Michael Gajditza stämmer Staten för FRA-lagens kränkningar

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 4 januari 2012
- Torbjörn Sassersson red.

Liberaldemokraternas ordförande, Michael Gajditza, stämmer staten vid Stockholms tingsrätt för brott mot Europakonventionens artiklar 8, 10 och 13.

Michael Gajditza
Michael Gajditza

FRA-lagen har på olika sätt kommit att aktualiseras under den senaste månaden.

I den stämningsansökan som lämnades in den 3 januari 2012 till Stockholms tingsrätt yrkas skadestånd med stöd såväl av skadeståndslagen och Europakonventionen som EU:s rättighetsstadga avseende den kränkning av kärandens medborgerliga rättigheter som FRA-lagen påstås utgöra.

I stämningsansökan, som med bilagor omfattar närmare 750 sidor, ges en utförlig beskrivning av på vilka olika sätt som käranden menar att FRA-lagen står i strid med EU:s rättighetsstadga, Europakonventionen och bl.a regeringsformen.

Hela stämningsansökan


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack, Michael Gajditza, för att du som EN drabbad enskild medborgare vill, kan och vågar stämma staten (regeringen som rättssubjekt) vid Stockholms tingsrätt för säkerhetsbrist, som kan vara fördragsbrott i tid och rum, och som producerats av humana resurser, anställd av eller med uppdrag för svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, lokalt i en medlemsstat, på den inre marknaden i EES/EU.

  Det är bara EN drabbad enskild medborgare, som har rätt till skadestånd av det allmänna, som rättssubjekt, med unik identitet registrerad lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EU.

  Svenska folkets JK, Anna Skarhed kan i nutid och nära framtid inte trovärdigt förneka kunskap, tänk och handling, som hon producerat i regeringens SOU 1997:194 lokalt på den inre marknaden.

  Tack för att du inte blandar in andra lydiga medborgare i en kollektiv anmälan av ett kollektiv av rättssubjek, utan personligt ansvar och risk, lokalt i en medlemsstat, på den inre marknaden i EU.

 • Hurra! Bravo! Vad roligt att se någon insatt person som tar ett initiativ för att återge FOLKET integritet och frihet! Äntligen börjar det hända saker som visar att människor slutar följa order. Krister Hells lista att stämma staten för krigsbrott i Libyen är också bra!
  Nu gäller det att vi andra hänger på och stöttar så det inte rinner ut i sanden.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *