Marie Nordström: ”Kravet att smaka fläskkött utestängde kvinnan”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 februari 2012
- NewsVoice redaktion
Marie Nordström - pressfoto
Marie Nordström - pressfoto
Marie Nordström – pressfoto

DO har drivit ett fall som ger skadestånd till en muslimsk kvinna. “Såväl företrädare för utbildningsföretaget som Arbetsförmedlingen förklarade för kvinnan att hon var tvungen att provsmaka fläskkött under utbildningen”, säger Marie Nordström, jurist hos Diskrimineringsombudsmannen, i en intervju med Newsmills redaktionschef Sakine Madon.

Intervju av Sakine Madon för Newsmill | Artikeln publicerades ursprungligen i Newsmill 2012-02-28 | NewsVoice fick tillstånd av Nordström att återpublicera artikeln.

Marie Nordström är förbundsjurist på LO-TCO och var tidigare processförare/jurist på Diskrimineringsombudsmannen 2009-2016, jurist på Jämställdhetsombudsmannen 2001-2009 och handläggare/jurist på Riksförsäkringsverket 2000-2001.

Intro: Sveriges Radio och DN rapporterar i dag att en muslimsk kvinna från Finspång får 60,000 kronor efter att ha diskriminerats. Hon fick veta att hon inte kunde delta i den kockutbildning hon anmält sig till hos Arbetsförmedlingen, eftersom hon inte kunde provsmaka fläskkött av religiösa skäl. Nu har Diskrimineringsombudsmannen nått en förlikning med Arbetsförmedlingen om ekonomisk kompensation.

Sakine Madon: Var det Arbetsförmedlingen som påstod att hon inte kunde gå utbildningen, eller var det skolan?

Marie Nordström: Såväl företrädare för utbildningsföretaget som Arbetsförmedlingen förklarade för kvinnan att hon var tvungen att provsmaka fläskkött under utbildningen. DO valde att rikta ersättningsanspråk mot Arbetsförmedlingen.

Förlorade den kvinnan ersättning på grund av detta?

Marie Nordström: Det hon anmälde och det DO ställde Arbetsförmedlingen till svars för var att hon gick miste om den utbildning hon ville gå.

Var det hela ett missförstånd eller tycks argumentet – att hon som muslim inte skulle kunna gå utbildningen – ha legat bakom handlandet?

Marie Nordström: Arbetsförmedlingen upprätthöll kravet på att alla deltagare skulle kunna smaka fläskkött trots att detta utestängde kvinnan från utbildningen av religiösa skäl. Samtidigt gjorde man undantag för allergiker som inte behövde smaka t.ex. kiwi under utbildningen. Det är naturligtvis svårt att veta vad skälen var till Arbetsförmedlingens agerande, men DO:s uppfattning är att det inte handlade om ett missförstånd.

Var det en eftergymnasial offentlig skola som erhöll kursen? Finns det riktlinjer för hur skolor, som genomgått en offentlig upphandling med Arbetsförmedlingen, ska hantera liknande fall? 

Marie Nordström: Det var ett privat utbildningsföretag som genomförde utbildningen efter upphandling från Arbetsförmedlingen. Angående riktlinjer måste Arbetsförmedlingen svara på den frågan.

En vegetarian i samma situation, hade hon eller han kunnat anmäla fallet för diskriminering?

Marie Nordström: Vegetarianer har inget skydd mot diskriminering enligt diskrimineringslagen, det är ingen diskrimineringsgrund.

En del menar att man som individ har ett ansvar att ta del av information om kurser, och helt enkelt välja bort kurser som strider mot ens livsåskådning. Hade kvinnan i fråga inte ett eget ansvar att välja bort just denna kockutbildning?

Marie Nordström: Enligt DO hade Arbetsförmedlingen ett ansvar att inte upprätthålla ett krav som utan godtagbara skäl utestängde personer att gå utbildningen av religiösa skäl. Det här kravet har Arbetsförmedlingen självt ifrågasatt i efterhand och Arbetsförmedlingen ser nu över detta. För kvinnan i fråga var det viktigt att få tillgång till en yrkesutbildning för att ha möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden.

Hur ser lagstiftningen på religiös diskriminering?

Marie Nordström: Religion är en av de diskrimineringsgrunder som är skyddade av diskrimineringlagen. Övriga diskrimineringsgrunder är kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning och etnicitet.

Vad innebär ”DO-lagen”?

Marie Nordström: Att Diskrimineringsombudsmannen har ett mycket vitt uppdrag att på många olika sätt verka för att diskriminering inte förekommer på några samhällsområden. Detta till skillnad från diskrimineringslagen som reglerar arbetsgivares, utbildningsanordnares, näringsidkares m .fl skyldigheter att inte diskriminera människor.

Intervju av Sakine Madon med Marie Nordström


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *