Maria Feychting och KI utsätter allmänheten för medicinskt experiment

publicerad 16 januari 2012
- Mona Nilsson

Maria Feychting, KI, allmänheten, medicinskt experiment

Den undersökande journalisten Mona Nilsson gräver gång på gång fram fakta och bevis för hur myndigheter och deras anlitade experter far med osanningar inför svenska allmänheten gällande mobiltelefonins hälsorisker. Trots det fortsätter mörkläggningen som om inget hänt och därmed utsätts svenska folket för ett kontinuerligt medicinskt experiment. 

Text: Mona Nilsson, Mobiltelefoni.tv | Foto på Feyschting

Maria Feychting från Karolinska Institutet påstår i dag i Helsingborgs Dagblad att

“all forskning av god kvalitet (har) inte funnit något som tyder på att de låga exponeringsnivåerna från mobila basstationer eller mobiltelefoner är farliga för människan.”

Det är ett häpnadsväckande falskt påstående.

Tvärtom, visar den samlade forskningen på mobiltelefoner att de utgör en cancerrisk. Av den anledningen är mobiltelefoni  klassad som ”möjligen cancerframkallande” sedan maj 2011, något som Feychting undviker att berätta.

Maria Feychting har inte kännedom om några andra hälsorisker än den uppvärmning som ICNIRP:s gränsvärde skyddar mot säger hon till Helsingborgs Dagblad.

Feychting känner inte till något av allt detta, bara som exempel, trots att hon som expert till såväl regering (FAS) som SSM sägs ha gått igenom all forskning på området de senaste 10 åren.

Frågan är hur Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) eller Regeringen via FAS med någon trovärdighet i behåll ska kunna anlita Maria Feychting eller hennes kollega Anders Ahlbom som 2010 -2011 satt i styrelsen för en lobbyingfirma, med någon trovärdighet för fortsatta ”expertutredningar” om mobiltelefonins hälsorisker. De har ju redan satt OK-stämpel för all framtid och bedömer alla forskare med annan åsikt än de själva som ”oseriösa” samtidigt som de håvar in forskningsmedel från mobilindustrin och manipulerar sina egna forskningsresultat.

Under tiden lider och skadas människor i verkligheten av mobilstrålningen, såväl från master, mobiler som trådlösa nätverk.

Text: Mona Nilsson, Mobiltelefoni.tv


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Mona, du skriver att ”det är ett häpnadsväckande falskt påstående” men tänk om Maria Feychting har producerat ”ett häpnadsväckande falskt påstående”, som EN enskild medborgare, lokalt på den inre marknaden?

  Maria Feychting har som enskild medborgare laglig rätt att sprida vilken information hon vill, kan eller vågar, till Helsingborgs Dagblad, så länge Maria Feychting och Helsingborgs Dagblad, i tid och rum följer svensk lagstiftare och kontrollmakt i EU-parlamentet och Sveriges riksdag, samt operativt ansvarig tillsynsmyndighet.

  Mona känner du till vem som är svensk lagstiftare och kontrollmakt?

  Mvh

  • Maria Feyching har flera officiella riskvärderingsuppdrag inom området för FAS, SSM:s vetenskapliga råd, ICNIRP etc och har därmed ett ansvar för att sprida korrekt information. Detta följer främst av EU-rättens regler om försiktighetsprincipen, vilka är direkt tillämpliga i Sverige. Hon har alltså inte någon laglig rätt att som enskild medborgare sprida vilken information hon vill i massmedia, utan att först avsluta sina officiella uppdrag.

   • Mats, tack för att du vill, kan eller vågar redovisa din kunskap, tänk och handling, om EU-rätt.
    Min kunskap, tänk och handling är 180 grader från den information du redovisat om EU-rätt.
    Jag vill, kan och vågar, förstå, när, var och varför Maria Feyching, sprider information, med säkerhetsbrist i som en anställd enskild medborgare.
    Mats, i EU-rätt är det barnet som har enskild rättighet och möjlighet, inte barnen eller andra kollektiva maktcentra u.p.a. (utan personligt ansvar) och i EU-rätt är det en offentlig eller privat näringsverksamhet, som lokalt på den inre marknaden, i tid och rum har strikt produktansvar för säkerhetsbrist, mot enskild medborgare med rätt kunskap, tänk och handling under 10 år.

    Dagens JK redovisade i SOU 1997:194 – att det allmänna (regeringen) har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, som under vissa förutsättningar kostnadsfritt kan klaga till EU-kommissionen och kräva skadestånd av JK, men det är förknippat med stora risker att i rätt svensk domstol, kräva skadestånd om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ.

    Jag vill, kan och vågar upprepa att Maria Feyching inte är en offentlig eller privat organisation!

    Mats, mental kunskap, tänk och handling, är enskild utvecklad och ägd egendom som i tid och rum älskar att lyda eller förstå information, med eller utan STRIKT ansvar och risk i EU.

    Med vänlig hälsning

 • Försökskaniner är vi allihopa! Oberoende granskare har ubderkänt Feychting och Ibterphonestudierna, och i stället bekröftat att de fynd som gjorts håller, trots Feychtings, KI:s SSI:s och Vetenskapsrådets ränker…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *