Vetenskap och Folkbildning utsåg som väntat Årets förvillare 2011 på lös grund

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 januari 2012
- Torbjörn Sassersson red.
VoF-fart. Montage: NewsVoice. Original och licens: Shutterstock

DEBATT. Nu har föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utsett Orsa-Mora kommun till Årets förvillare 2011. Motiveringen är att en man i kommunen påverkat tjänstemän att släcka ned mobiltelefonmaster. VoF nämner självklart inte att mannen är en elingenjör från ett kraftbolag i Göteborg.

Så här skriver ordförande Martin Rundkvist (arkeolog) i VoF, som hur enkelt som helst fick in en debattartikel på SvD:

“Så kallade elöverkänsliga personer har verkliga besvär som måste tas på allvar. Men inget tyder på att deras lidande påverkas av elektromagnetiska fält. Därför utser föreningen Vetenskap och folkbildning i dag miljönämnden i Mora och Orsa till Årets förvillare 2011.

Sedan 2006 har miljönämnden hanterat ett klagomål utan att undersöka om det kunde ha någon faktisk grund. Den klagande har krävt att mobiloperatörerna skulle lägga om sina sändningar eftersom de sades orsaka en rad hälsoproblem. “

Jag reagerade först på VoF:s formulering att “elöverkänsliga har verkliga besvär som måste tas på allvar” för att i nästa mening hävda att det saknas grund för elöverkänslighet. VoFs typiskt arroganta sätt att uttrycka visar sig igen. På SvD postades ett antal VoF-kommentarer och bland annat har VoF:s ordförande David Eskilsson (alias Spito på Wikipedia) förklarat att dessa personer lider av inbillning, inlindat i begreppet psykosomatiska besvär.

“Bra att föreningen tar folks besvär på allvar samtidigt som man öppenhjärtigt säger som det är med bevisläget för sk elöverkänslighet; dvs att allt tyder på att sådana besvär är psykosomatiska. Vi gör dessa människor en björntjänst om vi förstärker deras vanföreställningar om el-överkänslighet.” / David Eskilsson

Nästa fråga som kan ställas när det gäller VoF:s utmärkelse är: kommer detta innebära att tex TCO-märkningen av bildskärmar ska klassas som förvillelse ?

Så här skrev Ny Teknik år 2002:

“Över 100 miljoner datoranvändare världen runt arbetar i dag vid en TCO-märkt bildskärm. Det svenska certifieringssystemet som kombinerar god arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan har blivit en världsstandard inom datorindustrin. Vid årsskiftet 1998-1999 hade omkring 100 dator- och skärmleverantörer anpassat produkter efter TCO-märkningen krav. Som ett resultat av TCO-märkningen har de elektromagnetiska fälten liksom energiförbrukningen reducerats kraftigt.”

TCO-märkningen kom till på grund av hälsoproblemen som uppstod när de gamla stora CTR-skärmarna var vanliga.

Vi har det här svart på vitt att svaga magnetfält anses vara en hälsorisk. Samtidigt skriver Svenska Strålskyddsmyndigheten att det finns hälsoproblem med starka elektromagnetiska fält, men inga belägg för svaga. Hur får vi ihop det? Svaret är att det inte går utan istället har industrins dilemma med att dels skydda personer från svaga fält och dels hävda att det inte finns skäl att tro på hälsorisker från svaga fält uppdagats.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Att VoF styrs av lobbyister från industrin förvånar mig inte, men det är något mycket egendomligt med årets förvillarutnämning. Detta är långt ifrån första gången som en kommun vill försöka hjälpa de elöverkänsliga och så vitt jag förstår brukar alltid telebolagen vinna när de överklagar sådana beslut. Varför detta enorma pådrag denna gång? Kommunen tycks ju inte ens ha fattat något beslut ännu. Varför kan inte telebolagen avvakta ett beslut och sedan överklaga i vanlig ordning, om beslutet nu skulle gå dem emot?

 • Det var i vof ordföandens prismotivering i Svd han skrev ” så vitt forskningen visar ofarlig teknik.”
  på vofs hemsida är formuleringarna mer svävande.

 • Vof ordföranden hävdar att mobilstrålningen är ofarlig i sin “prismoteivering.:

  “Både den person vars lidande de inte åtgärdar orsaken till, och de som vill kunna använda en nyttig och så vitt forskningen visar ofarlig teknik.”

  Alltså ” så vitt forskningen visar ofarlig teknik.”

  IARC skriver: “IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS
  Lyon, France, May 31, 2011 ‐‐ The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer1, associated with wireless phone use.”

  Se: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

  det är något helt annat än förvillarföreningen VoFs ståndpunkt.:

  ” så vitt forskningen visar ofarlig teknik.”

  Om tekniken är ofarlig som vof genom sin ordförandes artikel hävdar, så finns det INGEN risk, att det orsakar vare sig cancer eller el – överkänslighet(allergi är det naturligtvis inte frågan om).

 • Vill tillföra följande som kom undertecknad till del denna dag 2012-01-02 tillhanda via påläst trovärdig person, citat;

  Det enda “felet” miljönämnden i Mora och Orsa gjorde sig skyldiga till var att de strikt följde svensk och internationell handikapplagstiftning och deras krav på tillgänglighetsanpassning; då elöverkänslighet är en funktionsnedsättning behöver inte detta bevisas eftersom det är individen själv som avgör i vilken omfattning den omgivande miljön är besvärande eller handikappande. (Både den gamla och nya DO/HO har uppmanat just elöverkänsliga att anmäla för diskriminering ifall krav ställs på vetenskapliga bevis.)

  En så rakryggad hållning av miljönämnden i Mora och Orsa borde enbart applåderats, men istället hånas de nu offentligt. Att verka för ett “vi-samhälle” är synnerligen hedrande, men att istället förorda ett “vi- och dom-samhälle” känns oerhört olustigt.

  • Ett funktionshinder har alltid vetenskaplig grund, och diagnos, sen är handikappet (interaktionen med det oanpassade samhället av en person med funktionsnedsättning är det som klassas som handikapp) en bedömningsfråga som syftas på ovan. Därför anser jag ovan nämnda person varken påläst eller trovärdig. Det är på grund av att kommunen hade samma tolkning som de hamnade i blåsvädret

 • Föreningen VoF hävdar att de bygger sin verksamhet på ”vetenskap”. Eftersom VoF i detta fall uttalat sig om miljönämndens tillsynsarbete enligt miljöbalken kan jag inte låta bli att fråga mig vilka rättsvetenskapliga överväganden som ligger bakom utnämningen.

  På föreningens hemsida finns ett kort stycke som gör anspråk på att vara en motivering. Det enda som framgår av denna information är dock att föreningen inte alls förstår vilket beviskrav som miljöbalken ställer då det gäller olägenheter för människors hälsa. Det är också så att miljönämnden ännu inte har fattat något beslut i det ärende som VoF försöker påverka. Föreningens uttalade bygger alltså inte på något annat än spekulationer om vad de tror miljönämnden ska besluta om och vad de tror att miljöbalken säger. Mer behöver inte sägas om den ”rättsvetenskapliga” grunden för föreningens utnämning.

 • “…förklarat att dessa personer lider av inbillning. Det var psykosomatiskt, helt enkelt.”

  Jag tycker du är lite taskig som tycks mena att de som lider av psykosomatiska besvär bara inbillar sig.

  🙁

  • Hej Per, det var inte alls min avsikt. Tvärtom. Jag förtydligar i artikeln. tack för påpekandet. /Torbjörn S.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *