Billigt och relativt säkert läkemedel som dödar de flesta typerna av cancer

publicerad 2 februari 2012
- av NewsVoice

Evangelos Michelakis på University of Alberta in Edmonton i Canada och hans kollegor testade dikloracetat (dichloroacetate, DCA) på mänskliga celler och fann att det dödade lungcancer-, bröstcancer- och hjärncancerceller men inte friska celler. Tumörer i råttor som injicerats med mänskliga cancerceller minskade drastiskt när de fick dricka vatten med DCA under flera veckor.

Läs mer och se video