Torbjörn Sassersson och Tuss Bennergård i TV4-experiment på Remote Viewing – Test 3

publicerad 31 januari 2012
- av Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson Remote Viewing test

Torbjörn Sassersson som tidigare demonstrerat den mentala tekniken Remote Viewing (RV) ställde 2009 upp i ett tredje experiment. Dokumentärfilmaren Johan Halleröd genomförde testet i dokumentärserien “Det Stora Grå” som sändes på TV4 första gången 2009. Resultatet blev bra. Se TV-inslaget nedan, som nyligen lades ut på webben för första gången. 

Text: Torbjörn Sassersson | Se lyckat Test 1 | Se misslyckat Test 2 | Lyckat Test 3 | TV-experimentet läggs idag för första gången ut på webben sedan inspelningen 2003

Genomförandet

Johan och hans kollega Daniel valde slumpmässigt ut ett foto som placerades i ett dolt kuvert. Målfotot tilldelades en slumpmässig kod som fick representera motivet. Den enda ledtråd Torbjörn Sassersson fick var den slumpmässiga koden [1846 5Z8L]. Uppställningen gör RV strikt vetenskaplig. Kuvertet förvarades dolt hos filmarna under försöket. Torbjörn Sassersson fick en vecka på sig att ta fram motivet mha av RV.

Ett samarbete mellan en Psychic och en Remote Viewer

Tuss BennergårdUnder projektet tog Torbjörn Sassersson kontakt med en skicklig “psychic” och vän till Torbjörn vid namn Tuss Bennergård [hemsida]. Tillsammans luskade de ut temat på målet. Tuss var inte tränad i RV, men kunde ändå få fram bra information om målfotot. Torbjörn Sassersson gjorde RV direkt på målet, men även RV på Bennergårds “mediala” information och lyckades genom att tillämpa RV-protokollet stryka bort det som var fel i både sin egen och Bennergårds “reading”. Detta samarbete valdes att klippas bort av filmmakarna eftersom det komplicerade dramaturgin.

RV-resultatet

Kvar blev en kondenserad sammanfattning som Torbjörn mailade till Johan Halleröd. Resultatet var inte perfekt, men blev ändå tematiskt bra:

Typ: Naturligt, objektet är en levande livsform, djurlukt, hårigt.

Framträdande färg: rött

Framträdande karaktär på målobjekt: ögon, stirrande

Emotioner: tät känsla, varmt, laddat, ansträngt, undertryckt stämning, tyst, (ej fridfullt).

Framträdande objekt: redskap (kniv?), något avkapat?

Handling: kontrollerat, inväntande, någon gör något emot någon annans vilja

Nyckelord: fertilitet, fertilitetsdemonstration, människa mot djur

Målfotot

Remote viewing a shark and kayaker

Diskussion och debatt

I dokumentären diskuterades resultatet och det jämfördes med målfotot. Torbjörn Sassersson hade två opponenter: KTH-fysikern Sören Holst och ordföranden i Humanisterna, Christer Sturmark. Åsikterna gick isär. Flera intryck som beskrevs i resultatet var vaga (fertilitetsdemonstration), några helt fel (rött, redskap, avkapat), men merparten var tematiskt helt korrekt.

Sören Holst medgav att intrycken som rubricerades som nyckelord dvs “människa mot djur” var anmärkningsvärda. Temat var i sin helhet korrekt: en anspänd situation i ett möte mellan människa och djur. Och som Daniel konstaterade: det hade kunnat vara ett foto på ett gem.

Spekulationer

De intryck som Torbjörn Sassersson inte redogjorde för, men berättade om först efteråt, och som därför måste diskvalificeras ur ett vetenskapligt perspektiv var intrycket av att vara identifierad med en spolformig varelse med ett unikt och egensinnigt “intellekt”.

Bennergårds intryck, som hon kallade “fertilitetsdemonstration”, är intressant om man betänker att hajen kanske trodde att kayaken var en artfrände av motsatt kön.

De framträdande intrycket: något avkapat, kniv occh rött kan associeras till de emotionella intrycken och fantasierna en person får som emotionellt upplever en bild av en gigantisk haj simma efter en försvarslös kayakpaddlare.

Remote Viewing är nämligen lika mycket en empatiskt inkännande teknik som mental och visuell. Vad kan hända i nästa situation? Attackerar hajen människan och kapar ned denne med sina knivtänder så att havet färgas rött?

Tusentals Remote Viewers över hela världen kan vittna om att en RV-session kan innehålla flera lager av relevant information, som när feedback på målet ges, faller på sin plats som pusselbitar.

Torbjörn Sassersson Remote Viewing test

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat