Mobilstrålning förändrar proteiner i hjärnan – kan förklara vissa sjukdomar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 24 januari 2012
- NewsVoice redaktion

Ny forskning från forskargruppen vid Atens Universitet under ledning av professor Likas H. Margaritis visar att mobilstrålning påverkar viktiga proteiner i hjärnan.

Dessa förändringar skulle kunna förklara olika sjukdomstillstånd som rapporterats har samband med mobilstrålning.

Läs mer


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Man kunde t.o.m. dricka hormoslyr tyckte näringsverksamhet med strikt produktansvar en gång i tiden. Då tyckte de u.p.a. att det var farligt, men det var bara hysteri och fantasi. Vad vill du säga Bertil?

  • Ruben mental kunskap, tänk och handling är enskild egendom som i tid och rum styr individens fysiska handling att producera resultat i skrift med rätt eller fel kvalitet i tid och rum på Newsvoice.

   Strikt produktansvar för säkerhetsbrist i den svenska produktansvarslagen är daterad 1993 och den är en anpassning till ett EU-direktiv som var ett krav från EU, för svenskt medlemskap i EES 1994.

   Ruben, du väljer om du i nutid och nära framtid vill lyda eller förstå någonting med eller utan värde.

   Mvh

   • Uppmuntrande kanske… Jag tänker på lagen som är daterad 1993. Den bästa som finns nu. Innan var den bästa som fanns då. Nästa gång man skriver produktansvarslag blir det den bästa. Ja jag vet att jag väljer. Det är allas våra val. Om det är med eller utan värde och är betraktarens värdering, så behöver den inte överensstämma med min. Men det kan också båda vara rätt t.o.m. och tror inte det är intressant om vi tänker och tror exakt samma saker hela tiden. Det blir ingen utveckling av varken mental kunskap tänk eller handling. Det som inte uppmuntrar mänsklig utvecklig tycker jag, är när några vill manipulera, härska, skrämma eller på annat sätt tvinga andra tänka eller sluta tänka på ett visst sätt.
    Mvh

    • Ruben, tack för producerat resultat, men svensk produktansvarslag från 1993 är i nutid och nära framtid, den bästa svenska lag som folkvald svensk lagstiftare producerat, men lagens avsikt och mål vill, kan och vågar inte svensk väljare, politiker, jurist eller ekonom, med felprogrammerad mental kunskap, tänk och handling förstå, så länge du tror att svensk makt utgår från folket som kollektiv, lokalt på den inre marknaden i EES eller EU.

     Min mentalt utvecklade kunskap i livet påverkar och styr i nutid och nära framtid, mitt mentala tänk att värdera, värdesäkra och välja (handling) information av enskilda humana resurser, som i tid och rum vill, kan och vågar, producera resultat i total harmoni med folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, lokalt på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

     Ruben, vill, kan eller vågar du här redovisa om folkvald svensk lagstiftare eller kontrollmakt i EU-parlamentet, Sveriges riksdag, region/landsting eller kommun, är EN offentlig eller privat organisation med unik identitet lokalt i EU eller ett kollektiv av svenska ideella föreningar?

     Klarar du frågan ovan och vill, kan och vågar uppmuntra mänsklig utveckling i tid och rum, lokalt på den inre marknaden i EES eller EU, ställ tre frågor till din mentala tallkotte och fyrarummare:

     1.Vill Jag lyda eller förstå? – Frågan vänder upp och ner på kunskap om Jante.
     2.Kan Jag lyda eller förstå? – Frågan vänder upp och ner på kunskap om Luther.
     3.Vågar Jag lyda eller förstå? – Frågan vänder upp och ner på kunskap om Ågren.

     Mvh

     • Jag svarade fel så jag lägger in här också. Den vanlige svenska arbetsmyran 😉 ?
      Tack Bertil för producerat material
      Vilka har felprogrammerad mental kunskap? vad menar du?

       • Ruben det vill, kan och vågar du inte förstå, om du inte vill, kan eller vågar ta reda på vem som är svensk lagstiftare och kontrollmakt, lokalt i styrelse, utskott eller nämnd, på den inre marknaden.

        Mvh

        • Jag vågar kan och vill förstå, när jag övertygats om att det är bra och värdefullt!
         Jag lyder när min kunskap är begränsad. Vilket jag tror de flesta gör. Till vissa gränser. Är det uppenbart skadligt farligt eller synligt negativt lyder jag inte. Därför får man vara uppmärksam på att inte manipuleras också.
         Intressant frågeställning… Kan du utveckla?

        • Ruben, du vill, kan och vågar förstå, när du övertygats om att det är bra och värdefullt!

         Vem vill, kan eller vågar övertyga Rubens motivation om att Rubens mentala kunskap, tänk och handling är programmerad som ett OS (Operativ System) att i tid och rum lyda Jante, Luther och Ågren?

         Jag vill, kan och vågar förstå, när, var och varför det allmänna lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden, har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, som vill, kan och vågar klaga på lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som i handläggning eller beslut i brev till enskild medborgare producerat säkerhetsbrist i strid med EU-rättens företräde och EU-domstolens framtida tolkning och historiska rättspraxis, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i Europeiska unionen.

 • Har ny forskning från forskargruppen vid Atens Universitet under ledning av professor Likas H. Margaritis, kvalitetssäkrats i tid och rum av näringsverksamhet, med strikt produktansvar mot enskild medborgare, med rätt kunskap, tänk och handling, lokalt på den inre marknaden i EU?

  Om forskargruppen vid Atens Universitet under ledning av professor Likas H. Margaritis, är ett kollektivt maktcentrum u.p.a. eller inte vill, kan eller vågar kvalitetssäkra resurser och producerat resultat, rättssäkert i tid och rum, i brev till frågeställare som EN drabbad enskild medborgare, är värdet i nutid och nära framtid noll och risk för medborgare som bor eller arbetar lokalt i EU.

  Mvh

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *