Vilseledande media försvarar enorma ekonomiska telekomintressen

publicerad 31 december 2011
- av Torbjörn Sassersson red.

Det står enorma ekonomiska belopp på spel om hälsoriskerna med mobiltelefonin medges. Det är förklaringen till de många dubbla budskap som allmänhet och beslutsfattare matas med.

Tyvärr leder dagens ekonomiska/politiska/mediala system till en fördummning av samhället när sanningen motarbetas, i the Economist, eller i DN, för att försvara och gynna mäktiga intressen.

Läsa hela Mona Nilssons artikel


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: telekom
 • Om det  hade bedrivits samma typ av “forskning” på gluten eller laktos överkänsliga som det bedrivits av partiska forskare på elöverkänsliga, så hade vof kunnat driva en kampanj och hävda som enskilda “voffare” gjort på Svds debatt sida
  , att en stor del av svenska folket var  “inbillningssjuka” ,”psykiskt sjuka”
  såsom “voffare” gjort där gentemot “elöverkänsliga”.

  Den grund voffarna gjort det på är att vof ordföranden HELT och tvärsäkert
  frikänner mobil industrin. Det har de ingen vetenskaplig grund för. Forskning 
  pågår och frågan är långt ifrån avgjord.

  vof påstår:
  “Med så kallad elsanering eller omriktning av sändare befäster man en felaktig tolkningsmodell som inte gagnar de drabbade personerna.”

  ” Men inget tyder på att deras lidande påverkas av elektromagnetiska fält.”

  VoF påstår också helt lögnaktigt att miljönämden i Mora och Orsa fattat ett beslut de INTE fattat.

  Det här är inte korrekt.

  Om samma forskning bedrivits på gluten och laktos överkänsliga hade vof kunnat attackerat en stor del av den svenska befolkningen för att vara “inbillningssjuka” och “psykisktsjuka” som enskilda voffare nu gjort mot
  elöverkänsliga.

  Vofs förvillar pris skadar människor. Mobilindustrin bekämpade inte
  “elöverkänslighet” förrän de insåg att de kunde förlora pengar på det. 

  Vofs förvillarpris som grundar sig på en felaktig bild av forskningen, som är 
  identisk med den köpta “tobaksforskning” som finansierat av mobil industrin.

  Att trakassera en grupp sjuka, för att fri skriva mobilindustrin från ansvar är naturligtvis inte grundat på vetenskap, utan VoF agerar megafon åt lobbyisterna inom mobilindustrin.

  Deras Förvillar pris är ett hån mot seriös forskning och allt annat än
  folkbildning.

  • Vi kan inte oroa oss för mycket för detta allvarliga folkhälso-hot, dessa s.k. “gulliga” o “bekväma” moderniteter: iPods, “låg energy”lampor, mobilmaster överallt,o mobiler, gatubelysning, plus det långvarige manipulerandet av vår mat..Våra barn går ju åt first, sedan vi själva..Hur kan vi gå miste om så många allvarliga signaler, varningar o berättelser av de som redan har drabbats…eller är det verkligen bara Svenskar som inte reagerar på strålning, det som inte syns o inte känns inte på direkten, men (efter fler stunder av utsattheten) tiden har redan börjat visa andra potatis än detta förnekandet säger..skador som kancertumörer, båda i hjärnan o oxå de olika organen, i maten som i dricksvatten. Det finns så mycket fusk, för att lura oss på vår hälsa o våra tillgånger, o ingen väg ut ur mysèren, om inte alla satsar hård för att återställa balansen i naturen.

 • O vad jag önskar Mona Nilsson får ett erkännande för det hon gör.
  Hon analyserar verkligen något som handlar om hälsa och dolda problem. Ge dej inte Mona! Du vinner snart!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *