Michael Gajditza stämmer Staten för FRA-lagens kränkningar

publicerad 4 januari 2012
- av Torbjörn Sassersson red.

Liberaldemokraternas ordförande, Michael Gajditza, stämmer staten vid Stockholms tingsrätt för brott mot Europakonventionens artiklar 8, 10 och 13.

Michael Gajditza
Michael Gajditza

FRA-lagen har på olika sätt kommit att aktualiseras under den senaste månaden.

I den stämningsansökan som lämnades in den 3 januari 2012 till Stockholms tingsrätt yrkas skadestånd med stöd såväl av skadeståndslagen och Europakonventionen som EU:s rättighetsstadga avseende den kränkning av kärandens medborgerliga rättigheter som FRA-lagen påstås utgöra.

I stämningsansökan, som med bilagor omfattar närmare 750 sidor, ges en utförlig beskrivning av på vilka olika sätt som käranden menar att FRA-lagen står i strid med EU:s rättighetsstadga, Europakonventionen och bl.a regeringsformen.

Hela stämningsansökan