Vilseledande media försvarar enorma ekonomiska telekomintressen

publicerad 31 december 2011
- av Torbjörn Sassersson red.

Det står enorma ekonomiska belopp på spel om hälsoriskerna med mobiltelefonin medges. Det är förklaringen till de många dubbla budskap som allmänhet och beslutsfattare matas med.

Tyvärr leder dagens ekonomiska/politiska/mediala system till en fördummning av samhället när sanningen motarbetas, i the Economist, eller i DN, för att försvara och gynna mäktiga intressen.

Läsa hela Mona Nilssons artikel