Sven-Ove Hansson (VoF) är självutnämnd specialist i klimatlära

publicerad 29 december 2011
- Robert Hahn

DEBATT:  Sven-Ove Hansson är statsanställd filosof på Kungliga Tekniska Högskolan och hatar allt som är falskt. Därför använder han så ofta uttrycket ”pseudo” vilket Hansson benämner det mesta han själv inte tycker om.

Hansson var nyligen talare på ett symposium under temat ”Framtidens kunskapsbehov” som arrangerats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hansson kritiserade då alla ”pseudoexperter” och ville öka kunskapen om dem. Särskilt besvärande var dessa falska experter inom klimatområdet, tyckte han.

Sven-Ove Hansson kan titta sig i spegeln. Han saknar själv utbildning i klimatlära och har därför ingen kompetens att avgöra vem som är expert inom det området. Han kan tro, men han vet inte. Däri ligger en stor skillnad. Eller också är hans idéer om pseudoexpertis en andrahandsuppgift vars ursprung borde refereras. Vi andra måste nämligen få klart för oss om det är en kompetent person eller en pseudoexpert som bedömer vem som är expert.

Sven Ove Hansson engagerar sig verkligen i klimatfrågan. Det är säkerligen det främsta skälet till att Stockholmsinitiativet fick VoFs förvillarpris under 2010. Hansson har också visat sin debattlusta på Sveriges Lantbruksuniversitet den 12 december i ett  ”Seminar on climate matters”. Inte för att Hansson kan så mycket om klimatfrågan. Men han tror och tycker mycket. Det han säger kan vara rätt men det kan också vara fel. Enligt sin egen uppfattning är dock Hansson själv ingen pseudoexpert.

Text: Robert Hahn

Sven-Ove Hansson grundade föreningen Vetenskap och Folkbildning och är styrelseledamot.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq