Vetenskap och Folkbildning är Årets Förvillare 2011

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 december 2011
- NewsVoice redaktion
Vetenskap och Folkbildning, VoF
Vetenskap och Folkbildning Årets Förvillare
Vetenskap Folkbildning Årets Förvillare

DEBATT. NewsVoice utnämner skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) till Årets Förvillare 2011. Föreningen har gjort sig känd för sina försök att sabotera rykten för individer och organisationer som de anser har fel åsikter.

Text: NewsVoice

Ute i samhället ser föreningens styrelse och unga aktivister inbillade faror i formen av människor som tror på “fel saker”. Fel saker kan röra biodynamisk odling, naturmedicin, kostråd, tron på ett andligt liv eller misstro mot influensavaccin. I själva verket ingår i VoFs strategi att bekämpa och löjligförklara minst 30 företeelser. Listan på ämnen finns på deras hemsida: www.vof.se/visa-intresseomraden

VoF gör således allt för att förhindra institutioner från att forska på dessa företeelser trots att VoF säger sig vilja undersöka dem. I praktiken motverkar VoF varje sådant försök. Osher Centrum är ett sådant exempel.

Om det ändå framkommer positiva resultat av studier flyttar VoF sina positioner och misskrediterar försöken istället för att bidra till vidare forskning

Metoderna för påverkan är enligt VoF fri opinionsbildning, men i själva verket orsakar föreningen Vetenskap och Folkbildning censur och informella förbud genom en av styrelsen sanktionerad aggressiv debatt som utmynnar i mediakampanjer, forumdrev på nätet och personlig påverkan på beslutsfattare där skrämseltaktik ingår.

Motiveringarna för att utnämna VoF till Årets Förvillare 2011

  • VoF har lyckats förvilla många makthavare, politiker och journalister med ett maktspråk som låter vetenskapligt, men som i själva verket är kvasi- och pseudovetenskapligt.
  • VoF har sedan 1982 lyckats placera ut sitt folk i viktiga positioner i samhället på högskolor, institutioner och på medieredaktioner. Ofta har denna tillsättning skett via auktoriteter och högt uppsatta chefer som ser till att “rätt person” tillsätts för att kontrollera att VoFs politik utförs.
  • VoF har hos allmänheten skapat föreställningen att förnedring och bekämpandet av oliktänkande är förenligt med god vetenskap och folkbildning.
  • VoF har skadat begreppet vetenskap genom att förvanska begreppets ursprungliga definition.
  • VoF har orsakat att flera ungdomsgenerationer som vuxit upp åren 1982-2011 fått en förvriden bild av vetenskap och folkbildning. Det har bland annat skett genom spridning av VoF-relaterad kurslitteratur på svenska högskolor, genom utdelandet av antipriset Årets Förvillare sedan 1987, genom bortfiltrering av ”fel” typ av uppsatser och ämnesval för studenter och doktorer, genom återkommande framträdanden i utbildningsradio och TV.
  • VoF har med ett bristande ledarskap åsamkat skada hos de unga aktivister som rekryterats på svenska högskolor till en aggressiv verksamhet mot oliktänkande. Ledarskaran i VoF:s styrelse består av professorer och doktorer som glömt vad akademisk hederlighet innebär.

VoF har skadat allmänhetens förtroende för KTH och Uppsala Universitet där föreningens centrala figurer arbetar med VoF som bisyssla. Trots att klagomål framförts till KTH:s rektor Peter Gudmundson, KTH:s dekanus Folke Snickars, Lars-Åke Brodin ordförande i KTH:s Etiska Kommitté och även till VoF styrelsemedlemmar har inget gjorts för att revidera och förändra VoF som organisation. VoF har istället allt mer transformerats till en pennalistförening.

VoF:s ledarskara har svag självinsikt

Inte ens när professor Germund Hesslow genom en debattartikel: “Vetenskap och Folkbildning har trampat i klaveret” i Newsmill den 12 januari 2011 hoppade av VoF:s kontaktlista för sakkunniga kom styrelsen till insikt. Totalt hoppade 19 sakkunniga av VoF:s kontaktlista i rask takt.

Inte ens när Sofia Fransson vid VoF:s årsmöte 2010 la fram motionen: “Etiska regler och riktlinjer för föreningens verksamma” om att höja moralen i VoF:s diskussionsforum skedde någon förändring. VoF:s styrelse röstade ned motionen med bred majoritet.

Så här uttryckte sig Patrick Sjöberg i samband med “självmordsförsöket” i Almedalen där VoF försökte omintetgöra förtroendet för homeopati men istället omintetgjorde förtroendet för den stackars Christer Fuglesang och framför allt för Vetenskap och Folkbildning.

”Nästa gång ni vill få era 15 minuter så anlita någon PR expert
som ser till att alla sköter sitt och ser till att ni inte uppträder som
förlästa rättshaverister som inte har flyttat hemifrån.” – Patrik Sjöberg

Text: NewsVoice

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq