Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

40%

40.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 23/4 kl 09:30.

Vilseledande media försvarar enorma ekonomiska telekomintressen

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 31 december 2011
- Torbjörn Sassersson

Det står enorma ekonomiska belopp på spel om hälsoriskerna med mobiltelefonin medges. Det är förklaringen till de många dubbla budskap som allmänhet och beslutsfattare matas med.

Tyvärr leder dagens ekonomiska/politiska/mediala system till en fördummning av samhället när sanningen motarbetas, i the Economist, eller i DN, för att försvara och gynna mäktiga intressen.

Läsa hela Mona Nilssons artikel


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: telekom