Vetenskap och Folkbildning är Årets Förvillare 2011

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 28 december 2011
- NewsVoice redaktion
Vetenskap och Folkbildning, VoF
Vetenskap och Folkbildning Årets Förvillare
Vetenskap Folkbildning Årets Förvillare

DEBATT. NewsVoice utnämner skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) till Årets Förvillare 2011. Föreningen har gjort sig känd för sina försök att sabotera rykten för individer och organisationer som de anser har fel åsikter.

Text: NewsVoice

Ute i samhället ser föreningens styrelse och unga aktivister inbillade faror i formen av människor som tror på “fel saker”. Fel saker kan röra biodynamisk odling, naturmedicin, kostråd, tron på ett andligt liv eller misstro mot influensavaccin. I själva verket ingår i VoFs strategi att bekämpa och löjligförklara minst 30 företeelser. Listan på ämnen finns på deras hemsida: www.vof.se/visa-intresseomraden

VoF gör således allt för att förhindra institutioner från att forska på dessa företeelser trots att VoF säger sig vilja undersöka dem. I praktiken motverkar VoF varje sådant försök. Osher Centrum är ett sådant exempel.

Om det ändå framkommer positiva resultat av studier flyttar VoF sina positioner och misskrediterar försöken istället för att bidra till vidare forskning

Metoderna för påverkan är enligt VoF fri opinionsbildning, men i själva verket orsakar föreningen Vetenskap och Folkbildning censur och informella förbud genom en av styrelsen sanktionerad aggressiv debatt som utmynnar i mediakampanjer, forumdrev på nätet och personlig påverkan på beslutsfattare där skrämseltaktik ingår.

Motiveringarna för att utnämna VoF till Årets Förvillare 2011

 • VoF har lyckats förvilla många makthavare, politiker och journalister med ett maktspråk som låter vetenskapligt, men som i själva verket är kvasi- och pseudovetenskapligt.
 • VoF har sedan 1982 lyckats placera ut sitt folk i viktiga positioner i samhället på högskolor, institutioner och på medieredaktioner. Ofta har denna tillsättning skett via auktoriteter och högt uppsatta chefer som ser till att “rätt person” tillsätts för att kontrollera att VoFs politik utförs.
 • VoF har hos allmänheten skapat föreställningen att förnedring och bekämpandet av oliktänkande är förenligt med god vetenskap och folkbildning.
 • VoF har skadat begreppet vetenskap genom att förvanska begreppets ursprungliga definition.
 • VoF har orsakat att flera ungdomsgenerationer som vuxit upp åren 1982-2011 fått en förvriden bild av vetenskap och folkbildning. Det har bland annat skett genom spridning av VoF-relaterad kurslitteratur på svenska högskolor, genom utdelandet av antipriset Årets Förvillare sedan 1987, genom bortfiltrering av ”fel” typ av uppsatser och ämnesval för studenter och doktorer, genom återkommande framträdanden i utbildningsradio och TV.
 • VoF har med ett bristande ledarskap åsamkat skada hos de unga aktivister som rekryterats på svenska högskolor till en aggressiv verksamhet mot oliktänkande. Ledarskaran i VoF:s styrelse består av professorer och doktorer som glömt vad akademisk hederlighet innebär.

VoF har skadat allmänhetens förtroende för KTH och Uppsala Universitet där föreningens centrala figurer arbetar med VoF som bisyssla. Trots att klagomål framförts till KTH:s rektor Peter Gudmundson, KTH:s dekanus Folke Snickars, Lars-Åke Brodin ordförande i KTH:s Etiska Kommitté och även till VoF styrelsemedlemmar har inget gjorts för att revidera och förändra VoF som organisation. VoF har istället allt mer transformerats till en pennalistförening.

VoF:s ledarskara har svag självinsikt

Inte ens när professor Germund Hesslow genom en debattartikel: “Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret” i Newsmill den 12 januari 2011 hoppade av VoF:s kontaktlista för sakkunniga kom styrelsen till insikt. Totalt hoppade 19 sakkunniga av VoF:s kontaktlista i rask takt.

Inte ens när Sofia Fransson vid VoF:s årsmöte 2010 la fram motionen: “Etiska regler och riktlinjer för föreningens verksamma” om att höja moralen i VoF:s diskussionsforum skedde någon förändring. VoF:s styrelse röstade ned motionen med bred majoritet.

Så här uttryckte sig Patrick Sjöberg i samband med “självmordsförsöket” i Almedalen där VoF försökte omintetgöra förtroendet för homeopati men istället omintetgjorde förtroendet för den stackars Christer Fuglesang och framför allt för Vetenskap och Folkbildning.

”Nästa gång ni vill få era 15 minuter så anlita någon PR expert
som ser till att alla sköter sitt och ser till att ni inte uppträder som
förlästa rättshaverister som inte har flyttat hemifrån.” – Patrik Sjöberg

Text: NewsVoice

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Verkligen underbart att dessa vidriga själar som samlas likt asgamar på VoF nu dras fram i ljuset.
  GRATTIS TILL ER HELA HÖGEN !

 • Bra att detta sker. Jag deltog i 3-4 år på deras debattforum, men lade av pga en mängd personangrepp och otrevligheter. Jag har även skrivit i VoF:s tidning Folkvett, en bokrecension av The Blank slate. Eftersom jag själv är forskare och intresserad av hur man bevisar saker inom den etablerade vetenskapen, så har jag oroat mig över den fyrkantiga inställningen till vetenskap hos VoF:s ledarskikt, men framför allt hos dess vanliga medlemmar.

  Deras grundinställning är att det som inte blivit bevisat av forskareliten är fel. Man saknar den grundattityd som riktiga forskare bör ha, nämligen att man bör förhålla sig öppen inför intressanta data och sammanhang som strider mot vedertagna principer. När jag började forska för c:a 30 år sedan, så rådde ett antal sanningar inom neuropsykologi. Under de tre decennier som gått har flera av dessa “sanningar” reviderats. Om det tänkande som dominerar inom fått råda då, så hade ingenting hänt.

  Inom forskning finns det egentligen inte Rätt/Fel, utan bara mer eller mindre empiriskt stöd.

 • Idag utsågs redaktionen för SVT:s barnprogram Hjärnkontoret av VoF till Årets folkbildare 2011. Priset är på 25.000 kronor. Inget ont om Hjärnkontoret men hur i helsike kan en statlig organisation som SVT ta emot ett pris från en fascistisk och antihumanistisk organisation som VoF? En organisation som håller på med vuxen mobbing och förföljelser av oliktänkande samtidigt som de försöker gör anspråk på att deras sanningen är den enda sanningen.

  Kritik av VoF, från KTH
  http://vetenskap-folkbildning.nu/2009/04/vetenskap-och-folkbildning-far-massiv-kritik-fran-kth-docent/

  VoF utsedd till Årets förvillare, se motivation
  https://newsvoice.se/2011/12/28/vetenskap-och-folkbildning-utnamns-till-arets-forvillare-2011/

  VoF:s empiriska och evidens baserade metoder
  http://www.youtube.com/watch?v=eCRuYsH2nRU

 • Smart att tilldela VoF priset som förening, utan att hänga ut någon särskild person. Den metod som VoF själva har satt i system, att peka ut någon person och sprida uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, är förtal i den mening som avses i BrB 5:1. Deras utnämning till årets förvillare är förtal, om inte grovt förtal. Även om de försöker friskriva sig är de även ansvariga för annat förtal som de hjälper till att sprida på sin Web-plats. Det gäller t ex alla de ärekränkningar som de låter vara kvar på sitt modererade debattforum. Finns här möjligen några brottsoffer som önskar upprättelse? Mitt förslag är att alla går samman och kontaktar jurist för att driva en grupptalan. De personer som ansvarar för VoF och deras web-platsen har inte endast ett straffansvar utan även ett skadeståndsansvar. Med tanke på det stora antalet personer som varit föremål för VoF:s kampanjer borde en större grupptalan bli kännbar för dem.

 • Ja VoF är tydligen bara en bunt Dampungar som inte vet vad de gör.

  Ja jag tänker på Fugelsangs inlägg och hans kompisar”Dampungarna” som svammlade ordentligt.

 • Oscar Beveren har en poäng. Det gäller att peka på de goda exemplen också. För mig blir det då tydligt att kampen för att ändra felaktiga och ohälsosamma kostråd bör uppmärksammas.

  Annika Dahlqvist som satte sin patienters hälsa före sin egen trygga försörjning. Uffe Ravsnkov som ett långt yrkesliv som läkare, utan att för tröttas kämpat mot ovetenskaplighet och forskningsfusk.
  Han har fått sina böcker brända och hotats till livet och beljugits å det grövsta.

  Det finns mycket att lära av detta, och säkert kommer det att skrivas böcker om det.

  För den som är intresserad av vetenskap, så vill jag å det varmaste rekomendera Ralf Sundbergs bok “Forskningsfusket”, som fördjupar kunskapen för de flesta som läser den i de många ämnen den berör.

  Det finns skäl att peka ut fienden tydligt, men vi måste också passa oss för att inte bli lika svinaktiga som de, för då har de på sätt och viss vunnit.

  PSTack till Torbjörn Sassersson för en läsvärd tidning.

 • Om någon kan kallas ‘förvillare’, så finns oxo ‘den förvillade’. Du och Jag således. I slutändan måste ju varje individ skaffa sig mental immunitet mot motsägelsefull, dömande, felslutsbenägna personer, organisationer, media … Det känns tyvärr som det blir ett gottande i utnämningstävlingar som likaledes blir exempel på förvilling, rundgång och diversion från den goda diskursen. Ett slags wink-wink-sofistikerat ad hominem .. och det synes mig inte göra resonerandet smidigare eller mer fruktsamt. Varför inte då utnämnas dem/det som verkligen lyckats få igång riktigt god diskurs där inga dolda subtila felslut brukas, där den enda gemensamma nämnaren torde vara den kreativa resonansen, om det nu måste ‘utnämnas’ – oförvillandet, idéöppnandet, de orädda, odogmatiska osv … Förvillare finns, medvetna och omedvetna, och kommer alltid finnas. Har din mentala immunitet insett detta är det inte läge att låta dig luras in i flamebait’en. De som pratar om sofistikerat felaktiga slutsatser kan alltså också använda sig av detsamma.

  VoF har sina utnämningar som bekant. Använd inte samma mynt som de. ‘Mynta’ nytt istället (speciellt om vi tänker hur kampen om penningen sett och ser ut).

  • En fantastiskt välformulerad nominering, som gick till helt rätt organisation.

   Det här kommer dom att leva på länge.
   Man kommer att ha det med sig vid varje morgonkaffe.
   En bra start på dagen är aldrig fel.

 • Torbjörn S visar en utmärkt analytisk förmåga i den här texten. Jag har länge hävdat att VoF är ett problem för svensk forskning och vetenskap, och så är det fortfarande. Särskilt störande är ju det skattefinanisierade högskoleväsendets skydd för denna pennalistförening.

 • Lysande! Klockrent! Otroligt träffsäker illustration! Man skall inte lura sig av den putsade ytan, VoF är inget annat än en nyfacistisk rörelse vars syfte är att skydda centralstatens dogmer, genom att smutskasta och förfölja oliktänkare.

 • Stort Tack Torbjörn Sassersson för att du granskar och synar skeptikerföreningen VOF.
  VOF har som en av sina agendor att håna, förlöjliga och sparka på en växande grupp svårt skadade människor i samhället: de som kallas elöverkänsliga (se listan vof.se/visa-intresseomraden). VOF sprider bland annat myten att “elöverkänslighet inte finns” trots att detta är ett växande globalt problem vilket uppmärksammats av bland annat Europaparlamentet och Europarådet nyligen där krafv ställs på att elöverkänsliga ska ges särskilt skydd. Hälsorrisker med mobiltelefoni är även ett område som VOF bevakar, som de aktivt sprider felaktiga påståenden om och aggressivt smutskastar budbäraren. De bevakar och kontrollerar dessa poster, inklusive min, på wikipedia.se

  VOF är en sorglig företeelse. Föreningen speglar och förmedlar människans sämsta sidor: aggressivitet, hat, avsaknad av allt från medmänsklighet, empati, ödmjukhet till vidsynthet.

  • Så mycket fel i denna text så jag måste kommentera ditt svar, Mona.

   “en växande grupp svårt skadade människor i samhället: de som kallas elöverkänsliga”

   Ingen förnekar att dessa människor lider. Det är ORSAKEN till lidandet man vill lyfta fram så att RÄTT, fungerande, hjälp kan ges.

   “ett växande globalt problem vilket uppmärksammats av bland annat Europaparlamentet och Europarådet nyligen där krafv ställs på att elöverkänsliga ska ges särskilt skydd”

   Bara för att man uppmärksammar ett problem betyder det inte att man vet orsaken till problemet. Du får gärna hänvisa till forskningen som Europaparlamentet och Europarådet stödjer sina uttalande emot. Du verkar missförstå väldigt mycket här och jag hoppas mitt svar förtydligar lite för dig.

   “Föreningen speglar och förmedlar människans sämsta sidor: aggressivitet, hat, avsaknad av allt från medmänsklighet, empati, ödmjukhet till vidsynthet”

   Källor?

   • Se och begrunda alla läsare, när telekomindustrin här ovan visar sina rätta sidor.
    Du har gått vilse, detta är inte VoF..

    Om Du påstår att elöverkänslighet inte finns så varför visar DU inte upp de vetenskapliga undersökningar som ditt uttalande vilar sej på??

    Källor ?
    Länkar ?

  • Hej Mona,

   Intressant att du tar upp elöverkänslighet. Hur ställer du dig de forskningsrön som publicerats i den ansedda tidskriften Dagens Medicin, Läkartidningen och en doktorsavhandling vid Lunds Universitet, att Kognitiv Beteendeterapi kan bota denna åkomma?

   http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/framgangsrik-behandling-av-eloverkanslighet-med-kbt/
   http://ltarkiv.lakartidningen.se/1996/temp/pda12304.pdf
   http://swepub.kb.se/bib/swepub:oai:lup.lub.lu.se:18983?tab2=abs&language=en

   MVH
   Fredrik Fridsten – för övrigt ej på något sätt knuten till VoF

   • Det hjälper sannerligen inte med KBT mot elöverkänslighet.. och “testet med bildskärmen och den övertejpade gröna lampan” är just bara en fet lögn. Ty en bildskärm som går ner i “sovläge” då bildrutan blir svart släcker också samtidigt ner högspänningsdelen (och eftersom du inte vet ett dyft om vad elöverkänsliga reagerar på och/eller varför så kan jag tala om att det är högspänningen som är i särklass när det gäller att påverka elöverkänsliga negativt), alltså är bildskämen avstängd föutom den lilla ström som går åt att driva den “gröna lampan”.

    Tillika är varken lögnen om bildskärmen eller KBT’n som påstås hjälpa mot elöverkänslighet på något vis vetenskapligt understödda. Den förstnämnda tror jag inte för en sekund på och sistnämnda är högst troligt en tillfällighet, om den ens är sann, för kan man lögna om bildskärmar och elöverkänsliga så kan man säkert också hitta på historier om KBT och dess verkningar..

    Psykologin i detta avlånga land befinner sej år 2012 f.ö på rena stenåldersstadiet… och skulle denna åstadkomma någon positiv läkningseffekt (dit piller och elchocker inte räknas) så skulle jag bli mycket förvånad.

    Däremot är mobilindustrins lobbyister riktiga hejare på att nästla sej in lite varstans (SSM, Socialstyrelsen och FAS t.ex) och driva hetskampanjer mot de elöverkänsliga.

    • Hej Mats,

     En bildskärm behöver inte alls gå ner i sovläge bara för att den inte får någon signal. Jag har själv haft ett flertal sådana bildskärmar. Noteras bör också att detta var 1991 och på den tiden var skärmarna inte alls lika väl försedda med strömsparfunktioner som dagens. Min uppfattning är därför att uppgifterna mycket väl kan vara sanna. Vad man måste fråga sig är vilket motiv läkaren hade. Jag kan inte se att denne hade något att vinna på att komma med falska uppgifter.

     När det gäller psykologin kan jag inte uttala mig mer än av mina egna erfarenheter och jag har definitivt fått hjälp. Dock handlade det om samtalsterapi och inte KBT.

     Det är också intressant att du sätter högre tilltro till uppgifter om mobilindustrins lobbyverksamhet än publiceringar av läkares erfarenheter i ansedda medicinska tidskrifter.

     • Elöverkänslighet är en fysiologisk reaktion… klart mätbart.
      Allt snack om kbt och psykologi som botemedel är givetvis nonsens eller möjligen en tillfällighet eller mer troligt påhittade historier.

      Det finns hundratals studier om mikrovågsstrålningens negativa effekter på allt från tomatplantor till möss och människor.

      Men Kbt kanske kan hjälpa tomaterna att må lite bättre?.

      Läkarens bevis som länken pekar på är en samling ord i ett dokument, inget vetenskapligt bevis öht.

      Lägg ner, eller gör om och gör rätt…. Jag slutade tro på sagor för ganska många år sedan.

   • De länkade “undersökningarna” är allt annat än vetenskapliga, men kravet på vetenskapligt utförda “bevis” gäller tydligen bara då de elöverkänsliga skall försvara sej från alla facistiska påhopp ?

 • En alldeles lysande artikel ! Stort tack ! När jag under 2009 startade upp sajten totalskandal.se och presenterade ett tragiskt fall från svensk sjukvård, angreps både min person och sajten av just “VoF” som med näbbar och klor som på ett förlöjligande sätt försökte slå sönder den sanna berättelsen.

  Man unde tydligt se att det var “läkare” som låg bakom den cyniska smutskastningen för att här försvara kollegors övergrepp och statens grova felande.

  Tack än en gång !

  • Ja systemfelen och lakejismen sprider sej långt upp på regeringsnivå…

   Det är illa ställt med demokratin och medborgarnas rätt till skydd och fritt liv.

   Pengarna styr och då får huvuden rulla utan åtgärder.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *