findings. But it would be helpful if the psychic’s information corroborate our investigation, he said.” Source: Inquirer, Dec 14, 2006

Här hemma i Sverige framkommer det att polisen aldrig använde informationen som de svenska medierna fick fram i de nedlagda mordfall som togs upp i TV-serien “Förnimmelse av mord”. Skeptiker menar att det är ett bevis för att medier är nonsens, men hur ska brott kunna lösas om information som kan leda till att fallen löses inte ens används av polisen? En polis fick till och med nästan sparken från sin arbetsplats för att han berättade öppet hur korrekt informationen var som medierna fått fram. Ämnet är känsligt.

Exemplen ovan är några fall som världsmedia rapporterar om, men tyvärr drunknar de positiva exemplen på framgångsrika samarbeten mellan polis och medier bland artiklar skrivna av journalister som inte gjort ordentlig “research” och artiklar skrivna av skeptikerrörelsen som finner underlag pga många falska medier som utger sig för att ha förmågor. Polisen blir ofta nedringd av scharlataner och drömmare och det är ett problem. Varken polisen eller professionella “psychics” vill ha med bedragare att göra. De vill arbeta ostört.

Text: Torbjörn Sassersson, ursprungligen publicerad i Soul Travel Magazine

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq