Ny sajt för de som drabbats av vaccinationsskador lanserad

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 december 2011
- Torbjörn Sassersson

Vaccination och biverkningar

Nu har sajten Vaccin.me som ska göra upp med biverkningsproblematiken efter massvaccineringar i Sverige, Finland, Danmark och Norge lanserats. 

Vaccin.me

Personerna bakom sajten Vaccin.me menar att de ansvariga myndigheterna inte hjälper de som drabbats av vaccinationsskador. Inte bara de som fått narkolepsi efter massvaccinationen mot svininfluensa är intressanta att få kontakt med utan även alla de som drabbats av neurologiska och immunologiska störningar som en direkt eller eftersläpande effekt av vaccineringar söks.

”Vi står på de drabbades sida. Målet är att vi ska samla in biverkningsrapporter från 1000-tals personer som lider av sviterna efter vaccin i allmänhet och svininfluensavaccinet i synnerhet”, säger redaktören för sajten Linda Karlström.

De som drabbats kan på sajten fylla i ett digitalt formulär baserat på svenska Läkemedelsverkets biverkningsenkät. Torbjörn Sassersson som är tekniskt ansvarig för Vaccin.me menar att det insamlade datamaterialet kan användas som ett juridiskt underlag gentemot ansvariga myndigheter i länderna.

Marina Ahlm från Vaccin.me:
”Idag när man använder ordet vaccin som sökord på Internet kommer bara en massa positiv desinformation upp. Läkemedelsbranschen äger i princip alla sökträffar. Under mina år som aktiv vaccinkritiker har jag ofta fått frågan: Var hittar du all information? Jag har sökt, men det är bara samma saker som upprepas hela tiden i sjukvårdens och myndigheternas informationskanaler”.

Vaccin.me kommer att informera allmänheten om vaccinkritisk forskning som ignoreras av vanlig mainstream media, men som allt fler läkare tar på allvar.

”Vi strävar efter en opinionsbildning som är kritisk mot vaccin. Vi bevakar pressen och samlar artiklar som media inte gärna visar upp. Vi vill på detta sätt ge läsaren perspektiv och aha-upplevelser så att debatten kan ta fart”, avslutar Linda Karlström.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Visst behövs detta, ty läkare rapporterar inte biverkningar, t ex de fall av feberkramper som är rätt alvarliga och mycket väl skulle kunna vara orsak till en liten hjärnskada, som senare kan leda till utvecklingsstörningar och bokstavsdiagnoser, men detta är i debatten fullständigt förbisett!

  Min son fick en ögonmuskelfölamning efter sin första poliospruta. i samband med skelningsoperationen reagerade överläkaren på att poliovaccineringen föregick skelningen, och sa att det skulle följas upp, vilket aldrig skedde… Han har levt med en störande felställning av ögat ochmedföljande problem som följer av svårigheter när synen måste ansträngas för fokusering, t ex läsning, vilket påverkat skolgången i hög grad.

 • AA det är oklart vad det beror på. Det kan ha att göra med dåliga levnadsförhållanden i övrigt. Förlamningar kan ha många orsaker. Det kan ha göra med bättre undersökningsmetoder så att antalet förlamningar skenbart ökar. Vi vet också att eftersom vaccin är läkemedelsindustrins kanske viktigaste inkomst satsar flera 100 miljoner dollar årligen på lobbyism, pseudojournalistik etc.

  Läs även:

  78% of Pakistani children with polio were allready given polio vaccines
  http://wp.me/p17M3t-24G

  Poliovaccin och polio – industrin visar vilseledande grafer igen
  http://wp.me/p17M3t-1W0

  Vaccinerade barn har upp till 5 gånger fler sjukdomar än ovaccinerade
  http://wp.me/p17M3t-35f

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *