Michael “DutchSinse” Janich har populära perspektiv på globala jordprocesser

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 december 2011
- Torbjörn Sassersson

DutchSinse

Låt mig få introducera vetenskapsbloggaren DutchSinse som regelbundet lägger ut kärnfulla observationer och analyser på väderanomalier, vulkanutbrott och jordbävningar. Han bygger helhetsbilder om vad som händer utan att dra slutsatser för långt. Hans analyser är intressanta och håller hög kvalitet.

Text: Torbjörn Sassersson

Så här skriver DutchSinse om sig själv på Wikipedia.

“I am dutchsinse. Michael Janich , currently in my mid 30’s , current location Saint Louis, Missouri USA.”

Han fortsätter att berätta att han började göra Youtube-filmer i januari 2011. Innan det la han ned mycket tid på att studera teoretikerna: Freeman, Jake Kotze och David Icke samt NWO-analytikern Alex Jones. Han klättrade ned i kaninhålet för att se hur djupt det gick.

Michael Janich specialintressen inom klimat och geoprocesser härrör ur åratal av självstudier i ämnen som radar, meteorologi, seismologi, geologi, optik, magnetism och datasystem. Janich har förstahandskunskaper inom radarteknik bla för att hans far arbetade för Boeing, enligt honom.

ArcanumSkolan 2024

Studierna inom flera områden leder alltid till samma sak, helhetsperspektiv och förmågan att koppla ihop företeelser som visar deras inbördes sammanhang. Michael Janich började sammanställa sina fynd och presentera dessa i formen av videobaserade och kärnfulla analyser på YouTube. DutchSinse blev snabbt mycket populär på webben.

Ett av de ämnen han studerar är teknisk transformation av vädersystem. Han upptäckte då bevis för att vädret experimentellt manipuleras. Han skriver bland annat:

“When “they” tune down to VLF or up to UHF, the signal broadcast passes THROUGH the RADAR spectrum for a short time, and “reveals” the signal on civilian RADAR. Civilian RADAR briefly sees the “ring” broadcast by the weather manipulation system.”

Michael Janich’s hypoteser fick stor support från personer som professionellt arbetar med radarsystem. Och som alltid när någon kommer sanningen på spåret ansätts personer snabbt och intensivt av den skeptiska rörelsen.

“This hypothesis has drawn a large support from fellow RADAR viewers and professionals, as well as a hefty critique from skeptics. Even so far as to smear me personally across the internet with false claims.”

Michael “DutchSinse” Janich har sedan dess lagt ned sin YouTube-verksamhet vid flera tillfällen och nu senast i december 2011. Han klagade då på att angreppen mot honom börja suga musten ur honom. Men tack vare stark support från hans stora skara av följare verkar idag DutchSinse vara starkare än någonsin i sin mission. Han producerar nu dagligen analyser och observationer via sin YouTube-kanal.

DutchSinse’ YouTube-kanal: youtube.com/dutchsinse

DutchSinse’ blogg: sincedutch.wordpress.com

DutchSinse på Wikipedia

DutchSinse senaste analys: Storms reaches around half of the planet

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *