Elöverkänslighet och effekter av mobilstrålning finns

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 9 januari 2012
- Torbjörn Sassersson red.

I media har förvillarföreningen VoF:s representanter den senaste veckan bedrivit en hetsjakt på några av de svårast drabbade och plågade människorna i vårt samhälle i dag, de som är svårt känsliga mot den ökande strålningen från framförallt trådlös kommunikation. Helt okritiskt har felaktiga och grovt kränkande påståenden publicerats  i såväl SVT, SR som tryckt rikspress.

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Den förnekelsen av överkänslighet för elektromagnetiska frekvenser idag påminner starkt om den
  förnekelsen av kvicksiverförgiftning från amalgam i tänderna för inte så länge sen. Faktum är att
  de flesta amalgamskadade blir intollerant mot e.m.frekvenser. Faktum tycks också vara att ledande mobiltillverkare låter “elsanera” sina lokaler för att de anställda inte skall bli utsatta för
  onödig stark strålning under arbetet. Efter att ett nytt kommunikationssystem för polisen infördes för en tid sen i England (RAKEL) har många poliser blivit negativt påverkat och det blev tal om
  att de skulle vägra att använda detta system. Ni kan väl själva räkna ut varför det måste förnekas och vem som är intresserat av att det förnekas och förlöjligas. Faktum är också att vi i framtiden alstrar mer och mer e.m.f. (elektromagnetiska frekvenser) och blir mer och mer beroende. Tänk om det händer att en vacker dag träffar ett jätteutbrott från solen jorden direkt med följden att all
  elförsörjning och elektronik brakar ihop. Kan ni förreställa er vad det skulle innebära? Vi har inget alternativ.
  Robert Roemmelt

 • Att hänvisa till att “… det finns inga studier som stöder tesen om att elkänslighet överhuvudtaget existerar.” är väl ungefär lika dumt som att säga att allt man inte ser, heller inte finns.
  Vetenskapliga studier är ju i mångt och mycket begränsade i sina möjligheter att visa på sådana fenomen som är alltför komplexa att leda i bevis. Människans mätmetoder och mätinstrument är alltför primitiva för de subtila fenomen som kan tänkas finnas i tillvaron. Men bara för att att man inte har kunnat påvisa något på “vetenskapligt” sätt, är det ju inget bevis för att det inte finns.
  Den officiella vetenskapen, om den vill ha sin trovärdighet i behåll, borde tvingas bevisa med sina påstått säkra metoder att fenomen INTE finns. Då hade man kanske kunnat lita mer på dem. Som det är nu så baseras ju många regler, föreskrifter, förbud m m inom sjuk- och hälsovård på de vetenskapliga studier som görs. Det ligger ju en oerhörd begränsning i detta, eftersom inte ens en bråkdel av alla de studier som hade behövt göras för ett objektivt beslutsunderlag till dessa regler, föreskrifter, förbud m m, görs. Hos våra myndigheter med ansvar för vår hälsa litar man ju uppenbarligen inte på empirisk kunskap, vilket är anmärkningsvärt, eftersom det finns flertusenårig sådan kunskap inom kinesisk läkekonst, och inom Ayur-Veda, bara för att nämna två exempel.
  Som lekman litar jag inte på vetenskapen. Jag litar mer på min intuition och på de empiriska kunskaper som finns inom alternativmedicinen. Och hittills i mitt liv (69 år) har den/de haft mer rätt än skolmedicinen.
  För att även kommentera VoF och deras agerande, så har de för mig rent fascistiska drag, och det är allvarligt att SVT m fl går deras ärenden. Mycket allvarligt och illavarslande.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *