Maria Feychting och KI utsätter allmänheten för medicinskt experiment

publicerad 16 januari 2012
- av Mona Nilsson

Maria Feychting, KI, allmänheten, medicinskt experiment

Den undersökande journalisten Mona Nilsson gräver gång på gång fram fakta och bevis för hur myndigheter och deras anlitade experter far med osanningar inför svenska allmänheten gällande mobiltelefonins hälsorisker. Trots det fortsätter mörkläggningen som om inget hänt och därmed utsätts svenska folket för ett kontinuerligt medicinskt experiment. 

Text: Mona Nilsson, Mobiltelefoni.tv | Foto på Feyschting

Maria Feychting från Karolinska Institutet påstår i dag i Helsingborgs Dagblad att

“all forskning av god kvalitet (har) inte funnit något som tyder på att de låga exponeringsnivåerna från mobila basstationer eller mobiltelefoner är farliga för människan.”

Det är ett häpnadsväckande falskt påstående.

Tvärtom, visar den samlade forskningen på mobiltelefoner att de utgör en cancerrisk. Av den anledningen är mobiltelefoni  klassad som ”möjligen cancerframkallande” sedan maj 2011, något som Feychting undviker att berätta.

Maria Feychting har inte kännedom om några andra hälsorisker än den uppvärmning som ICNIRP:s gränsvärde skyddar mot säger hon till Helsingborgs Dagblad.

Feychting känner inte till något av allt detta, bara som exempel, trots att hon som expert till såväl regering (FAS) som SSM sägs ha gått igenom all forskning på området de senaste 10 åren.

Frågan är hur Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) eller Regeringen via FAS med någon trovärdighet i behåll ska kunna anlita Maria Feychting eller hennes kollega Anders Ahlbom som 2010 -2011 satt i styrelsen för en lobbyingfirma, med någon trovärdighet för fortsatta ”expertutredningar” om mobiltelefonins hälsorisker. De har ju redan satt OK-stämpel för all framtid och bedömer alla forskare med annan åsikt än de själva som ”oseriösa” samtidigt som de håvar in forskningsmedel från mobilindustrin och manipulerar sina egna forskningsresultat.

Under tiden lider och skadas människor i verkligheten av mobilstrålningen, såväl från master, mobiler som trådlösa nätverk.

Text: Mona Nilsson, Mobiltelefoni.tv