Den kriminella läkemedelsindustrin och det etablerade forskningsfusket

29
767

Harry Martinson och Ivar-Lo Johansson

”Livet gjorde mycket för att svika Er, men ni svek inte livet”.

Kanske förutsåg Harry Martinson med det citatet sin undergång då hans sveks och förnedrades i slutändan av sitt liv och beslöt att ända sitt liv för egen hand.

Text: Börje Peratt

Harry Martinson råkade ut för en mobbingkampanj som på många sätt kan liknas vid den som Vetenskap och Folkbildning bedriver och som har orsakat katastrof för dem VoF har angripit.

11 januari kan vi på SVTs sida läsa att Vetenskap och Folkbildning har fått Harry Martinsonpriset.

En av våra stora arbetarförfattare, nobelpristagare och känd för framtidsvisionen Aniara. Martinson var en sökare och före sin tid. Han överraskade omgivningen genom att säga sig vara buddist och öppen för olika sanningar. Samtidigt som hans känslighet och moral när det gäller förhållande till andra var oomtvistlig.

Nu har Harry Martinsonsällskapet givit VoF priset med hänvisning till: ”… de eller den organisation som i Harry Martinsons anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.”

Vad i denna nomineringstext kännetecknar Vetenskap och Folkbildnings gärning?

 • VoF stödde svininfluensavaccineringen och hävdade att den skulle genomföras lokalt och globalt helst på alla människor på jorden fast den bevisligen var ofullständig och fast det aldrig var frågan om en pandemi. Risken för skador var i sammanhanget oväsentlig.
 • Arbetar aktivt för fred? Man ligger dagligen i fejd med omvärlden och förföljer oliktänkande, delar ut förvillarpris och saboterar möjligheten till god forskning.
 • Odlar eftertanken? Är det något dessa pseudiker gör så är det fort men fel och utan eftertanke. Fuglesangs ”självmordsförsök” i Almedalen är ett spektakulärt exempel på det.
 • Poesi ? Hur kommer den till uttryck?? I alla fall inte någonstans på VoFs sidor, i deras forum eller i deras attacker på dem med annan livsåskådning.

Jag ringde upp Jonny Karlsson skattmästare i Harry Martinsonsällskapet och frågade hur man kommit till detta beslut.

Karlsson menade att det var väl avvägt. Jag undrade vem som föreslagit VoF i denna fyramannakommitté som beslutar där bland annat ordförande i Olofströms kommunstyrelse sitter. Karlsson kunde inte erinra sig om det men han tillstod att han blivit glad då VoF tilldelat hans lärare i Lund priset som Årets Folkbildare.

– Så då tyckte du att det var på sin plats att återgälda det med Harry Martinsonpriset?

– Du får det att låta som svågerpolitik, svarade Karlsson.

– Ja det är väl inte först gången i historien som man kliar varandra på ryggen, svarade jag.

– Så du menar att vi är dumma?

– Nej svarade jag, – duperade och manipulerade eller okunniga men inte dumma.

– Nej svarade Karlsson, de två första är vi inte.

Om det handlar om okunnighet så undrade jag om Karlsson varit inne på VoFs sidor och forum och läst.

– Ja, svarade Karlsson.

– Tycker du att det här med Förvillarpriset ligger i linje med Martinssons värnande om den lilla människan?

– Nej det är väl inte helt bra insåg Karlsson. Nå det här med att man förnedrar och kränker folk i forum då?

– Ja men vem som helst kan väl skriva i deras forum försökte Karlsson.

– Javisst svarade jag, men artiklarna skrivna av styrelseledamöter då, har du läst dem?

– Jag kunde höra hur det knakade hos Karlsson och han frågade vad jag visste om VoF. Jag hänvisade då till mina artiklar på Newsmill och NewsVoice och berättade om min bakgrund som granskande journalist. Jag kunde också lugna honom med att Harry Martinsonsällskapet inte är de första att bländas av

VoFs manövrar och ibland subtila påverkan, något som också min senaste artikel om Public Service beskriver. Här lyckas VoF till och med få med sig SVT i skandalösa event som går ut på att attackera och förfölja en grupp eller en enskild. Vad som är så beklämmande med detta Harry Martinsonpris till VoF är att det blir så tokigt på alla sätt och det riskerar att smutsa ned en av våra mest uppskattade författare. Låt mig ta ett exempel för att man ska förstå hur fel det blir.

Våren 2009 menade läkaren Annika Dahlqvist att svininfluensan inte var den skräckpandemi som Vetenskap och Folkbildning deltog i att måla upp. Dahlqvist avrådde dessutom från en allmän vaccinering och avvisade ett ofullständigt testat vaccin. Vetenskap och Folkbildning straffade henne med förnedringspriset ”årets Förvillare”, något som hon inte var förberedd på och som drabbade henne hårt.

Mobbingkampanjen stannade ju inte vid ett förnedringspris utan fortsatte med ärekränkande artiklar och förnedrande kommentarer på alla forum som de så kallade skeptikerna härjade på. Dessa är lojala VoF och borde benämnas pseudiker då deras underlag är okunskap och fördomar.

Hur som helst så vet vi idag att Annika Dahlqvist fick rätt. Aftonbladet intervjuade henne i samband med att hon bad VoF att förvillarpriset mot henne skulle dras tillbaka. VoF nekade till det och med den status man lyckats ge sig särskilt inom naturvetenskap och läkarkår
kommer för alltid detta ”pris” att smutsa ned hennes karriär. Annika Dahlqvist berättade för AB (23 mars 2011) att hon övervägde självmord efter att ha fått sin karriär förstörd.

”Jag blev helt knäckt. Jag kände att livet var för jobbigt för att orka leva.” ”…utnämningen blev dödsstöten mot mig, privat, yrkesmässigt och ekonomiskt. Det finns många som tagit sina liv för mindre saker än detta. Stundtals kände jag att livet var så jobbigt att det inte var värt att leva längre. Det var inte så att jag planlade något, men jag måste nog säga att jag tänkte allvarligt på det.”

Hanno Essén, docent på KTH och då ordförande för Vetenskap och Folkbildning sade till Aftonbladet:

”Nej, vi har inte övervägt att dra tillbaka utnämningen. Vi tycker att hon har fel, det är inte mer än så. Ger man sig in den offentliga debatten på det sätt som hon har gjort får man tåla sånt här.”

Torbjörn Sassersson som kan VoF utan och innan och vet hur de kontrollerar för dem viktiga artiklar på Wikipedia skrev så här:

”Föreningen Vetenskap och Folkbildnings medlemmar har även varit noga med att punktmarkera Annika Dahlqvists post på Wikipedia. Den nedsättande utmärkelsen ’Årets förvillare’ och diverse andra negativa påståenden om Dahlqvist beskyddas med järnhand vilket enkelt bevisas av historiken eftersom allt som skrivs dokumenteras på Wikipedia.”

Om denna rättskränkning mot Annika Dahlqvist kan man läsa på NewsVoice i Sasserssons artikel ”KTH-professor känner ingen ånger inför självmordskandidat” publicerad 24 mars 2011.

Vi kan utgå från att Harry Martinson har all förståelse för den som drabbas av ett sådant lidande som bland annat Dahlqvist gjort, en av många bör tilläggas. Martinson valde till slut att själv ända sitt liv på grund av just den förnedring han utsattes för. Skulle han om någon vilja ge den typen av mobbare som VoF visat sig vara, ett pris i sitt namn?

Text: Börje Peratt, Författare, journalist, filmare, fil mag., Medlem i Författarsällskapet


”Vi måste börja ifrågasätta auktoriteter som idag styrs av storindustrin”

Så kallade whistleblowers, de som vistats på insidan av läkemedelsindustrin och väljer att offentliggöra vad de bevittnat och själva utfört för dessa mäktiga företag, har upprepade gånger under många år avslöjat skumraskmetoderna man använder för att få farliga och ibland verkningslösa medel godkända på marknaden.

Text: Lena Leusch | Foto: Brooks Elliott condition: Creative Commons Licence

Det handlar främst om forskningsfusk, mutor av olika storlek och ”spökskriverier”, läkare som betalas för att skriva positivt om ett läkemedel eller negativt om konkurrerande behandlingsmetoder.

Detta är ingen hemlighet och rapporterna haglar sedan många år tillbaka. Läkemedelsföretagen betalar miljardbelopp i böter men får fortsätta verksamheten – medan vanligt folk bestraffas med näringsförbud för mindre och sänds till fängelse vid stöld eller misshandel av endast en person. Den manipulerade forskningen orsakar dödsfall samt upprepade och kroniska skadeverkningar på otaliga människor världen över, i alla åldrar.

Forskning till Salu
Boken: Forskning till Salu handlar om Karolinska Institutet

Hur kan detta fortgå? Enligt insiders från läkemedelsindustrin handlar det om ett tyst samarbete mellan industrin och myndigheterna som inkasserar de enorma summorna, summor som låter skyhöga för en vanlig arbetare men som inte berör storindustrin nämnvärt. Vad industrin gör är att höja priset på varje piller av storsäljande preparat. Det är konsumenten som står för notan, både ekonomiskt såväl som med liv och hälsa. När stora skandaler uppenbaras utan att snabbt kunna mörkläggas (ex. den påstådda svininfluensapandemin och vaccinet som orsakade enorma, direkta skador), då finns det resurser för att upprätta allmänhetens förtroende med massiv propaganda och nya tillvägagångssätt.

Är det inte också en form av stöld, åtminstone falsk marknadsföring, att medvetet sälja verkningslösa produkter under falska premisser?

Ta bara något så vanligt och frekvent använt vintertid som hostmedicin med ständiga reklaminslag i tidningar såväl som på TV – men det finns inga vetenskapliga bevis för att hostmediciner fungerar och receptfritt är absolut inte heller liktydigt med riskfritt. Öka styrkan på denna nivå och vi har fenomenet massvaccination och propagandaapparaten kring detta.

SvD Nyheter 2012-01-12 

”I en studie av British Medical Journal (BMJ) svarar över tio procent av nära 2 800 forskare i Storbritannien att de sett kollegor medvetet fuska med sin forskning. Sex procent säger sig vara medvetna om möjligt fusk som inte utretts ordentligt på institutionen.”

”Medicinalindustriens forskningsfusk og de købte lægern” är en mycket intressant artikel med gedigen källhänvisning, publicerad på videnskab.dk, av Peter C. Gøtzsche prof., overlæge, dr. med, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet  från januari 2011.  2000-talets Vetenskap publicerade ett referat till artikeln  2011 och översättning av hela texten om forskningsfusket, böterna och de köpta läkarna finner du här.

Företagen tjänar mycket mer på olaglig verksamhet:

”Världens största läkemedelsbolag, Pfizer, betalade till exempel ett rekordbötesbelopp på 2,3 miljarder dollar i en uppgörelse. Uppgörelsen nåddes efter anklagelser om bedrägeri och brott på grund av marknadsföring av fyra läkemedel för indikationer de inte var godkända för (off-label use). Böter på till och med att storleken verkar inte ha någon avskräckande effekt. Pfizer lovade amerikanska Department of Health att inte göra det igen men det var fjärde gången Pfizer avlagt detta löfte.”

Läkare bidrar till olagligheterna genom att sälja sitt namn till artiklar om off-label use, som företag använder i sin marknadsföring:

”David Healy har uppskattat att ungefär hälften av den vetenskapliga litteraturen om psykofarmaka är skriven av spöken eller företagsanställda författare, eller offentliggöras i tillägg till tidskrifter utan peer review.

Spökartiklar publiceras ofta i high-impact-tidskrifter, och man bör därför vara extra kritisk när man läser artiklar om läkemedelsprövningar, även i sådana tidskrifter.”

Alla experter köps i förväg:

”Det är också ett problem för rättssäkerheten, att åklagare som väcker talan mot företagen, kan möta att alla potentiella expertvittnen är köpta i förväg. Den advokat som undersökte Läkemedelsstyrelsens roll i Omniscan-fallet, kunde inte hitta en enda expert i Skandinavien, som inte hade samarbetat med industrin.”

Stöd NewsVoice Marcia Angell, tidigare chefredaktör för New England Journal of Medicine sammanfattar:

”It is simply no longer possible to believe much of the clinical research that is published, or to rely on the judgment of trusted physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my two decades as an editor of The New England Journal of Medicine.”

En artikel i Läkartidningen belyser problemet, kan man lita på kliniska studier?

”Det senaste året har det kommit många belägg för att företagssponsrade publicerade kliniska studier kan vara allt annat än tillförlitliga. Negativa studier publiceras inte i samma utsträckning som positiva, artiklarna spökskrivs av företagen och det finns till och med uppgifter som tyder på att grunddata har manipulerats för att dölja dödliga biverkningar.”

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) belyser resultaten som vården inte får se.

”När bara vissa studier publiceras, kan helhetsbilden bli helt fel, skriver professor Björn Beermann, ledamot i SBU:s råd. Enligt flera undersökningar är chansen att negativa studier publiceras bara omkring hälften så stor som att positiva studier publiceras, även många år efter det att de har slutförts.”

I Vetenskapens värld (del 8 av 18 2010: Piller på liv och död) fick vi dessutom veta hur slumpmässig läkemedelsforskningen är och att alla som äter mediciner deltar i ett enormt experiment med sina liv och hälsa som insats. De kemiska föreningarna kan blir direkt dödliga, eller i vissa fall – rädda liv.

”Under en livstid får vi oss mängder av läkemedel, många av dem nödvändiga för att vi ska överleva och må bra. Men äter vi för mycket piller? Förr åt man piller när man var sjuk, idag äter vissa läkemedel i alla livets skeden. Behöver världen sex viagrapiller i sekunden? Och behöver vi piller för att också sluta våra dagar?

Notera att man medvetet eller omedvetet påstår att många läkemedel är nödvändiga för att  överleva och må bra, inte att de gör oss friska eller hjälper oss till god hälsa och balans. Begreppet ”må bra” är också relativt, de flesta droger får oss också att må bra pga av kraftfull stimulering av det limbiska systemet (hjärnans ”belöningssystem”), här kan vi räkna in raffinerat socker, kaffe och givetvis kemiska mediciner som manipulerar vår naturliga biokemi. Som en klok kvinna sa under ett samtal angående vacciners verkan; man kan gå ned i vikt av rökning och det mår ju en del bra av, men i ett helhetsperspektiv, överväger fördelarna skadorna som medföljer?

Några talande citat saxade ur programmet:

”Det finns inga helt ofarliga mediciner eller mediciner vi vet allting om.”

”En medicin är ett försök att påverka en fundamental biologisk process.”

”En djupgående förändring. Det kan man inte göra utan vissa oönskade effekter.”

Boktips på området forskning och det utbredda fusket:

Översatt till svenska har vi bland andra Ralf Sundbergs ”Forskningsfusket! – så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin” och  dr John Virapens bok ”Piller & profiter: memoarer från en läkemedelsindustri med dödlig biverkan” (Confessions of a Pharma-Insider).

Så kallade läkemedel existerar under falsk flagg, de har ingen läkande effekt och innehåller, precis som med andra kemikalier inget som våra kroppar behöver, därmed är det alltid en belastning för kroppen och orsakar obalans i våra system – detta måste vi ha i åtanke varje gång vi väljer att utsätta våra kroppar för dessa ämnen. Läkemedlen kan döda inkräktande bakterier (men samtidigt även de som är livsviktiga för oss), manipulera naturliga funktioner och kan dämpa upplevelsen av symtom. Men trycker vi undan symtomen, eller mer bildligt trycker in dem i kroppen, då nonchalerar vi kroppens intelligenta larmsystem.

Symtom, krämpor och obehag är kroppens sätt att signalera obalans, något är fel och måste åtgärdas snarast, huvudvärk betyder faktiskt inte att vi har Alvedonbrist. Tejpar vi över varningslampan och kör vidare så fortgår och växer obalansen, tills vi kraschar i större sjukdomstillstånd. När vi kollapsar då har vi hamnat vid sista utposten, kroppens sista desperata försök att få uppmärksamhet.

Det enda som läker kroppen är kroppen själv, om den får korrekt bränsle till energiproduktionen (ATP) som krävs för processen, samt inte utsätts för skadlig belastning, intensiv eller ihållande sådan. Läkemedelsindustrins fulspel och forskningsfusk sträcker sig därför över andra arenor, alltså inte bara för sina preparat utan mot allt som kan hjälpa och stimulera våra kroppars egen, naturliga självläkningsprocess. Naturliga vitaminer, mineraler, örter och alternativa behandlingar försöker man med alla medel (och vi vet ju att dessa har storindustrin gott av) ge stämpeln, farliga eller kvacksalveri, det lobbas kraftfullt för förbud.

”Twenty-seven years bring no deaths from vitamins but three million from pharmaceuticals”, så lyder rubriken till en artikel hos Natural News, det är dags för oss fria individer och konsumenter att ta eget ansvar över vårt eget liv och hälsa, vi måste börja ifrågasätta auktoriteter som idag styrs av storindustrin.

Text: Lena Leusch, Dipl. Näringsrådgivare, Kognitiv samtalsterapeut, Alkohol- och drogterapeut

Boktips: ”Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare”

 • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.
Lena är en mamma vars son tillfrisknat från en svår diagnos mot "expertisens" odds. Viktor insjuknade 1,5 år gammal (2007) i autism och sjukvårdens standardutlåtande löd - lär dig leva med denna ”medfödda obotliga hjärnskada”. I Stockholmsområdet erbjuds små barn bra beteendeträningsprogram och fysiska hjälpmedel – men trots mångårig erfarenhet och studier på området fnös man åt miljömässiga orsaksfaktorer, kostens roll och ”alternativa” behandlingar. Lena valde att följa magkänslan, och har med hjälp av andra på samma väg uppnått fantastiska resultat, tack vare förändrad kost, effektiva näringstillskott och en hel del moderlig Urkraft. Lena är diplomerad Näringsrådgivare, Samtalsterapeut samt Alkohol- och drogterapeut. Arbetar idag främst med näringsrådgivning och förmedlar passionen för friskvård på flera håll. Bloggar sedan 2009 för att dokumentera sonens läkningsprocess och för att dela med sig av information i sökandet efter pusselbitar till helhetshälsa.

29 KOMMENTARER

  • Tack Linda, jättekul med alla fin feedback på min första artikel. Och supertack för länken, hoppas vi kan fylla på här med fler avslöjanden och kanske snart också nyheter om förändring.

   Önskar dig och alla här en fortsatt trevlig helg!

 1. Den trevligaste läsningen på senare tid handlar om antioxidanter. Resveratrol har fantastiska egenskaper. Om nu inte forskningsresultaten rakt igenom är falska och friserade är detta en fantastisk nyhet, i alla fall för mig. Jag kan rekommendera att läsa senaste nytt om detta antioxidant
  som är en polyfenol som finns i skalet på röda druvor och i jordnötter. I blåbär också ! Resveratrol har förmågan att ställa felaktigheter till rätta i cellernas mitokondrier där alla sjukdomar har sitt ursprung.
  En annan nyhet är kollodialt silvervatten. Läs och bli glad !

  //RMG

  • Ja näring (vitaminer, mineraler etc) är ju grundläggande bränsle för oss – näring är en av de viktigaste delarna som sätter igång cellernas energitillverkning, energi som driver vår egen självläkning – uppenbart är då att näringstillskott är ett av de största hoten mot läkemedelsindustrin. Näringsbehovet ökar beroende på vilka påfrestningar vi utsättas för, och de är många och ihållande idag. Vi kan därmed behandla oss med högre doser av olika näringsämnen.

   Kolloidalt silver är verkligen ett toppenkomplement som jag och familjen använt nu i ett par år – standard i vårt hälsosamma husapotek. 😉

  • Intressant om Resveratrol. Häromdagen skrevs om att den forskare som publicerat mest granskas fö misstänkt forskningsfusk, då han varit tungt sponsrad av en tillverkare av piller! I den mån det är styrt av pillerintressen, så är nog Frankrike och dess vinindustri en motpart att ta på allvar!

 2. Tack för en kanonbra artikel!
  Alternativa mediciner, örter, kostillskott misstänkliggörs och förbjuds, ofta på grundval att de inte skulle ha ”bevisad effekt” och därmed skulle kunna få människor att missa att ta ”riktig” medicin…..

  Vad gäller Pandemrix, som mer eller mindre tvingades på folk så kan vi bara hålla med…den gav verkligen effekt!
  Bland annat Narkolepsi. Men var det den effekten vi ville ha?

  • Ja det är verkligen snett! Pandemrix hade inte heller någon bevisad effekt före lansering, vare sig positiv (det framgick på nyheterna för tiden) eller negativ (vad som gick ut offentligt, industrin och många av oss andra visste).

   Jag hoppas verkligen att fler och fler missar att ta sina mediciner (i många fall är ju placebo mer verkningsfullt, helt fritt från biverkningar) – och upptäcker att de faktiskt blir friska! Dock behöver många hjälp med att lägga om livsstil, kosthållning, tillägga näring etc. Men tänk bara om man slutade vaccinera i några år, visst kommer det ta tid att läka genereationer av vaccinskador men jag tror vi snabbt och tydligt skulle se enormt positiv verkan – om oberoende kontroller och studier utförs.

   Tack för ditt inlägg Lotta! 🙂

 3. […] Den kriminella läkemedelsindustrin och det etablerade forskningsfusket Share this:Skriv utFacebookTwitterE-postMerRedditStumbleUponDiggLike this:GillaBli först att gilla denna post. Det här inlägget postades i Autism – och liknande tillstånd/syndrom, Hälsa – miljö – livsåskådning och har märkts med etiketterna big, biverkning, disease, disorder, effekt, forskning, fusk, hälsa, industri, insider, läkemedel, medicin, obalans, pengar, pharma, placebo, sjuk, störning, whistleblower. Bokmärk permalänken. ← Skåpmat för många av oss men resten av jorden måste också vakna: ”Kostbyte kan lindra adhd” (och läka alla människor som äter fel) […]

 4. Stort tack till Lena för en kunnig och mycket läsvärd artikel!!
  Det du sätter fingret på är verkligen uppskakande att det kan fortgå. ”Alla” vet om det, forskningsfusket. Ändå talar man fortfarande om LÄKEmedel – som om pillren vore något läkande, något som rättar till i kroppen när det för det allra mesta är tvärtom. Och vetenskapen som hyllas – när hostmedicinlurendrejeritet får fortgå, år efter år….Allt medan alternativmedicinen får slåss för sin existens….

  • Lika stort tack till ditt inlägg och engagemang Maggie! 🙂

   Ja de har verkligen tänkt på allt, det är så otroligt smart och skrämmande lömskt att man förskansat sig monopol på ett begrepp som just LÄKEmedel, när de gör allt annat än läker. Giftiga symtomdämparmedel (tages på egen risk med hänsyn till alla skadliga biverkningar som medföljer) vore mer korrekt.

   Medan det som direkt bidrar till kroppens egen självläkningsprocess – grundläggande näring, örter, anpassad (ursprunglig) kost, stresshantering, rörelseterapi m.fl. hamnar under det flummiga begreppet ”alternativa behandlingar”, när de i själva verket är ytterst primära!

   Dessa vill storindustrin tillsammans med myndigheter med alla medel stoppa, utmåla som potentiellt farliga (eller ej bevisat verkningsfulla i de tidskrifter där man kan betala sig in med rätt summa pengar).

   Vetenskap är något man absolut inte kan lita på rakt av, frågan är om man någonsin kunnat det för de mäktigaste har alltid ”skrivit historien”. All utveckling är en process, förr kunde jag bli otroligt frustrerad av denna blinda tro på högmakten men nu ler jag mer som en tålmodig mor när jag emellanåt får kommentarer i min blogg som ”kan du länka till en publicerad studie som styrker detta”.

   Rättesnöret är köpt och ägt av storindustrin och har man detta som enda sanning i livet, det är tragiskt men en metafor är en enorm snuttefilt som gör existensen psykologiskt trygg och förutsägbar.

   Utdrag ur den Hippokratiska eden som läkare avger, en total motsägelse till hur det ser ut idag då vi som regel ordineras gifter:

   ”Efter förmåga och omdöme skall jag följa den behandling jag anser gagnerikast för mina patienter och det som kan skada eller irritera dem skall jag undvika. Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd, ej heller ordinera något sådant; ej heller skall jag ge någon kvinna fosterfördrivande medel.”

   http://www.sls.se/Etik/Etiska-koder/Den-Hippokratiska-Eden/

 5. All heder åt Lena Lind och hennes artikel. Oerhört viktigt att detta belyses så att fler människor förstår den manipulation som sker bakom ryggen på oss. Otroligt sorgligt att de flesta läkare är medskyldiga, även en hel del politiker är det, för att inte tala om de myndigheter som är tillsatta att värna om vår hälsa. Dags för revolution även i Sverige, med krav på ärlighet, transparens och etik.
  Heder också åt NewsVoice som tar upp detta. Jag har delat detta på Facebook för att sprida artikeln.

  • Tack Conny, all heder åt dig som sprider denna viktiga information. Jag har skrivit om ämnet tidigare i bloggen många gånger och jag är verkligen helt förbluffad över hur det kan fortgå – det är ju absolut ingen hemlighet att de begår dessa brott systematiskt och att de enorma bötesbeloppen inte avskräcker det minsta. Ja det är dags för revolt och krav som leder till ett paradigmskifte gällande syn på hälsa, miljö och hållbarhet, bort ifrån girighet och maktvansinne.

 6. De neddrogade och läkarberoende svårt sjuka patienterna de psykiatriskt handikappade av droger läser tyvärr sällan sådana här artiklar. De som verkligen behöver ta tag i sina drog beroenden gör allt för att gömma sig bland uttalanden som ”jag klarar mig inte utan mina mediciner, utan dem dör jag”. Det sorgliga är att sjukvårdsomhändertagandet lärs in redan vid de första sprutorna på BB och BVC, tron och tilliten är skadligt förankrad till den statliga sjuk (vårds)-industrin. Tack för en mycket bra och informativ artikel.

  • Ja det är genomgående sjukt och läkningen får ske genom varje skikt – och vi har faktiskt kommit långt, tack vare de kämpande eldsjälar som alltid funnits och sedan internet som hjälper oss att sprida information, väcka allt fler ur illusioner och mental dvala (inte alltför sällan stärkt av industrins gifter). Vi som är friska, starka och vakna får kavla upp ärmarna och ta det medmänskliga och moraliska ansvar som storindustri och myndigheter totalt avsaknar. Vi får göra det i den takt och på de områden vi kan, varje ny upplyst människa duplicerar sedan sig själv, i många fall exponentiellt!

   I mitt arbete (även via bloggen och ideell kostrådgivning) möter jag hela tiden människor som vill ha hjälp och som snart inser att de inte alls måste ha de flesta av de mediciner de tidigare trott sig vara livstidsberoende av på daglig basis, och de mår så mycket bättre med naturlig näringsbalans, mer positiva tankegångar och genomgående harmoni. Detta sprids både genom deras ord och det människor ser, det väcker nyfikenhet – vad har de gjort för att stråla sådär, vad har de gjort för att leva med sådan passion, kan jag också …?

   Ju fler vi blir desto mer kommer informationen ut, det har ju tex uppstått en sådan sida som NewsVoice, tänk när en liknande tidning i pappersform ligger i staplar bredvid Metro? Även massan som läser dagstidningar och tror varje ord kommer tillslut påverkas, även om de flesta idag läser om läkemedelsindustrins mutor, böter etc och sedan faller i glömska igen för att fortsätta det bekväma livet, det liv som inte kräver förändring på något vis. Vi (folket) är ju invaggade i rädsla och det gör oss passiva. Detta bör vi vakna vara så mycket motkraft till som vi bara kan! 🙂

   Tack för ditt inlägg Kjell!

 7. Hej,
  har en autistisk dotter och försöker desperat leta efter din blogg för lite mer info om kopplingen kost och autism, men kan inte hitta bloggen. Skulle du kunna ge ut hemside-adressen till bloggen, tack.

 8. […] Sök även i min blogg för fler inlägg i alla dessa ämnen. Tex ett om hur industrin använt felaktiga siffror för att marknadsföra sitt vaccin, samma farligt felaktiga siffror använde man nu i senaste numret av mitti lokaltidning (s 12). Om samma läkemedelsföretags böter på 3 miljarder dollar, för falsk marknadsföring av annat “läkemedel” – och det är samma gällande hela den stora läkemedelsindustrin. […]

 9. Glöm inte att bedrägeriet inkluderar flera parter och att media är en väsentlig del i att upprätthålla status quo. Varje redaktion har en lista med experter för olika områden att ringa när de vill ha kommentarer. Gissa vilka experterna är och vem som tillhandahåller listorna!

 10. Mycket bra och sammanfattande artikel som bör belysas och tas upp i ljuset igen. Det är lätt att glömma bort bra artiklar när de börjar bli gamla, men de har lika stort värde nu och är minst lika viktiga!

KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här